Productgroepen

    Op de onderliggende pagina’s vindt u duurzaamheidscriteria en informatie die u een stevige houvast bieden voor het duurzaam aankopen van een aantal afgebakende productgroepen. Op sommige pagina’s treft u één of meerdere ‘productfiches’ aan die heel wat informatie en duurzaamheidscriteria betreffende een bepaalde (sub)productgroep bundelen. Deze productfiches hebben een vaste structuur en komen tot stand na het doorlopen van een vast proces dat alle belanghebbenden betrekt. Op de onderliggende pagina’s vindt u tevens verdere preciseringen en verwijzingen naar andere bronnen die u de nodige inspiratie kunnen opleveren.

    Wat de volgende productgroepen betreft, vindt u op de onderliggende pagina’s gevalideerde informatie en criteria terug:

    Op de Gids voor duurzame aankopen van het FIDO kan u productfiches consulteren voor een aantal bijkomende productgroepen.