chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werkdruk opvangen met bufferploegen (Waterwegen en Zeekanaal)

  De werkdruk is soms hoog. Ook is het niet altijd eenvoudig om ziektes, zwangerschapsverlof, loopbaanonderbreking ,… of andere (onverwachte) afwezigheden op te vangen. Daarom creëerde Waterwegen en Zeekanaal bufferploegen, die tijdelijk kunnen worden ingeschakeld.

  Aanpak

  Een aparte bufferploeg van administratieve ondersteuners, die valt onder HR, werd opgericht om in te spelen op de werkdruk en afwezigheden.

  • Een halfjaarlijkse bevraging bij afdelingen mondt uit in een planning: wie waar en wanneer wordt ingezet, op tijdelijke opdrachten of projecten. Daarnaast komen ook bijkomende aanvragen binnen zoals vervanging bij bijvoorbeeld ziekte en zwangerschapsverlof.
  • De inzet is steeds gelimiteerd in de tijd, het is niet de bedoeling in de afdeling te blijven.

  Een gelijkaardige aanpak bestaat trouwens ook voor technische profielen. Per sluis of sas werd een bepaalde hoeveelheid VTE losgekoppeld van de werkplaats en, wel nog geclusterd per regio, opgenomen in de bufferploeg.

  • In deze ploeg wordt gewerkt met een maandelijkse planning: eerst theoretisch, opgesteld volgens de eigen sluis, vervolgens (praktisch) per maand omgezet in de concrete taak (hoe & waar). Het rooster vermeldt ook beschikbaarheden, zodat ze opgeroepen kunnen worden.
  • Opname in deze ploeg was niet vrij gekozen, maar wel interessant gemaakt: door statutaire plaatsen open te stellen in de bufferfuncties, en door hiervoor een extra toelage te geven.
  • Deze ploeg oprichten vroeg tijd:
   • Onderhandeling met vakorganisaties;
   • Afbouw en afsplitsing van andere taken (meer op de kern gaan werken);
   • Invoer van flexdagen om het aantal uren op jaarbasis ingevuld te krijgen: overuren opbouwen op het ene moment, en deze dan weer afbouwen als er geen flexibele inzet nodig is omdat er bijvoorbeeld minder zieken zijn.

  Resultaat

  Via de bufferploegen worden terug bruggen gebouwd naar de afdelingen.

  Een goede afstemming met de taken van mensen in zo’n ploegen is nodig, om hen voldoende uitdaging te kunnen blijven geven.

  De ploegen zouden in de toekomst ook meer ingezet kunnen worden in kader van loopbaanbeleid (als heroriëntering of doorstart voor medewerkers).

  Jammer genoeg is niet alles als dusdanig op te vangen: tijdelijke pieken (bv. afsluiting boekhouding) maar ook de personeelsbesparingen en resulterende tekorten geven soms problemen. Mogelijk hiervoor risico-analyses maken van het stopzetten, afblokken of vertragen van bepaalde taken (wat als we doorlooptijden of KPI’s wijzigen, …).

  Bouw met ons mee aan een werkplek waar iedereen zich goed voelt

  Vragen? Anja Verdonck, HR Business Partner Waterwegen en Zeekanaal

  Adres
  Willebroek
  België
  E-mail