chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Meer vitaliteit (Onroerend Erfgoed)

  In het globaal preventieplan 2016-2020 van Onroerend Erfgoed staat het thema vitaliteit hoog op de agenda. Veel personeelsleden hebben een intensief beroep op verschillende manieren. Tegelijkertijd zien we veel opkomende ziektebeelden (stress, burnout, overgewicht, hart- en vaatziekten, bewegingsstelselletsels) die aan te weinig vitaliteit gekoppeld kunnen worden.

  Het agentschap streeft daarom naar een beleid dat medewerkers fysiek en mentaal goed in hun vel laat zitten: informatiesessies over stress en burnout, stimuleren van beweging en gezonde voeding, betere afstemming work-life, …

  Aanpak

  • Doelstellingen met betrekking tot welzijn opnemen in het ondernemingsplan.
  • Het globaal preventieplan werd via de interne nieuwsbrief gecommuniceerd binnen het agentschap.
  • Er werden 2 preventieadviseurs niveau III opgeleid om de interne preventieverantwoordelijke te ondersteunen. Hun rol is belangrijk op verschillende vlakken: 
   • monitoren
   • preventieve maatregelen nemen
   • sensibiliseren
   • meewerken aan acties en beleid
   • nauwe samenwerking met de preventieadviseur van GDPB op vlak van welzijn
  • Indicatoren omtrent welzijn monitoren: 
   • absenteïsme
   • tussenkomsten vertrouwenspersoon – pobos
   • resultaten Personeelspeiling
   • aantal telewerkdagen
  • Op vlak van vitaliteit werden verschillende acties ondernomen: 
   • gerichte sessies van een ergonoom
   • aankoop van zit-statafels en bureaufietsen
   • aankoop van vers fruit
   • personeelsleden extra stimuleren voor deelname aan sportdag
   • verhoging budget voor jaarlijkse teambuildingsactiviteit

  Resultaat

  • De preventieadviseurs niveau III geven advies aan de personeelsleden van het agentschap Onroerend Erfgoed voor wat betreft ergonomie en verwijzen door waar nodig, reageren attent op signalen van de werkvloer, geven input aan het beleid, …
  • Verschillende personeelsleden maken gebruik van de zit-stabureaus en bureaustoelen. Een effect naar de gezondheid toe van de personeelsleden is moeilijk te meten. De initiatieven maken wel dat het ‘vitaliteitsbeleid’ een pluim krijgt.
  • Correcte monitoring van welzijn binnen het agentschap. Meten  = weten en dit is belangrijke input voor het globaal preventiebeleid van het agentschap.

  Bouw met ons mee aan een werkplek waar iedereen zich goed voelt

  Vragen? Bart Lippens, HR Business Partner Onroerend Erfgoed