chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Praktijkvoorbeelden en instrumenten

  Praktijkvoorbeelden

  Verschillende entiteiten hebben reeds goede instrumenten ontwikkeld. Onderstaande voorbeelden kunnen dienen als inspiratiebron voor het uitwerken van uw eigen onthaalbeleid.

  Ook over peter- en meterschap worden tips en ervaringen uitgewisseld. Bepaalde entiteiten staan immers al ver met het peter/meterschap, andere staan voor een volledig nieuwe uitdaging. Aangezien het aanstellen van een peter of meter verplicht wordt voor iedereen, is het interessant om van gedachten te wisselen over het thema en ervaringen en best practices uit te wisselen.

  Op 8 november 2011 vond tussen de leden van de werkgroep onthaalbeleid een intervisie plaats waarbij ervaringen werden uitgewisseld. U kunt het verslag hier raadplegen (extranet)

  Wilt u ook graag van gedachten wisselen over een thema in het kader van het onthaalbeleid? Geef dan een seintje door te mailen naar apb@bz.vlaanderen.be

  Instrumenten

  Naast enkele tips om u door de verschillende fases van het onthaal te loodsen, kunt u gebruik maken van een sjabloon voor het ontwikkelen van een draaiboek of van een checklist op maat van de entiteit om uw onthaalbeleid in te richten.

  Het onthaalbeleid kan ook worden opgenomen in de evaluatiecyclus PLOEG. Aan de sjablonen voor de functiebeschrijvingen van het lager kader, operationeel leidinggevenden, het middenkader en het topmanagement werden passages toegevoegd die specifiek naar het onthaalbeleid verwijzen.

  Nuttige documenten

  Het KB van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers over de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk, legt op dat bij de indiensttreding van een nieuw personeelslid een document wordt ingevuld en ondertekend waarin wordt bevestigd dat de nodige instructies en richtlijnen zijn verstrekt en een meter of peter werd aangeduid. Dat formulier (extranet) wordt bijgehouden door het Dienstencentrum Personeelsadministratie in het personeelsdossier.