chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Pool stress- en burn-outcoaches

  Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) wil een pool van stress- en burn-outcoaches oprichten. Bedoeling is dat elk beleidsdomein een coach heeft die opgeleid is om medewerkers te begeleiden rond stress en burn-out. Daarom organiseert AgO in 2018 een opleiding. 

  Wat doet de stress- en burn-outcoach?

  Als stress- en burn-outcoach begeleid je medewerkers zodat ze inzicht krijgen in eigen stressoren en zodat ze hun vaardigheden verbeteren om met stress om te gaan. Je biedt hen methodes aan om stress te verminderen en zo burn-out te voorkomen. Je draagt bij tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van de Vlaamse overheid.

  Mogelijke doelstellingen van stress- en burn-outcoaching bij medewerkers zijn:

  • Voorkomen van of verkorten van ziekteafwezigheid
  • Inzicht geven in stressbronnen
  • Energie en veerkracht herstellen en bevorderen
  • Bewustmaken van manieren van omgaan met stress
  • Versterken van stresscoping (vaardigheden in omgaan met stress)
  • Ontwikkelen van stressbestendigheid, assertiviteit, planning, zelfvertrouwen, …
  • Voorkomen van terugval na herstel
  • Op basis van gesprekken input geven voor het welzijnsbeleid van je entiteit.

  De rol van de stress- en burn-outcoach is zowel preventief als curatief. Als coach draag je bij tot het welzijn van medewerkers en voorkom je dat ze uitvallen. Op curatief vlak kan je begeleiding helpen om de ziekteafwezigheid te beperken door medewerkers weerbaarder te maken.

  Competenties

  Als coach vertrek je vanuit een basishouding van gelijkwaardigheid, vertrouwen, openheid, verantwoordelijkheid, empathie en authenticiteit.

  Volgende competenties zijn belangrijk:

  • Analyseren: herkennen knelpunten, begrijpen noden coachee
  • Problemen oplossen: effectief reageren op behoeften, zelf laten zoeken naar oplossingen, aanreiken suggesties, coachee zelf laten kiezen
  • Interpersoonlijke sensitiviteit: luisteren en doorvragen, inlevingsvermogen, begrip en geduld tonen, ingaan op non-verbaal gedrag
  • Opbouwen rapport: eerlijk vertrouwen, respect, gelijkwaardigheid
  • Coachvaardigheden: stimuleren van bereiken van persoonlijke doelen door het stimuleren van eigen probleemoplossend vermogen
  • Resultaatgerichtheid: structuur aanbrengen in gesprek, coachee aanspreken op eigen verantwoordelijkheid in het nakomen van afspraken en werken aan behalen van beoogde doelen, activeren, veerkracht verhogen, zo snel als verantwoord terugleiden naar werk
  • Flexibel gedrag: eigen gedragsstijl veranderen om doel te bereiken, kunnen schakelen tussen verschillende werkvormen.

  Die competenties worden ook gebruikt om te kijken hoe je je als coach ontwikkelt tijdens de opleiding.

  Opleiding tot stress- en burn-outcoach

  De opleiding vertrekt vanuit de positieve psychologie en de hefbomen om veerkracht en bevlogenheid te versterken: focus, bewustzijn, zelfsturing en optimisme.

  De opleiding is een ervaringsgerichte training: coachen is een vaardigheid die je moet oefenen in kleine groepen en met reële vragen. We koppelen vaak terug vanuit en naar de werkcontext. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor een professionele ontwikkeling in een beroepscontext waarin menselijk kapitaal centraal staat. Als stress- en burn-outcoach kan je je profileren in een organisatie- en een individuele context. 

  Naast verdiepende coachvaardigheden en methodieken ligt de nadruk op de essentie van veerkracht, stress en burn-out. Vanuit wetenschappelijke en pragmatische invalshoeken train je competenties om het mentaal, fysiek en sociaal kapitaal van medewerkers binnen de Vlaamse overheid te vergroten en te versterken. Een greep uit de invalshoeken:

  • gezondheidspreventie
  • analyse van stressoren en energiebronnen
  • plan van aanpak ontwerpen
  • efficiënte en verbindende communicatie
  • het coachtraject en evaluatie
  • een nieuwe kijk op werk, talent en passie
  • organisatie- en team-coaching, …

  Daarnaast is er een specialisatiemodule van 2 dagen inbegrepen over specifieke organisatiecoaching: hoe maak ik mijn organisatie burn-outproof?

  AgO organiseert deze opleiding vanuit het raamcontract stress en burn-out in samenwerking met Better Minds at Work.

  Jouw ontwikkeling

  Leergroepen

  Van de deelnemers verwachten we dat ze zelf leergroepen organiseren waarin intervisie en oefensessies uitgebreid aan bod kunnen komen. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Het doel is om je ontwikkeling te verdiepen waarbij je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

  Logboek, POP en portfolio

  Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je volgt je ontwikkeling op aan de hand van een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Alle informatie bundel je in een portfolio.

  Praktijkcoaching

  Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 2 coachsessies uit in een oefen- en in een reële context. Je maakt hiervan een reflectieverslag (onderdeel van je portfolio). Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding: leren stil staan en kijken naar je eigen handelen. Via video-opnames krijg je gerichte feedback.

  Opdrachten en evaluatie

  Bij elke module zijn er aanvullende beoordelingstaken. We verwachten ook dat je investeert in zelfstudie. Naast de opdrachten van praktijkcoaching voer je een persoonlijk gesprek met een van de trainers. Samen ga je bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kan gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad. Aan het einde van de opleiding testen we je coachcompetenties met een assessment. 

  Praktisch

  Kostprijs

  AgO betaalt de opleidingskost van één stress- en burn-outcoach per beleidsdomein.

  Wie nog geen coachopleiding volgde, moet eerst een basismodule volgen. Die wordt wel door de entiteit zelf betaald.

  Data 2018

  (onder voorbehoud)

  De lesuren lopen van 9:30 tot 16:30u. Er zijn 11 lesdagen in de kernopleiding.

  Wie door ziekte of vakantie een lesdag moet missen kan door zelfstudie de documenten van de gemiste les doornemen en een andere deelnemer contacteren om uit te wisselen. Dit kan voor maximaal 2 van de 11 dagen, anders kan je het certificaat niet behalen.

  Basismodule (voor wie nog geen coachopleiding volgde)
  • 29 maart
  • 19 april
  • 26 april
  • 3 mei
  Kernopleiding (wie al een coachopleiding volgde start hier)
  • 15 mei
  • 29 mei
  • 5 juni
  • 26 juni
  • 11 september
  • 25 september
  • 9 oktober
  • 23 oktober
  • 6 november
   Specialisatie: systemische organisatiecoaching
  • 19 november
  • 20 november
  Evaluatie
  • 4 december
  Certificering
  • 18 december (van 18 tot 20 uur)

  Locatie

  Kanaalsite, Stokerijstraat 17 in 2110 Wijnegem (kantoren Better Minds at Work)

  Voor wie?

  Je kan je helaas niet meer kandidaat stellen.

  De opleiding is bedoeld voor iedereen die interesse en de juiste instelling heeft om deze rol op te nemen. Je kan de rol van stress- en burn-outcoach combineren met een andere rol (bv. HR-specialist, re-integratieambtenaar, vertrouwenspersoon, diversiteitsambtenaar, …). Als stress- en burn-outcoach zal je in ieder geval altijd handelen in overleg met de hoger genoemde rollen binnen de entiteiten en beleidsdomeinen.

  Voorwaarden

  • Je hebt een bachelor- of masterdiploma, of een gelijkgesteld cognitief niveau.
  • Je hebt interesse in coaching. Als je nog geen coachopleiding gevolgd hebt, volg je ook de basismodule van 4 dagen. Opgelet: jouw entiteit moet deze basismodule financieren.
  • Je voert een intakegesprek waarin je je ervaring en motivatie onderbouwt.

  Hoe verloopt de selectie?

  De deadline om je kandidaat te stellen is verstreken op 19 februari 2018. 

  Je motivatie en relevante ervaring worden beoordeeld in een voorselectie tijdens de week van 19 tot 23 februari.

  Na deze voorselectie volgt een intakegesprek. Dit vindt plaats op 14 maart 2018 (noteer alvast deze datum!) met een jury waarin zowel mensen van de Vlaamse overheid als een externe coach zetelen. We vertrekken vanuit een intakegesprek voor elke mogelijke deelnemer om het niveau van ieders coachvaardigheden en motivatie in te schatten, en om een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen.

  Waarom een pool van stress- en burn-outcoaches?

  We leven in een snel veranderende wereld met hoge onzekerheid en complexiteit die niet altijd even helder is (VUCA). De wereld rondom ons zal de komende jaren nog meer VUCA worden. Ook binnen de Vlaamse overheid volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. De druk op de personeelsleden is groot. De ziekteafwezigheid door stress en burn-out neemt toe. De Wereld Gezondheidsorganisatie noemt mentale gezondheid hét arbeidsrisico van de nabije toekomst. Men verwacht dat ziekteafwezigheid door werkgerelateerde spanning nog verder zal toenemen.

  In een context waarin er ‘meer met minder’ moet gebeuren en van personeelsleden verwacht wordt dat ze langer werken, vormt de duurzame inzetbaarheid van personeel onmiskenbaar één van de bouwstenen van een succesvol HR- en welzijnsbeleid.

  Tijdige en kwalitatieve begeleiding kan de ziekteafwezigheid door stressklachten voorkomen of aanzienlijk verminderen (vaak tot de helft van de huidige ziekteafwezigheid). Het inschakelen van een stress- en burn-outcoach op de werkvloer is een meerwaarde voor zowel medewerkers als organisaties binnen de Vlaamse overheid. Ze zorgen mee voor duurzame inzetbaarheid en werkbaar werk.

  Binnen het Voorzitterscollege en het HRBP-netwerk van eind 2017 werd afgesproken dat AgO een pool met stress- en burn-outcoaches zal opzetten (1 per beleidsdomein). AgO zal de opleidingskost van 1 stress- en burn-outcoach per beleidsdomein bekostigen. Dit aanbod komt er ter vervanging van de financiering van de gesprekken voor EAP (Employee Assistance Program) door AgO. AgO wil namelijk meer inzetten op primaire preventie: stress en burn-out zoveel mogelijk voorkomen.

  Meer informatie bij jessy.vandousselaere@kb.vlaanderen.be.