chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers over stress en burn-out

  Risico op burn-out
  Ziektecijfers en burn-out
  Meldingen over stress en burn-out

  Risico op burn-out 

  De werkbaarheidsmonitor (zie sectorprofiel en rapport burn-out), de Personeelspeiling en de BUE (Bottom-up evaluatie) van 2014 geven een algemeen beeld over hoe het gesteld is met risicofactoren bij de Vlaamse overheid.

  Vooral op vlak van (on)duidelijkheid, inspraak, feedback en steun van leidinggevenden is er verbetering mogelijk. Deze factoren hebben ook een grote invloed op de algemene tevredenheid van personeelsleden. Ook de werkdruk en emotionele belasting kunnen beter. 

  Werkeisen 

  De werkdruk bij de overheden, waaronder de Vlaamse overheid, is hoog maar wel lager dan het Vlaamse gemiddelde volgens de werkbaarheidsmonitor. De emotionele belasting bij de overheiden ligt wel hoger dan gemiddeld.

  Onduidelijkheid is een andere belangrijke risicofactor. De Personeelspeiling en de BUE van 2014 geven ons de volgende informatie.

  • 81% van de personeelsleden weet duidelijk wat van hem of haar verwacht wordt. 
  • Minder dan de helft vindt dat het management duidelijk aangeeft waar het met de organisatie naartoe moet, en op een open en eerlijke manier communiceert. Een op vier scoort op dit vlak onvoldoende. De resultaten van de entiteiten onderling verschillen sterk.
  • Afdelingshoofden krijgen relatief goede punten voor prioriteiten stellen. Als het gaat over duidelijk maken wat verwacht wordt van een correcte medewerker, is de score gemiddeld. In het aangeven wat de toekomstplannen zijn, scoren ze minder goed.

  Hulpbronnen 

  Het gebrek aan steun van leidinggevende en collega’s ligt in de werkbaarheidsmonitor iets hoger dan gemiddeld. De Personeelspeiling en BUE bevestigen dat: slechts 65% krijgt waardering voor het geleverde werk en is min of meer tevreden over de feedback van de leidinggevende. Eén op vijf geeft een onvoldoende. Medewerkers geven hun afdelingshoofden ook een lage score wat betreft begeleiding om resultaten te halen. 

  Op het vlak van autonomie om opdrachten zelfstandig uit te voeren, krijgen de leidinggevenden een goede score. Dat geldt dan weer niet voor inspraak: een op vijf vindt dat hij onvoldoende inspraak heeft.

  Ziektecijfers en burn-out

  De Vlaamse overheid beschikt niet over cijfers die aangeven hoeveel personeelsleden een burn-out hebben. Wel zijn er een aantal indicatoren die nuttige informatie geven.

  Het ziekteafwezigheidspercentage (het aantal dagen dat een werknemer afwezig is wegens ziekte) is in de loop van de jaren gestegen, tot 7,05% in 2015.

  De cijfers van 2014 over ziektebeelden geven een inzicht in de oorzaken van de afwezigheid. Een kwart van de afwezigheden is te wijten aan ‘algemeen psychische dysfuncties’. Burn-out valt onder deze categorie. Mogelijk vermelden artsen stress en burn-out minder gemakkelijk op het ziekeattest, en komen er ook burn-outs terecht bij de categorie 'onbekend'.

  De ziekteduur bij ‘algemeen psychische dysfuncties’ was 43,9 kalenderdagen of ongeveer 32 werkdagen in 2014, een pak hoger dan het gemiddelde voor alle ziektebeelden van 10,4 kalenderdagen.

  Meldingen over stress en burn-out

  • In 2015 waren er 37 dossiers over burn-out en 32 over stress bij het team psychosociaal welzijn (GDPB). Dit op een totaal van 348 dossiers.
  • Daarnaast is er externe psychologische begeleiding mogelijk via het Employee Assistance Programme (EAP). In 2015 waren er 35 meldingen van burn-out. Dat is een sterke stijging ten opzichte van de 14 dossiers het jaar voordien. Daarnaast waren er 27 gevallen van stress, op een totaal van 99 dossiers.
  • Bij Spreekbuis kwamen er 3 meldingen van burn-out en 1 van stress binnen in 2015.
  • Tijdens 14% van de arbeidsgeneeskundige onderzoeken in 2013 waren er klachten over werkgebonden stress.

  Bouw met ons mee aan een werkplek waar iedereen zich goed voelt