chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Welzijnsrondgangen

  De preventieadviseur moet periodiek een grondig onderzoek verrichten van de arbeidsplaatsen en de werkposten. Tijdens dit onderzoek worden verschillende aspecten rond welzijn op het werk behandeld. Het onderzoek gebeurt samen met de hiërarchische lijn, vertegenwoordigers van het comité (vakorganisaties) en desgevallend een preventieadviseur-arbeidsarts. Medewerkers kunnen tijdens deze rondgang ook bezorgdheden formuleren.

  Aanpak tijdens 2022

  Waar mogelijk, plannen de preventieadviseurs in 2022 opnieuw een fysieke rondgang in. De GDPB moedigt aan om, waar mogelijk, afwisselend een fysieke en digitale rondgang te organiseren. 

  Thema's

  Tijdens de (digitale) rondgang bespreken we het actieplan van de voorbije rondgang en spitsen we bij voorkeur ons toe op 3 zeer specifieke thema’s. Er kan gekozen worden uit volgende thema’s:

  • Brandveiligheid
  • Luchthyiëne (inclusief chemische en biologische risico's)
  • Lokalen en werkzones
  • Organisatie van het werk
  • Arbeidsongevallen
  • Elektrische risico’s
  • Materiaal, handgereedschap en machines – Bedieningsmiddelen en signalen
  • Werkhoudingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
  • Verlichting
  • Lawaai en trillingen
  • Thermische omgevingsfactoren
  • Psychosociale risico’s

  Benodigde informatie

  Bereid de (digitale) rondgang grondig voor. Het is onontbeerlijk dat de betrokken entiteit (via de contactpersoon welzijn) volgende informatie ter beschikking stelt, 14 dagen voor de (digitale) rondgang:

  • Algemene documenten ter inzage (asbestinventaris, brandpreventiedossier, conformiteitsattesten, keuringen en risicoanalyse elektrische installaties (HS/LS), keuringen hef- en tilwerktuigen, legionellabeheersingsplan en logboek, onderhoudsdocumenten van brandcentrale, sprinklers en poorten, verslagen periodieke evacuatie-oefeningen, veiligheidsinstructiekaarten,…)
  • Wijzigingen van arbeidsplaatsen
  • Wijzigingen in arbeidsorganisatie
  • Het actieplan naar aanleiding van de voorgaande rondgang (als dat er niet is, zal tijdens het overleg gefocust worden op de 3 thema’s)

  Aanwezigen

  Zowel werkgever(s)- en werknemer(s)afgevaardigden moeten aanwezig zijn op het digitale afstemmingsmoment. De aanwezigheid van een preventieadviseur-arbeidsarts van de externe dienst is aangewezen en in bepaalde gevallen verplicht (in functie van de risicocodes personeel).

  Opgelet: het departement of het agentschap hoeft niet te wachten op de periodieke rondgang/het digitale afstemmingsmoment om bestaande en nieuwe welzijnsproblematieke proactief aan te pakken. Zowel de werkgever als de werknemers kunnen contact opnemen met de GDPB over algemene en specifieke welzijnspunten.

  Contact

  Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)