chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Personeelsfiche jobstudent

  Met dit formulier bezorg je aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie alle gegevens en documenten die nodig zijn om je personeelsdossier correct te kunnen beheren. Je gegevens worden opgenomen in het personeelsbeheerssysteem.

  Dien je personeelsfiche snel in, zodat je dossier vóór de aanvang van je vakantiejob afgewerkt kan worden.

  Begin

  Doel voor ogen

  Als student kun je met dit formulier 2 zaken doen:

  • je persoonlijke gegevens invullen
  • (eventueel op een later moment) extra documenten toevoegen

  Je hoeft je persoonlijke gegevens slechts 1 keer in te vullen. Wil je daarna extra documenten aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) bezorgen dan kies je gewoon voor de optie 'Toevoegen documenten' om de nodige documenten op te laden.

  Persoonlijke gegevens

  Je vindt je rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart: het begint met je geboortedatum (jjmmdd). Gelieve alles aaneen te schrijven en dus geen koppelteken of punten te gebruiken. Correct: 12345678901, foutief: 12.34.56-789.01 Buitenlandse unieke identificatienummers (soms met letters) worden ook toegestaan.
  geen spaties, geen leestekens gebruiken bv. 0477000000
  Heb je een arbeidshandicap of een chronische ziekte? Om je arbeidshandicap te erkennen zal de Dienst Diversiteitsbeleid contact met je opnemen.

  Domicilieadres

  Het postadres is het adres waarop je post bezorgd wordt. Het domicilieadres is het adres waarop je bij een gemeente gemeld bent.

  Postadres

  Gegevens rekening

  Bij IBAN noteer je het rekeningnummer waarop de werkgever je loon stort. Het IBAN-nummer vind je terug op je bankkaart en op je rekeninguittreksels. Je kan die codes ook opvragen bij je bank. Het IBAN-nummer van een Belgisch rekeningnummer begint met BE. Schrijf de tekens in groepen van 4, gescheiden door een spatie.

  Contact bij noodgeval

  Vul de gegevens in van een persoon met wie bij een noodgeval tijdens het werk contact kan worden opgenomen. 

  Contactpersoon

  geen spaties, geen leestekens gebruiken bv. 0477000000

  Burgerlijke staat

  Documenten

  Voeg hieronder de vereiste documenten toe. Kijk de email na die je van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) hebt ontvangen. Hierin staat beschreven welke documenten je precies moet bezorgen.

  Heb je op dit moment nog niet alle documenten klaarliggen? Geen probleem, je kan steeds naar dit webformulier terugkeren om je documenten toe te voegen.

  Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 GB.
  Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
  Opgelet: deze foto is bedoeld voor je badge. Zorg er dus voor dat deze duidelijk is. Je kan deze foto gemakkelijk met je telefoon maken. Een foto/scan van je identiteitskaart wordt NIET aanvaard.
  Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 GB.
  Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
  Enkel nodig indien je ouder bent dan 15 jaar bij de start van je vakantiejob. Als je werk geen contact met minderjarigen inhoudt, is model 1 voldoende. Als je met minderjarigen zult werken, moet je model 2 bezorgen. Wees dus zeker dat je het correcte model bezorgt. Dit kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.
  Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 GB.
  Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
  Dit kan je opvragen via www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html
  Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 GB.
  Toegestane bestandstypen: pdf.
  Voor bepaalde functies is een brevet vereist, bv. brevet redder. Dit kun je hier toevoegen.
  Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 GB.
  Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
  Vul hier je emailadres in als je na verzending een bevestigingsmail wil ontvangen met de doorgegeven gegevens. Dit is niet verplicht.

  Bevestiging gegevens

  Privacywaarborg

  De gegevens zijn noodzakelijk voor de correcte toepassing van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006. Uw gegevens worden aan de daartoe gerechtigde ontvangers binnen de Vlaamse overheid overgemaakt. Ze worden bewaard gedurende de periode die nodig is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.
  Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking: Het Agentschap Overheidspersoneel, Havenlaan 88 bus 50 te 1000 Brussel.
  Contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming: dpo.ago@vlaanderen.be
  U heeft het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid nl. de gegevensbeschermingsautoriteit indien u meent dat de persoonsgegevens foutief worden verwerkt:
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  contact@apd-gba.be
  Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Agentschap%20Ov....

  Agentschap Overheidspersoneel verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de disclaimer of kun je opvragen via het e-mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Agentschap Overheidspersoneel via het mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.