chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Arbeidsongeval

  Maatregelen coronavirus

  Geef een arbeidsongeval altijd aan, ook als je thuis werkt. Lees meer op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Heb je een arbeidsongeval? Na de 1ste hulp doe je altijd een aangifte. Dit is wettelijk verplicht en zo start je de administratieve formaliteiten. Deze webpagina bundelt alle informatie voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Wat is een arbeidsongeval?

  Een arbeidsongeval is een ongeval dat:

  • zich tijdens of door de uitoefening van je werk voordoet of op de weg van of naar je werk (zie onder)
  • veroorzaakt wordt door een plotselinge gebeurtenis
  • een letsel veroorzaakt

  Lees verder op deze webpagina welke andere ‘gebeurtenissen’ ook kunnen voorvallen, of deze beschouwd worden als een arbeidsongeval en wat je moet doen. Bijvoorbeeld: agressie door een bezoeker, EHBO-ongeval, …

  Wat geldt als de weg van en naar je werk?

  De weg van of naar je werk is het traject tussen je verblijfplaats en de plaats waar je werkt. Het traject moet ‘normaal’ zijn naar tijd en plaats. Eten kopen onderweg van of naar huis, of je kinderen brengen of ophalen aan school of de opvang wordt gerekend tot het 'normale' traject.

  Opgelet: een omweg of onderbreking wordt niet beschouwd als een ‘normale’ traject, tenzij in geval van overmacht of om een wettige reden. 

  Wat als je telewerkt?
  • Werk je vanuit een satellietkantoor of andere werkplaats? Dan geldt het traject van je verblijfplaats naar die werkplaats als weg van of naar je werk.
  • Werk je thuis? Dan worden onderstaande verplaatsingen erkend als de weg van of naar het werk:
   • als je gaat eten of eten gaat kopen
   • als je kinderen naar school of de opvang brengt of gaat halen
  • tenzij je tijdens deze trajecten een omweg zou maken of er een onderbreking zou zijn die niet het gevolg is van overmacht of een wettige reden.

  Goed om weten: heb je een ongeval tijdens je telewerk, dan geldt het wettelijk vermoeden dat het om een arbeidsongeval gaat. Het is daarbij belangrijk dat je de afspraken respecteert die binnen je departement of agentschap bestaan over plaats en tijd van het telewerk. Stem ook telkens af met je leidinggevende over je telewerk en vraag het correct aan in Vlimpers.

  Wat als je twijfelt dat je ‘gebeurtenis’ een arbeidsongeval is?

  Soms kunnen de omstandigheden van de situatie je doen twijfelen over de vraag of het al dan niet over een arbeidsongeval gaat. Bijvoorbeeld:

  • ongeval in je privé dat wordt veroorzaakt door iemand die gelinkt is aan je werk zoals agressie naar een opvoeder buiten de instellilng
  • ongeval terwijl je een broodje haalde tijdens de middagpauze
  • ongeval tijdens een teamactiviteit
  • je beging zelf een fout die mee aan de oorzaak ligt van het ongeval
  • er is niet onmiddellijk een duidelijk letsel, of het letsel manifesteert zich pas een tijdje na het ongeval

  In geval van twijfel doe je steeds aangifte als arbeidsongeval

  Erkenning arbeidsongeval

  Doe steeds aangifte van je ongeval. Op basis van een correcte en duidelijke aangifte oordeelt het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) of het ongeval al dan niet als arbeidsongeval erkend wordt.

  Uitzondering: voor enkele agentschappen met rechtspersoonlijkheid gebeurt de beoordeling en eventuele erkenning door de eigen verzekeraar (AXA). Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) voor meer informatie.

  Medische kosten

  Is je arbeidsongeval erkend? Dan worden de medische kosten als gevolg van dit arbeidsongeval terugbetaald. Dit gebeurt door het Bestuur van de medische expertise (Medex), een federale overheidsdienst. Raadpleeg het overzicht over de indiening en betaling van medische kosten voor meer informatie.

  Voor enkele agentschappen met rechtspersoonlijkheid geldt een uitzondering en gebeurt de terugbetaling van de medische kosten door de eigen verzekeraar (AXA). Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) voor meer informatie.

  Opgelet:

  • Heb je tijdens een dienstreis schade opgelopen aan je eigen vervoersmiddel? Raadpleeg de omzendbrief over stoffelijke schade voor meer informatie. Schade die je hebt opgelopen tijdens woon-werkverkeer valt hier niet onder. Dit regel je zelf via je eigen burgerlijke aansprakelijkheids- of omniumverzekering, of via de eventuele tegenpartij. 
  • Verlies of beschadiging van je bril wordt wel vergoed door Medex.

  Arbeidsongeschiktheid

  Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

  Na een arbeidsongeval volgt mogelijk een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Dit wil zeggen dat je volgens je arts geheel of gedeeltelijk niet in staat bent om je functie uit te oefenen.

  Wat is de impact van tijdelijke arbeidsongeschiktheid op je salaris en ziektedagen?
  • Salaris: tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt je salaris doorbetaald. Ben je contractueel? Dan val je dus na verloop van tijd niet terug op een uitkering van de mutualiteit. Afwezigheid als gevolg van een arbeidsongeval wordt beschouwd als ziekteverlof.
  • Ziektedagen als statutair: afwezigheden tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden niet verrekend op je ziektecontingent.
  • Medische controle is mogelijk tijdens je afwezigheid als gevolg van een arbeidsongeval.

  Blijvende arbeidsongeschiktheid

  Vanaf het moment waarop je letsel genezen is of niet meer evloueert - ook wel 'consolidatie' genoemd - kan er door Medex of de verzekeraar blijvende arbeidsongeschiktheid vastgesteld worden.

  Wat is de impact van blijvende arbeidsongeschiktheid op je salaris?

  Tijdens de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt je salaris doorbetaald. Ben je contractueel? Dan val je dus na verloop van tijd niet terug op een uitkering van de mutualiteit. Medex of de verzekeraar beslist wel telkens of je afwezigheid al dan niet nog een gevolg is van je arbeidsongeval. Afwezigheid als gevolg van een arbeidsongeval wordt beschouwd als ziekteverlof.

  Wat wordt betaald in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid?
  • Rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid: als er sprake is van een blijvende arbeidsongeschiktheid, ontvang je daarvoor een vergoeding in de vorm van een rente. Het bedrag van deze vergoeding is afhankelijk van je jaarsalaris en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid die wordt vastgesteld door Medex of de verzekeraar.
  • Herziening is mogelijk als je letsels verergeren. Dit heeft mogelijk een nieuwe graad van arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Je kunt een aanvraag indienen gedurende 3 jaar vanaf de kennisgeving van de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid of het besluit waarin de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt bepaald.
  • Verergeringsbijslag: als slachtoffer van een arbeidsongeval kun je onder bepaalde voorwaarden jaarlijks een verergeringsbijslag krijgen telkens als je toestand ten gevolge van het arbeidsongeval verergert, ook al is de herzieningstermijn van 3 jaar verstreken.

  Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) voor meer informatie.

  Deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeval

  Na je afwezigheid wegens een arbeidsongeval kun je het werk deeltijds hervatten. Je hebt hiervoor wel toestemming nodig van Medex of de verzekeraar, die beoordeelt dat deeltijds werk mogelijk is. Deeltijdse prestaties zijn mogelijk tijdens de periode van zowel tijdelijke als blijvende arbeidsongeschiktheid. Je moet de deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeval zelf aanvragen.

  Bijzondere situaties

  In onderstaand overzicht vind je enkele bijzondere situaties. Hier kan het om een arbeidsongeval gaan, maar dat is niet altijd het geval. Dit hangt af van de context en de gevolgen van het ongeval of incident. Als je twijfelt, geef je de gebeurtenis best aan. Daarbovenop gelden soms nog bijkomende richtlijnen die je hieronder terugvindt.

  Agressie door derden
  • Wat: dit is een agressie op het werk door een bezoeker of externe medewerker. Deze gebeurtenis wordt gelijkgesteld met een arbeidsongeval als het voldoet aan de criteria.
  • Bijvoorbeeld: aanval door een bezoeker
  • Richtlijn:
   • Je meldt dit aan je leidinggevende.
   • Je meldt dit aan je vertrouwenspersoon en laat dit registreren in het agressieregister.
   • Je doet aangifte als arbeidsongeval als je twijfelt.
  EHBO-ongeval
  • Wat: dit is een licht ongeval zonder medische kosten en zonder afwezigheden. Deze gebeurtenis wordt gelijkgesteld met een arbeidsongeval als het voldoet aan de criteria.
  • Bijvoorbeeld: Je snijdt in je vinger.
  • Richtlijn:
   • Je meldt dit aan je leidinggevende en laat dit registreren in het EHBO-register.
   • Je doet aangifte als arbeidsongeval als er medische kosten zijn. Zijn er geen medische kosten? Dan mag je het ongeval aangeven als arbeidsongeval, maar dit is geen verplichting.
  Niet werkgerelateerde ongevallen op de werkvloer
  • Wat: dit is een ongeval op de werkvloer dat niets te maken heeft met je werk.
  • Bijvoorbeeld: door gebruik van machines van de werkgever voor privé-doeleinden
  • Richtlijn:
  Gevaarlijke toestanden
  • Wat: dit is een ‘schierongeval’ of een ‘bijna-ongeval’. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin je zegt: ‘nu heb ik geluk gehad’. Als er geen letsels zijn, gaat het niet om een arbeidsongeval.
  • Bijvoorbeeld: bijna uitgeschoven op een gladde vloer
  • Richtlijn:
  Tekenbeet

  Richtlijn:

  • je meldt dit aan je leidinggevende en laat dit registreren in het tekenregister.
  • Je doet aangifte als arbeidsongeval als je naar de dokter gaat.

  Preventie en bescherming

  Aangezien arbeidsongevallen een belangrijke graadmeter zijn voor het welzijnsniveau binnen je departement of agentschap, zorgt de Vlaamse overheid voor een goede begeleiding van het slachtoffer, wordt er een grondig onderzoek gevoerd en worden preventiemaatregelen getroffen door de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB).

  Hoe arbeidsongeval aangeven?

  Aangifte arbeidsongeval: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet:

  • Heb je een ongeval? Doe dan binnen de 48 uur na het ongeval officiële aangifte (zie onderstaande stappen). Dat zorgt voor een vlotte administratieve afhandeling. Een laattijdige officiële aangifte is ook mogelijk als je bijvoorbeeld het letsel aanvankelijk onderschat had of omdat er later psychische problemen of een trauma optreden.
  • Had jij of een collega een ernstig (of dodelijk) ongeval? Verwittig dan onmiddellijk je leidinggevende in afwachting van de officiële aangifte. De manier waarop is niet belangrijk. Je leidinggevende verwittigt dan vervolgens onmiddellijk het DCPA zodat de preventiediensten snel het interne onderzoek kunnen opstarten.
  • Had een uitzendkracht een ongeval? Lees op de webpagina 'uitzendarbeid' hoe je dit aangeeft.
  • 1

   Verwittig onmiddellijk je leidinggevende

   Je brengt zo snel mogelijk je leidinggevende op de hoogte. Je doet dit mondeling of per mail.

  • 2

   Bezorg de nodige documenten aan het DCPA

   Zoek de juiste optie

   Kies 1 van onderstaande opties en volg de instructies. Je optiekeuze hangt af van de instantie waarmee je departement of agentschap samenwerkt voor de erkenning van arbeidsongevallen. Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) als je twijfelt.

    

   Optie 1: Je departement of agentschap werkt samen met AGODI (voor de meeste departementen of agentschappen)

   Je vult onderstaande documenten nauwkeurig in (een slechte omschrijving kan leiden tot problemen bij de erkenning van het ongeval en bij het preventieonderzoek door de GDPB). Je bezorgt de ingevulde documenten zo snel mogelijk na je ongeval aan het DCPA via het Vlimpers-contactformulier (als bijlage van je case). Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur de documenten dan per post naar het DCPA.

   Optie 2: je agentschap werkt samen met AXA (voor een beperkt aantal agentschappen met rechtspersoonlijkheid)

   Je vult onderstaande documenten nauwkeurig in. Een slechte omschrijving kan leiden tot problemen bij de erkenning van het ongeval en bij het preventieonderzoek door de GDPB). Je bezorgt de ingevulde documenten zo snel mogelijk na je ongeval aan het DCPA via het Vlimpers-contactformulier (als bijlage van je melding). Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur de documenten dan per post naar het DCPA.

   • Aangifteformulier arbeidsongeval je vult dit formulier zo volledig mogelijk in. 
   • Model B – doktersattest je laat dit document invullen door je eigen behandelende arts. 
   • Getuigenverklaring : je laat dit formulier invullen door minstens 1 getuige. Dit kan zijn:
    • een rechtstreekse getuige: een persoon die het ongeval heeft zien gebeuren
    • een onrechtstreekse getuige: een persoon aan wie je de dag van het ongeval hebt verteld wat jou overkomen is of de persoon die jou de eerste medische verzorging heeft toegediend
  • 3

   Meld je afwezigheid

   (indien nodig)

   Ben je afwezig wegens een arbeidsongeval? Meld dan je afwezigheid.

   Opgelet: je duidt op het ziekteattest van de Vlaamse overheid ‘wegens arbeidsongeval’ aan en je vult de datum van het arbeidsongeval in. Anders zal de afwezigheid als ziekte geregistreerd worden en aangerekend worden op je ziektecontingent als statutair.

  • 4

   Verwittig je ziekenfonds

   Je brengt je ziekenfonds altijd op de hoogte van het ongeval. Als het ongeval niet erkend wordt, kun je achteraf nog een tegemoetkoming van je ziekenfonds krijgen in de terugbetaling van je medische kosten.

  • 5

   Beslissing over erkenning arbeidsongeval

   Afhankelijk van de instantie waarmee je departement of agentschap samenwerkt (zie stap 2), staat AGODI of AXA in voor de juridische beslissing over de erkenning van je ongeval als arbeidsongeval. Het DCPA bezorgt de juiste instantie alle ingevulde formulieren. AGODI of AXA brengt je vervolgens rechtstreeks op de hoogte van de beslissing.

   Voor bijkomende vragen over je dossier kun je terecht bij AGODI of AXA.

  • 6

   Dien je medische kosten in

   Afhankelijk van de instantie waarmee je departement of agentschap samenwerkt, staat Medex of AXA in voor de terugbetaling van je medische kosten (inclusief schade aan bril en/of prothese) en van eventueel gemaakte verplaatsingskosten om medische redenen. 

   Als je arbeidsongeval is erkend, ontvang je van Medex of AXA een brief met bijkomende informatie over het verder verloop en hoe je de medische kosten kan laten terugbetalen. Raadpleeg het  overzicht over de indiening en betaling medische kosten oor meer informatie.

   Voor bijkomende vragen over je medische kosten kun je terecht bij Medex of AXA.

  Hoe deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeval aanvragen of verlengen?

  Deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeval of beroepsziekte aanvragen of verlengen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • 1

   Consulteer je behandelende arts

   Je bespreekt de deeltijdse werkhervatting of een verlenging met je behandelend arts. Je laat je behandelende arts het ziekteattest van de Vlaamse overheid invullen. Je hebt dit nodig in de volgende stappen.

   Opgelet: je behandelende arts moet op het ziekteattest van de Vlaamse overheid aankruisen dat het over een ‘deeltijdse werkhervatting wegens arbeidsongeval of beroepsziekte’ gaat.

  • 2

   Maak een afspraak en consulteer Medex of AXA

   Afhankelijk van de instantie waarmee je departement of agentschap samenwerkt, onderzoekt Medex of AXA of je al dan niet deeltijds mag werken wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte. 

   Je maakt een afspraak voor een onderzoek met Medex of AXA. Doe dit ruim op voorhand. De wachttijden voor het onderzoek kunnen oplopen tot 2 weken of langer.

   Een arts van Medex of AXA onderzoekt je vervolgens. Je geeft het ziekteattest van de Vlaamse overheid (zie stap 1) af.

  • 3

   Beslissing over deeltijdse prestaties

   Medex beslist op basis van het onderzoek of je deeltijds mag werken en brengt je hiervan op de hoogte.

  • 4

   Verwittig je leidinggevende

   Je brengt je leidinggevende op de hoogte van de beslissing van je deeltijdse prestaties. Je stelt samen met je leidinggevende een werkrooster op.

   Goed om te weten: je leidinggevende kan deze deeltijdse hervatting niet weigeren maar heeft wel inspraak in het werkrooster.

  • 5

   Bezorg de nodige documenten aan het DCPA

   Je bezorgt onderstaande documenten zo snel mogelijk aan het DCPA via het Vlimpers contactformulier (als bijlage van je case):

   • beslissing van de arts van Medex of AXA (zie stap 3)
   • werkrooster dat je met je leidinggevende hebt vastgelegd (zie stap 4)

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur de documenten per post naar het DCPA.

  • 6

   Bezorg de nodige documenten aan het medisch controleorgaan

   Je bezorgt volgende documenten aan het medisch controleorgaan (Certimed). Je vindt het adres op het ziekteattest:

   Opgelet: Je behandelende arts moet op het ziekteattest van de Vlaamse overheid aankruisen dat het over een ‘deeltijdse werkhervatting wegens arbeidsongeval of beroepsziekte’ gaat.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Lees meer op de startpagina ongevallen over de regelgeving en wie je kunt contacteren voor vragen.

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).