chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Goede praktijk PLOEG Departement Bestuurszaken

  Aanpak

  Voor het jaar 2014 heeft het Departement Bestuurszaken nieuwe evaluatiesjablonen uitgewerkt voor drie verschillende personeelscategoriën: een voor niet-leidinggevende personeelsleden, een voor A2-functiehouders en een voor leidinggevenden.

  Om het papiergebruik te beperken wordt er met digitale handtekeningen gewerkt.

  Belangrijkste inhoudelijke aanpassingen

  • Er wordt besproken op welke manier de waarden van de Vlaamse overheid worden toegepast;
  • Voor leidinggevenden worden de rollen van leiderschap besproken;
  • De competenties worden globaal geëvalueerd, dus niet meer per afzonderlijke competentie;
  • Het sjabloon is vormgegeven in de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid.

  Impact op het verloop van de procedure

  De inhoud van het evaluatiegesprek ligt dus enerzijds ruimer (meer elementen komen gericht aan bod) en anderzijds meer gefocust (de competenties worden meer gericht besproken).

  Tijdens het evaluatiegesprek blikken personeelsleden samen met hun leidinggevende terug op het voorbije werkjaar. Het evaluatiesjabloon is een handige leidraad voor het gesprek. Het document behandelt zowel de prestaties en de ontwikkelinitiatieven als de ambities van het personeelslid. Ook de competenties en de resultaatgebieden uit de functiebeschrijving kunnen worden besproken.

  Het personeelslid kan als voorbereiding op het gesprek de linkerkolommen in het document invullen als zelfevaluatie. Naast het personeelslid en de leidinggevende kunnen ook andere relevante betrokkenen hun input geven, bijvoorbeeld een projectleider of een coach.

  Evaluatiesjabloon als leidraad

  In het evaluatiesjabloon komen de volgende aspecten aan bod in de terugblik op 2014:

  • de evaluatie van de waarden van de Vlaamse overheid: hoe worden die in het dagelijkse functioneren toegepast?
  • voor leidinggevenden: evaluatie van de 4 leiderschapsrollen
  • voor A2-functiehouders: evaluatie van de specifieke rollen die in het departement expliciet werden vooropgesteld voor de A2-functiehouders
  • de evaluatie van de prestatiedoelstellingen. Daarvoor kan een rapport uit PITA/MODO als basis dienen.
  • de evaluatie van de ontwikkelingsgerichte doelstellingen.
  • een globale evaluatie van de competenties zoals die terug te vinden zijn in de functiebeschrijving

  Het tweede deel kijkt vooruit: wat zijn de ambities van het personeelslid op korte en langere termijn, en welke ontwikkelacties kunnen hiervoor worden ondernomen?

  Evaluatie vanuit meerdere perspectieven

  De input voor de evaluatie komt van het personeelslid zelf, de evaluator en eventueel projectleiders van projecten waarin het personeelslid heeft meegewerkt en/of een coach. De leidinggevende (evaluator) coördineert de input van alle betrokken partijen.

  Rapporten vanuit andere systemen

  In het departement kunnen andere systemen, zoals het tijdsregistratiesysteem en het opvolgingssysteem voor doelstellingen (waaronder ook de persoonlijke doelstellingen) rapporten genereren. Deze zijn een nuttige input voor het evaluatiegesprek en kunnen ook toegevoegd worden.

  Voorbeelddocumenten

  Nieuwe evaluatiesjablonen zijn uitgewerkt voor drie verschillende personeelscategoriën: