chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Zorgkrediet deeltijds invoeren

  Met deze handleiding kan je een deeltijds zorgkrediet van een personeelslid invoeren.

  Weigert WSE de onderbrekingsuitkering voor het zorgkrediet dan kan de afwezigheid niet meer beschouwd worden als een zorgkrediet. Indien men na de startdatum van het zorgkrediet te weten komt dat het personeelslid geen uitkering ontvangt, dan wordt het zorgkrediet onmiddellijk stopgezet en wordt de volledige afwezigheid die al opgenomen is omgezet naar een periode non-activiteit: VO_AT_NZD.

  Bij een contractueel personeelslid met een deeltijdse arbeidsovereenkomst die deeltijdse zorgkrediet aanvraagt, past men dezelfde invoerinstructies toe als bij deeltijds zorgkrediet voor voltijdse contractuele personeelsleden. Het is niet nodig om de functie- en contractgegevens naar 100% te brengen.

  Deze afwezigheid wordt aangevraagd door het personeelslid via Selfservice werknemer.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Bij 2 actieve arbeidsrelaties moet het deeltijdse zorgkrediet geregistreerd worden in de arbeidsrelaties waar men verminderd zal werken, dit kan in beide arbeidsrelaties maar ook in 1 arbeidsrelatie.

  Voorbeeld 1

  AR 0: contract 50%: maandag – vrijdag 3u48
  AR 1: contract 50%: maandag – vrijdag 3u48

  80% verminderen met woensdag vrij:

  AR 0: aanwezigheidsrooster 40% : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 3u48
  AR 1: aanwezigheidsrooster 40%: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 3u48

  Voorbeeld 2

  AR 0: contract 70%: maandag, dinsdag, woensdag 7u36, donderdag 3u48
  AR 1: contract 30%: donderdag 3u48, vrijdag 7u36

  80% verminderen met vrijdag vrij:

  AR 0: afwezigheid niet registreren want werkt niet op vrijdag
  AR 1: aanwezigheidsrooster 10%: donderdag 3u48

  Voorbeeld 3

  AR 0: contract 70%: maandag, dinsdag, woensdag 7u36, donderdag 3u48
  AR 1: contract 30%: donderdag 3u48, vrijdag 7u36

  80% verminderen met donderdag vrij

  AR 0: aanwezigheidsrooster 60%: maandag, dinsdag, woensdag 7u36
  AR 1: aanwezigheidsrooster 20%: vrijdag 7u36

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_ZD1, ZD2 of %ZD1, %ZD2 in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: <Controle uitgevoerd>

  • Als de aanvraag via het personeelslid werd ingediend, moet <Controle uitgevoerd> aangevinkt worden. Dit zorgt er voor dat de aanvraag na toetsing door de Personeelsadministratie aan de reglementering terecht komt in de werklijst van de superior.

  9: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers
  • Selecteer de <Reden verlof>
  Opgelet

  Als het zorgkrediet werd aangevraagd met als reden ‘kind jonger dan 13 jaar’ en het kind wordt 13 jaar in de loop van de maand EN het zorgkrediet werd niet voor een volle maand aangevraagd, dan stopt het zorgkrediet op de dag van de 13de verjaardag van het kind en verliest het personeelslid toch 1 maand zorgkrediet.

  Voorbeeld

  Personeelslid vraagt deeltijds zorgkrediet aan met een vermindering van 50% van 1/10/2016 tot 31/12/2016 en het kind wordt 13 jaar op 5/10/2016. Dan stopt het zorgkrediet op 5/10/2016, Vlimpers zal in de teller een opname berekenen van 1/10/2016 tot 5/10/2016  nl. 0,08 (=5/31 x 50%). Dit wordt echter afgerond  naar 1 cijfer na de komma. Bijgevolg wordt 0,08 afgerond naar 0,1. (nog enkele voorbeelden:  0,11 naar 0,1; 0,14 naar, 0,1; 0,15 naar 0,2; 0,19 naar 0,2). Deze afgeronde waarde zal je ook zien staan in RPKG bij teller VO_AC_ZD1. Toch dient er hiervoor een opname van 1 in rekening gebracht  te worden. Hiervoor dient men dan ook een correctie van 0,90 toe te voegen. Dit doe je via het scherm ‘VO Correcties tellers’ en gebruik je de teller ‘zorgkrediet’.

  Let op, deze correctie dient enkel te gebeuren als het personeelslid geen volle maand heeft opgenomen.
  De correctie is  niet nodig bij volgend voorbeeld: personeelslid vraagt zorgkrediet aan voor de periode 6/1/2017 tot  5/6/2017, kind wordt 13 jaar op 5/4/2017. Het zorgkrediet stopt op 5/4/2017 en heeft op 5/4/2017 een opname van 1 volledige maand (6/3/2017 – 5/4/2017).

  10: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  11: Werkrooster selfservice

  • Klik op Werkrooster selfservice
  • Vul het werkrooster in
  Opgelet

  Vul steeds een volledige week van maandag tot zondag in, indien men elke week hetzelfde werkrooster volgt volstaat het om 1 week aan te vullen. Men kan een verschillend werkrooster van maximum 4 weken invoeren.

  • Vink de weken met ingevuld werkrooster aan
  • Klik op ‘Bereken % en roosterdefinitie

  • Volg de verdere stappen

  12: Aanwezigheidsrooster

  • Klik op Aanwezigheidsrooster om te controleren of het werkrooster de juiste dagen doorgeeft.

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Vlimpersscherm 2: Resultaten per kalendergroep

  Ga naar Salarissen (GBL) >Afwezigh. en salarisverwerking > Afwezigh.-/salarisgegevens > Resultaten per kalendergroep

  Zie Vlimpershandleiding: Resultaten per kalendergroep

  In Resultaten per kalendergroep tabblad optellingen ziet men 3 maandtellers:

  • VO_AT_ZD1
  • VO_AT_ ZD2
  • VO_AT_ZV1

  Deze 3 maandtellers worden afzonderlijk afgerond tot 1 cijfer na de komma.

  Er is 1 teller opname: VO_AC_ZV_ZD, deze wordt omgerekend naar een voltijdse opname. Dit gebeurt door de maandtellers om te rekenen naar voltijdse prestaties: VO_AT_ ZV1 + (VO_AT_ZD1 x 0,5) + (VO_AT_ZD2 x 0,2) + correctie

  Deze opname is zichtbaar in het scherm VO Afwezigheidstellers. 

  Voorbeeld
  • Opname van 3 maanden vermindering 50% wordt in de teller weergegeven als 1,5 (want 3 x 50%)
  • Opname van 3 maanden vermindering 20% wordt in de teller weergegeven als 0,6 (want 3 x 20%)

  Er is 1 teller die de restwaarde weergeeft: VO_AE_ZV_ZD_BAL, deze geeft enkel de restwaarde in voltijds recht weer door VO_AC_ZV_ZD af te trekken van VO_AE_ZV_ZD_ENT  en dit resultaat wordt steeds afgerond naar boven zodat de restwaarde steeds in het voordeel van het personeelslid blijft.

  Voorbeeld

  24 maanden vermindering aan  20%
  recht 18 maanden – opname 4,8 maanden (want 24x 20%) = 13,2 maanden è afronden naar boven 14 maanden.
  Personeelslid heeft nog recht op 14 voltijdse maanden.

  Om te weten hoeveel maanden er effectief nog kunnen opgenomen worden bij een vermindering aan 50% of 20% dient men de balans te vermenigvuldigen met 2 (50%) of 5 (20%).

  Voorbeeld

  Balans  14 maanden:
  Effectief op te nemen bij vermindering aan 20% = 70 maanden
  Effectief op te nemen bij vermindering aan 50% = 28 maanden

  Door de afrondingsregel is het mogelijk dat een personeelslid in totaal meer dan 18 voltijdse maanden opneemt, maar nooit meer dan 18,99 maanden.

  Voorbeeld

  Personeelslid neemt 63 maanden zorgkrediet met een vermindering van 20% en vervolgens 12 maanden met een vermindering van 50%.
  63 x 20% = 12,6 (voltijdse maanden)
  12 x 50% = 6 (voltijdse maanden)
  Totaal 18,6 voltijdse maanden opgenomen.

  De teller zal dit als volgt weergeven:

  Teller Recht Opname Balans Teller uitgedrukt in
  Zorgkrediet 18 18,6 0 Maanden

  In deze teller wordt enkel rekening gehouden met de goedgekeurde afwezigheden tot en met 31/12 van het huidig kalenderjaar. Afwezigheden in toekomstige jaren worden niet verrekend. 

  Er wordt in het scherm VO afwezigheidstellers 1 teller zorgkrediet weergegeven, nl. het voltijds recht. De motivatie om enkel het voltijds recht weer te geven is omdat men bij iedere nieuwe aanvraag van opnamevorm kan wisselen en als men dan 3 afzonderlijke tellers zou weergeven is het minder overzichtelijk hoeveel recht men effectief nog heeft.

  Opgelet

  Indien een personeelslid in dienst treedt en overkomt van een andere entiteit van de Vlaamse overheid waar men niet met Vlimpers werkt en daar reeds zorgkrediet opnam dan dient de werkelijke opname geregistreerd te worden als correctie via VO correcties tellers.