Productgroepen

Op de onderliggende pagina’s vind je duurzaamheidscriteria en informatie die je een stevige houvast bieden voor het duurzaam aankopen van een aantal afgebakende productgroepen. Op sommige pagina’s tref je één of meerdere ‘productfiches’ aan die heel wat informatie en duurzaamheidscriteria betreffende een bepaalde (sub)productgroep bundelen. Deze productfiches hebben een vaste structuur en komen tot stand na het doorlopen van een vast proces dat alle belanghebbenden betrekt. Op de onderliggende pagina’s vind je tevens verdere preciseringen en verwijzingen naar andere bronnen die je de nodige inspiratie kunnen opleveren.

Wat de volgende productgroepen betreft, vind je op de onderliggende pagina’s gevalideerde informatie en criteria terug:

Op de Gids voor duurzame aankopen van het FIDO kan je productfiches consulteren voor een aantal bijkomende productgroepen.