chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beroepsziekte

  Maatregelen coronavirus

  In bepaalde gevallen kan een besmetting met COVID-19 erkend worden als beroepsziekte. Een overzicht van alle maatregelen vind je op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Heb je een beroepsziekte? Dan doe je altijd een aangifte. Dit is wettelijk verplicht en zo start je de administratieve formaliteiten. Deze webpagina bundelt alle informatie voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Wat is een beroepsziekte?

  Een beroepsziekte is een ziekte ten gevolge van je werk en ontstaat door de omstandigheden waaraan je blootgesteld wordt tijdens je beroepsactiviteit.

  Erkenning beroepsziekte

  Doe steeds aangifte van je vermoedelijke beroepsziekte. Op basis van een correcte en duidelijke aangifte oordeelt Medex of de ziekte al dan niet als beroepsziekte erkend wordt. Na erkenning worden je ziektedagen omgezet naar dagen beroepsziekte zodat deze niet meetellen voor je ziektecontingent.

  Medische kosten

  Is je beroepsziekte erkend? Dan worden de medische kosten als gevolg van deze ziekte terugbetaald. Dit gebeurt door het Bestuur van de medische expertise (Medex), een federale overheidsdienst.

  Uitzondering: voor enkele agentschappen met rechtspersoonlijkheid gebeurt de terugbetaling van de medische kosten door de eigen verzekeraar (AXA). Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) voor meer informatie.

  Arbeidsongeschiktheid

  Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

  Een beroepsziekte kan gepaard gaan met een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Dit wil zeggen dat je volgens je arts geheel of gedeeltelijk niet in staat bent om je functie uit te oefenen.

  Wat is de impact van tijdelijke arbeidsongeschiktheid op je salaris en ziektedagen?
  • Salaris: tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt je salaris doorbetaald. Ben je contractueel? Dan val je dus na verloop van tijd niet terug op een uitkering van de mutualiteit. Afwezigheid als gevolg van een beroepsziekte wordt beschouwd als ziekteverlof.
  • Ziektedagen als statutair: afwezigheden tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden niet verrekend op je ziektecontingent.
  • Medische controle is mogelijk tijdens je afwezigheid als gevolg van een beroepsziekte.

  Blijvende arbeidsongeschiktheid

  Vanaf het moment waarop je ziekte genezen is of niet meer evloueert - ook wel 'consolidatie' genoemd - kan er door Medex (of de verzekeraar) blijvende arbeidsongeschiktheid vastgesteld worden.

  Wat is de impact van blijvende arbeidsongeschiktheid op je salaris?

  Tijdens de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt je salaris doorbetaald. Ben je contractueel? Dan val je dus na verloop van tijd niet terug op een uitkering van de mutualiteit. Medex of de verzekeraar beslist wel telkens of je afwezigheid al dan niet nog een gevolg is van je beroepsziekte. Afwezigheid als gevolg van een beroepsziekte wordt beschouwd als ziekteverlof.

  Wat wordt betaald in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid?
  • Rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid: als er sprake is van een blijvende arbeidsongeschiktheid, ontvang je daarvoor een vergoeding in de vorm van een rente. Het bedrag van deze vergoeding is afhankelijk van je jaarsalaris en je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid die wordt vastgelegd door Medex of de verzekeraar.
  • Herziening is mogelijk als je letsels verergeren. Dit heeft mogelijk een nieuwe graad van arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De mogelijkheid tot herziening is niet beperkt in de tijd.

  Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) voor meer informatie.

  Deeltijdse prestaties wegens beroepsziekte

  Na je afwezigheid wegens een beroepsziekte kun je het werk deeltijds hervatten. Je hebt hiervoor wel toestemming nodig van Medex of de verzekeraar, die beoordeelt dat deeltijds werk mogelijk is. Deeltijdse prestaties zijn mogelijk tijdens de periode van zowel tijdelijke als blijvende arbeidsongeschiktheid. Je moet de deeltijdse prestaties wegens beroepsziekte zelf aanvragen.

  Preventie en bescherming

  Aangezien beroepsziekten een belangrijke graadmeter zijn voor het welzijnsniveau binnen je departement of agentschap, zorgt de Vlaamse overheid voor een goede begeleiding van het slachtoffer, wordt er een grondig onderzoek gevoerd en worden preventiemaatregelen getroffen door de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB).

  Hoe beroepsziekte aangeven?

  Beroepsziekte aangeven: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • 1

   Laat de beroepsziekte vaststellen door een (arbeids)arts

   Voor je een beroepsziekte kunt aangeven, moet de beroepsziekte effectief vastgesteld zijn. Je kunt dit laten vaststellen door de arbeidsarts of je eigen arts.

   Wil je een vaststelling door de arbeidsarts?

   • Vraag een arbeidsgeneeskundig onderzoek voor de vaststelling van een beroepsziekte aan bij het DCPA via het Vlimpers contactformulier. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.
   • Het DCPA maakt onmiddellijk een afspraak met de arbeidsarts, brengt je op de hoogte van het tijdstip en de locatie en bezorgt je 2 formulieren: ‘Deel 1 – Melding van een beroepsziekte’ en ‘Deel 2 – Medisch Getuigschrift’.
   • Laat je leidinggevende het formulier ‘Deel 1 – Melding van een beroepsziekte’ invullen en de arbeidsarts tijdens het onderzoek formulier ‘Deel 2 – Medisch Getuigschrift’.

   Wil je een vaststelling door je behandelende arts?

   • Ga op consultatie bij je behandelende arts.
   • Stelt je arts vast dat het om een beroepsziekte gaat? Vraag dan 2 formulieren op bij het DCPA via het Vlimpers contactformulier. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke. Het gaat over de formulieren: ‘Deel 1 – Melding van een beroepsziekte’ en ‘Deel 2 – Medisch Getuigschrift’.
   • Laat je leidinggevende het formulier ‘Deel 1 – Melding van een beroepsziekte’ invullen.
   • Laat je behandelende arts het formulier ‘Deel 2 – Medisch Getuigschrift’ invullen.
  • 2

   Bezorg de nodige formulieren aan het DCPA

   Je bezorgt de ingevulde formulieren ‘Deel 1 – Melding van een beroepsziekte’ en ‘Deel 2 – Medisch Getuigschrift’ zo snel mogelijk aan het DCPA via het Vlimpers contactformulier (als bijlage van je case).

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het formulier per post naar het DCPA.

  • 3

   Meld je afwezigheid (indien nodig)

   Ben je afwezig wegens een beroepsziekte? Meld dan je afwezigheid.

   Opgelet: je duidt op het ziekteattest van de Vlaamse overheid ‘wegens beroepsziekte’ aan. Anders zal de afwezigheid als ziekte geregistreerd worden en aangerekend worden op je ziektecontingent als statutair.

  • 4

   Verwittig je ziekenfonds

   Je brengt je ziekenfonds altijd op de hoogte van de beroepsziekte. Als de beroepsziekte niet erkend wordt, kun je achteraf nog een tegemoetkoming van je ziekenfonds krijgen in de terugbetaling van je medische kosten.

  • 5

   Beslissing over erkenning beroepsziekte

   DCPA bezorgt de aangifte van jouw beroepsziekte aan Medex (Bestuur van de Medische Expertise) die een beslissing neemt over de erkenning van je beroepsziekte. AGODI of AXA, afhankelijk van de instantie waarmee je departement of agentschap samenwerkt, brengt je vervolgens rechtstreeks op de hoogte van de beslissing.

   Voor bijkomende vragen over je dossier kun je terecht bij AGODI of AXA.

  • 6

   Dien je onkosten in

   Afhankelijk van de instantie waarmee je departement of agentschap samenwerkt, zal Medex of AXA instaan voor de terugbetaling van je medische kosten (inclusief schade aan bril en/of prothese) en van eventueel gemaakte verplaatsingskosten om medische redenen. 

   Als je beroepsziekte is erkend, ontvang je van Medex of AXA een brief met bijkomende informatie over het verder verloop en hoe je de medische kosten kan laten terugbetalen.

   Voor bijkomende vragen over je medische kosten kun je terecht bij Medex of AXA.

  Hoe deeltijdse prestaties wegens beroepsziekte aanvragen?

  Dit is dezelfde procedure als ‘aanvragen deeltijdse prestaties wegens een arbeidsongeval’. Lees op de webpagina over arbeidsongevallen hoe je dit doet.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Lees meer op de startpagina ongevallen over de regelgeving en wie je kunt contacteren voor vragen.

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).