chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpersinstructies: correctie tellers

  Ben je als personeelsmedewerker binnen de Vlaamse overheid op zoek naar meer informatie over correcties op tellers in Vlimpers? Op deze webpagina vind je alle informatie.

  Wat?

  Een correctie op tellers in Vlimpers is een rechtzetting bij opname van afwezigheden die je enkel als personeelsmedewerker binnen de Vlaamse overheid kunt uitvoeren.

  Goed om weten:

  • vanaf 2018 zijn de afwezigheidstellers in Vlimpers hervormd en baseert Vlimpers zich voor de opnameberekening van de afwezigheid op het scherm ‘individuele kalender’ (voorheen ‘afwezigheidsmutatie’ en het alternatief werkrooster van het scherm bekijken/toewijzen werkrooster tabblad ‘Andere planning’) en wordt de jaarlijkse verlofteller berekend op persoonsniveau (voorheen arbeidsrelatieniveau).
  • 2018 was ook een overgangsjaar voor de teller jaarlijkse verlof: enkel zichtbaar vanuit de backoffice. Daarom is het mogelijk dat er voor 2018 correcties zichtbaar zijn op zowel de oude teller (in dagen) als de nieuwe teller (in uren).

  De instructies voor een correctie op de teller overdracht jaarlijks verlof wegens ziekte is opgenomen onder de Vlimpershandleiding: overdracht jaarlijks verlof wegens ziekte.

  Correctie op arbeidsrelatie

  Je geeft een correctie op arbeidsrelatie in Vlimpers in onder ‘Salarissen’ > ‘Gegevens ontvanger’ > ‘Afwezigheid beheren’ > ‘VO Correctie op arbeidsrelatie’.

  Opgelet: lees je in de omschrijving ‘OUD’, dan registreer je de correctie in dagen; lees je in de omschrijving ‘NIEUW’, dan registreer je de correctie in decimale uren.

  Elke correctie moet je duiden via 1 van onderstaande elementnamen:

  elementnaam

  omschrijving

  VO_AC_CORAR_JVE_U

  • wat: correctie in decimale uren op arbeidsrelatieniveau die bij het recht jaarlijks verlof geteld worden alvorens het verlofrecht wordt afgerond. 
   Goed om weten: de correctie wordt dan ook niet afgerond geregistreerd maar men zal het verlof wel afgerond uitbetalen. Deze correctie wordt vooral bij uitdienstreding gebruikt.
  • voor wie: personeelslid dat de Vlaamse overheid verlaat en nog een positieve of negatieve restwaarde op hun verlofteller heeft. Je moet de restwaarde op 0 zetten.
  • Hoe kun je nagaan hoeveel je moet corrigeren? In het scherm ‘Resultaten per kalendergroep’ open je de kalendergroep-ID van december van het huidig jaar, ga naar het tabblad Optellingen en zoek de kalender-ID van de laatste actieve maand. Om de correctie op arbeidsrelatieniveau te bekomen hou je rekening met volgende elementnamen:
   • Tel samen:
    • VO_AC_JVE_ENT_TU: het onafgerond jaarlijks verlofrecht van alle arbeidsrelatie opgeteld
    • VO_AC_ADJFD_JVE_TU: vervangende feestdagen door pensionering
    • VO_AC_CORAR_JVE_TU: de onafgeronde correcties op arbeidsrelatieniveau van alle arbeidsrelaties opgeteld
   • Trek hiervan af:
    • VO_AC_ADJCAL_JV_TU: de impact in kalenderdagen op het jaarlijks verlofrecht van alle arbeidsrelaties samen (bijvoorbeeld voltijds ouderschapsverlof)
    • VO_AC_ADJWRK_JV_TU: de impact in werkddagen op het jaarlijks verlofrecht van alle arbeidsrelaties opgeteld (bijvoorbeeld losse dagen onbetaald verlof)

    • VO_AC_JVE_TAKE_TU: de opname van de arbeidsrelatie waarvoor je het scherm RPKG hebt geopend.

   = de correctie die je registreert op VO_AC_CORAR_JVE_U

   • In deze correctie is er geen rekening gehouden met de overgedragen dagen, maar enkel met het huidig jaarlijks verlof. Reken je wel direct het overgedragen verlof mee, dan kan je saldo foutief staan (want de correctie op arbeidsrelatie wordt nadien nog afgerond naar de hogerliggende halve dag). Met de correctie op arbeidsrelatieniveau - zonder rekening te houden met de overgedragen dagen-, zorg je ervoor dat in het jaarlijks verlof overzichtsscherm de kolom Rest jaarlijks verlof lopend jaar op 0 komt te staan.

    Als er ook overgedragen dagen zijn, dan zal de kolom Rest + overgedragen in het overzichtsscherm van het jaarlijks verlof niet op 0 staan, na bovenstaand uitgevoerde correctie. Hiervoor moet je nog een aparte correctie uit te voeren. Dit doe je als volgt:

    Kijk naar VO_AC_JVE_CARRY_TU: overgedragen dagen op persoonsniveau

    • Je hebt nu de te registreren correctie in uren op het overgedragen verlof op persoonsniveau, staat het resultaat in positief, dan voer je een negatieve correctie uit. Staat het resultaat in negatief, dan voer je een positieve correctie uit zodat de teller van het overgedragen verlof op 0 komt te staan en ook de kolom Rest + overgedragen verlof (Salarissen > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Correctie op persoonsniveau).

  VO_AC_OVERTIME

  correctie in decimale uren op het saldo prikklok
  Opgelet: enkel van toepassing voor Vlimpers Tijd en Planning dossiers

  VO_AC_RECUP

  correctie in dagen op het saldo overuren
  Opgelet: enkel van toepassing voor Vlimpers Tijd en Planning dossiers

  VO_AC_JVE_CARRYON 

  correctie in dagen op de overgedragen dagen
  Opgelet: deze code kun je niet meer gebruiken voor de tellers vanaf 2019.

  VO_AE_JVE_BAL

   

  correctie in dagen op het recht van het jaarlijks verlof.
  Opgelet: deze code kun je niet meer gebruiken voor de tellers vanaf 2019.

  Waarom niet afgerond corrigeren?

  Als je afgerond corrigeert, dan kun je in sommige gevallen bij heraanstelling een halve dag jaarlijks verlof verliezen.

  Bijvoorbeeld: heraanstelling binnen hetzelfde jaar

   

  Carryon

  Recht

  Dagen aangepast

  Correctie AR

  Afgerond recht

  Correctie persoonsniveau

  Gecorrigeerd recht

  Opname

  Rest

  1ste perode

  0

  3,24

  0

  0

  3,5

  0

  3,5

  2

  1,5

  • correctie: -9,42 u (=1,24 dag) want recht 3,24 – opname 2 dus geen correctie van -11,4 u (= 1,5 dag)
  • uitbetaling: 1,5 dag
   Opgelet: Volgens advies van het Juridisch Kenniscentrum wordt het verlofrecht voor elk contract naar boven afgerond.

  Bijvoorbeeld: heraanstelling binnen hetzelfde jaar met correctie van -11,4 u (= 1,5 dag)

   

  Carryon

  Recht

  Dagen aangepast

  Correctie AR

  Afgerond recht

  Correctie persoonsniveau

  Gecorrigeerd recht

  Opname

  Rest

  1ste periode

  0

  3,24

  0

  0

  3,5

  -1,5

  2

  2

  0

  Heraanstelling

  0

  7,2

  0

  0

  7,5

  0

  7,5

  4

  3,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Totaal

  0

  10,44

  0

  0

  10,5

  -1,5

  9

  6

  3


  Bijvoorbeeld: heraanstelling binnen hetzelfde jaar met correctie van -9,42 u (= 1,24 dag)

   

  Carryon

  Recht

  Dagen aangepast

  Correctie AR

  Afgerond recht

  Correctie persoonsniveau

  Gecorrigeerd recht

  Opname

  Rest

  1ste periode

  0

  3,24

  0

  -1,24

  2

  0

  2

  2

  0

  Heraanstelling

  0

  7,2

  0

  0

  7,5

  0

  7,5

  4

  3,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Totaal

  0

  10,44

  0

  -1,24

  9,5

  0

  9,5

  6

  3,5

  Correctie op persoonsniveau

  Je geeft een correctie op persoonsniveau in Vlimpers in onder ‘Salarissen’ > ‘Gegevens ontvanger’ > ‘Afwezigheid beheren’ > ‘VO Correctie op persoonsniveau’.

  Opgelet: lees je in de omschrijving ‘OUD’, dan registreer je de correctie in dagen; lees je in de omschrijving ‘NIEUW’, dan registreer je de correctie in decimale uren.

  Elke correctie moet je duiden via 1 van onderstaande elementnamen:

  elementnaam

  omschrijving

  VO_AC_JVE_BAL_TU

  • wat: correctie in decimale uren op het recht van het jaarlijks verlof op persoonsniveau
  • voor wie: personeelslid dat de Vlaamse overheid verlaat door pensionering en nog een positieve of negatieve restwaarde op hun verlofteller heeft. Je moet de restwaarde op 0 zetten.
   Opgelet: voer de correctie in op een datum vóór de pensioendatum.

  Goed om weten: de vakantiedagen die de ambtenaar niet heeft kunnen opnemen door een langdurige ziekte worden bijgeboekt op het contingent van 666 werkdagen ziekteverlof en tegen geboekt op de jaarlijkse verlofteller. Deze correctie wordt effectief in rekening gebracht. Deze correctie wordt niet afgerond.

  VO_AC_JVE_CARRY_TU

   

  correctie in decimale uren op de overgedragen dagen op persoonsniveau
  Opgelet: gaat het om een correctie op de jaarlijkse verlofteller van meer dan 2 jaar geleden, dan moet je een correctie op de overgedragen dagen van het huidige jaar uitvoeren. De tellers herberekenen enkel het huidige en het voorgaande jaar.

  VO_AC_OVD_BAL_TU

  correctie in uren op de losse dagen onbetaald verlof op persoonsniveau

  VO_AC_HOL_BAL_TU

   

  • wat: correctie in decimale uren op het recht van de feestdagen op persoonsniveau
   Goed om weten: enkel voor personeelsleden van De Vlaamse Waterweg (DVW) 
  • voor wie: een correctie op de restwaarde van de feestdagenteller is noodzakelijk wanneer een personeelslid uit dienst gaat.

  VO_AC_VZVST_BAL_TU

   

  • wat: correctie in uren op de ziekteteller van een statutair personeelslid op persoonsniveau
  • voor wie: het personeelslid was bijvoorbeeld 6/8 weken voorafgaand de werkelijke bevallingsdatum met ziekteverlof. Deze ziektedagen werden verminderd op de ziekteteller en moeten handmatig terug worden bijgegeven
   Opgelet: als de restwaarde van de ziekteteller moet:
   - verhoogd worden, dan voer je een positieve correctie uit.
   - verlaagd worden, dan voer je een negatieve correctie uit.
   In de oude ziekteteller was het net omgekeerd.

  VO_AC_LD1

  correctie in maanden op de opnameteller van de deeltijdse loopbaanonderbreking gewoon stelsel

  VO_AC_LO_LD

  correctie in maanden op de opnameteller van de teller alle vormen loopbaanonderbreking

  VO_AC_LO1

  correctie in maanden op de opnameteller van de voltijdse loopbaanonderbreking gewoon stelsel

  VO_AC_OVD_BAL

  correctie in dagen op de restwaarde losse dagen onbetaald verlof.
  Opgelet: Dit is een correctie op de oude teller. Deze elementnaam is vanaf 2019 niet meer beschikbaar.

  VO_AC_OV6

  correctie in maanden op de opnameteller van het onbetaald verlof contractueel maximaal 1 jaar

  VO_AC_OVJ

  correctie in maanden op de opnameteller van het onbetaald verlof 1 jaar loopbaan

  VO_AC_OVO

  correctie in maanden op de opnameteller van het onbetaald verlof 1 jaar vanaf 55 jaar

  VO_AC_OVX_5JAAR

  correctie in maanden op de opnameteller van het onbetaald verlof ambtenaar maximaal 5 jaar

  VO_AC_OPU

  correctie in decimale uren op de teller opname uitzonderlijk werken
  Opgelet: Deze teller is niet zichtbaar voor alle entiteiten. Is de teller geactiveerd, dan is deze zichtbaar in het scherm Vo Afwezigheidstellers.

  VO_AC_UWK

  correctie in decimale uren op de teller uitzonderlijk werken
  Opgelet: Deze teller is niet zichtbaar voor alle entiteiten. Is de teller geactiveerd, dan is deze zichtbaar in het scherm Vo Afwezigheidstellers.

  VO_AC_VDR55

  correctie in maanden op de opnameteller verlof deeltijdse prestaties jonger dan 55 jaar

  VO_AC_VD_60_BON

  correctie in maanden op de opnameteller verlof deeltijdse prestaties met bonus tot 60 jaar

  VO_AE_VZV365_BAL

  correctie in dagen op de restwaarde ziekteverlof ambtenaar 365KD.
  Opgelet: moet de restwaarde verhogen, dan voer je een negatieve correctie in of omgekeerd.

  VO_AC_VZV_CAL_CO

  correctie in dagen op de restwaarde ziekteverlof contractueel personeelslid (KD).

  VO_AC_VZVWRK_CO

  correctie in dagen op de restwaarde ziekteverlof contractueel personeelslid (WD).

  VO_AE_ZV_ZD_BAL

  correctie in maanden op de opname van de teller zorgkrediet.

  VO_AC_HOL_BAL

  correctie op restwaarde feestdagenteller.
  Opgelet: Dit is een correctie op de oude teller. Deze elementnaam is vanaf 2019 niet meer beschikbaar.

  VO_AC_VD5

  correctie in maanden op de opnameteller verlof voor deeltijdse prestaties  meer dan 5 jaar (verlofstelsel afgeschaft vanaf 1 januari 2018).

  VO_AC_VDP

  correctie in maanden op de opnameteller verlof voor deeltijdse prestaties minder dan 5 jaar (verlofstelsel afgeschaft vanaf 1 januari 2018).

  VO_AE_VOV_BAL

  correctie in dagen op de restwaarde van het vormingsverlof. 
  Goed om weten: Deze correctie wordt niet gebruikt want deze correctie wordt niet verrekend in de tellers en heeft dan ook geen enkel nut. Deze correctie zal op termijn verdwijnen als keuzemogelijkheid uit het Vlimpersscherm.

  VO_AE_VZV_ST_BAL

  correctie in dagen op de restwaarde ziekteverlof ambtenaar.
  Goed om weten: Dit is een correctie op de oude teller. Deze elementnaam is vanaf 2019 niet meer beschikbaar.
  Opgelet: dient de restwaarde te verhogen, dan voer je een negatieve correctie in. Dient de restwaarde te verlagen, dan voer je een positieve correctie in.

  Hoe invoeren?

  Correctie tellers: instructies voor medewerkers personeelsadministratie.

  • 1

   Ga naar het scherm ‘afwezigheid beheren’

   Je past een teller aan in Vlimpers onder ‘Salarissen’ > ‘Gegevens ontvanger’. Ga naar het scherm ‘Afwezigheid beheren’ en:

   1. kies het scherm ‘VO Correctie op arbeidsrelatie’ voor een correctie op arbeidsrelatie.
   2. kies het scherm ‘VO Correctie op persoonsniveau’ voor een correctie op persoonsniveau.
  • 2

   Voeg een rij toe

   Klik op het ‘Plusteken’ om een rij toe te voegen.

  • 3

   Vul de velden in

   Vul volgende velden in:

   1. ingangsdatum: gebruik de datum van de invoer van je correctie.
    Opgelet: noteer bij een uitdiensttreding een correctiedatum die valt vóór de datum van uitdiensttreding.
    Goed om weten: de teller houdt enkel rekening met correcties ingevoerd met ingangsdatum van het huidige en voorgaande jaar
    Bijvoorbeeld: een personeelslid vraagt in 2019 jaarlijks verlof voor 2017 aan. Vlimpers herberekent na goedkeuring van de manager de tellers 2017 niet automatisch omdat de tellers afgesloten zijn. Je corrigeert deze dag jaarlijks verlof vanaf de dag wanneer men de correctie uitvoert (vanaf 1 januari 2018) op elementnaam VO_AC_JVE_CARRY_TU.
   2. teller: selecteer de elementnaam waarop je een correctie uitvoert
   3. correctie: vul de (positieve of negatieve) waarde in
    Vergeet je minteken niet bij een negatieve waarde.
    Goed om weten: staat er in de omschrijving van de elementnaam:
    - oud, dan registreer je de correctie in dagen.
    - nieuw, dan registreer je de correctie in decimale uren (dagen vermenigvuldigen met een werkdag van 7,6).
   4. lange omschrijving: geef meer informatie over de aanpassing
    Opgelet: dit veld is uiterst belangrijk om achteraf te kunnen achterhalen waarom de correctie werd uitgevoerd. Een ingevoerde correctie kun je achteraf enkel via een nieuwe correctie rechtzetten met dezelfde elementnaam maar met een andere datum als ingangsdatum. De correctie moet ook in hetzelfde jaar doorgevoerd worden als de vorige correctie.

  Contact