Programma, sprekers en coördinatoren Open Data Dag

Tijdens de Open Data Dag konden de deelnemeers een aantal presentaties volgen. In een parallel spoor werden zowel in de voor- als namiddag vijf rondetafels georganiseerd.

Ontvangst en keynote | Spoor presentaties | Spoor rondetafels | Afsluiting  | Coördinatie

Ontvangst en keynote

8.00 - 9.00 uur   Ontvangst van de deelnemers
9.00 - 9.15 uur

Verwelkoming en inleiding

Luc Lathouwers, secretaris-generaal, Departement Informatie Vlaanderen (Vlaamse overheid)

09.15 - 9.45 uur Ton Zijlstra

Keynote “Diensten realiseren met open data, het Europese perspectief”

Filmpje keynote

Ton Zijlstra, zelfstandig veranderkundig adviseur en open data activist

naar boven

Spoor presentaties

In 2013 deed de Vlaamse overheid een oproep aan de Vlaamse administraties en de lokale besturen om projecten (‘VIP-projecten’) voor te stellen die als doel hebben om gegevens van één of meerdere administraties in de vorm van open data te ontsluiten of om applicaties te bouwen met open data. Tien projecten werden geselecteerd en meegefinancierd door de cel Vlaams e-government (CORVE). Tijdens de Open Data Dag zullen de resultaten van een aantal van deze projecten worden toegelicht aan het grote publiek tijdens plenaire sessies.

Enkele voorbeelden van de projecten die aan bod komen:

  • Sinds maart 2012 beschikt de stad Gent over een nieuw verkeersgeleidingssysteem, beheerd door het Mobiliteitsbedrijf. Een proefproject werd opgezet om deze real-time data aan te bieden aan ontwikkelaars. Het Mobiliteitsbedrijf en de Stad Gent willen verder gaan en dynamische real-time open mobiliteitsdata (o.a. bezettingsgraden) aanbieden;
  • Stad Antwerpen gaat de GEO-weg op: bestaande GIS-lagen vrijgeven voor verificatie en inventarisatie van bepaalde data door middel van crowdsourcing (bijvoorbeeld het aantal zonnepanelen op daken of welke huizen de inwoners zelf waardevol vinden) en inventarisatie van geografisch te lokaliseren functies (standbeelden, monumentale bomen enz.);
  • Toerisme Vlaanderen wil bouwen aan een “toerisme API” waarmee toeristische informatie zoals logies en evenementen via verscheidene apps kunnen ontsloten worden naar het brede publiek;
  • Westtoer stelt een centraal open data platform voor dat gegevensbronnen met informatie over evenementen, feiten en verhalen, video’s en alles wat te maken heeft met WOI consolideert. Tot vandaag stond al deze info op diverse dragers, versnipperd en dus niet erg bruikbaar en was deze informatie niet beschikbaar als open data.
09.45 -10.15 uur Noel Van Herreweghe

Presentatie 1 “Open Data in Vlaanderen”

Filmpje presentatie

Noël Van Herreweghe, programmamanager open data, CORVE (Vlaamse overheid) 

10.15 - 10.45 uur Julie ClementTom Cocquyt 

Presentatie 2 “Transparantie en toegankelijke parlementaire informatie”

Filmpje presentatie

Julie Clément en Tom Cocquyt, Vlaams Parlement 

10.45 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 11.45 uur Mario Stevens

Presentatie 3 “Toeristische Open Data”

Filmpje presentatie

Mario Stevens, Toerisme Vlaanderen 

12.00 - 13.00 uur

Lunch

13.00 - 13.30 uur Mark Portier

Presentatie 4 “GONEWEST – WOI ontsluitingsplatform” 

Filmpje presentatie

Mark Portier, Westtoer

13.30 -14.00 uur

Ari Apteker

Presentatie 5 “Generieke data, crowdsourcing app”

Filmpje presentatie

Ari Apteker, stad Antwerpen

14.00 - 14.30 uur Pieter Morlion

Presentatie 6 “Oprichting verkeerscentrum Gent”,

Filmpje presentatie

Pieter Morlion, stad Gent

Lees ook deze blogpost van Pieter Morlion. 

14.30 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 15.30 uur Thimo Thoeye Katrien De Smet

Presentatie 7 “Interbestuurlijke Productencatalogus”

Filmpje presentatie

Thimo Thoeye, stad Gent en Katrien De Smet, CORVE (Vlaamse overheid) 

naar boven

Spoor rondetafels

In een parallel spoor worden na zowel in de voor- als namiddag vijf rondetafels georganiseerd. Rond specifieke thema’s treden overheden, experten, middenveldorganisaties, burgers en bedrijven met elkaar in overleg met als doel ideeën te verzamelen en voorstellen te formuleren rond innovatieve diensten die gebruik maken van open data.

Elke rondetafel krijgt een coördinator/inspirator toegewezen die samen met de deelnemers het debat voert. Maximaal 20 deelnemers kunnen inschrijven per rondetafel (voor- of namiddag). 

Opgelet: de rondetafels zijn volzet. U kunt wel nog inschrijven voor de het spoor met de presentaties.

Thema's en coördinatoren

10.00 - 12.00 uur

RONDETAFELS – voormiddagsessie

12.00 - 13.00 uur

Lunch

13.15 - 15.15 uur

RONDETAFELS – namiddagsessie

naar boven

Afsluiting

15.30 - 16.15 uur

Samenvatting en conclusies van de rondetafels door de coördinatoren

Filmpje rondetafels

16.15 - 16.30 uur

Slotwoord door kabinet minister Homans - filmpje slotwoord

16.30 - 17.30 uur Receptie

naar boven

 

Coördinatie rondetafels

Bart RousseauTon ZijlstraPaul Suijkerbuijk

Bart Rosseau, Ton Zijlstra en Paul Suijkerbuijk verzorgen de algemene, overkoepelende coördinatie van de rondetafels op de Open Data Dag in Vlaanderen 2015. 

naar boven