chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Productgroepen duurzame overheidsopdrachten

  Per productgroep geven we in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat. De productfiches bieden een stevige houvast voor het duurzaam aankopen van een aantal productgroepen. Deze productfiches hebben een vaste structuur en komen tot stand na het doorlopen van een vast proces dat alle belanghebbenden betrekt. Laat je verder inspireren en bekijk ook de andere bronnen.

  Opbouw productfiches

  Enerzijds bevatten de productfiches alle relevante informatie die vereist is om de betrokken productgroep met kennis van zaken aan te kopen. Anderzijds bevatten ze concrete duurzaamheidscriteria die je in het bestek van opdrachten voor een bepaalde productgroep kunt opnemen.

  Aangezien men duurzaamheidseisen in verschillende fasen van de opdracht kan opnemen, volgen alle fiches steeds dezelfde logische opbouw:

  • toepassingsgebied
  • duurzame omschrijving van de opdracht
  • schets marktsituatie
  • mogelijke uitsluitingscriteria
  • vereisten technische bekwaamheid
  • mogelijke technische specificaties
  • mogelijke gunningscriteria
  • mogelijke uitvoeringsvoorwaarden.

  De productfiches zijn het resultaat van een langdurige samenwerking tussen het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) en de Vlaamse overheid. De criteria zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en zijn gevalideerd door een ruime en evenwichtig samengestelde groep stakeholders. Hierdoor verzekeren we dat de criteria haalbaar en gedragen zijn. Zowel bedrijven, sectorfederaties, andere overheden, ngo’s en belangenorganisaties werden gedurende de ontwikkelingsprocessen geconsulteerd.

  Op de Gids voor duurzame aankopen van het FIDO kan je productfiches consulteren voor een aantal bijkomende productgroepen.