chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Pleegzorgverlof

  Voor wie?

  Alle personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid die door de rechtbank, een erkende dienst voor pleegzorg of door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand zijn aangesteld als pleegouder hebben recht op pleegzorgverlof.

  Duur

  Je hebt per jaar recht op 6 kalenderdagen pleegzorgverlof.

  Wanneer opnemen?

  Je kan het pleegzorgverlof gebruiken in één van de volgende gevallen:

  • zittingen bij te wonen bij de gerechtelijke en administratieve autoriteiten die bevoegd zijn voor het pleeggezin
  • contact te hebben met de natuurlijke ouders of met andere personen die belangrijk zijn voor het pleegkind of de pleeggast
  • contact te hebben met de dienst voor pleegzorg

  In alle andere gevallen wordt het pleegzorgverlof toegekend als de bevoegde plaatsingsdienst een attest aflevert dat verduidelijkt waarom dat verlof noodzakelijk is.

  Gevolgen van opname

  Het pleegzorgverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Statutaire personeelsleden hebben recht op 82% van hun brutoloon. Contractuele personeelsleden hebben recht op een uitkering.