chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Databanken en zoeksystemen

  De bibliotheek van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken verleent toegang tot een aantal databanken en zoeksystemen.

  Wetenschappelijke databanken en zoeksystemen

  Snel zoeken naar wetenschappelijke informatie:

  Uitgebreid zoeken

  De onderstaande lijst bevat een selectie van relevante multidisciplinaire wetenschappelijke databanken en zoekmachines. ( De databank is beschikbaar via internet. =vrij toegankelijke databank op internet)

  Academic Search Ultimate

  Full-textdatabank voor multidisciplinair onderzoek met content voor vrijwel alle academische disciplines

  De toegang is voorbehouden voor personeelsleden van de Vlaamse ministeries en verloopt op basis van het IP-adres.

  De databank is beschikbaar op internet. Cadmus

  Databank met de onderzoekspublicaties van the European University Institute

    De databank is beschikbaar op internet. DOAJ

  Directory of Open Access Journals (DOAJ) is een bestand van de Universiteit van Lund (Zweden) en biedt toegang tot wetenschappelijke full text Open Access tijdschriften in diverse vakgebieden. Alle tijdschriften die in DOAJ zijn opgenomen, voldoen aan een aantal selectiecriteria in verband met de wetenschappelijke kwaliteit van hun inhoud.

    De databank is beschikbaar op internet. Google Scholar zoekmachine die onderzoekers helpt bij het zoeken naar wetenschappelijke informatie. Vult Scirus aan.
    Greenfile

  internationale wetenschappelijke databank over duurzame ontwikkeling

  De toegang is voorbehouden voor personeelsleden van de Vlaamse ministeries en verloopt op basis van het IP-adres.

   

  JSTOR

  databank met archief van wetenschappelijke tijdschriften.De bibliotheek van het departement KB geeft toegang tot enkele deelcollecties. Het icoontje   Volledige toegang tot tijdschrift duidt aan dat het tijdschrift fulltext toegankelijk is.

  De toegang is voorbehouden voor personeelsleden van de Vlaamse ministeries en verloopt op basis van het IP-adres.

  LISTA

  Library, Information Science & Technology Abstracts: databank over bibliotheek- en informatiewetenschap

  De toegang is voorbehouden voor personeelsleden van de Vlaamse ministeries en verloopt op basis van het IP-adres.

    De databank is beschikbaar op internet. Narcis databank met de wetenschappelijke publicaties en onderzoeksresultaten van alle Nederlandse universiteiten
    De databank is vrij toegankelijk op internet. OAIster catalogus van digitale bronnen beschikbaar gesteld door onderzoeksinstellingen en universiteiten die via het Open Archives Protocol gratis toegankelijk zijn

  OESO

  digitale bibliotheek van de OESO

  De toegang is voorbehouden voor personeelsleden van de Vlaamse ministeries en verloopt op basis van het IP-adres.

   

  ScienceDirect

  tijdschriftencollectie van uitgeverij Elsevier. Er is fulltext toegang tot de collecties Social Sciences en Environmental Science (ism INBO en VMM).

  De toegang is voorbehouden voor personeelsleden van de Vlaamse ministeries en verloopt op basis van het IP-adres.

    De databank is beschikbaar op internet. Web of Knowledge

  zoekinterface die toegang biedt tot het Web of Science, Current Contents en Journal Citation Reports (JCR).

  De toegang is voorbehouden voor personeelsleden van de Vlaamse overheid en verloopt op basis van het IP-adres.

    Wiley Online Library

  databank met tijdschriften van uitgeverij Wiley-Blackwell. Fulltext toegang.

  De toegang is voorbehouden voor personeelsleden van de Vlaamse ministeries en verloopt op basis van het IP-adres.

  Juridische databanken

  Belgisch Staatsblad  
  Belgisch Staatsblad - Akten van rechtspersonen akten van vzw's en ondernemingen, vanaf 01/07/2003
  Belgisch Staatsblad - Vzw's publicatiereferenties vanaf 1/1/1981, akten beschikbaar van 1/12/1998 tot 30/06/2003
  Belgisch Staatsblad - Referentiedatabank Rechtspersonen publicatiereferenties voor ondernemingen vanaf 1983, voor vzw's vanaf 01/07/2003
  Belgiëlex kruispuntbank van de wetgeving: portaalsite met links naar de databanken op het vlak van wetgeving, parlementaire voorbereiding en rechtspraak van de federale instellingen
  Fisconet databank van de FOD Financiën met de volledige Belgische fiscale wetgeving
  Grondwettelijk Hof van België archief met de arresten van het Grondwettelijk Hof van België (voorheen Arbitragehof) in de drie landstalen
  Hof van Cassatie arresten van het Hof van Cassatie
  Jura juridische databank van uitgeverij Kluwer met een ruim aanbod van wetgeving, rechtspraak en doctrine binnen alle disciplines van het recht: burgerlijk recht, administratief recht, fiscaal recht, internationaal privaatrecht,...

  Voor het raadplegen van deze databank heb je een gebruikersaccount nodig. Die kan je in de bibliotheek aanvragen.

  Juportal

  openbare databank voor Belgische rechtspraak: databank met rechtspraak van het Hof van Cassatie, het Arbitragehof, de Hoven van Beroep, de Arbeidshoven, de lagere rechtbanken, de Commissies voor slachtofferhulp en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  Jurisquare

  toegang tot juridische tijdschriften. Er is fulltext toegang tot de digitale tijdschriften waarop de diensten van deVlaamse overheid een gedrukt abonnement hebben. 

  Overzicht: klik op [Mijn bibliotheek] in het zoekmenu links

  Personeelsleden van de Vlaamse ministeries hebben voor het raadplegen van deze databank geen inloggegevens nodig. De toegang verloopt op basis van het IP-adres.

  Raad van State arresten van de Raad van State
  RefLex databanken van de Raad van State met verwijzigingen naar Belgische wetgeving, parlementaire voorbereidingen en internationale wetgeving
  Strada lex

  Juridische databank van uitgeverij Larcier. De databank biedt onder andere toegang tot talrijke Belgische en Europese openbare bronnen (Raad van State, Hof van Cassatie, Arbitragehof, Hof van Justitie,...), de Larcier Wetboeken en verschillende juridische tijdschriften. 

  Personeelsleden van de Vlaamse ministeries hebben voor het raadplegen van deze databank geen inloggegevens nodig. De toegang verloopt op basis van het IP-adres.

  Wetgeving (Justitie)

  - geconsolideerde wetgeving van algemene gelding, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bevat 50.000 teksten in full-text

  - wetgevingsindex: de opschriften van alle wettelijke en gerechtelijke teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad sinds 1945

  Vlaamse regelgeving

  Vlaamse Codex volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1959 tot heden
  Arrestendatabank databank met arresten die verband houden met de handhaving van de regelgeving waarvoor Vlaanderen bevoegd is, en dit van strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve rechtscolleges.
  Edulex Vlaamse onderwijswetgeving
  Lokaal bestuur regelgeving en rechtspraak voor lokale besturen
  Navigator wetgeving leefmilieu, natuur en energie Vlaamse wetgeving op het vlak van leefmilieu, natuur en energie
  Vlaams Parlement officiële publicaties van het Vlaams Parlement

  Regelgeving gewesten en gemeenschappen

  Gallilex

  databank met de geldende wetgeving in de Franse Gemeenschap

  Wallex juridische databank van het Waalse Gewest
  Brussels Hoofdstedelijk Parlement  
  Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

  Europese regelgeving

  EUR-LEX

  portaalsite voor het recht van de Europese Unie: toegang tot het Publicatieblad, de verdragen, de wetgeving en jurisprudentie van de Europese Unie

  Europees Hof van de Rechten van de Mens  
  N-lex gemeenschappelijke toegangspoort tot de nationale rechtsbronnen van de lidstaten van de EU
  Publicatieblad van de Europese Unie   

  Duurzame ontwikkeling

  Greenfile wetenschappelijke databank over duurzame ontwikkeling
  OESO OESO - Sustainable Development 
  World Research Institute  

  Sociale wetenschappen

  Academic Search Ultimate

  Full-textdatabank voor multidisciplinair onderzoek met content voor vrijwel alle academische disciplines

  De toegang is voorbehouden voor personeelsleden van de Vlaamse ministeries en verloopt op basis van het IP-adres.

  OESO

  Digitale bibliotheek van de OESO

  De toegang is voorbehouden voor personeelsleden van de Vlaamse ministeries en verloopt op basis van het IP-adres.