chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat kan je doen als HR-medewerker, vertrouwenspersoon of contactpersoon welzijn?

  Als HR-medewerker ondersteun je de leidinggevenden rond stress en burn-out. Je kan ook een grote rol opnemen bij de opmaak van het beleid rond stress en burn-out. Dit hoeft geen apart plan te zijn, de maatregelen worden best geïntegreerd in het bredere welzijns- en HR-beleid van de entiteit. HR heeft een grote impact op het evenwicht tussen werkeisen en hulpbronnen bij personeelsleden. 

  De leidend ambtenaar heeft de verantwoordelijkheid om het beleid rond stress en burn-out op te maken, en om op basis daarvan projecten uit te werken. HR-Business Partners en HR-specialisten ondersteunen de leidend ambtenaar en de leidinggevenden daarbij. HR betrekt ook de verschillende welzijnsactoren: de contactpersonen welzijn en de vertrouwenspersonen. Het is belangrijk dat ze zoveel mogelijk samenwerken, elk vanuit hun specifieke rol.

  De verschillende partners die betrokken zijn bij het actieplan stress en burn-out zullen pilootprojecten opstarten om de verschillende plannen waar welzijn aan bod komt, meer te integreren. Het gaat onder andere om het ondernemingsplan, HR-beleidsplan, welzijnsplannen, diversiteitsplan…

  Maatregelen ter preventie van stress en burn-out

  Hier vind je een stappenplan dat kan helpen om maatregelen uit te werken die inspelen op de preventie van (onder andere) stress en burn-out.

  • Creëer draagvlak en zorg voor een visie 

  De Vlaamse overheid heeft een globale visie op psychosociaal welzijn (waaronder stress en burn-out), maar elke entiteit moet die vertalen naar de eigen situatie. In de visie kan je opnemen waarom preventie van stress en burn-out belangrijk is en wat de impact is op je entiteit. Formuleer de visie positief.

  Het is belangrijk dat het management, en bij uitbreiding alle leidinggevenden, achter de maatregelen staan. Pas als je op hun betrokkenheid en inzet kan rekenen, kan je de personeelsleden informeren en sensibiliseren.

  • Breng de huidige situatie in kaart

  In deze fase detecteer je de knelpunten, stel je een diagnose op en inventariseer je de risico's.

  Een eerste vereiste is een risicoanalyse psychosociaal welzijn uitvoeren. Daarnaast kan je informatie verzamelen over werkgebonden stress in de verslagen van de preventieadviseurs, de resultaten van de Personeelspeiling, verzuimcijfers, cijfers over personeelsverloop, de arbeidsongevallenstatistieken,…

  Als je de situatie in kaart hebt gebracht, maak je een overzicht van de psychosociale risico’s (waaronder stress en burn-out) binnen de entiteit. In deze fase betrek je ook de vakbonden.

  • Stel een plan van aanpak op

  Na het in kaart brengen van de situatie kan je beginnen denken over mogelijke maatregelen. Werk maatregelen uit op primair, secundair en tertiair niveau.

  Nadat je de acties hebt uitgekozen, stel je een actieplan op. Het actieplan moet concreet, realistisch en meetbaar zijn met een tijdspad. Deze acties worden besproken op het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk (EOC).

   • Voer uit en communiceer

   In deze fase van uitvoering moeten de leidend ambtenaar en de leidinggevenden het actieplan zichtbaar steunen. Betrek hen op regelmatige tijdstippen.

   Ook aan de communicatie naar medewerkers, leidinggevenden en vakbonden moet je voldoende aandacht blijven besteden. Zonder een goede communicatie schiet het actieplan zijn doel voorbij.

   • Evalueer en stuur bij

   Bouw na een tijdje een evaluatiemoment in en bekijk per maatregel hoe ver je staat, wat wel en niet werkt. Regelmatige evaluaties helpen om de efficiëntie van de maatregelen en het actieplan te beoordelen. Stuur dan ook tijdig bij.

   Hier vind je meer informatie over welzijnsbeleid.

   Nuttige websites

   Toolbox plaats- en tijdsonafhankelijk werken

   In de toolbox PTOW vind je in het stappenplan bij 'Hoe kunt u dit realiseren?' meer info over de link met welzijn, zoals een risicoanalyse veiligheid en gezondheid bij plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

   Werkstresspreventie in de praktijk

   Op deze website vind je voorbeelden van organisaties en bedrijven die een stresspreventieproject uitbouwden. Dit is een inspiratiebron voor leidinggevenden en HR-medewerkers om in hun entiteit aan stresspreventie te doen.

   Duurzame inzetbaarheid

   Op deze website vind je tools en goede praktijkvoorbeelden van duurzame inzetbaarheid

   Bouw met ons mee aan een werkplek waar iedereen zich goed voelt