chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Project 'Gezond bewegen'

  Met het pilootproject ‘Gezond bewegen’ laat de Vlaamse overheid medewerkers kennismaken met een gezonde en actieve levensstijl, en de effecten daarvan op het eigen welzijn. Zo voorkomen we stress en burn-out. Tweeëndertig personeelsleden van de Vlaamse overheid hebben de kans gekregen om onder professionele begeleiding bewegen een belangrijke plek te geven in hun dagelijks leven.

  Het Agentschap Overheidspersoneel neemt de kosten grotendeels op zich. Projectsponsor is Karine Moykens, secretaris-generaal van het departement WVG. Ontdek hier haar verhaal en waarom ze meter is van 'Gezond bewegen'.

  Wat zijn de resultaten van het project 'Gezond bewegen'?

  29 collega’s hebben het volledige traject doorlopen. Bij de start hebben we hun fitheid getest op het vlak van uithouding. Op basis van die resultaten kregen ze een trainingsprogramma op maat, intensieve begeleiding en workshops over gezondheid en bewegen. Na 12 weken werden ze opnieuw getest. Het resultaat? Gemiddeld nam de fitheid van de deelnemers met 16,7% toe! Voor het project bewoog niemand twee keer per week of meer. Dat is gestegen tot 78% dankzij het project, en ze geven aan dat ze willen blijven volhouden. Deze collega’s nemen ook in de toekomst de rol op van ambassadeur en promoten gezond bewegen in hun organisatie.

  Alle resultaten van het project Gezond bewegen Fitheid van de deelnemers
  • Gemiddelde verbetering van fitheid: 16,7%
  • Tevredenheidsgraad over eigen fitheid: gestegen van 26% naar 61%
  • Ontevredenheid over eigen fitheid: gedaald van 74% naar 30%

  Meer bewegen en gedrag veranderen

  • Vóór Gezond bewegen: geen enkele deelnemer (0%) ging regelmatig (minstens 2x/week) bewust bewegen
  • Na Gezond bewegen was dat 78%
  • 8 op de 10 wil ook na Gezond bewegen regelmatig blijven bewegen

  Gezondheid verbeteren

  • Vóór Gezond bewegen: geen enkele deelnemer (0%) was tevreden over de huidige gezondheid
  • Na Gezond bewegen: 65% was tevreden

  Bovendien haakten slechts 3 van de 32 deelnemers af, terwijl er vooraf een ratio van 10% was verwacht.

  De samenwerking tussen het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), Sport Vlaanderen, het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en het Departement Kanselarij en Bestuur (KB) met 13 en de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming heeft van dit project een succes gemaakt. 

  Beluister het campagnelied 'Bewegen is een noodzaak' (klik op de afbeelding rechtsboven) dat speciaal voor dit project werd gemaakt door Johan Schots en Erwin Vloebergh (AgO). Lees hier meer over het lied.

  Ervaringen van de deelnemers

  Benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers? Lees hier hun blogs en ontdek de filmpjes.

  Enkele reacties uit de evaluaties:

  "Door het project heb ik een nieuwe drive gevonden en ben ik zelfbewuster geworden."

  "Als ik nu twee dagen niet heb gesport, word ik onrustig. Dat was vroeger absoluut niet het geval. Voor mij heeft het project echt een mentaliteitsverandering teweeggebracht: ik sport nu graag en wil nog meer sporten en beter worden."

  "Ik heb nieuwe routines opgebouwd: elke werkdag een stevige middagwandeling, de tram nemen zodat ik na het werk nog 1 km moet stappen… Dat zou ik vroeger nooit gedaan hebben."

  "Ik moet mezelf niet meer dwingen om te sporten: mijn eigen motivatie is voldoende om de loopschoenen aan te trekken. Ik ben zeer tevreden dat ik de kans heb gekregen om deel te nemen aan dit project. Zo ben ik erin geslaagd om sport opnieuw een vast plekje in mijn vrije tijd te geven."

  "Ik denk dat ik het project echt mag beschouwen als een 'kantelpunt', al besef ik dat het mijn eigen individuele verantwoordelijkheid is om daar nu ten volle gebruik van te maken."

  Bekijk de tips van Ilse om gezond te bewegen op het werk.

  Voor wie?

  Iedereen die werkt bij de Vlaamse overheid heeft de kans gekregen om zich kandidaat te stellen. Uit de 620 kandidaten die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn 32 deelnemers geselecteerd in november 2016. Bij de selectie heeft het projectteam vooral gekeken naar hun (gebrek aan) ervaring met bewegen of gezonde voeding en hun motivatie om daar iets aan te doen. 

  We richten ons dus niet op wie al regelmatig met sport of bewegen bezig is. Want ook mensen die niet zo veel bewegen, of zelfs helemaal niet, kunnen bepaalde (sportieve) doelen bereiken.

  Dit project focust zich op laagdrempelige en toegankelijke vormen van beweging. Voor elke deelnemer werd er een haalbaar traject op maat uitgestippeld, op basis van hun talenten en interesses. Dat kan gaan van lopen of fietsen tot dansen en zwemmen. Zo ervaren ze zelf dat ze zich beter gaan voelen en beter zullen kunnen presteren door meer te bewegen en gezonder te leven.

  Kandidaten die niet geselecteerd werden, kregen wel de kans om gratis hun fitheid te testen.

  Timing

  • 15 september 2016: Het project ‘Gezond bewegen’ wordt gelanceerd tijdens de jaarlijkse Sportdag. Vanaf dan kunnen geïnteresseerden een motivatiebrief en vragenlijst indienen.
  • 21 oktober 2016: Deadline om je kandidaat te stellen.
  • November 2016: De kandidaten krijgen te horen of ze geselecteerd zijn voor het project.
  • 19 december 2016: De geselecteerde deelnemers maken kennis met elkaar en met het project tijdens de startavond. Hier vind je de presentatie en de planning .
  • 16 januari 2017: Workshopavond 1 (Persoonlijkheid & motivatie link bewegen)
  • 23 januari 2017: Fitheidstest 1.0
  • 27 februari 2017: Workshopavond 2 (Omgeving & gezonde levensstijl link bewegen)
  • 27 maart 2017: Workshopavond 3 ( Stress en bewegen   doorbreek de zitmarathon )
  • 20 april 2017: Fitheidstest 2.0
  • 15 mei 2017: Terugkomdag

    Beweging als wapen tegen stress

    Voldoende slaap, beweging en een gezonde voeding helpen om beter gewapend te zijn tegen stress. De Vlaamse overheid promoot een gezonde levensstijl bij haar personeelsleden en sensibiliseert hen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen. 

    Het project 'Gezond bewegen' is een van de initiatieven van het actieplan tegen stress en burn-out. Lees hier meer over de verschillende acties.

    Bouw met ons mee aan een werkplek waar iedereen zich goed voelt

    Contact