chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Arbeidsgeneeskunde

  Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid kun je een arbeidsgeneeskundig onderzoek laten uitvoeren. Dit is soms verplicht, afhankelijk van de risico’s in je functie. De Vlaamse overheid wil als werkgever de gezondheid van de eigen personeelsleden behouden en bevorderen. Het medisch onderzoek kadert in dit welzijnsbeleid.

  Voor wie?

  Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid. Het arbeidsgeneeskundig onderzoek is:

  • vrijwillig: voor iedereen
  • verplicht: voor een aantal functies
  Voor wie is het arbeidsgeneeskundig onderzoek verplicht? Risicofuncties, ...
  • personeelsleden in een risicofunctie
   • Dit zijn personeelsleden die veiligheidsfuncties uitoefenen, functies met verhoogde waakzaamheid of activiteiten met welbepaald risico.
   • Bij de Vlaamse overheid gaat het bijvoorbeeld om justitieassistenten, laboranten, verpleegkundigen, ...
   • Je werkgever bepaalt concreet wie binnen de organisatie een risicofunctie uitoefent. Je kunt dit terugvinden op de risicofiche van je functie. Contacteer je HR-verantwoordelijke om je risicofiche te raadplegen.
   • Wie een risicofunctie uitoefent, krijgt in Vlimpers een risicocode toegewezen volgens deze lijst 'beroepsrisico's'.
   • Lees meer op de webpagina van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over risicofuncties.
  • jongeren op het werk (alle minderjarigen)*
  • stagiairs*
  • leerlingen en studenten*
  • werkneemsters in een risicofunctie tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding*

  Opgelet:

  • De werknemerscategorieën met een * zijn onderworpen aan een specifiek gezondheidstoezicht. Dit is een gezondheidsbeoordeling afgestemd op de betrokken situatie.
  • Beeldschermwerkers zijn niet automatisch onderworpen aan een arbeidsgeneeskundig onderzoek. In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen mogelijk.

  Wat?

  • Een arbeidsgeneeskundig onderzoek - ook wel eens ‘gezondheidsbeoordeling’ genoemd - is een medisch onderzoek bij een arbeidsarts en eventueel een verpleegkundige van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB).
  • De locatie van het onderzoek hangt af van je standplaats, in sommige gevallen kan dit ook je woonplaats zijn.
  • Je krijgt dienstvrijstelling voor een arbeidsgeneeskundig onderzoek en je mag je verplaatsingskosten terugvorderen via OraFin.
  • Na afloop van het onderzoek ontvang je een schriftelijke beoordeling van de arbeidsarts. Er bestaan verschillende adviezen of beslissingen, al dan niet met een aanbeveling.
  Waaruit bestaat een arbeidsgeneeskundig onderzoek?

  De inhoud van het arbeidsgeneeskundig onderzoek is afhankelijk van de risico’s in je functie en kan onderstaande deelonderzoeken bevatten:

  • meting lengte en gewicht
  • urinecontrole op bloed, eiwitten en infectie
  • uitgebreid oogonderzoek
  • bespreking van de testen en andere eventuele medische aspecten/werk gerelateerde problemen
  • klinisch onderzoek op bloeddruk, hart en longen en het bewegingsstelsel
  • doorlopen ergonomische tips
  • vaccinatie tegen tetanus, hepatitis A/B, TBC (de vaccinatie is vrijblijvend voor iedereen en enkel verplicht voor bepaalde functies of indien de risicoanalyse aantoont dat je beroepshalve blootgesteld wordt aan de betreffende biologische stoffen)

  Soorten onderzoek en hoe inplannen?

  Hieronder vind je een overzicht van veel voorkomende soorten arbeidsgeneeskundig onderzoek en hoe je een bezoek kunt inplannen. Deze informatie is relevant voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) die afnemen van het raamcontract van het arbeidsgeneeskundig orgaan 'IDEWE'.

  Uitzondering: contacteer de interne preventiedienst van je organisatie voor de inplanning van een arbeidsgeneeskundig onderzoek als je personeelslid bent bij: Agentschap Plantentuin Meise, Inverde of Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

  Voorafgaande gezondheidsbeoordeling (aanwervingsonderzoek)
  • Wat: een arbeidsgeneeskundig onderzoek voor de opstart in je nieuwe functie.
  • Voor wie: personeelsleden die opstarten in of overgaan naar een risicofunctie, minderjarigen, stagiairs, leerlingen en studenten.
  • Wanneer: voor de opstart.
  • Hoe:
   • Het DCPA bezorgt je automatisch de gegevens die je nodig hebt om een afspraak in te plannen bij arbeidsarts.
   • Leg zelf de afspraak vast op basis van je agenda.
   • Vraag dienstvrijstelling aan voor de duur van het onderzoek als je al in dienst bent: Vlimpers – ‘afwezigheden’ – ‘dienstvrijstelling MC – onderzoek EDPB/MEDEX’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.
   • De arbeidsarts bezorgt jou en het DCPA nadien een ingevuld formulier ‘gezondheidsbeoordeling’. Toon dit op je eerste werkdag aan je leidinggevende zodat deze kan controleren of je medisch geschikt bent om de functie uit te oefenen.
   • Heeft de arbeidsarts een advies met een aanbeveling geformuleerd? Dan bezorgt het DCPA dit advies aan je leidinggevende of aan de dienst ergonomie. Je leidinggevende staat in voor de opvolging en uitvoering van de aanbevelingen en houdt het DCPA hiervan op de hoogte.
  Periodiek onderzoek
  • Wat: een jaarlijks terugkerend arbeidsgeneeskundig onderzoek tijdens je tewerkstelling, afwisselend ofwel:
   • een gezondheidsbeoordeling (anamnese en klinisch onderzoek) uitgevoerd door een arbeidsarts
   • aanvullende medische handelingen zoals biomonitoring (bloedonderzoek, urinetests, longfunctietests, ...) en specifieke medische vragenlijsten uitgevoerd door een verpleegkundige onder supervisie van een arbeidsarts.
  • Voor wie: personeelsleden in een risicofunctie.
  • Wanneer: de frequentie van de gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen hangt af van de aard van je functie. Lees meer.
  • Hoe:
   • Het arbeidsgeneeskundig orgaan bezorgt je automatisch een uitnodigingsmail zodra het arbeidsgeneeskundig onderzoek na een bepaalde termijn nodig is. Deze e-mail bevat een link die je nodig hebt om een afspraak in te plannen bij arbeidsarts.
   • Leg zelf de afspraak vast op basis van je agenda. Uitzondering: in sommige lokale vestigingen wordt het periodiek onderzoek ingepland door een centraal contactpersoon. Raadpleeg je HR-verantwoordelijke als je wil weten of dit voor jou het geval is.
   • Vraag dienstvrijstelling aan voor de duur van het onderzoek: Vlimpers – ‘afwezigheden’ – ‘dienstvrijstelling MC – onderzoek EDPB/MEDEX’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.
   • De arbeidsarts bezorgt jou en het DCPA nadien een ingevuld formulier ‘gezondheidsbeoordeling’.
   • Heeft de arbeidsarts een advies met een aanbeveling geformuleerd? Dan bezorgt het DCPA dit advies aan je leidinggevende of aan de dienst ergonomie. Je leidinggevende staat in voor de opvolging en uitvoering van de aanbevelingen en houdt het DCPA hiervan op de hoogte.
  Spontane raadpleging (op eigen initiatief)
  • Wat: een arbeidsgeneeskundig onderzoek op eigen verzoek, als je vermoedt dat je werk leidt tot jouw gezondheidsklachten.
  • Voor wie: alle personeelsleden.
  • Wanneer: op eigen initiatief, op een moment naar keuze.
  • Hoe:
   • Vraag bij het DCPA de gegevens op die je nodig hebt om zelf een 'spontane raadpleging' in te plannen bij het arbeidsgeneeskundig orgaan (IDEWE). Vraag de gegevens op via het Vlimpers contactformulier. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke. Je kunt ook rechtstreeks een onderzoek aanvragen bij het arbeidsgeneeskundig orgaan zelf (IDEWE). Zoek het telefoonnummer van het IDEWE-kantoor in je buurt op idewe.be en maak een afspraak.
   • Het DCPA bezorgt je na je aanvraag de gegevens die je nodig hebt om een afspraak in te plannen bij arbeidsarts.
   • Leg zelf de afspraak vast op basis van je agenda.
   • Vraag dienstvrijstelling aan voor de duur van het onderzoek: Vlimpers – ‘afwezigheden’ – ‘dienstvrijstelling MC – onderzoek EDPB/MEDEX’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.
   • De arbeidsarts bezorgt jou en het DCPA nadien een ingevuld formulier ‘gezondheidsbeoordeling’.
   • Heeft de arbeidsarts een advies met een aanbeveling geformuleerd? Dan bezorgt het DCPA dit advies aan je leidinggevende of aan de dienst ergonomie. Je leidinggevende staat in voor de opvolging en uitvoering van de aanbevelingen en houdt het DCPA hiervan op de hoogte.
  Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting (op eigen initiatief)
  • Wat: een arbeidsgeneeskundig onderzoek op eigen verzoek, met het oog op eventuele aanpassingen van je werkpost. TIjdens dit onderzoek gaat de arbeidsarts na of je nog altijd geschikt bent

   voor je werk. Zo nodig kan hij of zij de gepaste preventie- of beschermingsmaatregelen nemen. Opgelet: dit type arbeidsgeneeskundig onderzoek staat los van het onderzoek in het kader van een re-integratietraject.

  • Voor wie: personeelsleden die het werk hervatten na arbeidsongeschiktheid.
  • Wanneer: op eigen initiatief, vóór je werkhervatting.
  • Hoe:
   • Vraag bij het DCPA de gegevens op die je nodig hebt om zelf een 'bezoek voorafgaand aan de werkhervatting' in te plannen bij het arbeidsgeneeskundig orgaan (IDEWE). Vraag de gegevens op via het Vlimpers contactformulier. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke. Je kan ook rechtstreeks een onderzoek aanvragen bij het arbeidsgeneeskundig orgaan zelf (IDEWE). Zoek het telefoonnummer van het IDEWE-kantoor in je buurt op idewe.be en maak een afspraak. Heb je bijkomende gegevens nodig? Dan kan je deze opvragen bij het DCPA.
   • Het DCPA bezorgt je na je aanvraag de gegevens die je nodig hebt om een afspraak in te plannen bij arbeidsarts.
   • Leg zelf de afspraak vast op basis van je agenda.
   • De arbeidsarts bezorgt jou en het DCPA nadien een ingevuld formulier ‘gezondheidsbeoordeling’.
   • Heeft de arbeidsarts een advies met een aanbeveling geformuleerd? Dan bezorgt het DCPA dit advies aan je leidinggevende of aan de dienst ergonomie. Je leidinggevende staat in voor de opvolging en uitvoering van de aanbevelingen en houdt het DCPA hiervan op de hoogte.
  Onderzoek bij werkhervatting
  • Wat: een verplicht arbeidsgeneeskundig onderzoek onmiddellijk na je (zowel deeltijdse als voltijdse) werkhervatting. De arbeidsarts beoordeelt of er bezwaren zijn om je oude werk opnieuw op te nemen en geeft eventueel advies om je terugkeer te ondersteunen.
  • Voor wie: personeelsleden in een risicofunctie die 28 kalenderdagen of langer afwezig waren wegens arbeidsongeschiktheid.
  • Wanneer: binnen de 10 werkdagen na je werkhervatting.
  • Hoe:
   • Het DCPA maakt onmiddellijk na je werkhervatting automatisch een afspraak met de arbeidsarts en brengt je op de hoogte van het tijdstip en de locatie.
   • Vraag dienstvrijstelling aan voor de duur van het onderzoek: Vlimpers – ‘afwezigheden’ – ‘dienstvrijstelling MC – onderzoek EDPB/MEDEX’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.
   • De arbeidsarts bezorgt jou en het DCPA nadien een ingevuld formulier ‘gezondheidsbeoordeling’. Bezorg dit aan je leidinggevende zodat deze kan controleren of je medisch geschikt bent om de functie uit te oefenen.
   • Heeft de arbeidsarts een advies met een aanbeveling geformuleerd? Dan bezorgt het DCPA dit advies aan je leidinggevende of aan de dienst ergonomie. Je leidinggevende staat in voor de opvolging en uitvoering van de aanbevelingen en houdt het DCPA hiervan op de hoogte.
  Onderzoek in het kader van een formeel re-integratietraject (re-integratiebeoordeling)
  • Wat: een arbeidsgeneeskundig onderzoek in het kader van een formeel re-integratietraject. Zo’n formeel re-integratietraject is bedoeld om je wedertewerkstelling na volledige arbeidsongeschiktheid te bevorderen wanneer je tijdelijk of definitief niet meer in staat bent om je functie uit te oefenen. Dit traject wordt eventueel vervolgd door een re-integratieplan. Opgelet: dit type arbeidsgeneeskundig onderzoek gaat verder dan het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting (bijvoorbeeld: meerdere consultaties, strikte termijnen, ...)
  • Voor wie: personeelsleden die een formeel re-integratietraject opstarten. Er is ook de mogelijkheid om (eerst) een informeel re-integratietraject op te starten. 
  • Wanneer: bij de opstart van een formeel re-integratietraject.
  • Initiatief:
   • op vraag van jou als personeelslid
   • op vraag van je werkgever wanneer je meer dan 4 maanden aaneengesloten arbeidsongeschikt was of wanneer je je leidinggevende een attest van je arts bezorgt waarin staat dat je definitief arbeidsongeschikt bent
   • op vraag van de adviserend arts van je ziekenfonds (enkel voor contractuele personeelsleden)
  • Hoe:
   • Bezorg het ingevulde formulier ‘verzoek re-integratietraject’ aan het arbeidsgeneeskundig orgaan (adres: Interleuvenlaan 58, 3001 Heverlee of e-mail: info@idewe.be). Je mag dit formulier ook bezorgen aan de re-integratieambtenaar of de HR-businesspartner van je departement of agentschap.
   • Het arbeidsgeneeskundig orgaan bezorgt je een uitnodigingsmail. Deze e-mail bevat een link die je nodig hebt om een afspraak in te plannen bij arbeidsarts.
   • Leg zelf de afspraak vast op basis van je agenda.
   • De arbeidsarts bezorgt jou en het DCPA nadien een ingevuld formulier ‘re-integratiebeoordeling’. Het DCPA bezorgt dit aan de re-integratieambtenaar of de HR-businesspartner van je departement of agentschap en houdt dit bij in je personeelsdossier.
   • Vervolg: mogelijk re-integratietraject aan de hand van een re-integratieplan.

  Goed om te weten:

  • als je in het kader van een formele re-integratiebeoordeling definitief ongeschikt wordt bevonden voor elk werk bij je werkgever, kan dit voor contractuele personeelsleden leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht. Statutaire personeelsleden blijven dan in ziekteverlof.
  • je kunt ook (eerst) een informeel re-integratietraject opstarten. Lees meer op de webpagina 're-integratie'.

  Lees meer op de webpagina van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg over re-integratie

  Onderzoek in het kader van moederschapsbescherming
  • Wat: een arbeidsgeneeskundig onderzoek tijdens en na de zwangerschap.
  • Voor wie: zwangere werkneemsters in een risicofunctie en werkneemsters in een risicofunctie die borstvoeding geven.
  • Wanneer: tijdens en na de zwangerschap.
  • Hoe:
   • Meld je zwangerschap zo snel mogelijk. Verwittig je werkgever ook als je na je zwangerschap borstvoeding geeft.
   • Het DCPA bezorgt je na deze melding de gegevens die je nodig hebt om een afspraak in te plannen bij arbeidsarts.
   • Leg zelf de afspraak vast op basis van je agenda.
   • Vraag dienstvrijstelling aan voor de duur van het onderzoek: Vlimpers – ‘afwezigheden’ – ‘dienstvrijstelling MC – onderzoek EDPB/MEDEX’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.
   • De arbeidsarts bezorgt jou en het DCPA nadien een ingevuld formulier ‘gezondheidsbeoordeling’.
   • Heeft de arbeidsarts een advies met een aanbeveling geformuleerd? Dan bezorgt het DCPA dit advies aan je leidinggevende of aan de dienst ergonomie. Je leidinggevende staat in voor de opvolging en uitvoering van de aanbevelingen en houdt het DCPA hiervan op de hoogte.

  Goed om te weten: in het kader van moederschapsbescherming bestaan er specifieke maatregelen in het kader van moederschapsbescherming.

  Mogelijke adviezen en aanbevelingen

  De arbeidsarts oordeelt na het arbeidsgeneeskundig onderzoek dat je: geschikt, ongeschikt of tijdelijk ongeschikt bent voor je functie. De arbeidsarts kan ook aanbevelen dat je specifieke maatregelen nodig hebt voor de uitvoering van je functie of dat een andere functie aangewezen is. Je ontvangt dit advies schriftelijk via het formulier ‘gezondheidsbeoordeling’. Het DCPA krijgt hiervan een kopie en houdt dit bij in je personeelsdossier.

  Beeldschermbril

  Als de arbeidsarts een beeldschermbril adviseert, kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst in deze kosten.

  Lees op de webpagina 'tussenkomst beeldschermbril' hoe je hiervoor in aanmerking komt.

  Werkpostbezoek en ergonomische hulpmiddelen

  Als de arbeidsarts een werkpostbezoek adviseert, zal een deskundige op het gebied van ergonomie langskomen voor een ergonomische analyse van je werkplaats, werkomgeving, werkmethode en de werkorganisatie. Eventueel kunnen de arbeidsarts en de deskundige op het gebied van ergonomie oordelen dat je in aanmerking komt voor ergonomische hulpmiddelen (bijvoorbeeld aangepaste stoel, toetsenbord, …).

  Lees meer op de webpagina ergonomie.

  Aanpassing van het werkregime

  De arbeidsarts kan oordelen dat een aanpassing van je werkregime aangewezen is en je dus beter deeltijds kan werken. In dat geval kun je bekijken voor welke verlofsystemen je in aanmerking komt met het oog op het verminderen van je arbeidsprestaties. Enkele mogelijkheden zijn: deeltijdse prestaties wegens ziekte, deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte, ….

  Lees meer op de webpagina verloven en afwezigheden.

  Maatregelen in het kader van moederschapsbescherming

  Als de arbeidsarts oordeelt dat er een risico bestaat, mag je tijdens je zwangerschap of tijdens de periode van borstvoeding hetzelfde werk niet uitvoeren. In dit geval moet je werkgever je tijdens deze periode andere taken toewijzen of je werkregime aanpassen. Als dat niet mogelijk is, wordt bekeken of je kan worden overgeplaatst. Als ook dat onmogelijk blijkt te zijn, word je vrijgesteld van je werk. Deze afwezigheid wordt beschouwd als ziekteverlof.

  Uitzondering: bij een onderzoek in het kader van een re-integratietraject gelden er andere adviezen en vervolgacties dan degene die hierboven worden beschreven.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).