chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Van stress naar burn-out

  Stress

  Overspanning

  Wat is burn-out?

  Hoe kan je burn-out herkennen?

  Hoe ontstaat burn-out?

  Wat is het verschil tussen burn-out en depressie?

   

  Stress, overspanning en burn-out zijn termen die we vaak door elkaar gebruiken. Toch gaat het hier niet om éénzelfde verschijnsel maar om verschillende fasen van uitputting. Burn-out ontstaat immers niet zomaar, er gaat een heel proces van chronische overbelasting aan vooraf.

  Stress

  We ervaren allemaal wel eens stress op het werk. Meestal lukt het ons om met deze druk om te gaan en te zoeken naar oplossingen. Maar soms blijft de druk duren en vind je geen manier om hiermee om te gaan.

  We ervaren stress op het werk als er sprake is van een onevenwicht tussen de eisen die op het werk aan ons gesteld worden en onze mogelijkheden/capaciteiten om met deze eisen om te gaan. Wanneer de balans tussen draagkracht en draaglast uit evenwicht is, ervaren we stress.

  Stress-signalen

  Dit zijn mogelijke signalen van stress:

  • Lichamelijk

   • hoofdpijn, spierpijn, duizeligheid, hartkloppingen, slaapproblemen,…

  • Gedrag

   • veranderingen in eetgedrag: meer of minder eten, meer alcohol- of medicatiegebruik, meer roken, onvriendelijke reacties, onderpresteren, veel overuren maken, geen tijd voor middagpauze, gehaast, alles tegelijk doen,…

  • Emotioneel

   • prikkelbaarheid, snel geïrriteerd zijn, je gespannen en onrustig voelen, snel emotioneel reageren, snel huilen, agressiever of impulsiever gedrag vertonen, sombere of pessimistische gedachten hebben,…

  • Gedachten

   • piekeren, op voorhand denken, besluiteloosheid, snel verstrooid zijn, snel vergeten, moeilijk kunnen concentreren, van de hak op de tak, inspiratieloos, in niets nog interesse hebben.

  Stress-signalen zijn alarmsignalen

  Stress-signalen zijn alarmsignalen die zeggen: ‘Je draagkracht en draaglast zijn uit evenwicht. Je staat onder druk!’. Deze stress-signalen zijn normale uitingen van de invloed die stress op een persoon heeft. Het zijn vaak jouw ‘zwakke plekken’ die reageren op spanning.

  Het is belangrijk dat je je eigen stress-signalen herkent en goed kan inschatten. Stress-signalen worden vaak niet opgemerkt of verkeerd begrepen als gezondheidsproblemen. Te vaak wordt de link niet gelegd met de werksituatie. Onderdruk deze signalen dus niet maar doe iets om je draagkracht-draaglastbalans te herstellen. Als stresssignalen te lang aanhouden kan dit leiden tot overspanning.

   

  overbelasting

  Overspanning

  Overspanning is een gevolg van een opeenstapeling van stressoren op het werk en/of in de privésituatie. Vaak zijn er stressoren in het werk die de persoon kan aanwijzen, bv. reorganisatie, nieuwe leidinggevende, slechte evaluatie, veel zieke collega’s, hogere werkdruk … 

  Overspanning ontstaat bij medewerkers die voorheen normaal functioneerden en die sinds kort voelen dat ze de werksituatie niet meer kunnen hanteren. Bij overspanning heb je ongeveer  3 maanden last van ernstige spanningsklachten. 

  Overspanning is een van de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim.  1 op 4 werknemers maakt immers een periode van overspanning mee op het werk.  80% gaat terug werken binnen 8 weken. In tegenstelling tot burn-out is je batterij nog niet leeg.

  Enkele voorbeelden van klachten bij overspanning:

  • Gevoelens van onmacht tegenover de situatie
  • Op het werk niet goed meer kunnen functioneren, het niet meer aankunnen
  • Lichamelijke klachten
  • Vermoeidheid
  • Onrustig slapen
  • Prikkelbaarheid
  • Gespannenheid
  • Concentratiestoornissen
  • Lichamelijke klachten (zonder dat er een lichamelijk oorzaak gevonden wordt): hoofdpijn, spierpijn, rugpijn, buikpijn,…

  Wat is burn-out?

  Arbeidspsychologen Schaufeli en Enzmann definiëren burn-out als ‘een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk. Deze gemoedstoestand wordt gekenmerkt door uitputting, spanningsklachten, een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk. Deze gemoedstoestand blijft vaak lange tijd verborgen voor de werknemer en vloeit voor uit een onevenwicht tussen de intenties van de werknemer en de realiteit op het werk’.

  Professor Vanheule van de universiteit in Gent vertaalt deze definitie op zijn beurt naar drie groepen van symptomen die kenmerkend zijn voor een burn-out:

  Emotionele uitputting

  Je hebt het gevoel dat je emotioneel op bent. Je bent moe en voelt je aan het einde van je mogelijkheden. Op fysiek, emotioneel en mentaal vlak ervaar je dat je geen reserves meer hebt.

  Onpersoonlijke houding

  Je stelt je negatief, onverschillig, afstandelijk, cynisch of kil op ten aanzien van klanten, collega’s en andere personen waarmee je werkt. Die houding heb je ook naar je organisatie. Je ziet het nut van je werk niet meer in. Je voelt je gedemotiveerd. Je reageert gelaten, negatief, geïrriteerd of cynisch. Je waardeert anderen minder en trekt je terug.

  Verminderd gevoel van persoonlijke bekwaamheid

  Je voelt je minder bekwaam dan vroeger, je maakt meer fouten of hebt meer tijd nodig om iets te doen en beoordeelt je eigen werk negatief. Je hebt het gevoel dat je professioneel faalt.

  Burn-out

  Hoe kan je burn-out herkennen?

  Burn-out uit zich zowel op lichamelijk, verstandelijk, emotioneel als gedragsmatig vlak. Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe een burn-out zich kan uiten.

  Lichamelijk

  • Je hebt minder energie.
  • Je voelt je uitgeput, extreem vermoeid.
  • Je slaapt slecht.
  • Je hebt hartkloppingen.
  • Je hebt spierpijnen.
  • Je voelt je duizelig.
  • Je hebt maag- en darmklachten.
  • Je hebt een benauwd gevoel.
  • Je hebt hoofdpijn.

  Verstandelijk/cognitief

  • Je voelt je minder gemotiveerd.
  • Je hebt geen interesse meer in het werk.
  • Je kan je moeilijk concentreren.
  • Je kan moeilijker onthouden. Je vergeet zaken.
  • Je twijfelt over je job (dubbel gevoel): moet ik mijn job verlaten of blijven?
  • Je piekert over je werk.

  Emotioneel

  • Je hebt het gevoel dat je minder controle hebt over je werk.
  • Je voelt je minder bekwaam. Je twijfelt aan je eigen kunnen.
  • Je bent prikkelbaar.
  • Je bent angstig.
  • Je bent gespannen en onzeker over je toekomst.
  • Je bent neerslachtig.
  • Je idealisme daalt: je hebt het gevoel dat je je professionele idealen en waarden verloren bent. Je wordt pessimistisch en cynisch.

  Gedragsmatig

  • Je reageert onverschillig of cynisch op anderen. Je kan je minder inleven in de situatie van anderen.
  • Je hebt de neiging om je af te zonderen en afzijdig te houden om contacten en samenwerking op het werk te vermijden.
  • Je gedraagt je afstandelijk.
  • Je presteert minder.
  • Je reageert geprikkeld, agressief.
  • Je bent al vaker eens kort (of langer) afwezig geweest op het werk wegens ziekte.
  • Je rookt of drinkt meer.

  Hoe ontstaat burn-out?

  De oorzaken van burn-out liggen voornamelijk maar nooit alleen in de werksituatie. Burn-out ontstaat altijd door een combinatie van twee factoren: je werksituatie en je persoonlijkheid (introversie, perfectionisme, weinig zelfvertrouwen …). De kenmerken van de werksituatie wegen wel zwaarder door dan de aard van de persoon. 

  Aan burn-out gaat een proces van chronische overbelasting vooraf. Wat je aan de job geeft en terugkrijgt voelt niet meer in balans. Je stelt je vragen zoals ‘Kan ik mijn functie aan?’ , ‘Ben ik goed in mijn job?’. Burn-out komt vaak voor bij heel gemotiveerde en betrokken medewerkers.

  Medewerkers zijn eerst heel betrokken, enthousiast en idealistisch en maken dan een proces door naar afstandelijkheid, cynisme en frustratie. Je sleept je van weekend naar weekend en kan niet meer recupereren. Burn-out is dus een eindstadium na ongeveer 1 jaar, waarbij je al maanden klachten hebt.

  Het uitputtingsproces van het Job demands resources model verklaart hoe burn-out ontstaat.

  Wat is het verschil tussen burn-out en depressie?

  Een burn-out is een energiestoornis die zijn oorzaak voornamelijk vindt in het werk. Burn-out heeft ook een  invloed op hoe je je voelt buiten het werk, maar de bron van het energieverlies ligt in de eerste plaats in het werk.

  Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij je je ongelukkig voelt, je interesse voelt verminderen en je minder levenslust hebt. Dat gevoel strekt zich uit over alle facetten van het leven. Bij een ernstige depressie kan je ook zelfmoordgedachten hebben. Wanneer iemand met een burn-out niet tijdig een nieuw perspectief heeft, kan een burn-out wel uitmonden in een depressie.