chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpersinstructies: afwezigheidstellers

  Ben je als personeelsmedewerker binnen de Vlaamse overheid op zoek naar meer informatie over de afwezigheidstellers in Vlimpers? Op deze webpagina vind je alle informatie.

  Wat?

  De ‘afwezigheidstellers’ is een verzamelnaam voor alle tellers die de afwezigheden van een personeelslid in kaart brengt in Vlimpers.

  Goed om weten: dit gaat om volgende afwezigheden:

  • jaarlijks verlof
  • feestdagen
  • uitzonderlijk werken en compensatie uitzonderlijk werk
  • onbetaald verlof in dagen

  Jaarlijks verlof

  De afwezigheidsteller ‘jaarlijks verlofrecht’ houdt rekening met volgende gegevens (in volgorde van de tabbladen):

  scherm

  gegevens

  persoonsgegevens

  geboortedatum/leeftijd

  functiegegevens

  • ingangsdatum actie aanstelling / heraanstelling
  • betaalgroep
  • verlofregeling
  • statuut
  • einddatum tabblad Vo Specifieke gegevens
   Goed om weten: Vlimpers houdt rekening met de einddatum.

  werkrooster bekijken/toewijzen

  Basisplanning

  afwezigheidsmutatie

  het afwezigheidspercentage van het deeltijds verlof met impact op het verlofrecht

  Waarom is het belang van de einddatum in tabblad ‘VO specifieke gegevens’ (scherm functiegegevens)?

  Vlimpers houdt rekening met de einddatum en dit heeft effect op de verlofteller.

  Bijvoorbeeld:

  • recentste functierij: einddatum in 'VO specifieke gegevens' 31/1/2018
  • personeelslid nog steeds in dienst op 1/5/2018
  • gevolg: Vlimpers berekent het verlofrecht maar tot 31/1/2018.
  • oplossing: nieuwe functierij met ingangsdatum 1/2/2018 waarbij het veld einddatum ingevuld is met een datum in de toekomst of waarbij het veld blanco is (bij contract van onbepaalde duur)

  Feestdagen

  De afwezigheidsteller ‘feestdagenteller’ houdt rekening met volgende gegevens (in volgorde van de tabbladen):

  Opgelet: enkel voor personeelsleden van de Vlaamse Waterweg.

  scherm

  gegevens

  functiegegevens

  ·        ingangsdatum actie aanstelling / heraanstelling

  ·        betaalgroep

  ·        feestdagenrooster: CONTFD (Continudiensten feestdagen)

  ·        einddatum tabblad Vo Specifieke gegevens
  Goed om weten: Vlimpers houdt rekening met de einddatum. (zie hoger)

  werkrooster toewijzen

  Basisplanning

  afwezigheidsmutatie

  het afwezigheidspercentage van het deeltijds verlof met impact op het verlofrecht

  Uitzonderlijk werken en compensatie uitzonderlijk werk

  Opgelet: momenteel werken enkel de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Het Facilitair Bedrijf met deze teller.

  De afwezigheidsteller ‘uitzonderlijk werken en compensatie uitzonderlijk werk’ houdt rekening met volgende gegevens (in volgorde van de tabbladen):

  scherm

  gegevens

  werkrooster toewijzen

  Basisplanning

  afwezigheidsmutatie

  het afwezigheidspercentage van het deeltijds verlof met impact op het verlofrecht

  individuele kalender

  • goedgekeurde afwezigheid uitzonderlijk werken
  • goedgekeurde afwezigheid compensatie uitzonderlijk werken

  Opgelet: De teller uitzonderlijk werken en compensatie uitzonderlijk werken telt voor iedereen de registraties van VO_AT_UWK en VO_AT_OPU met ingang vanaf 1 januari 2018 op. Indien je als entiteit start met deze teller zal Vlimpers met ingang van 1/1/2018 alle geregistreerde 'uitzondelijk werken' en 'compensatie uitzonderlijk werken' weergeven in de teller. Wil je de registraties pas vanaf een bepaalde datum (na 1/1/2018) laten meetellen? Zet dan de oude telling eerst op 0 via een manuele correctie via het scherm VO Correctie op Persoonsniveau. Zie Vlimpershandleiding: correctie tellers.

  Opnameteller

  De opnameteller is een teller gebaseerd op de individuele kalender van het personeelslid. Je kunt via deze kalender dag na dag nagaan wat aangerekend is in Vlimpers.

  Hoe controleren?

  Controle opnameteller: procedure voor personeelsmedewerkers binnen de Vlaamse overheid

  Overzichtsscherm tellers

  Alle tellers kun je in 1 blik lezen in het ‘overzichtsscherm tellers’. Als personeelsmedewerker heb je hier een overzicht van:

  • onbetaald verlof in dagen
  • feestdagenteller
  • Ziekteverlof ambtenaar
  • Ziekteverlof ambtenaar > 63 jaar

   Goed om weten: verlof voor deeltijdse prestaties wegens ziekte en arbeidsongeval of beroepsziekte na consolidatie tellen niet mee voor het contingent.
  • Ziekteverlof contractueel personeelslid (KD)

   Goed om weten: Ziekteverlof contractueel personeelslid (KD) is een periodeteller en geeft het aantal kalenderdagen weer van de laatste periode van afwezigheid wegens ziekte.
  • Ziekteverlof contractueel personeelslid (WD)

   Goed om weten: De ziekteteller werkdagen geeft een overzicht over het aantal dagen dat een contractueel personeelslid afwezig is geweest wegens ziekte (loopbaanteller). Dit geeft een indicatie over hoeveel werkdagen een contractueel personeelslid tijdens de loopbaan afwezig is geweest wegens ziekte.
  • Verlof deeltijdse prestaties <55 jaar
  • Verlof deeltijdse prestaties met bonus tot 60 jaar.
  • Onbetaald verlof 1 jaar loopbaan
  • Onbetaald verlof 1 jaar > = 55 jaar
  • Zorgkrediet
  • Alle vormen loopbaanonderbreking

  En de verlofstelsels die niet meer nieuw kunnen aangevraagd worden:

  • Deeltijdse loopbaanonderbreking gewoon stelsel
  • Loopbaanonderbreking gewoon stelsel
  • Onbetaald verlof contractueel max. 1 jaar
  • Onbetaald verlof 5 jaar
  • Verlof voor deeltijdse prestaties > 5j
  • Verlof voor deeltijdse prestaties <5j
  Wat is het verschil met de Selfservice voor werknemers en managers?

  De selfservice werknemers en managers  is beperkt tot:

  • het jaarlijks verlof
  • onbetaald verlof
  • feestdagen
  • Ziekteverlof ambtenaar > 63 jaar
   Goed om weten: verlof voor deeltijdse prestaties wegens ziekte en arbeidsongeval of beroepsziekte na consolidatie tellen niet mee voor het contingent
  • Onbetaald verlof 1 jaar loopbaan
  • Onbetaald verlof 1 jaar > = 55 jaar
  • Zorgkrediet
  • Alle vormen loopbaanonderbreking

  En de verlofstelsels die niet meer nieuw kunnen aangevraagd worden:

  • Deeltijdse loopbaanonderbreking gewoon stelsel
  • Loopbaanonderbreking gewoon stelsel
  • Onbetaald verlof contractueel max. 1 jaar
  • Onbetaald verlof 5 jaar
  • Verlof voor deeltijdse prestaties > 5j
  • Verlof voor deeltijdse prestaties <5j

  De tellers jaarlijks verlof en onbetaald verlof werden beperkt gehouden en zijn onderverdeeld in:

  • overgedragen dagen
  • gecorrigeerd recht (afgerond recht rekening houdende met deeltijdse prestaties, onbetaalde verloven en manuele correcties)
  • opname
  • totalen

  Jaarlijks verlofoverzicht

  Je vindt het jaarlijks verlofoverzicht in Vlimpers in onder ‘Salarissen’ > ‘Gegevens ontvanger’ > ‘Afwezigheid beheren’ > ‘VO Afwezigheidstel. Jaarl. Verlof’.

  Goed om weten:

  • vanaf 2018 zijn de tellers in Vlimpers hervormd en baseert Vlimpers zich voor de opnameberekening van de afwezigheid op het scherm ‘individuele kalender’ (voorheen ‘afwezigheidsmutatie’ en het alternatief werkrooster van het scherm bekijken/toewijzen werkrooster tabblad ‘Andere planning’) en wordt de jaarlijkse verlofteller berekend op persoonsniveau (voorheen arbeidsrelatieniveau).
  • 2018 was ook een overgangsjaar met mogelijke verschillen op restwaarde in de oude en nieuwe telling. Hieraan werd een actie gekoppeld om deze weg te werken via verschillijsten. Als personeelsmedewerker zie je om deze reden het jaar 2018 zowel in de oude als in de nieuwe telling.
   Meer informatie of een vraag over verschillijsten? Contacteer je coördinerende dossierbehandelaar.

  Als personeelsmedewerker binnen de Vlaamse overheid vind je er volgende gegevens:

  kolom

  omschrijving

  terug te vinden in het scherm Resultaten per kalendergroep onder elementnaam

  jaar

  jaar waarop de teller van toepassing is

   

  overgedragen verlof

  verlof overgedragen van voorgaande jaren

  VO_AC_JVE_CARRY_TD

  recht lopend jaar

  het niet afgerond verlofrecht rekening houdend met deeltijds verlof, in dienst/uit dienst in de loop van het jaar

  VO_AC_JVE_ENT_TD

  dagen aangepast

  • inhouding verlofrecht door voltijdse onbetaalde afwezigheden (bijvoorbeeld VO_AT_OVD, VO_AT_GGV, VO_AT_OV1)
  • door toevoeging bij vervangende feestdagen door pensionering voor het kerstverlof. Een vervangende feestdag wordt enkel toegekend als je in de periode waarop de feestdag in een weekend viel, geen voltijdse afwezigheid met impact op het jaarlijks verlofrecht opnam.

   Voor bepaalde personeelsleden mogen er geen vervangende feestdagen berekend worden. Heb je een personeelsdossier waarbij het feestdagenrooster op CONTFD staat EN de arbeidsvoorwaarden op LO (dit komt voor bij de dossiers van AMDK), NC of JW (dit komt voor bij de dossiers van WVG) dan zal er voor dit dossier geen vervangende feestdag bij de registratie van een pensionering berekend worden.

  VO_AC_ADJCAL_JV_TD
  VO_AC_ADJWRK_JV_TD
  VO_AC_ADJFD_JVE_TD

  correctie op arbeidsrelatie

  manuele onafgeronde correctie op de verlofteller bij uitdiensten waarbij er een restwaarde uitbetaald of teruggevorderd wordt

  VO_AC_CORAR_JVE_TD

  afgerond recht

  afronding naar boven en op basis van:

  • kolom Recht lopend jaar
  • kolom dagen aangepast
  • kolom correctie op arbeidsrelatie

  VO_AC_ARENT_JVE_TD

  correctie op persoonsniveau

  manuele correctie op de verlofteller bij creditering jaarlijks verlof door:

  • langdurig ziekteverlof
  • opstart pensioencommissie
  • op vraag van entiteit bij bv. negatief prikkloksaldo

  VO_AC_STBAL_JVE_TD

  gecorrigeerd recht lopend jaar

  op basis van:

  • kolom Afgerond recht
  • kolom Correctie op persoonsniveau

  VO_AC_JV_CORENT_TD

  opname

  gevoed door het scherm Individuele kalender

  VO_AC_JVE_TAKE_TD

  rest jaarlijks verlof lopend jaar

  op basis van:

  • kolom Gecorrigeerd recht lopend jaar – opname

  VO_AC_JVE_BAL_TD

   

  rest + overgedragen verlof

  op basis van:

  • kolom Overgedragen verlof
  • kolom Gecorrigeerd recht lopend jaar – opname 

  VO_AC_JVE_BAL_TD + VO_AC_JVE_CARRY_TD

  Overzicht onbetaald verlof in dagen

  Je vindt het onbetaald verlofoverzicht in Vlimpers in onder ‘Salarissen’ > ‘Gegevens ontvanger’ > ‘Afwezigheid beheren’ > ‘VO Afwezigheidstellers’.

  Als personeelsmedewerker binnen de Vlaamse overheid vind je er volgende gegevens:

  kolom

  omschrijving

  terug te vinden in het scherm 'Resultaten per kalendergroep' onder elementnaam

  negatieve overdracht

   

  VO_AC_OVD_CARRY_TD

  recht lopend jaar

  het onafgerond verlofrecht rekening houdend met deeltijds verlof, in dienst/uit dienst in de loop van het jaar

  VO_AC_OVD_ENT_TD

  dagen aangepast

  voltijdse afwezigheden die impact hebben op het recht van het onbetaald verlof (bijvoorbeeld VO_AT_GGV)

  VO_AC_ADJCAL_OV_TD
  VO_AC_ADJWRK_OV_TD

  afgerond recht

  afronding naar boven en op basis van:

  • kolom recht lopend jaar
  • kolom dagen aangepast

  VO_AC_ARENT_OVD_TD

  correctie op persoonsniveau

  enkel bij manuele correctie op de teller van het onbetaald verlof

  VO_AC_STBAL_OVD_TD

  gecorrigeerd recht

  op basis van:

  • kolom Afgerond recht
  • kolom Correctie op persoonsniveau

  VO_AC_CORENT_OV_TD

  opname

   

  VO_AC_OVD_TAKE_TD

  rest lopend jaar

  op basis van:

  • kolom Gecorrigeerd recht
  • opnames

  VO_AC_OVD_BAL_TD

  Feestdagenteller overzicht

  Je vindt de feestdagenteller overzicht in Vlimpers in onder ‘Salarissen’ > ‘Gegevens ontvanger’ > ‘Afwezigheid beheren’ > ‘VO Afwezigheidstel. Jaarl. Verlof’ – subtabblad Feestdagen.

  Goed om weten: enkel zichtbaar voor personeelsleden van de Vlaamse Waterweg waarbij feestdagenrooster CONTFD (Continudiensten feestdagen) werd geregistreerd

  Als personeelsmedewerker binnen de Vlaamse overheid vind je er volgende gegevens:

  kolom

  omschrijving

  terug te vinden in het scherm 'Resultaten per kalendergroep' onder elementnaam

  recht feestdagen

  op basis van:

  • deeltijds verlof
  • in dienst/uit dienst in de loop van het jaar

  VO_AC_HOL_ENT_TU

  uren aangepast

  voltijdse afwezigheden die impact hebben op het recht van het feestdagenverlof

  VO_AC_ADJCAL_HO_TU
  VO_AC_ADJWRK_HO_TU

  correctie op persoonsniveau

  bij uitdiensttreding teller op 0 plaatsen, de correctie wordt zichtbaar in deze kolom

  VO_AC_STBAL_HOL_TD

  opnames feestdagen

   

  VO_AC_HOL_TAKE_TU

  totaal recht feestdagen

  som van de kolommen:

  • recht feestdagen
  • uren aangepast
  • correctie op persoonsniveau

  /

  rest feestdagen lopend jaar

   

  VO_AC_HOL_BAL_TU

  Resultaten per kalendergroep

  Je vindt de resultaten per kalendergroep in Vlimpers in onder ‘Salarissen’ > ‘Afwezigh. En salarisverwerking’ > ‘Afwezigh.-/salarisgegevens’ > ‘Resultaten per kalendergroep’.

  Goed om weten: De ‘Kalendergroep_ID december’ van het huidige jaar is de enige maand die een correct beeld geeft van de tellerberekening. In dit overzicht krijg je alle berekeningsmaanden van de tellers in 1 overzicht. Dit geldt ook voor wijzigingen in het huidige jaar aan de tellers van het voorgaande jaar.

  Via de link 'afwezigheidsgeg.' kun je de verrekening van de tellers per dag per personeelslid bekijken. Enkel de goedgekeurde afwezigheden zijn verrekend in de tellers.
  Dit scherm geeft aan op welke dag het ziektecontingent 666 dagen overschreden is en kun je dus gebruiken bij de opstart van een dossier voor de pensioencommissie.

  Via het tabblad ‘optellingen’ kun je de verrekening van de tellers per maand per personeelslid bekijken. Enkel de goedgekeurde afwezigheden zijn verrekend in de tellers en tellen per maand op.

  Voorbeeld: opname jaarlijks verlof van 2 dagen in januari en opname jaarlijks verlof van 5 dagen in februari

  • Kalendergroep_ID 20XXM12 Kalender-ID 20XXM01
   • tellercode VO_AC_JVE_TAKE_TD: waarde 2
  • Kalendergroep_ID 20XXM12 Kalender-ID 20XXM02
   • tellercode VO_AC_JVE_TAKE_TD: waarde 7
    Er zijn tot februari in totaal 7 dagen jaarlijks verlof opgenomen.
  Hoe bekijk je een teller van het voorgaande jaar?

  Je opent de kaldendergroep_ID van de maand december van het huidige jaar. Als de te controleren maanden van het voorgaande jaar niet opgenomen zijn, dan open je de te controleren maand via het zoekscherm (naar voorbeeld 2017M04).

  Elementnamen

  Vlimpers werkt ook met elementnamen die herkenbaar en in volgorde met het verlofoverzicht (jaarlijks verlofrecht > onbetaald verlof > feestdagenteller) opgemaakt.

  De tellers op persoonsniveau hebben elementnamen die herkenbaar zijn omdat ze eindigen met T,D, TU of TD. Dit betekent:

  U

  uren op arbeidsrelatieniveau

  D

  dagen op arbeidsrelatieniveau

  TU

  totaal uren op persoonsniveau

  TD

  totaal dagen op persoonsniveau

  Goed om weten: Via de hyperlink ‘zoeken’ kun je een elementnaam opzoeken en hoef je niet de hele lijst te doorzoeken.

  Contact