Vragen over het beleid en de aanpak van stress en burn-out?

In eerste instantie kan je terecht bij: 

  Voor individuele hulpverlening contacteer je:

   

  Wie doet wat?

  Werkgever (=leidend ambtenaar)of leidinggevende

  • Je kan met jouw leidend ambtenaar of een andere leidinggevende bespreken waar jouw probleem zich situeert en samen op zoek gaan naar een oplossing die je kan helpen om je beter te voelen.
  • De leidinggevende kan de medewerker informeren over de welzijnsactoren.

  HR-Business Partner of HR-specialist

  De HR-Business Partner of HR-specialist van je entiteit kan je informeren over het beleid en de aanpak van stress en burn-out binnen jouw entiteit.

  Vertrouwenspersoon

  • Bij de vertrouwenspersoon kan je terecht voor een informeel verzoek. Je kan op de vertrouwenspersonen beroep doen voor alle vormen van psychosociaal leed, dus ook bij stress en burn-out. De vertrouwenspersoon kan o.a. gesprekken voeren met de verzoeker (actief luisteren en advies geven) of een interventie doen bij een andere persoon van de Vlaamse overheid (bv. een gesprek met de leidinggevende). Samen met de vertrouwenspersoon zoek je op een informele wijze naar een oplossing.
  • Elke entiteit heeft één of meerdere vertrouwenspersonen. Er zijn ook centrale vertrouwenspersonen bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

  Hier vind je de contactgegevens van alle vertrouwenspersonen.

   

  Preventieadviseur psychosociaal welzijn

  • Als jouw eerstelijnsbronnen je niet kunnen helpen, kan je in tweede instantie terecht bij de preventieadviseur psychosociaal welzijn van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB). 
  • Dit geldt enkel als jouw entiteit is aangesloten bij de GDPB. Of dit voor jouw entiteit het geval is, kan je hier nagaan.
  • Entiteiten die niet onder het toepassingsgebied van de GDBP vallen doen meestal een beroep op een externe preventiedienst of hebben een eigen preventieadviseur psychosociaal welzijn.

  Spreekbuis: spreekbuis@vlaanderen.be

  • De GDPB staat in voor de dienstverlening van Spreekbuis. Alle personeelsleden van entiteiten aangesloten bij de GDPB kunnen contact opnemen met Spreekbuis. Of dit voor jouw entiteit het geval is, kan je hier nagaan.
  • Spreekbuis verwijst je door naar de meest geschikte actor.

  Arbeidsarts

  • Bij een vermoeden van een burn-out kan je best een afspraak maken bij de arbeidsarts. Die kan nagaan of het effectief om een burn-out gaat, welke stappen er al gezet zijn en welke stappen er best nog gezet worden.
  • Personeelsleden kunnen via het dienstencentrum personeelsadministratie of de eigen MOD een afspraak maken met een arbeidsarts voor een medisch onderzoek.
  • Entiteiten die niet aangesloten zijn bij de GDPB hebben een eigen arbeidsarts of doen hiervoor beroep op een externe organisatie.
  • Mogelijke onderzoeken:
   1. Spontane raadpleging
   2. Consult met het oog op re-integratie op het werk bij afwezigheid door ziekte gedurende minimaal 4 weken.
   3. Herzieningsonderzoeken na minimum 4 weken ziekte bij werknemers onder verplicht gezondheidstoezicht. Het doel is een optimale herintegratie in de arbeidsomgeving en een eventuele aanpassing van de taak.

   Re-integratieambtenaar

   • In eerste instantie is het de bedoeling dat je entiteit zelf de nodige stappen zet voor een succesvolle re-integratie na langdurig afwezigheid wegens ziekte.
   • Als dit niet lukt kan jij, je leidinggevende of een HR-medewerker terecht bij de re-integratieambtenaren van AgO. Meer informatie over wat zij voor jou kunnen doen, vind je op de webpagina van het Team Personeelsmobiliteit en Re-integratie.

   Sociale dienst

   Bij de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel kan je terecht voor al je persoonlijke problemen.  

   Bouw met ons mee aan een werkplek waar iedereen zich goed voelt