chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Pleegzorgverlof

  Ben je pleegouder en heb je een aantal afspraken voor de zorg van je pleegkind? Bijvoorbeeld een bezoek aan de rechtbank of de plaatsingsdienst? Dan kun je hiervoor binnen de diensten van de Vlaamse overheid jaarlijks 6 dagen pleegzorgverlof nemen.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent aangesteld als pleegouder van een minderjarig kind door de rechtbank, een erkende dienst voor pleegzorg of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand. Je neemt tijdelijk een minderjarig kind op in je gezin zonder pleegvoogdij. De voogdij wordt dus niet van de natuurlijke ouders overgedragen.
  • Alleen naar aanleiding van een afspraak of in specifieke gevallen (zie onder).
  In welke gevallen kun je gebruik maken van pleegzorgverlof?
  • Om zittingen van de gerechtelijke en administratieve autoriteiten, die bevoegd zijn voor het pleeggezin, bij te wonen.
  • Om contact te hebben met de natuurlijke ouders of met andere personen die belangrijk zijn voor het pleegkind of de pleeggast.
  • Om contact te hebben met de dienst voor pleegzorg.
  • In alle andere gevallen op voorwaarde dat de bevoegde plaatsingsdienst een attest aflevert dat verduidelijkt waarom dat verlof noodzakelijk is.

  Goed om te weten: heb je meer tijd nodig om voor de nodige opvang te zorgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid tot enkele weken pleegouderverlof nemen.

  Duur

  Je kunt elk jaar maximaal 6 dagen pleegzorgverlof nemen. Dit kan enkel in volle dagen, niet in halve dagen of uren.

  Is je partner ook aangesteld als pleegouder? Hoeveel dagen pleegzorgverlof krijgen jullie samen?

  Als je partner ook aangesteld is als pleegouder, dan krijgen jullie samen 6 dagen per gezin per jaar. Jullie moeten deze 6 dagen onder elkaar verdelen. In dit geval overhandig je een verklaring op erewoord aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) waarin jullie aangeven hoe jullie deze dagen verdelen.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
  • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
  • Opschorten: moederschapsrust schorst dit verlof op voor de duur van je moederschapsrust.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Gevolgen van opname

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Pleegzorgverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet

  • Is je partner ook aangesteld als pleegouder? Dan moeten jullie beide een aanvraag indienen waarin jullie verduidelijken hoe jullie de dagen onderling verdelen (zie duur).
  • Verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Pleegzorgverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).