Adressenregister (CRAB)

Het acroniem ‘CRAB’ staat voor ‘Centraal Referentieadressenbestand’. Het CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Het bevat alle officiële adressen, en hun geografische locatie. Het wordt beheerd door de Vlaamse steden en gemeenten, gebruik van het CRAB is gratis en open voor iedereen.

Toepassingen - CRAB gebruiken

 • Loket voor Authentieke Registratie
  Het Loket voor Authentieke Registratie (Lara) is een gratis webapplicatie ontwikkeld door Informatie Vlaanderen. Steden en gemeenten kunnen op deze manier aan adresbeheer doen en zo hun decretale verplichtingen vervullen.
 • CRAB Match
  De CRAB Match-module in Lara laat u toe om een eigen dataset met adressen in één beweging te 
  1.... valideren 
  2.... identificeren
  3.... verrijken
  4.... geocoderen 
  CRAB-match is beschikbaar voor iedereen met leesrechten in het CRAB.
 • Postadressendienst

Gebruik de CRAB services - Raadpleegdiensten

Download het CRAB

 • CRAB-adresposities
  Het bestand bevat de huisnummers in Vlaanderen en hun positie.
 • CRAB-adressenlijst
  Eenvoudig bruikbare lijst met Vlaamse adressen tot op niveau van huisnummer en subadres.
 • CRAB-stratenlijst
  Het bestand bevat de straatnamen in België. De straatnamen kregen een volgnummer, de zgn. CRAB-straatcode. De geografische ligging van de straatnamen staat niet in het bestand.
 • XGRAB
  Het bestand is een extract van het CRAB volgens de uitwisselingsstandaard xGRAB. Het bevat alle CRAB-entiteiten relevant voor decentrale beheerders van het CRAB.

Gebruik de CRAB services - Beheerdiensten