chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Plaats- en tijdonafhankelijk werken

  Veilig en gezond telewerken 

  Update 19/3/2020 - Via onderstaande tips willen wij jullie stressvrij, ergonomisch en veilig laten telewerken.

  De telewerker beschikt thuis niet altijd over dezelfde mogelijkheden als op kantoor maar met de volgende tips kom je al ver.

  Voorzie een afgezonderde ruimte

  Zorg voor een rustige werkruimte waar je geconcentreerd je taken kan uitvoeren en niet gestoord wordt. Maak hierover afspraken met je partner, kinderen en omgeving. Kies deze ruimte of zone zodat deze goed regelmatig goed verlucht wordt en dat je vol­doende verlichting hebt en dieptezicht. Het is minder vermoeiend voor de ogen wanneer je minstens 2m in de verte kan kijken. Daglicht valt best van opzij in om geen storende lichtinval in de ogen of op je scherm te hebben.

  Ga na of de werkruimte geen onveilige situaties kan veroorzaken: is de vloer in goede staat en vormen losliggende kabels geen struikelgevaar? Ruim ook de werkruimte regelmatig op.

  Voorzie degelijk meubilair

  In de ideale situatie beschik je over een verstelbare bureaustoel, een voldoende grote tafel en een vol­doende groot scherm met de bovenrand op ooghoogte. Maar zelfs als je daar niet over beschikt, kan je met enkele heel eenvoudige tips al een comfortabele situatie creëren, door bijvoorbeeld een schoen­doos als voetensteun te gebruiken, een kussen achter je rug te steken, onder je scherm te plaatsen, … Zorg er wel voor dat alles veilig en stabiel blijft.

  Bron: www.verv.be

  Meer handige tips vind je op de website www.verv.be.

  Vraag binnen je entiteit na welke arbeidsmiddelen er voor telewerk worden voorzien in het PTOW-afsprakenkader. Of er tussenkomst is voor de aankoop van ergonomische hulpmiddelen is, conform de omzendbrief PTOW, een beslissing die elke entiteit afzonderlijk neemt.

  Voor wie zelf wenst te investeren in de inrichting van zijn of haar thuiswerkplek is er sinds kort een uitgebreider aanbod  via Pluspas. Je kan  genieten van interessante kortingen op ergonomisch materiaal: ergonomische bureaustoel model Drumback en Ergo Comfort

   

  Varieer taken en houding

  Maak een planning op van wat je tijdens je werkdag thuis wil uitvoeren. Wissel daarbij ook af in taken om productief te blijven. Hou hierbij ook rekening met de planning van je partner en kinderen. Stem dit zo goed mogelijk op elkaar af. Langdurig stilzitten is niet gezond. Onderbreek het zitten regelmatig door kort te staan of bewegen, rond te wandelen, rechtstaand te werken of te bellen, … Zorg ook voor voldoende beweging, ook voor je kinderen. Laat hen regelmatig buitenspelen (indien mogelijk) en ga samen wandelen of fietsen

  Zorg voor voldoende beweging

  Elke dag een half uur matig intensief bewegen, maximum 8 uur per dag zitten en niet te lang aan één stuk stilzitten is aanbevolen voor onze algemene gezondheid. Bij langdurig beeldschermwerk, sta je daarom best elk half uur even recht en las je ieder uur een korte actieve pauze in. Af en toe rechtstaand werken is ook een goede manier om fysieke en mentale klachten bij beeldschermwerk te voorkomen.

  Hieronder vind je alvast enkele praktische tips om meer te bewegen:

  Wil je van de gelegenheid gebruik maken om te beginnen met sporten? Bekijk dan eerst even deze tips om veilig te starten en blessures te voorkomen

  Blijf in contact

  Meer dan ooit is het belangrijk om niet geïsoleerd te geraken. Het is dus erg belangrijk om contact te houden met collega’s, niet alleen voor het werk zelf maar ook voor het wij-gevoel. Zorg ervoor dat je deel blijft uitmaken van een team, al is het op afstand. Maar let op met mails. Wat geschreven is klinkt zo vaak zo anders dan wat gezegd wordt. Neem voor moeilijkere zaken de telefoon, zodat je alles onmiddellijk kan uitpraten. Denk ook aan collega’s die misschien alleen thuis zitten en misschien wat extra aandacht nodig hebben.

  Maak goede afspraken

  Spreek af met je leidinggevende wat er van je verwacht wordt en hoe je je werk zichtbaar kan maken.. Voorzie Teams-meetings, neem eens wat sneller de telefoon en maak tijd om met elkaar te overleggen. Zorg ervoor dat je weet wat je moet en kan doen, en laat onduidelijkheden niet uitgroeien tot misverstanden. Weet dat, als het moeilijk wordt om de thuissituatie en het werk te combineren, je ook terecht kan bij de vertrouwenspersoon van je entiteit. Zie: https://overheid.vlaanderen.be/personeel/welzijn/bij-wie-kan-je-terecht

  Leidinggeven op afstand

  Als leidinggevende zit je natuurlijk ook in een bijzondere situatie. Enerzijds moet je er over waken dat het werk gedaan wordt, wat op afstand minder makkelijk is. Anderzijds moet je zeker nu ook je mensen steunen en bijstaan. Maak aan jouw medewerkers heel duidelijk welke taken er moet gebeuren, hoe dit afgeleverd wordt én wat prioriteit heeft. Stuur je verwachtingen bij en hou rekening met het feit  dat de normale productiviteit niet steeds gehaald kan worden. Wees helder in je verwachtingen en maak het zo concreet mogelijk.

  Maak ook voldoende tijd voor overleg, én voorzie momenten voor vragen of moeilijke situaties. Sommige medewerkers zullen méér dan anders nood zullen hebben aan steun en overleg. Let hierbij ook op kwetsbare medewerkers die dit niet onmiddellijk aangeven.

  Fit in je hoofd

  Bewaak je eigen fysieke en mentale gezondheid én die van je gezin maar blijf rustig. Laat je niet overmeesteren door angst of paniek, zorg dat je correct geïnformeerd blijft via betrouwbare kanalen. Probeer creatief te zijn in je tijdsinvulling, maak bewust tijd voor elkaar en voor ontspanning. Ga naar buiten voor frisse lucht, maak het gezellig binnen en grijp de kans om die dingen te doen die al zo lang zijn blijven liggen.  

  Algemene tips bij PTOW

  Tips om stress te vermijden

  Beschik je over een geschikte werkruimte, afgezonderd van de andere woonruimtes?

  Creëer een veilige, rustige, inspirerende werkplek, waar je je goed voelt en graag bent. Dat is bij voorkeur een ruimte die je die dag voor je telewerk voorbehoudt. Bij telewerk vervaagt de grens tussen privéleven en werk. Laat je werk niet verstoren door privézaken en je privéleven niet door je werk.

  Heb je goede afspraken gemaakt met je huisgenoten, familie en vrienden?

  Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over je werktijden, pauzes en wanneer je al dan niet gestoord mag worden. Anders riskeer je veel momenten van afleiding en tijdverlies. Pauzes kun je nemen samen met je huisgenoten. Dat is ook voor jou een leuke onderbreking.

  Beschik je over voldoende communicatiemiddelen om contact met je collega’s, leidinggevenden, klanten … te houden?

  Maak goede afspraken binnen je team over je bereikbaarheid en beschikbaarheid. Geef in je digitale agenda altijd aan waar en wanneer je werkt. Maak afspraken over het meest geschikte communicatiemiddel, bijvoorbeeld mail voor de niet zo dringende zaken, gsm of telefoon voor dringende vragen, een tijdstip afspreken voor een vergadering via Teams.

  Heb je een concrete en haalbare planning?

  Maak een goede dagplanning en hou je daaraan.

  Koppel je regelmatig terug naar je leidinggevende?

  Als je aan iets twijfelt, praat er dan over met je leidinggevende. Telewerken draait rond vertrouwen en een open communicatie is daarvoor essentieel. Maak samen afspraken over de uurregeling, het takenpakket en de terugkoppeling over je resultaten, je bereikbaarheid, het eventueel combineren met een privéactiviteit (bijvoorbeeld de kinderen naar school brengen, bezoek aan dokter, tandarts …).

  Bewaak je voldoende de scheiding tussen werk en privéleven?

  Het risico van plaats- en tijdsonafhankelijk werken is dat je meer uren gaat werken en de balans tussen werk en privéleven niet in evenwicht blijft. Er kan ook de perceptie ontstaan dat je altijd bereikbaar bent. Maak goede afspraken in je team over het gebruik van e-mail. Het is bijvoorbeeld niet aangeraden om in het weekend en ’s avonds laat mails te versturen aan collega’s of medewerkers. Zo ontstaat de indruk dat je altijd bereikbaar moet zijn en moet werken.

    

  Tips om ongevallen te voorkomen en andere veiligheidsrisico’s te beperken

  Loop je het risico om te vallen of te struikelen?

  • Ga na of de vloer in goede staat is, of de werkruimte opgeruimd is en of losliggende kabels geen struikelgevaar vormen.
  • Neem de tijd om rustig en ongehaast de trap op/af te gaan. Hou hierbij zeker je handen vrij zodat je de treden kan zien en neem de trapleuning vast als die er is.
  • Zorg dat je steeds de treden van de trap kan zien. Hou de volledige trapbreedte vrij van obstakels en hindernissen.
  • Loop niet op sokken in je huis om uitglijden te vermijden.
  • Pas op met een hete kop koffie.

  Geeft de inrichting van de werkruimte aanleiding tot extra brand- of explosiegevaar?

  Zorg dat de elektrische installaties gekeurd en goed onderhouden zijn. Dat geldt ook voor de verwarmingsinstallaties.

  Vermijd open vlammen en mobiele verwarmingstoestellen.

  Voorzie in een brandblusapparaat en een rookdetector. Dat kan je leven redden. Surf voor meer informatie naar www.speelnietmetvuur.be.

  Zijn de elektrische toestellen en de bekabeling ervan in goede staat?

  • Installeer en gebruik elektrische toestellen volgens de gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend ongeschonden kabels en stekkerdozen.
  • Wordt je verdeelstekker warm? Neem dan je voorzorgen en schakel minder toestellen aan.
  • Let goed op met losliggende kabels, eventueel kan je met een stukje tape de kabels onder je tafel vastmaken.    

  Is er EHBO-materiaal voorhanden?

  Het is ook een goed idee om een degelijke thuisapotheek samen te stellen.

  Tips voor een gezonde werkomgeving

  Is je werkruimte gezond?

   Zorg voor een aangename temperatuur en vermijd hinder van tocht of vocht. Hou de werkruimte proper en rookvrij. Verlucht regelmatig en voldoende. Verlicht je werkplek. Vermijd storend achtergrondlawaai. Ruim je werkvlak regelmatig op.

  Beweeg je voldoende?

  Verander om de twintig minuten van (zit)houding.Sta minstens elk uur recht, bijvoorbeeld om een document te lezen of te telefoneren.

    

  Tips voor ergonomisch en comfortabel uitvoeren van beeldschermwerk bij telewerk 

  Beschik je over een geschikte werkplek?

  Langdurig beeldschermwerk kun je het best verrichten aan een ruime werktafel. Gebruik een instelbare bureaustoel.

  Andere werkplekken gebruiken voor laptopwerk kan alleen voor een korte tijd en als je je werkhouding voldoende varieert.

  Volg dit stappenplan om je werkplek thuis zo ergonomisch mogelijk in te richten.

  Beschik je over aangepaste arbeidsmiddelen?

  Laptops en tablets zonder extra hulpmiddelen zijn niet geschikt voor langdurig gebruik.

  Als je meer dan twee uur per dag met een laptop werkt, is het aangeraden om een laptophouder of een extern scherm, een extern toetsenbord en een externe muis te gebruiken. 

  Als je langer dan dertig minuten met een tablet werkt, gebruik dan een extern toetsenbord en een tablethouder.

  Zijn de arbeidsmiddelen correct opgesteld?

  Plaats je beeldscherm op minimaal 50 cm afstand tot je ogen met de bovenrand van het scherm op ooghoogte of iets lager. Bij voorkeur staat het beeldscherm dwars op het raam.

  Klap de pootjes van je toetsenbord in.

  Vermijd je langdurig beeldschermwerk?

  Beeldschermwerk kun je het best beperken tot zes uur per dag om het risico op overbelastingsletsels te vermijden.

  Als je bij het PTOW, in het bijzonder het telewerken, moeilijkheden ondervindt om de tips in praktijk te brengen, aarzel dan niet om dat met je leidinggevende te bespreken. Je kunt je ook wenden tot de interne vertrouwenspersoon of de preventieadviseur die aangewezen is voor je entiteit.

  Vergeet ook niet een arbeidsongeval bij thuiswerk aan te geven

  Als je slachtoffer bent van een arbeidsongeval, moet je (of een andere persoon als je zelf niet kunt) je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen verwittigen en het formulier Aangifte van arbeidsongeval invullen en indienen.

  Bij de concrete toepassing van de arbeidsongevallenverzekering lijkt het belangrijk dat de leidinggevende van het personeelslid weet wanneer het personeelslid werkt en dat er duidelijke afspraken zijn over beschikbaarheid en bereikbaarheid.

  Meer info over de voorwaarden voor de erkenning van een arbeidsongeval kun je hier vinden.