chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Pleegzorgverlof

  Ben je pleegouder en heb je een aantal afspraken voor de zorg van dat kind? Bijvoorbeeld een bezoek aan de rechtbank of de plaatsingsdienst? Dan kun je hiervoor binnen de diensten van de Vlaamse overheid jaarlijks 6 dagen pleegzorgverlof nemen.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent aangesteld als pleegouder door de rechtbank, een erkende dienst voor pleegzorg of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.
  • Alleen naar aanleiding van een afspraak of in specifieke gevallen (zie onder).
  In welke gevallen kun je gebruik maken van pleegzorgverlof?
  • Om zittingen van de gerechtelijke en administratieve autoriteiten, die bevoegd zijn voor het pleeggezin, bij te wonen.
  • Om contact te hebben met de natuurlijke ouders of met andere personen die belangrijk zijn voor het pleegkind of de pleeggast.
  • Om contact te hebben met de dienst voor pleegzorg.
  • In alle andere gevallen op voorwaarde dat de bevoegde plaatsingsdienst een attest aflevert dat verduidelijkt waarom dat verlof noodzakelijk is.

  Duur

  Je kunt elk jaar maximaal 6 dagen pleegzorgverlof nemen. Dit kan enkel in volle dagen, niet in halve dagen of uren.

  Je partner werkt ook bij de Vlaamse overheid? Hoeveel dagen pleegzorgverlof krijgen jullie samen?

  Werkt je partner ook binnen de diensten van de Vlaamse overheid? En werd hij of zij ook aangesteld als pleegouder? Dan hebben jullie samen recht op deze 6 dagen en moeten deze dagen dus onder jullie beiden verdeeld worden. In dat geval overhandigen jullie elk een verklaring op erewoord aan het DCPA waarin jullie aangeven hoe jullie de dagen afwezigheid onder elkaar verdelen.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager.
  • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
  • Opschorten: moederschapsrust schorst dit verlof op voor de duur van je moederschapsrust.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: dit verlof heeft geen invloed op je vakantiedagen.
  • Gevolgen voor pensioen: dit is nog niet duidelijk. Verloven waarvoor je geen loon ontvangt, maar die wel met dienstactiviteit worden gelijkgesteld, kunnen in beperkte mate - maximaal 20 procent van de effectief gepresteerde diensten - meetellen voor het pensioen, als de federale ministerraad hiermee instemt. Voor de verlofregeling die geldt vanaf 1 januari 2018, werd het akkoord aangevraagd. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst (externe link) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag.
  • Financiële gevolgen:

  Cumulatie

  Als je tijdens dit verlof een nevenactiviteit (bezoldigd, vrijwillig, als zelfstandige, …) wilt uitoefenen, dan kan dit alleen als je lijnmanager hiermee akkoord gaat. Vraag hiervoor een cumulatietoestemming aan.

  Hoe aanvragen?

  Pleegzorgverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgeletverlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Pleegzorgverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).