chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Planning, opvolging en evaluatie (PLOEG)

  Maatregelen coronavirus

  Raadpleeg enkele tips waarmee je PLOEG-gesprekken vlot online voert. Een overzicht van alle maatregelen vind je op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Wil jij groeien in je loopbaan? Dit kan met PLOEG. Ieder personeelslid van de Vlaamse overheid heeft doelstellingen. PLOEG helpt om die doelstellingen te behalen door er regelmatig over te spreken en ze goed op te volgen. Op deze webpagina vind je alle info om van PLOEG een instrument te maken dat je motiveert en helpt te ontwikkelen.

  Voor wie?

  Geldt PLOEG ook voor leidinggevenden?

  Ja, ook operationeel leidinggevenden en leidinggevenden in een middenkaderfunctie leggen doelstellingen vast en volgen deze op volgens de principes die je op deze webpagina terugvindt.

  Opgelet:

  • Voor het middenkader is er naast PLOEG ook nog een mandaatevaluatie om de 6 jaar.
  • Voor topkaderfuncties bestaan andere evaluatievormen. Lees meer op de webpagina ‘evaluatie van topkader’.

  Wat is PLOEG?

  PLOEG is het systeem van prestatiebeheer bij de Vlaamse overheid dat je helpt in je werk en stimuleert om te groeien in je job en loopbaan. PLOEG staat voor:

  • Plannen in overleg met je Leidinggevende: door je doelstellingen te formuleren in overleg met je leidinggevende of collega’s weet je goed wat er van je verwacht wordt.
  • Opvolgen: door regelmatig de voortgang van je doelstellingen te bespreken met je leidinggevende of collega’s en door feedback te verzamelen weet je hoe ver je staat.
  • Evalueren: door het jaarlijkse evaluatiegesprek met je evaluator blik je terug op het voorbije jaar, maak je de balans op en spreek je nieuwe doelstellingen af voor het nieuwe jaar. Soms is dit niet verplicht (zie onder).
  • Gewaardeerd worden: via een functioneringstoelage of op een andere manier.

  Goed om weten: niet alleen je leidinggevende neemt het initiatief. PLOEG is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ook jij regelmatig het gesprek aangaat. In dialoog gaan over taken en opdrachten, is waar het om draait. Het jaarlijkse evaluatiegesprek is dan ook niet meer dan een samenvatting van voorgaande gesprekken.

  Wie is je evaluator?
  • 1ste evaluator: je directe leidinggevende is je 1ste gesprekspartner doorheen het jaar.
  • 2de evaluator: de directe leidinggevende van jouw leidinggevende staat in voor de opvolging, coaching en kwaliteitsbewaking van het PLOEG-proces.

  Opgelet: werk je in een team zonder leidinggevende? Dan kan iemand uit je team de rol van 1ste evaluator opnemen. Weet je niet wie je evaluatoren zijn? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Wanneer is de jaarlijkse evaluatie niet verplicht?
  • De jaarlijkse evaluatie is niet verplicht als je tijdens het evaluatiejaar minder dan 3 maanden hebt gewerkt. Uiteraard is het ook in die situatie belangrijk dat je doelen stelt, afspraken maakt en daarover regelmatig spreekt met je leidinggevende.
  • Als je in je proeftijd zit, gelden er specifieke regels over de planning, opvolging en evaluatie. Lees meer op de webpagina ‘Proeftijd en eedaflegging’.

  Hoe PLOEG aanpakken?

  PLOEG doorlopen: verloop, einddata en tips voor personeelsleden bij diensten van de Vlaamse overheid.

  • 1

   Bepaal je doelstellingen

   Wat
   Je bepaalt je doelstellingen voor de komende periode. Dat kan gaan over:

   • prestatiedoelstellingen: zijn gericht op je werk of de verbetering van je werk
   • procesdoelstellingen: gaan over het proces dat je aflegt om een bepaald resultaat te behalen
   • leerdoelstellingen: gaan over wat je moet leren om een bepaald resultaat te behalen
   • loopbaandoelstellingen: gaan over je verdere loopbaan.

   Wanneer
   Voortdurend doorheen het jaar, zo vaak als nodig.

   Hoe
   Je legt de doelstellingen vast in overleg met je leidinggevende. Je komt samen tot goede afspraken, zowel over de te behalen resultaten als over je verdere ontwikkeling. Bespreek ook met je leidinggevende wanneer en hoe vaak jullie de doelstellingen zullen opvolgen.

   Tips

   • Mogelijke suggesties: te behalen resultaten, competenties die je zult inzetten, waarden die van belang zijn, leerpunten op basis van een vorige evaluatie, opleidingen die je wilt volgen, kennis die je wilt verbreden via zelfstudie, …
   • Haal doelstellingen uit je functiebeschrijving, de team- of afdelingsdoelstellingen of het ondernemingsplan van je departement of agentschap.
   • Denk na over taken en projecten die je graag zou opnemen, over wat je graag en goed doet.
   • Stuur zelf aan op duidelijke afspraken: wat heb je nodig om je functie goed uit te oefenen, om je verder te ontwikkelen, …

   Goed om weten: Leg je doelstellingen vast in de module PLOEG van Vlimpers. Maak ze eventueel ook zichtbaar voor je collega’s. Zo kun je je doelstellingen transparant delen met anderen en kun je anderen betrekken in de opvolging ervan.

  • 2

   Volg je doelstellingen op

   Wat
   Je volgt elke doelstelling op. Je focust op wat goed loopt en op wat minder goed loopt. Kijk daarbij naar de toekomst en hoe je beter kunt worden.

   Wanneer
   Voortdurend doorheen het jaar, zo vaak als nodig.

   Hoe
   Je bespreekt het verloop van je doelstellingen en je ontwikkeling met je leidinggevende. Vraag ook extra ondersteuning als er bijsturing nodig is of als je niet weet hoe sommige dingen aan te pakken. Blijf er niet mee zitten, maar toon je betrokkenheid door mee te denken en te zoeken naar oplossingen. PLOEG is een gedeelde verantwoordelijkheid.

   Tips

   • Mogelijke richtvragen: Wat heb je al gerealiseerd? Wat liep daarbij goed? En wat liep minder goed? Welke hinderpalen kom je tegen? Hoe kun je voorkomen dat je een volgende keer die hinderpalen niet meer tegenkomt? Wat heb je nodig om bepaalde doelstellingen alsnog te behalen? Waar is er bijsturing nodig? Welke competenties helpen je en welke wil je ontwikkelen? …
   • Focus op wat goed loopt, wat je goed kunt, wat je talenten zijn, …
   • Focus op de toekomst en hoe je daarin beter kunt worden. De toekomst kun je veranderen, het verleden niet.
   • Wees open en eerlijk over wat minder goed loopt. Geef concrete voorbeelden. Schets de oorzaken van het probleem en vermeld wat je zelf al geprobeerd hebt om dit op te lossen. Je leidinggevende kan je helpen zoeken naar oplossingen en manieren om deze hinderpalen een volgende keer niet meer tegen te komen.
   • Durf ook stil te staan bij fouten. Een fout is altijd een gelegenheid om iets te leren. Een fout toegeven is dan ook de 1ste aanzet tot ontwikkeling.
   • Sta open voor de mening van je leidinggevende en luister naar de feedback. Probeer een duidelijk beeld te krijgen van hoe je leidinggevende een bepaalde situatie bekijkt.
   • Schrijf je eventueel in via de module Leren van Vlimpers voor een opleiding rond ‘feedback geven en ontvangen’ of ‘coachende vaardigheden’.

   Goed om weten

   • Een verslag van alle opvolgingsgesprekken is niet nodig. Je bepaalt samen met je leidinggevende wanneer een verslag nuttig is. Soms kan het zinvol zijn om er later nog eens naar terug te kijken. In de module PLOEG van Vlimpers kun je dit bijhouden door commentaren bij doelstellingen te noteren.
   • Je vindt in Vlimpers onder 1-op-1 gesprekken ook een sjabloon voor een opvolgingsgesprek terug. Dit kan je helpen om regelmatig opvolgingsgesprekken te voeren en een verslag te maken. Lees meer op de webpagina 'Aan de slag met de module PLOEG'

  • 3

   Blik terug met je evaluatie en kijk vooruit

   Wat
   Je evaluatiegesprek is een terugblik op het voorbije jaar en een vooruitblik naar het volgende jaar. Omdat jij en je leidinggevende elkaar het afgelopen jaar regelmatig hebben gesproken, hoeft dit niet meer te zijn dan een samenvatting van wat tijdens de vorige gesprekken aan bod kwam. Je mag tijdens dit gesprek dus geen nieuwe dingen horen van je leidinggevende.

   Wanneer

   • 1 keer per jaar, tussen 1 december en 31 maart.
   • Had je vorige evaluatie ‘onvoldoende’ als einduitspraak? Dan kunnen je evaluatoren beslissen om de eerstvolgende evaluatie te vervroegen. Dat is mogelijk vanaf de 6de maand die volgt op de datum waarop je kennis nam van de ‘onvoldoende’. Je wordt daarvan verwittigd wanneer je het evaluatieverslag krijgt.

   Hoe

   • Je maakt een zelfevaluatie en denkt daarbij na over je prestaties van het voorbije jaar en wat je hieruit leert voor de komende periode.
   • Je voert een evaluatiegesprek met je leidinggevende.
   • Je krijgt uiterlijk 31 maart een digitaal verslag van het evaluatiegesprek. Dat bestaat uit je zelfevaluatie, de evaluatie door je leidinggevende en een einduitspraak: ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ of ‘loopbaanvertraging’. De uitspraken ‘onvoldoende’ en ‘loopbaanvertraging’ hebben gevolgen voor je loopbaan.
   • Je ondertekent dat verslag binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst. Je kunt hierbij ook opmerkingen formuleren.
   • Ben je statutair? Dan kun je in beroep gaan tegen de einduitspraak. Lees hierover meer op de webpagina over de Raad van beroep of in de praktische gids beroepsprocedure voor ambtenaren.

   Tips
   Mogelijke richtvragen voor je zelfevaluatie vind je in de module PLOEG van Vlimpers.

   Goed om weten: maak je (zelf)evaluatie op in de module PLOEG van Vlimpers.

  Wat als tijdens de opvolging blijkt dat je (nog) niet naar verwachting functioneert?

  Functioneer je (nog) niet naar verwachting? Dan kan je leidinggevende je via een persoonlijk verbeterplan beter begeleiden en opvolgen. Voor jou als medewerker is zo’n persoonlijk verbeterplan een kans om te leren en te groeien in je werk.

  Verloop persoonlijk verbeterplan:

  • Je leidinggevende bespreekt met jou waarom een persoonlijk verbeterplan wordt opgemaakt.
  • Je leidinggevende beschrijft welke verbetering precies van je verwacht wordt en wat jij kunt gebruiken om die verbetering te bereiken.
  • De voortgang van de uitgevoerde acties en gemaakte afspraken wordt maandelijks opgevolgd door gesprekken.
  • Aan het einde van het persoonlijk verbeterplan besluit je leidinggevende of je de vooropgestelde doelstellingen uit het verbeterplan hebt behaald.
  • Behaalde je de doelstelling en zit je (terug) op koers? Dan kom je terug in het normale PLOEG-verloop terecht.

  Module PLOEG van Vlimpers

  De meeste departementen en agentschappen gebruiken de module PLOEG van Vlimpers om doelstellingen vast te leggen, op te volgen en om er over terug te blikken. Lees meer op de webpagina 'aan de slag met de module PLOEG'. Je vindt er een overzicht van aangesloten organisaties, meer uitleg en handige webinars om ermee te leren werken.

  Vertrouwelijkheid

  Alleen jij en je evaluatoren hebben inzage in je doelstellingen en de inhoud van je evaluatie. Je HR-verantwoordelijke heeft geen standaard toegang, maar kan wel aanvragen om je evaluatiegegevens in te kijken. Dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden.

  Informatie voor leidinggevenden

  Ben je evaluator of leidinggevende? Dan kun je rekenen op extra richtlijnen en sjablonen om PLOEG succesvol te laten verlopen. Lees meer op de webpagina ‘Richtlijnen PLOEG voor leidinggevenden’ over wat er van je verwacht wordt.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer het Loopbaancentrum van het Agentschap Overheidspersoneel via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. 


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).