chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  ISBN

  Wat is een ISBN?

  ISBN is de afkorting van Internationaal Standaardboeknummer (International Standard Book Number). Het is een internationale, unieke identificatie van een publicatie en kan worden beschouwd als een universeel bestelnummer. Het ISBN wordt gebruikt ter identificatie van titels in de voorraad- en besteladministratie van boekhandels en boekdistributiebedrijven en in de catalogi en bestelsystemen van bibliotheken.

  Wie beheert het ISBN?

  Het ISBN, ontstaan in Groot-Brittannië in 1967, is een internationale organisatie en wordt beheerd door het International ISBN Agency in Londen. 

  Het ISBN in het Nederlandse taalgebied wordt gecoördineerd door het Bureau ISBN van het Centraal Boekhuis in Den Haag. De toekenning van ISBN's aan Vlaamse uitgevers verloopt via echter www.meta4books.be.

  Aan welke publicaties wordt een ISBN toegekend?

  Het ISBN-systeem geldt zowel voor gedrukte als voor audiovisuele en elektronische media. 

  Het wordt niet gebruikt voor periodieke publicaties (tijdschriften). Hiervoor bestaat het ISSN, het Internationaal Standaardserienummer (International Standard Serial Number).

  Hoe is een ISBN opgebouwd?

  Het ISBN is een code van dertien karakters, voorafgegaan door de letters ISBN. Het bestaat uit vijf elementen die gescheiden worden door streepjes: een productprefix, een groeps- of landaanduiding, een uitgeversaanduiding, een titelaanduiding en een controlecijfer.

  Voorbeeld: ISBN 978-90-403-0123-9

    • productprefix: 978 of 979
    • groepsaanduiding voor Nederland en Vlaanderen: 90 
    • uitgeversaanduiding van de Vlaamse overheid: 403 
    • titelaanduiding: 0123 
    • controlecijfer, garandeert de rekenkundige juistheid: 9

  Waar kun je een ISBN aanvragen?

  De bibliotheek van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken vraagt voor de publicaties van de departementen en de IVA's van de Vlaamse overheid indien gewenst een ISBN aan bij echter www.meta4books.be.

  Hoe kun je een ISBN aanvragen?

  Vraag minstens twee weken voor je publicatie wordt gedrukt of digitaal wordt uitgegeven, samen met het wettelijk depotnummer een ISBN aan op het e-mailadres publicaties@vlaanderen.be.

  De bibliotheek plaatst een aanvraag bij www.meta4books.be die het juiste nummer toekent.

  Je ontvangt het ISBN via e-mail.

  Waar moet je het ISBN vermelden?

  Vermeld het ISBN in het colofon van de publicatie.