chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Risicoanalyse hybride werken

  Risicoanalyse veiligheid en gezondheid bij hybride werken op het niveau van de organisatie

  De Vlaamse overheid heeft de ambitie om een dynamische en burgergerichte overheid te zijn, waarbij we een excellente dienstverlening aan burgers, bedrijven en verenigingen verzekeren op een zo efficiënt mogelijke manier. Tegelijkertijd wenst de Vlaamse overheid ook een aantrekkelijke werkgever voor talenten te zijn en blijven. Hybride werken draagt bij tot het realiseren van deze ambitie. 

  Hybride werken draait om resultaatgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog. Personeelsleden werken hierbij vanuit verschillende werkomgevingen en -locaties samen, maar blijven verbonden door technologie en fysieke samenkomsten. Het personeelsleden bepaalt hierbij deels waar en wanneer gewerkt wordt, in functie van de aard van de werkactiviteit en met het organisatiebelang en klantenperspectief voorop. Alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent moeten in principe de kans krijgen om hybride te kunnen werken. 

  Naast de voordelen van flexibele werkvormen (onder andere minder woon-werkverplaatsingen) zijn er ook welzijnsrisico’s voor de medewerkers aan verbonden. Die risico’s zijn deels hetzelfde als in standaardkantooromgevingen. De welzijnswetgeving (meer bepaald artikel 5 van de Welzijnswet en artikel 15 van het koninklijk besluit op het welzijnsbeleid) is algemeen van toepassing bij plaats- en tijdsonafhankelijk werken. De werkgever is de eindverantwoordelijke voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook al voeren de werknemers dat werk uit op een arbeidsplaats buiten de gebouwen van de Vlaamse overheid.

  Het is van belang de risico’s die bij flexibele werkvormen een invloed kunnen hebben op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers, te inventariseren en te evalueren zodat de werkgever maatregelen kan treffen om de risico’s te vermijden. Die maatregelen kunnen betrekking hebben op drie niveaus: de organisatie, de functie en het individu.

  Sjabloon

  Wil je een risicoanalyse uitvoeren over veiligheid en gezondheid voor beeldschermwerkers bij hybride werken werken op het niveau van de organisatie? Dan kan deze tabel  je helpen.