chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het welzijnskompas

  Wil je als HR-professional extra inzetten op het welzijn van je medewerkers? Dan kun je gebruikmaken van het welzijnskompas. 

  Voor wie?

  • Je werkt als HR-professional binnen de diensten van de Vlaamse overheid en je wilt aan de slag gaan met het welzijnsbeleid van je departement of agentschap. 
  • Je bent leidinggevende en je wilt werken aan het welzijn van je medewerkers.
  • Je bent personeelslid en je wilt werken aan je individuele welzijn.

  Belangrijk

  Het is aanbevolen om als HR-professional te starten met het Welzijnskompas en om het te kaderen in een ruimer welzijnsbeleid binnen de entiteit (zie verder welzijnsbeleid).

  Daarna kan je het Welzijnskompas verder uitrollen naar de teamverantwoordelijken die er met hun team mee aan de slag gaan. Als laatste stap kunnen de teamverantwoordelijken het aan de individuele personeelsleden doorgeven.

  Wat?

  Het welzijnskompas is een applicatie die HR-professionals, teamverantwoordelijken en personeelsleden van de Vlaamse overheid ondersteunt bij het verbeteren van welzijn. Als gebruiker krijg je tools op maat van jouw profiel aangeboden. Hier kun je zowel op individueel vlak, als op het niveau van je team of entiteit mee aan de slag.

  Het welzijnskompas start vanuit een behoefte van de gebruiker. Als gebruiker vertrek je vanuit 1 van 3 onderstaande rollen:

  • HR-professional: je gaat aan de slag met het welzijnsbeleid binnen je entiteit 
  • leidinggevende: je wilt werken aan het welzijn van je team 
  • individu: je wilt werken aan je eigen welzijn

  Op basis van een korte vragenlijst, identificeert het kompas jouw behoefte. Je krijgt vervolgens de 3 beste tools aangereikt die aan je behoefte tegemoetkomen en het welzijn van jezelf of je medewerkers helpen te verbeteren.

  Aan de slag

  • 1

   Kies je rol

   Op de startpagina van het welzijnskompas geef je aan of je ermee aan de slag gaat als:

   • personeelslid: individueel welzijn
   • leidinggevende: welzijn van je team
   • HR-specialist: welzijn van je organisatie
  • 2

   Doorloop de vragenlijst

   • Geef aan of je het welzijnskompas voor de eerste keer gebruikt of al eerder gebruikte.
   • Geef aan over welke hefboom je tools wilt ontvangen (inzetbaarheid, leiderschap, zinvol werken, werk-privé balans of het nieuwe werken).
   • Vul een korte vragenlijst in om je vitaliteit en tevredenheid vast te stellen. Je antwoorden bepalen in welk vitaliteitskwadrant je je bevindt.
   • Vul een aantal beschrijvende variabelen in (geslacht, leeftijd, entiteit, …)
  • 3

   Ga aan de slag met de tools

   Het welzijnskompas stelt je 3 aangepaste tools voor waarmee je aan de slag kunt.

   Goed om weten:

   • Het kompas houdt de antwoorden op de vragenlijst niet bij. Wil je tools krijgen voor een andere hefboom, dan vul je de vragenlijst opnieuw in.
   • Het kompas kan momenteel nog niet voor alle doelgroepen en voor alle hefbomen 3 tools voorstellen. Krijg je geen tools?
    • Je wordt doorverwezen naar een welzijnsactor die jou kan ondersteunen.
    • Je kunt zelf ook alle tools raadplegen via de rubriek 'Tools'.

  Informatie voor HR-professionals

  Als je als HR-professional werk wilt maken van een welzijnsbeleid in je organisatie, is het belangrijk dat hierover een visie en stappenplan uitgewerkt is vertrekkende vanuit de missie en visie van je organisatie. Het welzijnsbeleid en het gebruik van het welzijnskompas versterken elkaar en zijn dus best met elkaar geïntegreerd.

  In de rubriek 'Welzijnsbeleid van het welzijnskompas' kun je als HR-professional via een 7-stappenplan en bijhorende tools een welzijnsbeleid opstellen voor je organisatie of het bestaande beleid aanpassen of upgraden.

  Wat is de visie achter het welzijnskompas?

  Het welzijnskompas is een dienstverlening die vertrekt vanuit het HR-beleidskader. Prestatie, motivatie en welzijn spelen een cruciale rol bij het leveren van kwaliteitsvolle dienstverlening. 5 hefbomen bepalen het welzijn: inzetbaarheid, leiderschap, zinvol werken, werk-privébalans en het nieuwe werken. Deze 5 hefbomen gebruikt het welzijnskompas ook om de tools te bepalen. 

  Het welzijnskompas draagt bij aan een welzijnscultuur die zich vertaalt in zichtbaar gedrag op de werkvloer. Om dat te bereiken is het principe van de gedeelde verantwoordelijkheid heel belangrijk. Bij de uitwerking en implementatie van een welzijnsbeleid en welzijnscultuur is het aangewezen alle actoren van de organisatie hierin mee te nemen. De dynamiek binnen een organisatie op het vlak van welzijnsbeleid hangt af van de interactie tussen deze 3 doelgroepen. De focus ligt op gedeelde verantwoordelijkheid en het gemeenschappelijk doel om te werken aan de welzijnscultuur van de organisatie.

  • HR heeft een belangrijke rol in de implementatie van het welzijnsbeleid in een entiteit en is een spilfiguur in de interactie tussen management en personeelsleden. In het Welzijnskompas is een rubriek welzijnsbeleid opgenomen om HR te helpen bij de uitbouw van het welzijnsbeleid. 
  • De leidinggevenden spelen ook een sleutelrol in het uitdragen van de welzijnscultuur en het gebruik van het Welzijnskompas hierin. Ze hebben een grote invloed op de werkcultuur en sfeer binnen hun team. Zij waken mee over het welzijn van hun personeelsleden en vangen signalen op. Ze staan ook in voor de vertaling van het beleid van de entiteit naar hun team en geven het voorbeeld in het gebruik van het Welzijnskompas. Zij modigen hun medewerkers aan om zelf aan hun welzijn te werken en met het Welzijnskompas aan de slag te gaan.
  • De personeelsleden worden via het welzijnskompas gestimuleerd om zelf aan hun welzijn te werken en hierin dus zelfleiderschap op te nemen.

  Het installeren van een welzijnscultuur kan door binnen deze verschillende doelgroepen aan welzijn te zodat het op termijn deel kan uitmaken van het DNA van de entiteit.

  Het Welzijnskompas is een onderdeel van een geïntegreerde visie op welzijnsbeleid. In deze geïntegreerde visie wordt welzijn ruim gedefinieerd en alle initiatieven via een plan-do-check-act-cyclus op elkaar afgestemd. We starten met het opbouwen van de visie op welzijn via het uitwerken van een welzijnsbeleid. De effecten van dit beleid kunnen we meten via kwantitatieve (bijvoorbeeld het Dashboard Welzijn) en kwalitatieve (bijvoorbeeld focusgroepen) meetinstrumenten. Via het welzijnskompas en sensibiliseringsacties brengen we welzijn in de praktijk. Als leidinggevenden of personeelsleden nood hebben aan een klankbord bij het gebruik van het Welzijnskompas kunnen ze terecht bij de leiderschapscoaches of veerkrachtcoaches.

  Meer informatie over de tools: het Huis van Werkvermogen

  De tools in het welzijnskompas zijn opgebouwd volgens het model van het ‘Huis van Werkvermogen’ van de Finse professor Juhani Ilmarinen. Het model gaat ervan uit dat je kunt werken aan het werkvermogen van je organisatie, van je teams en van je werknemers.

  Visueel wordt dat voorgesteld als een huis waarbij het werkvermogen het dak vormt. Het dak staat maar zo stevig als de 4 onderliggende verdiepingen. De gezondheid van de werknemers vormt het fundament van het huis, daarop staan de verdiepingen met de competenties en talenten, de waarden en net onder het dak de werkomstandigheden. Het huis staat in een omgeving waaruit allerlei invloeden van de familie, het sociale netwerk en de maatschappij binnenkomen.

  Dit model van het Huis van Werkvermogen kun je gebruiken als kapstok om je welzijnsbeleid uit te bouwen, samen met het 7-stappenplan. Lees meer over het Huis van Werkvermogen in de online brochure van het Departement WSE.

  Privacy en GDPR

  AgO verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegeven. Al de gegevens die achtergelaten worden zijn geanonimiseerd, er worden geen identificatiegegevens bijgehouden. We werken in het welzijnskompas niet met logingegevens, zodat de persoonsgegevens niet naar specifieke personen kunnen getraceerd worden.

  Ook interessant

  Het welzijnskompas kwam aan bod:

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel - team Loopbaan en Welzijn
  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  welzijn@vlaanderen.be