chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Planningsgesprek

  Ieder medewerker stelt een planningsdocument op. U moet wel minstens drie maanden bij de Vlaamse overheid werken.

  Hoe verloopt het?

  • De medewerker bereidt de planning voor en noteert wat hij/zij het komende jaar zal doen (taken), op welke wijze dat zal gebeuren (waarden en competenties) en wat de medewerker zal doen om zich verder te ontwikkelen (opleiding, zelfstudie,…).  
  • De leidinggevende geeft duidelijk aan welke taken en doelen hij voor de medewerker ziet. 
  • Tijdens een gesprek nemen de leidinggevende en de medewerker het hele document nog eens goed door, klaren de discussiepunten uit, en komen tot afspraken over de te behalen resultaten en ontwikkeldoelstellingen. Beide tekenen het document voor akkoord.  
  • De direct leidinggevende is de eerste evaluator. PLOEG voorziet voor iedere medewerker nog een tweede evaluator. Ook deze tekent het planningsdocument. 
  • Bezorg het getekende planningsdocument aan de personeelsdienst of sla het op in ePLOEG. Doe dat in januari, en zeker voor het einde van maart.

  Het planningsdocument is een vertaling van de algemene doelen van de organisatie tot op het niveau van de individuele medewerker. Bekijk dus wat de medewerker zal opnemen uit het ondernemingsplan, de teamdoelstellingen en de leerpunten uit het vorige evaluatiedocument. De planning vertelt verder ook hoe de medewerker zichzelf zal versterken en ontwikkelen in het kader van zijn of haar loopbaantraject.

  Formuleer de doelstellingen SMART

  • Specifiek: zijn de functiebeschrijving en doelstellingen duidelijk?  
  • Meetbaar: hoe kunt u meten/observeren of de resultaten bereikt worden?  
  • Acceptabel: aanvaardt uw medewerker de functiebeschrijving en doelstellingen? 
  • Realistisch: zijn de resultaten en de doelstellingen haalbaar?  
  • Tijdsgebonden: wanneer moeten de doelstellingen behaald zijn?