Over PPS

PPS (Publiek-Private Samenwerking) is een van de mogelijke instrumenten om publieke investeringen te realiseren.

Bij een PPS werkt een overheid samen met een of meerdere privébedrijven om een project te realiseren. Het kan gaan om het bouwen van publieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen of tunnels, maar ook publiek vastgoed zoals scholen, bibliotheken of sportinfrastructuur.

Lees meer over PPS

Soorten PPS-constructies

DBFM

Bij een DBFM-contract (Design, Build, Finance en Maintain) voert één private opdrachtnemer de verschillende onderdelen van een infrastructuurproject uit: ontwerp (design), bouw (Build), financiering (Finance) en onderhoud (Maintain). Daarnaast kan ook de exploitatie (Operate) bij de private partner gelegd worden.

Enkele voorbeelden:

  • De wegen projecten (Via-Invest)
  • Tramverlengingen en stelplaatsen van De Lijn
  • Vlaams Sportinfrastructuurplan

Lees meer over DBFM

Gebiedsontwikkeling met behulp van PPS

Gebiedsontwikkeling is een verzamelterm voor projecten voor bijvoorbeeld de vernieuwing van een hele stadswijk, een bedrijventerrein of een streek op het platteland.

Enkele voorbeelden:

  • Centrale werkplaats Leuven
  • Picanolsite Ieper
  • Gasmetersite Gent (Tondelier)

Lees meer over gebiedsontwikkeling