chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Personeelsinzet en -mobiliteit

  Zoek je ondersteuning bij het gericht inzetten, heroriënteren of laten uitstromen van medewerkers? Dan kun je beroep doen op het raamcontract dat het Agentschap Overheidspersoneel samen met Het Facilitair Bedrijf hebben afgesloten met Agilitas Group (Ascento). Dit biedt een antwoord op vraagstukken rond personeelsinzet en -mobiliteit. Dit is een aanbod voor departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid.

  Voor wie?

  • Je bent HR-verantwoordelijke of je behoort tot het management binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je hebt nood aan ondersteuning of advies bij de aanpak van loopbaanbegeleiding of outplacement in je organisatie.

  Wat?

  Het raamcontract bestaat uit 3 percelen, die elk een specifiek vraagstuk rond personeelsinzet en -mobiliteit beantwoorden:

  1. consultancy en loopbaanbegeleiding (individuele trajecten)
  2. consultancy en loopbaanbegeleiding (groepstrajecten)
  3. outplacement

  Goed om weten: bij elk perceel is Agilitas Group (Ascento) je partner. De rol die Agilitas Group opneemt verschilt naarmate de noden binnen je departement of agentschap. Bij perceel 2 kan het Dienstencentrum Talent van AgO betrokken worden (zie onder).

  Perceel 1: consultancy en loopbaanbegeleiding (individuele trajecten)

  Dit perceel richt zich op interne loopbaanbegeleiding en -bemiddeling en re-integratie voor individuele medewerkers binnen je departement of agentschap. De rol van Agilitas Group (Ascento) bestaat uit volgende mogelijkheden:

  • Trajecten opzetten en realiseren rond interne loopbaanbegeleiding, actieve loopbaanbemiddeling en re-integratie. Dit gebeurt in samenspraak.
  • Interne personeelsleden begeleiden (bijvoorbeeld medewerkers, leidinggevenden, HR-functies, adviseurs, …) als inhoudelijk klankbord of via coaching, workshops, opleidingen, ...
  • Inhoudelijke expertise aanleveren over de vormgeving van het beleid rond personeelsmobiliteit en re-integratie. Dit geldt op het niveau van de departementen of agentschappen en binnen de Vlaamse overheid.

  Perceel 2: consultancy en loopbaanbegeleiding (groepstrajecten)

  Dit perceel richt zich op hulp bij heroriëntering van specifieke groepen van personeelsleden waarvan de oorspronkelijke functie onder druk komt. Bijvoorbeeld als gevolg van kerntakenkeuzes, reorganisaties, hertekenen van functies, … Heroriëntering kan zowel binnen je organisatie, binnen de Vlaamse overheid of daarbuiten. De rol van Agilitas Group (Ascento) bestaat uit volgende mogelijkheden:

  • Groepstrajecten opzetten en realiseren. Dit gebeurt in samenspraak (en eventueel met Dienstencentrum Talent van AgO).
  • HR-functies en leidinggevenden begeleiden als inhoudelijk klankbord of via coaching, workshops, opleidingen, …
  • Inhoudelijke expertise aanleveren over de vormgeving van het beleid rond personeelsmobiliteit. Dit geldt op het niveau van de departementen of agentschappen en binnen de Vlaamse overheid.

  Goed om weten: het Dienstencentrum Talent van AgO kan hierbij betrokken worden om de vraag te helpen scherp krijgen en om een gerichte begeleiding op te zetten. Zo wordt de kennis over de interne arbeidsmarkt optimaal benut.

  Perceel 3: outplacement

  Dit perceel richt zich tot de begeleiding na ontslag van medewerkers binnen je departement of agentschap, om een job bij een nieuwe werkgever buiten de Vlaamse overheid te vinden of als zelfstandige te starten.

  Hoe aanvragen?

  Meer informatie

  Contact

  Meer informatie of een vraag? 

  Agentschap Overheidspersoneel – Dienstencentrum Talent
  Havenlaan 88 bus 42
  1000 Brussel
  personeelsmobiliteit@vlaanderen.be


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).