Over PPS

PPS (Publiek-Private Samenwerking) is een van de mogelijke instrumenten om publieke investeringen te realiseren.

Bij een PPS werkt een overheid samen met een of meerdere privébedrijven om een project te realiseren. Het kan gaan om het bouwen van publieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen of tunnels, maar ook publiek vastgoed zoals scholen, bibliotheken of sportinfrastructuur.

Lees meer over PPS

PPS-Netwerk.Vlaanderen

PPS-netwerk Vlaanderen is een initiatief van het Vlaams Kenniscentrum PPS hetwelk een kennisdelingsnetwerk wil vormen voor alle ambtenaren die interesse tonen in PPS. PPS-netwerk Vlaanderen organiseert jaarlijks een aantal opleidingen, middagcauserieën en studiedagen. Daarnaast worden er via de website www.pps-netwerk.vlaanderen een groot aantal documenten gedeeld. Lid worden van het netwerk is gratis.