chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Programma en presentaties

  Verwelkoming en voorstelling programma


  Gouverneur van Limburg, Herman Reynders, verwelkomde de deelnemers op het Zin?Ja!-netwerk in het VAC Hasselt. (Video)


  Rita Hauchecorne, staflid departement EWI, verzorgde vervolgens de voorstelling van het programma. ( Presentatie )

   

  Principe van de aangeboden sessies.

  In de sessies (maximum 75 min) gingen we samen op zoek naar wat ons energie en zin geeft om gemotiveerd aan het werk te blijven. De sessies werden aangeboden in 3 rondes.  De meeste sessies hadden een beperkt aantal keer plaats. Hieronder vind je na elke sessienaam wat soort sessie het was (doesessie, informatieve sessie,...). Zoals bij het netwerk in Antwerpen vorig jaar, was het ook deze maal mogelijk om in te schrijven voor een individuele sessie, waarbij je naar keuze in gesprek kon gaan met een loopbaancoach, een maatschappelijk assistent, ...

   

   

  Sessies en presentaties

  Ik kies voor mijn talent?
  Interactieve sessie 

  In deze workshop gaan we op zoek naar je talenten en zien we hoe we deze verder kunnen ontwikkelen en inzetten. 


  Hilde Robbeets
  Adviseur Leren AgO

   

  Deelnemers: 18

  2 sessies

   

   Verslag:  Ppt   

   

  NIEUW Feedback (voor leidinggevenden)
  Interactieve sessie

  In deze workshop leer je hoe je feedback kunt geven op een opbouwende manier, zodat je medewerker en jijzelf er je comfortabel bij voelen.


  Chris Gadeyne
  Interne coach AgO

  Deelnemers: 9 

  1 sessie

   

  Verslag: Ppt

   

   

  Past telewerken/PTOW bij mijn functie? (alleen voor medewerkers)
  Interactieve sessie  

  Uit een bevraging bij ervaren werknemers van de Vlaamse overheid blijkt dat telewerken/werken op andere locaties de maatregel is die het meest kan bijdragen om gemotiveerd te blijven tot het einde van de loopbaan.

  In deze sessie gaan we na of dat kan voor jouw takenpakket. Wat heb jij nodig om efficiënt op een andere locatie te kunnen werken? Welke afspraken maak je met je leidinggevende en je collega’s over bereikbaarheid, permanentie en opvolging van je werkzaamheden? En hoe sluit dat aan bij het beleid binnen jouw entiteit?


  Gerda Serbruyns,
  P&O-adviseur AgO 

  Deelnemers: 10

  1 sessie

   

  Verslag: Ppt

   

   

  NIEUW Leidinggeven op afstand (alleen voor leidinggevenden)
  Interactieve sessie 

  Leidinggeven aan telewerkers, aan medewerkers op verschillende locaties  …. leidinggeven verloopt ook een stuk virtueel. Hoe bouw je als leidinggevende een vertrouwensband op? Hoe kan je resultaten opvolgen? Hoe kan je zorgen voor een hecht team?

  Tijdens deze sessie krijgt u tips en kunt u ervaringen uitwisselen met andere leidinggevenden om medewerkers die op een andere plaats werken te begeleiden. 


  Gerda Serbruyns,
  P&O-adviseur AgO
  met Joke Pillet, Agodi
  en Marcel Schuurmans, VAPH 

  Deelnemers: 6 

  1 sessie

   

  Verslag: Ppt

   

   

  Van “Weerzin" naar weer "zin”
  Interactieve sessie 

  Wat kun je doen als het eens moeilijker gaat?
  Jan Gijsels, Coach Arbeids Markt Competentie, werkt een 14 tal jaar bij VDAB, en werkt momenteel als jobcoach. Hij heeft vooral ervaring met werken rond motivatie, weerstanden en energie vinden om motivatie te voeden en de weerstanden te begrijpen en er mee om gaan. 


  Jan Gijsels VDAB

  Deelnemers: 15 

  1 sessie

   

  Verslag: Doc  

   

   

  Met gezondheidsproblemen aan het werk
  Interactieve sessie 

  Je gezondheid beïnvloedt je werk. Hoe ga je hiermee om? 


  Johan Vermeiren AgO

  Deelnemers: 10 

  1 sessie

   

  Verslag: Ppt

   

   

  Maak werk van je werk!
  Informatieve sessie 

  Gerda Van den Dries (ex-VRT loopbaancoach en coach Vlaamse Gemeenschap) vertelt over haar ervaring als loopbaancoach en geeft tien basisregels mee om werk te maken van je werk.


  Gerda Van den Dries

  Deelnemers: 30

  2 sessies 

   

  Verslag: Ppt

   

   

  NIEUW Loopbaanvragen – solliciteren binnen de Vlaamse overheid
  Informatieve sessie 

  Mobiliteit wint steeds meer aan belang bij de Vlaamse overheid.

  In deze informatieve sessie biedt het Team Mobiliteit je een eerste kennismaking met loopbaan-begeleiding en krijg je een zicht op het landschap van de interne mobiliteit. De collega’s van het Team Mobiliteit tonen jou de weg naar het vacatureaanbod van de Vlaamse overheid en bieden tips en tricks bij het intern solliciteren.

  Deze sessie beantwoordt vragen zoals:  Waar en hoe kan ik loopbaanbegeleiding volgen? Kan ik tijdelijk elders werken binnen de Vlaamse overheid? Moet ik voor een interne sollicitatie ook alle gevraagde documenten insturen? Hoe vul ik een sollicitatieformulier in? 


  Samira Van Lommel en Marina Vanwingh, loopbaancoaching AgO

                       Deelnemers: 22

           1 sessie

   

   

  Verslag:  Ppt

   

   

   

  Actieplan Welzijnsbeleid (alleen voor medewerkers)
  Informatieve sessie

  De wereld rondom ons verandert razendsnel. Organisaties, leidinggevenden en medewerkers proberen het tempo te volgen. Anderzijds verhoogt het ziekteverzuim en het aantal gevallen van burn-out.
  In 2015 stelde de Vlaamse overheid een welzijnsbeleid op. Dit jaar focussen we ons op acties om dit beleid in de praktijk om te zetten.
  In deze sessie richten we ons op medewerkers die meer willen vernemen over dit actieplan welzijnsbeleid.
  Ook kan je vernemen wat je zelf kan doen om je welzijn te verhogen en zelfleiderschap ter hand te nemen.


  Jessy Van Dousselaere
  Beleidsthemabeheerder Welzijn
  Interne coach AgO

  Deelnemers: 13

  1 sessie

   

  Verslag: Ppt

   

   

  Actieplan Welzijnsbeleid (alleen voor leidinggevenden)
  Informatieve sessie 

  De wereld rondom ons verandert razendsnel. Organisaties, leidinggevenden en medewerkers proberen het tempo te volgen. Anderzijds verhoogt het ziekteverzuim en het aantal gevallen van burn-out.
  In 2015 stelde de Vlaamse overheid een welzijnsbeleid op. Dit jaar focussen we ons op acties om dit beleid in de praktijk om te zetten. Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol.
  In deze sessie richten we ons op leidinggevenden die meer willen vernemen over dit actieplan welzijnsbeleid.
  Ook kan je vernemen welke sleutels je als leidinggevende in de hand hebt om het welzijn binnen je team te vergroten.


  Jessy Van Dousselaere
  Beleidsthemabeheerder Welzijn
  Interne coach AgO

  Deelnemers: 3

  1 sessie

   

  Verslag: Ppt

   

   

  Burn-out
  Informatieve sessie 

  Burn-out: een ervaringsdeskundige vertelt en geeft concrete tips.
  Drie jaar geleden stortte collega Maarten De Gendt in. Een burn-out, zo luidde het verdict. Hij bleef maandenlang thuis, zocht een oplossing in rust, therapie en pillen, en om met zichzelf en met het leven om te gaan. In deze sessie vertelt Maarten over zijn zoektocht en wat hij nu doet om een nieuwe burn-out te vermijden. Op het einde is er tijd voorzien om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De sessie richt zich op mensen die zelf (vrezen) opgebrand (te) raken, die een collega of medewerker met burn-out kennen, of die gewoon willen begrijpen hoe het voelt om in een burn-out te zitten. 


  Maarten De Gendt
  Redacteur '13'

  Deelnemers: 35

  1 sessie

   

  Verslag: Ppt

   

   

  NIEUW Diversiteit in teams 
  Informatieve sessie 

  Echte topteams worden gekenmerkt door een enorme variatie binnen de groep. Dit zorgt voor de creativiteit waarmee complexe situaties en knelpunten kunnen worden opgelost. Echter, in de praktijk hebben veel organisaties moeite om diversiteit (leeftijd, handicap en chronische ziekte, afkomst, scholingsgraad (vertaald naar niveaus), seksuele geaardheid, gender expressie, man-vrouw… Kortom: er “mogen zijn” in een team.) op de werkvloer en in het management door te voeren. Hoe pak je het best aan? Tijdens deze workshop bekijken wij de moeilijkheden en valkuilen, maar wij reiken ook de technieken aan om samenwerken in een divers team tot een succes te maken.


  Alona Lyubayeva
  Vlaamse Diversiteitsambtenaar

  Deelnemers: 7 

  1 sessie

  Verslag: Ppt  

   

  NIEUW  Aan de slag met een gespecialiseerde jobcoach
  Informatieve sessie

  Heb je een handicap of chronische ziekte en zit je met vragen rond je werk? Bv. je hebt een diagnose gekregen en wilt weten wat dat betekent voor je werk? De samenwerking op de werkvloer verloopt moeilijk omwille van je handicap of chronische ziekte? Je takenpakket houdt te weinig rekening met je beperking? Of ben je leidinggevende en vraag je je af hoe je personen met een handicap of chronische ziekte in goede omstandigheden aan het werk zet in je team? Of heb je regelmatig te maken met dit soort vragen vanuit je functie als HR-medewerker, vertrouwenspersoon, preventieadviseur enz.
  Maak dan kennis met het aanbod van jobcoaching door een Centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB). Ook het aanbod van de dienst Diversiteitsbeleid voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte komt aan bod.


  Christina Vogt
  Beleidsmedewerker Gelijke Kansen en Diversiteitsbeleid

  Deelnemers: 4

  1 sessie

   

   

  Verslag: Ppt1 en Ppt2

   

   

   

  Sociale Dienst
  Informatieve sessie 

  Sociale Dienst: Niks voor mij… Of toch? Informatief programma rond de werking van de sociale dienst. Je krijgt alle info van een medewerker en een maatschappelijk assistent van de Sociale Dienst.


  Els Geebelen en Ingrid Verschueren, Sociale dienst

  Deelnemers: 11

   1 sessie

  Verslag: Ppt

   

  Blijven werken aan je ontwikkeling
  Informatieve sessie 

  Hoe kan je blijven leren? We maken je wegwijs in de brede waaier aan opleidingen die AgO aanbiedt. We bieden opleidingen aan rond leidinggeven, coachende vaardigheden (ook voor medewerkers) , faciliteren, communicatie & vergroten van impact, ICT & efficiënter werken, … Vertrek van je leervraag, zoek in het aanbod wat jij nodig hebt en krijg een antwoord op je leervraag! 
  overheid.vlaanderen.be/vormingsweb
  overheid.vlaanderen.be/vorming-ontwikkeling 


  Hilde Robbeets AgO

  Deelnemers: 21

  1 sessie 

   

  Verslag: Ppt

   

   

  Een stem hebben en gehoord worden. Een doesessie over ademhalen, correct stemgebruik en durven spreken.
  Doesessie 

  Communicatie blijft een belangrijk onderdeel in onze werkomgeving, ook in tijden van elektronica en informatica. We mogen praten als belangrijk onderdeel daarvan niet uit het oog verliezen. In deze doesessie krijg je een basisvorming stemgebruik, door een correcte ademhaling, met de juiste ingesteldheid om met anderen en ook in grote groepen, contact te leggen. Een pluspunt voor jouw professionele uitstraling.


  Vera Demil VAPH

  Deelnemers: 24 

  2 sessies

  Verslag: Doc

  Ze is sinds 1998 onthaalmedewerker bij het VAPH, Antwerpen. Eerst volgde zij een klassieke zangopleiding in de muziekacademie en daarna zat ze op de kleinkunstafdeling bij Studio Herman Teirlinck. Zij speelde mee in meerdere musicals, voornamelijk bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Haar opleiding en ervaring wil ze graag delen met jou delen.

   

  Mindful werken
  Doesessie 

  Mindfulness, iets voor jou? Mindfulness is de laatste jaren zeer populair, en wordt onder andere aangeprezen als methode om stressgerelateerde klachten te verminderen.

  In deze workshop zal je informatie krijgen over mindfulness, en kan je, door mee te doen met enkele oefeningen, ook zelf ervaren hoe mindfulness werkt en of het iets voor jou is.


  Satprem Van Huyck VAPH

  Deelnemers: 28 

  2 sessies

   

  Verslag: Doc  

   

  Zij is werkzaam als maatschappelijk werker bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en is al een aantal jaren een enthousiast en intensief beoefenaar van mindfulness meditatie. Zij is als vrijwilliger betrokken bij een meditatiecentrum, waar zij af en toe meditaties begeleidt.

   

  Werken met sociale media  - do’s & dont’s
  IT-sessie 

  Deze sessie is geschikt voor collega’s die gebruik maken van klassieke communicatiekanalen om hun boodschap te verspreiden en die hun bereik willen vergroten via sociale media. Leen Van den Bergh geeft enkele tips, toont praktijkvoorbeelden en bespreekt valkuilen waar je rekening moet mee houden als je sociale media op een professionele manier wil gebruiken. 


  Leen Van den Bergh VLM

  Deelnemers: 15 

  2 sessies

   

  Verslag: Ppt

   

   

  Twitter
  IT-sessie 

  Wat is Twitter en waarvoor kan je het gebruiken? In deze demosessie laat Veerle Van den Broeck (redacteur 13) zien hoe Twitter werkt en hoe zij dit sociale medium gebruikt, privé en voor het werk. Daarnaast toont ze je ook hoe de verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid Twitter gebruiken om burgers te bereiken.


  Veerle Van den Broeck, 13

  Deelnemers: 15 

  2 sessies

  Verslag: Ppt

   

  Lync
  IT-sessie 

  In deze sessie wordt een basisintroductie van Lync gegeven. De deelnemers leren hoe ze hun contactpersonen kunnen toevoegen en beheren. Er wordt een gesprek gestart met iemand in het Ellips om vervolgens te tonen hoe je een basisgesprek kan voeren, maar ook hoe je eventueel kan samenwerken in een document. Maar Lync kan ook meer. We gaan ook kijken hoe je het optimaal in vergaderingen kan gebruiken.


  Katrien Blindeman WSE

  Door omstandigheden kon de sessie niet plaatsvinden Voorziene Ppt 

   

  NIEUW Bezoek Woonlabo 

  Naast werkbaar werk is een aangepaste leefomgeving belangrijk. Een basistoegankelijke en aanpasbare woning stelt je in staat om op dezelfde plek te blijven wonen in alle omstandigheden. Deze meegroeiwoning speelt in op veranderende noden en is geschikt voor een breed publiek. Je kunt zo’n mede door de Vlaamse overheid gesubsidieerde demonstratiewoning bezoeken en meteen kennismaken met universal design, waarbij voorwerpen en omgevingen zo ontworpen worden dat ze aangenamer en verrijkender zijn voor een diversiteit van gebruikers (lenig of niet, goed horen en zien of niet, dik of dun , jong en oud…). Praktisch: Het is 15 minuten stappen vanaf het VAC naar de woning. Begeleiding van de groep door Marcel Schuurmans (VAPH)


  Marcel Schuurmans VAPH

  Deelnemers: 11

  1 sessie

  Meer info: www.woonlabo.be

   

  Individuele begeleiding: een luisterend oor
  Individuele sessies

  Het is ook mogelijk om in te schrijven voor een individuele sessie, waarbij je naar keuze in gesprek gaat met een maatschappelijk assistent van de Sociale Dienst, een loopbaancoach Rekrutering en Selectie (AgO), een loopbaancoach VDAB. De sessies met de loopbaancoaches van zowel Rekrutering & Selectie als van VDAB hebben een identieke inhoud en aanpak.


  Jan Gijsels (VDAB)
  Loopbaancoaching
  2 sessies


  Chris Achten (VDAB)
  Loopbaancoaching
  3 sessies


  David Meulemans (VDAB)
  Loopbaancoaching
  3 sessies

  Karen Van Praet (VDAB)
  loopbaancoaching
  2 sessies

  Samira Van Lommel R&S AgO
  Loopbaancoaching
  2 sessies

  Chantal Smits R&S AgO
  Loopbaancoaching
  2 sessies 


  Els Geebelen Sociale dienst
  Gesprek met maatschappelijk assistent
  2 sessies 

   

   


  Miranda Pauwels Sociale dienst
  Gesprek met maatschappelijk assistent
  1 sessie