chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoe beheer je je deelnemers en de vergaderruimten?

  Eindgebruikers

  In vergaderingen met meerdere aanwezigen is het soms aangewezen om de vergadering tijdelijk voort te zetten in aparte vergaderruimten of zogezegde Breakout rooms.
  Wanneer de organisator de vergaderruimten heeft aangemaakt kan deze de deelnemers toewijzen aan één van deze vergaderruimten.

  • Enkel de organisator kan de deelnemers toewijzen aan een vergaderruimte.
  • Enkel aanwezige deelnemers kunnen aan een vergaderruimte worden toegewezen.

  In deze fiche bekijken we:

  • hoe je aanwezigen kan toewijzen aan een vergaderruimte
  • hoe je deelnemers naar hun vergaderruimte verwijst
   • wanneer je alle vergaderruimten gelijktijdig opent
   • of wanneer je de vergaderruimten afzonderlijk opstart
  • hoe je als organisator naar een vergaderruimte gaat en weer terugkeert naar de hoofdvergadering
  • hoe je een mededeling geeft aan alle vergaderruimten
  • hoe je een vergaderruimte sluit

  Aanwezigen toewijzen aan een vergaderruimte

  1. Start de vergadering.
  2. Klik op de knop Icoon vergaderruimte aan de bovenkant van het vergaderscherm om het deelvenster met de aparte vergaderruimten weer te geven.
   Als er nog geen vergaderruimten zijn, zal er gevraagd worden om deze aan te maken.
  3. Klik op  om het overzicht van de deelnemers te bekomen.
   Deelnemers toewijzen
  4. Selecteer de deelnemers die je aan eenzelfde vergaderruimte wil toekennen, klik op en selecteer de vergaderruimte waaraan je deelnemers wil toewijzen.
   Toewijzen
  5. Herhaal bovenstaande stappen voor alle deelnemers en vergaderruimten.

  Je zal merken dat de deelnemers wel aan een vergaderruimte zijn toegewezen, maar dat ze nog altijd in de hoofdvergadering aanwezig zijn. Pas wanneer de vergaderruimten geopend zijn, zullen ze naar hun specifieke vergaderruimte gaan.
  Stap 5

  De deelnemers naar hun vergaderruimte verwijzen

  Om de deelnemers naar hun respectievelijke vergadering te sturen, moet je deze starten zodat het de status “openen” krijgt. Dit kan één voor één of allemaal tegelijk. 

  Alle vergaderruimten gelijktijdig openen

  1. Klik op Start vergaderruimten.
   De vergaderingen worden gestart. De standaardinstelling in Teams is dat elke deelnemer die aan een vergaderruimte werd toegewezen, onmiddellijk in zijn of haar ruimte wordt geplaatst.

  Vergaderruimten afzonderlijk opstarten

  1. Klik rechts op de vergaderruimte die je wenst te starten.
  2. Kies Vergaderruimte openen.

  Als organisator naar een vergaderruimte gaan

  Indien alle deelnemers waren toegewezen aan een vergaderruimte blijf je als organisator alleen achter in de hoofdvergadering. Waarschijnlijk is het de bedoeling dat je een bezoekje brengt aan elk van de deelvergaderingen, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden of instructies te geven.

  Als organisator naar een vergaderruimte gaan

  1. Klik rechts op de naam van de vergadering waar je naartoe wenst te gaan.
  2. Klik op Deelnemen aan vergaderruimte.
   Deelnemen aan vergaderruimten

  Als organisator terugkeren naar de (hoofd)vergadering

  1. In de vergaderruimte klik je op de knop Verlaten   om terug te keren naar de hoofdvergadering.

  2. Om de hoofdvergadering ook effectief te hervatten, klik je op de knop Hervatten.

  Een mededeling doen in alle vergaderruimten


  Vanuit de vergadering kan je als organisator een mededeling doen aan alle vergaderruimten.

  1. Klik op naast de titel “Aparte vergaderruimten” van het deelvenster en kies Een aankondiging doen.
   Aankondiging
  2. Typ de aankondiging, bijvoorbeeld om te zeggen dat de vergaderruimten binnen een paar minuten worden afgesloten, en klik op Verzenden.

  Vergaderruimten sluiten

  Door vergaderruimten te sluiten, keren de aanwezigen weer terug naar de hoofdvergadering. Je kan iedere vergaderruimte afzonderlijk sluiten of alle vergaderruimten in één keer.

  Alle vergaderruimten gelijktijdig sluiten

  1. Als organisator ga je eerst naar de (hoofd)vergadering.
  2. Klik op Sluit vergaderruimten.
   Sluit vergaderruimten

   Specifieke vergaderingen sluiten

  1. Als organisator ga je eerst naar de hoofdvergadering.
  2. Klik rechts op de vergaderruimte die je wenst te sluiten en kies Vergaderruimte sluiten.
   Vergaderruimte sluiten