chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Luchtopnamen

  Op geregelde tijdstippen organiseert Informatie Vlaanderen fotovluchten voor gans Vlaanderen. De beoogde toepassingen voor de luchtopnamen bepalen de mate van detail (de resolutie) en het opnametijdstip (winter of zomer). De luchtopnamen worden geometrisch correct gepositioneerd in het Belgisch coördinatenreferentiesysteem zodat deze kunnen gebruikt worden voor 3D-kartering en beeldclassificatie.

  Deze brondata wordt gratis ter beschikking gesteld via een online overdrachtsdienst (remote sensing portaal) aan alle deelnemers GDI-Vlaanderen voor het uitvoeren van hun taken van algemeen belang. Andere partijen, en voor commercieel hergebruik, dienen een afzonderlijke overeenkomst af te sluiten.

  Van de luchtopnamen worden orthofotomozaïeken gemaakt. Een orthofotomozaïek is een fotorealistische weergave van het reële landgebruik voor relatief uitgestrekte gebieden. Het product is geometrisch correct zodat het als een kaart gebruikt kan worden. Via een zogenaamde vliegdagcontour kan ook de precieze opnamedatum van iedere mozaïek achterhaald worden. Orthofotomozaïeken worden typisch gebruikt als rasterachtergrondlaag en voor het opbouwen, controleren en/of actualiseren van thematische bestanden. Informatie Vlaanderen biedt de orthofotomozaïeken gratis als open data aan.

  De luchtopnamen en orthofotomozaïeken zijn een bouwsteen voor Vlaanderen Radicaal Digitaal

  Het nieuws over de productupdates van de luchtopnamen staat gebundeld op deze updates-pagina

  We gebruiken de luchtfoto van Informatie Vlaanderen. Zoiets hebben ze in de meeste landen niet. 10cm precisie, maximaal 1 jaar oud.
  Joost Schouppe, OpenStreetMap Belgium

  Bekijk de luchtopnamen

  Gebruik de webdiensten

  Download de luchtopnamen