chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Programma Trefdag Digitaal Vlaanderen 2019

  Bekijk hieronder het volledige programma van de Trefdag Digitaal Vlaanderen

  28 november 2019 - ICC Gent - deuren openen om 8 uur.

  9:30 - 10:30

  Plenaire sessie

  Barabara Van Den Haute van Informatie Vlaanderen 
  Keynote door Thierry Geerts van Google Belgium

  10:45 - 11:35

  Tijdsblok 10.45 tot 11.35 uur

  Sessie 1: Innovatief gebruik van (geo)data

  ANALYSE D.M.V. AI VAN ASBESTHOUDENDE DAKEN

  In de jaren zeventig en tachtig werd asbest gebruikt als bouwmateriaal. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schat dat gebouwen in Vlaanderen ongeveer 2,3 miljoen ton asbest bevatten.  Een groot deel van de asbest zit verwerkt in de leien en golfdaken van gebouwen van voor 2001. De blootstelling aan asbestvezels vormt een gevaar voor de gezondheid. De Vlaamse regering gaf OVAM de opdracht om werk te maken van een asbestafbouwplan.  Het is de bedoeling om asbestcementdaken geleidelijk te vervangen tegen 2034.  Een goed zicht op de verspreiding van de verschillende asbesthoudende daken in Vlaanderen is daarom cruciaal.

  OVAM vroeg Informatie Vlaanderen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) om hun gezamenlijke remote sensing kennis in te zetten voor de inventarisatie van asbestmateriaal op daken in Vlaanderen. De hoge resolutie luchtopnamen, opgenomen in kader van het Digitaal hoogtemodel Vlaanderen II (DHMVII 2013-2015), vormen hiervoor een goede basis.  Deep learning algoritmes analyseren deze remote sensing beelden binnen de EODaS Machine Learning workflow.

  Spreker(s):
  • Stijn Van der Linden & Nancy Van Camp - Informatie Vlaanderen
  • Astrid Verheyen - OVAM
  • Tanja Van Achteren & Bart Beusen - VITO

  INNOVATIEVE REMOTE SENSING INGEZET VOOR WATERBEHEER

  Innovatieve toepassingen van remote sensing en bijhorende gegevenswerking maken een efficiëntere inzet van mensen en middelen mogelijk bij onder meer noodsituaties, het inspecteren van bestaande infrastructuur, het opvolgen van werken en het monitoren en communiceren over de uiteenlopende activiteiten.

  Het ICAReS-project wil grensoverschrijdende netwerken creëren en verstevigen en vraag en aanbod, technologische innovatie en geharmoniseerde wetgeving stimuleren.

  Aan de hand van voorbeeldprojecten binnen het Interreg-project lichten we in deze sessie het gebruik van remote sensing technieken, in casu drones, kort toe.

  Spreker(s):
  • Jo Van Valckenborgh - Informatie Vlaanderen
  • Piet Thys - Vlaamse Waterweg
  • Jan Biesemans - VITO

  CONCEPTEN VOOR WATER IN DE SMART CITY

  Onze waterbronnen staan steeds meer onder druk. Mogelijke gevolgen zijn droogte, watertekorten en overstromingen. Door bestaande infrastructuur met intelligente systemen uit te rusten, creëren we flexibiliteit en veerkracht om deze gevolgen te temperen.

  Aquafin investeert daarom in drie innovatieve projecten. Een eerste wil regenwaterputten op particulier terrein slim inzetten door deze gedeeltelijk te ledigen bij aankomende buien.  Het vrijgekomen volume wordt aangewend om wateroverlast te vermijden.

  Een tweede project kijkt naar regenwaterafvoersystemen (zoals RWA-leidingen) om tijdelijk water op te sparen voor gebruik bij droogweer. Intelligente systemen zorgen ervoor dat deze tijdig geledigd worden bij aankomend regenweer.

  Een laatste project zet in op maximaal hergebruik van huishoudelijk water dat slechts licht vervuild is. Lokale zuiveringssystemen gecombineerd met een slimme sturing bieden dan water aan. Zo wordt elke druppel drinkwater uit de kraan minstens twee keer gebruikt en vermindert de druk op de traditionele waterbronnen.

  Spreker(s):
  • Marjoleine Weemaes - Aquafin
  Ruimte: Guislain 1 (2de)

  Sessie 5: Inspire, vandaag en morgen

  Hoe evolueerde INSPIRE in het licht van de technologische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen van de laatste twee decennia? We denken dan vooral aan de digitalisatie van onze samenleving en de daaraan gekoppelde verwachtingen van overheden, burgers en ondernemingen. Hoe past INSPIRE daarin en levert het al gegevens of diensten die effectief gebruikt kunnen worden?

  In een tweede uiteenzetting gaan we dieper in op de toekomst van INSPIRE. Na de terugblik van de eerste presentatie kijken we waar we naartoe kunnen gaan aan de hand van de in het voorjaar uitgewerkte Nederlandse visie op INSPIRE. Welke rol gaat INSPIRE spelen binnen 5 jaar bij onze noorderburen? De overkoepelende visie geeft richting en houvast voor hoe er in NL met INSPIRE zal worden omgesprongen binnen de krijtlijnen van dwingende Europese legale eisen. Maar ook binnen de zich aftekenende krijtlijnen van de technologische ontwikkelingen en de voortdurende vraag naar efficiëntie en effectiviteitswinst.

  In een laatste uiteenzetting demonstreert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hoe zij door middel van de Graph Tracing Engine het afvalwater traceren doorheen het rioolnetwerk (nutsvoorzieningen) en het waterlopennetwerk (hydrografie). Het gaat om INSPIRE-datasets gebaseerd op het Generic Network Model. De Graph Tracing Engine werd ontwikkeld in het kader van het Interreg NWE BE-GOOD project.

  Spreker(s):
  • Ouns Kissiyar - Informatie Vlaanderen

  • Rob van de Velde - Geonovum

  • Dries Luts - Vlaamse Milieumaatschappij

  Ruimte: Van der Goeszaal (1ste)

  Sessie 9: Een slim beleid voor een smart city

  SMART CITY, VOORBIJ DE HYPE

  Het “smart city”-concept is aanvankelijk door technologiebedrijven in de markt gezet. Ondertussen geven steeds meer steden en gemeenten hier wereldwijd een eigen invulling aan, vertrekkende vanuit de maatschappelijke uitdagingen en hun eigen lokaal DNA.

  Nathalie Dumarey, stafmedewerker van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) maakt de vertaalslag naar de Vlaamse steden en gemeenten en geeft meer duiding bij de essentiële bouwstenen voor een toekomstbestendig smart city-beleid.

  Gino Dehullu, strategisch adviseur van de stad Roeselare, geeft duiding bij het traject dat de stad Roeselare hierbij liep en hoe zij hiermee in de toekomst aan de slag gaan.

  Spreker(s):

  • Nathalie Dumarey - VVSG
  • Gino Dehullu - Stad Roeselare

  OPROEP CITY OF THINGS VOOR LOKALE BESTUREN: EEN STAND VAN ZAKEN VAN DE 21 PROJECTEN

  De projecten van lokale besturen uit de City of Things-oproep 2018 lopen bijna af of zijn al ver gevorderd. Tijd om een stand van zaken op te maken van de trajecten die deze projecten doorlopen hebben. Hun probleemstelling moest worden omgezet in functionele vereisten, een proof of concept en bruikbare bestekteksten om over te gaan tot aanbesteding. We kijken hoe deze projecten zijn omgegaan met thema’s als databroker, ANPR-camera’s, het beheer van het openbaar domein, luchtkwaliteit, enz.

  Spreker(s):
  • Evy Dooms - VLAIO

  SMART FLANDERS

  Tijdens de sessie geven we een update van het Smart Flanders programma dat de 13 centrumsteden ondersteunt bij het opzetten van een opendatabeleid. In jaar 3 van Smart Flanders werd een kennisdelingstraject opgezet rond het meten van drukte in de stad. Steden gingen daarbij in dialoog met leveranciers om tot een meer uniforme aanpak te komen. We lichten de resultaten van dit traject kort toe.

  Spreker(s):
  • Nils Walravens - imec
  Ruimte: Baekelandzaal (2de)

  Sessie 13: Hou je burgers op de hoogte!

  MIJN BURGERPROFIEL: WAT IS HET EN HOE AANSLUITEN?

  Tijdens de Trefdag vorig jaar lanceerden we Mijn Burgerprofiel. Deze online profielpagina is ondertussen beschikbaar bij een voortdurend groeiend aantal organisaties.

  Mijn Burgerprofiel geeft burgers een overzicht van hun persoonlijke gegevens die bij de overheid bekend zijn. Het vertrekt vanuit de logica van de burger. Of het nu gaat om federale, Vlaamse of lokale materie maakt niet meer uit. De toepassing toont alle informatie geordend volgens thema’s zoals wonen, gezin en loopbaan. Verder kan de burger attesten downloaden wanneer het hem past.

  Mijn Burgerprofiel vervult een essentiële rol in de digitale ambitie om alle administratieve transacties via een virtueel en digitaal loket te laten verlopen.

  In deze sessie gaan we dieper in op de evolutie van Mijn Burgerprofiel in het voorbije jaar en blikken we vooruit naar 2020

  Spreker(s):
  • Siri Craen - Informatie Vlaanderen

  CITIZEN SUPPORT – SMART CITIES

  Krijg je regelmatig meldingen binnen van burgers?  En vind je het lastig om deze in goede banen te leiden? Geven sensoren allerhande problemen in de stad aan, en wil je deze efficiënt oplossen? Met TOPdesk Citizen support behandel je alle meldingen van begin tot einde. Meldingen komen binnen op 1 plek en worden automatisch doorgestuurd naar de juiste collega of dienst. Burgers blijven 24/7 op de hoogte van de status van hun aanvraag of melding.

  Spreker(s):
  • Sanne De Ridder - TOPdesk
  • Veerle Heeren - Sint-Truiden 
  Ruimte: Van Rysselberghezaal (1ste)

  Sessie 17: Inspiratie x co-creatie = de toekomst

  DIGITALE OPLOSSINGEN IN EEN ECOSYSTEEM VAN DUAAL LEREN

  1 september 2016 startte duaal leren in Vlaanderen. Leerlingen combineren er leren op school met leren in een onderneming.

  De wedstrijd IdeaalDuaal van SYNTRA Vlaanderen wil een brug bouwen tussen de opleidings- en de ondernemingswereld. De eerste editie in 2018 verzamelde 134 ideeën voor apps. Een aantal ideeën werden effectief uitgewerkt en uitgetest. In 2019 vond een tweede editie plaats.

  Bianca Ghyselinck & Sarah Melis leggen uit hoe de wedstrijd een succes werd.

  Het nieuwe dataplatform van SYNTRA Vlaanderen moet in eerste instantie de vraag en het aanbod rond duaal leren beter op elkaar afstemmen. Een tool zal aangeven waar er vraag is naar een ruimer opleidingsaanbod duaal leren. SYNTRA Vlaanderen gebruikt daarvoor data van partners zoals AGODI, KSZ, RSZ en de VDAB.

  Spreker(s):

  • Sarah Melis & Bianca Ghyselinck - Syntra Vlaanderen

  THE FUTURE OF DIGITAL

  Digital Transformation, the Internet of Things and associated technologies (blockchain, machine learning, edge computing, etc.) are the latest buzz words in technology. Companies, and countries are scrambling to get up to speed on them before their competitors, or some young start-up gets there first and completely disrupts them.

  Right now, these digital innovation systems are, roughly speaking at the same level of maturity as the web was in 1995. So where are these new digital technologies taking us? What is coming down the line, and how will these changes affect my organisation, my wallet, and the planet?

  SAP Futurist and Innovation Evangelist Tom Raftery unpacks these trends to show how digital technologies are transforming the lives of individuals, enterprises, government, and the planet for the benefit of all.

  Spreker(s):
  • Tom Raftery - SAP
  Ruimte: Bauwenszaal (2de)

  Sessie 21: De kracht van open

  DATA SHARING FUTURES

  Data sharing is challenging both from a trust and cost perspective.

  What if we could create a new zone of trust and reinvent the cost related to data consumption?

  Spreker(s):
  • Kristof Rennen & Bart Willem - Microsoft

  HOE WERKEN MET OPENSTREETMAP UW GEMEENTE HELPT, HOE HET WERK VAN DE OVERHEID OPENSTREETMAP HELPT

  OpenStreetMap (OSM) is geen kaart, het is een databank en een deel van de open source beweging. In deze presentatie laten we zien hoe overheden met OSM aan de slag kunnen voor hun projecten. Met gratis en open tools bereik je heel wat. In het eerste luik van de presentatie geven we een introductie tot OSM. We tonen hoe overheden zichzelf en elkaar kunnen helpen via  OSM , en hoe de inspanning van een overheid rendeert via OSM. Concrete voorbeelden: communiceren over zwerfvuil, data verzamelen over fietsenstallingen.

  In een tweede luik gaan we dieper in op het hergebruik van Vlaamse data voor OpenStreetMap. We lichten onze ambitie toe. We denken hierbij aan twee cases:

  • Hoe we op 1 januari al mee waren met de adreswijzigingen naar aanleiding van de gemeentefusies.
  • Hoe OSM de integratie van GRB-gebouwen en adressen aanpakt.

  Het gaat niet om kopiëren, maar verrijken. Dat doen we zoveel mogelijk automatisch, maar ook met een heel sterke menselijke component. Tijdens dit proces geven we ook feedback als we fouten opmerken.

  Spreker(s):
  • Joost Schouppe & Seppe Santens - OpenStreetMap
  Ruimte: Jan van Eyckzaal (1ste)

  Sessie 25: Veilig gegevens delen

  HET GROEIPAKKET EN DE AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN SCHOOLTOESLAGEN

  Op 1 januari 2019 werd de vertrouwde ‘kinderbijslag’ in Vlaanderen opgevolgd door het ‘groeipakket’. Een nieuwe benadering met meer sociale toeslagen leidde tot een efficiëntere en completere financiële steun bij het opvoeden van kinderen. Bijna een jaar na de invoering van het nieuwe systeem kan het groeipakket mooie resultaten neerleggen. In deze sessie brengen we een stand van zaken, belichten we de resultaten en geven we duiding bij de rol die het gegevensdelingsplatform MAGDA hierin vervult. We richten onze blik even op de toekomst en lichten een tip van de sluier over de automatische toekenning van schooltoeslagen.

  Spreker(s):
  • Leo Van Loo - VUTG

  • Katrien Goossens - Informatie Vlaanderen

  AWS CLOUD SECURITY EN COMPLIANCE OPGEHELDERD

  Security is topprioriteit bij AWS. 

  Daarom luisteren wij aandachtig naar onze klanten om zowel een veilige cloudomgeving als innovatieve beveiligingsservices aan te bieden.

  AWS beschermt vandaag miljoenen actieve klanten over de hele wereld. Ze vertegenwoordigen uiteenlopende industrieën met een brede waaier aan use cases, waaronder grote ondernemingen, startups, onderwijsinstellingen en uiteraard ook overheidsorganisaties.

  Wij brengen een aantal cases en voorbeelden over hoe onze overheidsklanten hun omgeving in de cloud hebben ingedeeld om te voldoen aan de strengste beveiligings- en regelgevingsvereisten binnen de publieke sector.  Door de automatisering van hun beveiligings- en compliance taken kunnen deze overheidsklanten sneller innoveren en meer middelen voorzien voor hun klanten.

  Spreker(s):
  • Barbara Baeyens - AWS

  • Geroen Joris - Informatie Vlaanderen

  Ruimte: Hubert van Eyckzaal (1ste)

  Sessie 29: Naar een “Parallel Universum Vlaanderen”

  Geo-data zijn dé basis om in combinatie met andere disciplines en expertises de komende decennia te groeien naar een “Parallel Virtueel Universum”. Dat geldt voor elke gemeente in Vlaanderen. Een 3D-GRB komt ooit in de plaats van de 2D-GRB. 2D-plannen worden dan nog slechts afgeleide producten van 3D-werelden.

  We kunnen maar beter op tijd de krijtlijnen van een holistische benadering verkennen en uittekenen. Rekening houdend met de “schaal van het universum” (Level Of Detail).

  Het wordt pas boeiend als niet alleen GEO-mensen het 3D-model gebruiken. Elk object dat zich op of onder de Vlaamse bodem bevindt, kan op die manier deel uitmaken van de nieuwe parallelle virtuele 3D-wereld.

  De 4de dimensie laat het 3D-model leven. Animatie zorgt dat processen gesimuleerd worden. Een historisch figuur komt terug tot leven, biologische kenmerken van een bloem worden geo-data en het verkeer beweegt in een citymodel. Dromen in 3D over het verleden, heden en toekomst. 3D-Game Engines zijn hét middel bij uitstek om nieuwe outputresultaten te genereren richting VR/AR/MR (Virtual, Augmented en Mixed Reality).

  Spreker(s):
  • Mario Matthys - Stad Gent

  • Nico Van de Weghe - Ugent

  • Steven Verborgh - HoWest
  • Peter De Keukelaere - Inwoner Gent
  Ruimte: Auditorium

  Doorlopend: nieuwe dispatching van De Lijn

  In zaal Guislain 2-zaal ziet u doorlopend demonstraties en interactieve sessies van de nieuwe dispatchingtool van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. U kunt er het openbaar vervoersnet van de stad Gent/ Oost-Vlaanderen live op kaart volgen. We tonen u hoe er berichten voor de reizigers op het scherm van de haltes worden gezet.  De  aankondigingen op het haltebord van het ICC volgt u daar ook.

  De nieuwe dispatchingtool van De Lijn kadert in de volledige vernieuwing en upgrade van alle exploitatiesoftware. De Lijn stapt daarbij over naar een volledig geïntegreerde planningscyclus, met unieke bronnen op het vlak van planning, real-time informatie en reizigersinformatiesystemen. Deze “unieke bronnen” maken we zelf aan (= de dienstregeling).  De unieke real-time bron/informatie maken we ook zelf aan. Het zijn de boordcomputers op de voertuigen die hun positie aan de IVU-dispatching doorspelen via 3G/4G.  Deze real-time data zijn uniek en worden gebruikt om alle reizigersinformatiesystemen te voeden.

  Spreker(s):
  • Yvan Strubbe - De Lijn
  Ruimte: Guislain 2 (2de)
  11:50 - 12:40

  Tijdsblok 11.50 tot 12.40 uur

  Sessie 2: Artificiële Intelligentie binnen de Vlaamse overheid

  EXPERIMENTELE AI IN DE PRAKTIJK

  Tijdens deze korte sessie lichten we 2 toepassingen toe die gebruik maken van artificiële intelligentie (AI):

  • HFB Sentimeter is een experimentele toepassing die gebruik maakt van beeldherkenning om gezichtsuitdrukkingen te analyseren.
  • WSE Document Search PV is een experimentele toepassing die gebruikt maakt van natural language processing om informatie te puren uit parlementaire vragen en deze doorzoekbaar te maken.

  Na een korte inleiding nemen we het publiek mee doorheen een functionele demo van de toepassingen en de onderliggende architectuur.

  Spreker(s):
  • Hannes Lombaert - Kind & Gezin

  • Emmanuel Thienpont - Departement Werk en Sociale Economie

  FRAUDEDETECTIE BIJ KMO-PORTEFEUILLE

  De KMO-portefeuille van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is veruit de meest gebruikte subsidiemaatregel voor kmo’s en ondernemers in Vlaanderen. Kmo’s vragen via de applicatie op een eenvoudige manier subsidies aan voor opleidingen en adviezen bij geregistreerde dienstverleners.

  Door het stijgende succes van de kmo-portefeuille is de noodzaak aan controle gegroeid. Daarom werd een geautomatiseerd fraudedetectiesysteem gebouwd.

  Het fraudedetectiesysteem laat toe om, op basis van Big Data-technieken en AI-methoden, oneigenlijk gebruik in een vroeg stadium te detecteren en zo gerichte controles te organiseren.

  Het fraudedetectiesysteem kent aan elk nieuw project op een geautomatiseerde wijze een ‘frauderisico-score’ toe. Daarvoor worden twee types van fraude-opsporingstechnieken gecombineerd:

  • Anomaliedetectie: uitzonderlijk gedrag detecteren
  • Netwerkanalyse: netwerken van mogelijk frauduleuze bedrijven detecteren

  Hoe hoger de frauderisico-score, hoe hoger de waarschijnlijkheid op oneigenlijk gebruik van de kmo-portefeuille.

  Kernwoorden: Big Data, Artificiële Intelligentie, Applicatieontwikkeling, Oracle DB.

  Spreker(s):
  • Dieter Goossens - VLAIO
  • Peter Vansant - Devoteam
  Ruimte: Guislain 1 (2de)

  Sessie 6: Slimme Stad - Slimme Regio=> Digitale haven

  Als grootste Belgische technologiegroep, is Cronos een katalysator in het vertalen van nieuwe technologieën naar concrete business oplossingen. Innovatie zit met andere woorden in het Cronos DNA.

  Samen Leven – Samen Werken – Samen Ondernemen, geeft tal van nieuwe mogelijkheden om daar waar nuttig het anders, efficiënter te doen voor, door en met de burger.

  • De toenemende datagroei vraagt om intelligente platformen en gerichte aandacht voor informatiemanagement waarbij samenwerken, dienstverlening verbeteren en eenvoudig communiceren hand-in-hand gaan.
  • Ook de digitale haven breidt zich uit. Met de steeds groeiende interesse naar de digitalisering van de duizenden kilometers fysieke archieven gaan we onze oplossingen (beeldbank, krantenarchief, erfgoedarchief, communicatietools, ...) verder uitbreiden met een nieuwe kostenefficiënte, veilige en robuuste e-Depot oplossing. Benieuwd naar het wat, hoe en wanneer van deze oplossing gebracht door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en Cronos met het DAV-platform?

  Wij brengen het samen in onze dynamische inspiratiesessie.

  Spreker(s):
  • Dirk Deroost - Cronos
  Ruimte: Van der Goeszaal (1ste)

  Sessie 10: Standaarden als basis voor een digital twin

  Steden staan voor de uitdaging om de luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersoverlast in de stadskern te verminderen en de stad aantrekkelijk, leefbaar en gezond te houden.  Ingrepen om een situatie te verbeteren in een bepaalde wijk of stad kunnen impact hebben op meerdere factoren en meerdere locaties in Vlaanderen.

  Door informatie te standaardiseren maken we mee de brug van big data naar smart data. Daardoor wordt deze combineerbaar met andere data en applicaties. Zo kan vlot worden ingespeeld op de noden van burgers en beleidmakers.  Precies daarom zetten overheden, ondernemingen en imec samen in op de effectieve realisatie van een inclusief DataOps proces via het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO).  Op die manier kan een ecosysteem van schaalbare innovatie ontstaan.

  Een realistische virtuele representatie van Vlaamse steden en gemeenten, een ‘digital twin’ die een brug vormt van de digitale naar de fysieke wereld, kan beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van of anticiperen van complexe beslissingen rond stedelijke leefbaarheid.

  Spreker(s):
  • Raf Buyle - Informatie Vlaanderen
  • Stefan Lefever - imec
  • Johan Torfs - Microsoft
  Ruimte: Baekelandzaal (2de)

  Sessie 14: Efficiëntie door digitalisering

  GEÏNTEGREERDE DIENSTVERLENING AAN BEDRIJVEN IN EEN INTERNATIONALE OMGEVING

  Flanders Investment & Trade (FIT) - het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen heeft sinds 2016 intensief ingezet op de digitalisering van haar volledige dienstverlening aan de Vlaamse bedrijven en in het bijzonder de Vlaamse kmo’s.

  Het doel was tweeledig. Enerzijds de efficiëntie en effectiviteit bevorderen om de klant zo goed mogelijk te helpen. Anderzijds het imago van FIT en haar dienstverlening als dynamische en innovatieve speler in een steeds veranderende, business-georiënteerde omgeving te versterken.

  De digitalisering naar de klanten had directe gevolgen voor de interne werking van FIT. Die werd steeds meer geënt op flexibiliteit en collaboratie. Omgekeerd zorgde een meer efficiënte interne werking voor een betere dienstverlening.

  In deze sessie willen we aantonen hoe digitalisering processen en output kan verbeteren. Dit zorgt voor meer tevredenheid van zowel de externe als interne klanten en leidt tot een versterkte organisatie.

  Spreker(s):
  • Peter Bulckaert & Barbara Tieleman - FIT (Flanders Investment & Trade)

  DE KRACHT VAN CASE MANAGEMENT: DIGITAAL PORTAAL VOOR VERGUNNINGEN VAN HET DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN

  Er is een explosie van informatiestromen tussen de burger en de overheid en ook onderling tussen overheidsinstellingen. Hierdoor stijgt de vraag naar een integrale visie op informatie, het wetgevend kader en de procedurele verwerking van deze informatie. Groundlion is ondertussen een gevestigde waarde in het domein van dossierbeheer en blijft hierin de innovator in Vlaanderen. We werken volop samen met verschillende overheidsdiensten om concrete oplossingen te bieden voor dossiers zoals controle & inspectie, vergunningen, subsidies en toelagen of klachten en betwistingen.

  Dankzij ‘adaptief dossierbeheer’ (Adaptive Case Management) bieden verschillende organisaties het hoofd aan deze uitdagingen. Tijdens deze sessie lichten we samen met het Departement Buitenlandse Zaken kort toe wat de kracht is van case management en hoe we dit concreet vertalen naar een klantenoplossing met een digitaal e-loket en back-office toepassing.

  Spreker(s):
  • Koen De Maesschalck - Ground lion
  • Michael Peeters - Departement Buitenlandse Zaken
  Ruimte: Van Rysselberghezaal (1ste)

  Sessie 18: Platformen voor betere dienstverlening

  VRIJWILLIGERSVERZEKERING + LOKALE VRIJETIJDSMONITOR

  De lokale vrijetijdsmonitor brengt op één plek  zoveel mogelijk informatie over het Vlaamse vrijetijds-gebeuren samen. Dit maakt het eenvoudiger om analyses te maken voor de gemeenten en om het lokale vrijetijdsbeleid in Vlaanderen in kaart te brengen. Voor de monitor worden gegevens uit authentieke bronnen en databanken gecombineerd. Een registratietool vraagt informatie op bij steden en gemeenten.

  Ontsluiting: Het platform ontsluit cijfers op lokaal niveau over onder meer bezoekers van musea, cultuurcentra, bibliotheken, festivals en theaterzalen.

  De verzamelde informatie is belangrijk om veranderingen en evoluties op te meten binnen de sectoren. Hoe scoort het lokale vrijetijdsaanbod in vergelijking met de rest van Vlaanderen? Met behulp van de tool kunnen steden en gemeenten hun meerjarenplanning uittekenen. Leveranciers van data kunnen hun eigen evolutie in kaart brengen en zo hun bestaan legitimeren.

  De Vlaamse overheid zorgt daarnaast voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Heel wat feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel kunnen jaarlijks tot 1.000 vrijwilligersuren gratis verzekeren.

  Deze dienstverlening is gegroeid vanuit de provincies en in 2018 bij de Vlaamse overheid terecht gekomen.

  Sinds april 2019 heeft die verzekering een nieuw reglement, een nieuwe verzekeraar en polis en een digitale tool voor het aanvragen van de verzekering. We maken gebruik van volgende bouwstenen van de Vlaamse overheid:

  • Via de Magda-diensten ‘Geef Onderneming’ checken we of de ondernemingen die een verzekering willen aanvragen een vzw-statuut hebben.
  • We gebruiken het CRAB-register voor het invoeren van de adresgegevens om fouten te vermijden.
  • Onze klanten loggen in via het gebruikers- en toegangsbeheer van de Vlaamse overheid.

  Daarnaast is er ook een koppeling voorzien met de systemen van de verzekeraar voor het registreren van verzekeringsuren en is er een handige chatfunctie geïntegreerd.

  Zo verloopt het aanvragen van een verzekering vandaag een stuk gebruiksvriendelijker en performanter. Meer info: www.gratisvrijwilligersverzekering.be

  Spreker(s):
  • Maarten Vandekerckhove - Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • Nele Haegemans - Departement Cultuur, Jeugd en Media

  HET UITBOUWEN VAN EEN DIGITAAL PLATFORM VOOR OVERHEIDSDIENSTEN

  Ook overheden brengen, in navolging van de industrie, de vraag en het aanbod van diensten en partijen samen op een platform. Via digitale platformen vinden allerlei partijen (burgers, bedrijven, middenveldorganisaties, andere instellingen, etc.) sneller hun weg naar de juiste dienstverlening. De aanvraag en opvolging van de betreffende dienst wordt geintegreerd op een digitale manier.

  Men kan creatief omgaan met het openstellen van functionaliteiten aan derden die deze mee verwerken in hun dienstverlening. Zo is er “no wrong door” meer om je diensten aan te bieden. Maar dit in goede banen leiden, vereist een goede opzet van de architectuur.

  In deze sessie gaat HB-plus dieper in op wat een digitaal platform voor de overheid betekent, wat het voor jouw entiteit kan betekenen, waarom het meer is dan technologie, wat de voordelen zijn en hoe je dit aanpakt. Welke technologie is er voorhanden om een platform goed op te zetten?

  We lichten een aantal voorbeelden toe van trendsettende entiteiten die een platformmodel uitwerken.

  Samen doorlopen we de stappen van idee tot implementatie en hoe Cloud en Software As A Service het opzetten van een platform kunnen versnellen.

  Spreker(s):
  • Luc Vanbecelaere - HB-plus
  Ruimte: Bauwenszaal (2de)

  Sessie 22: Open data vindbaar maken

  GEODATA OP HET WEB

  Geonovum is al jaren bezig met het op orde krijgen van de Nederlandse SDI, onder andere door het maken van geostandaarden. Het doel is altijd het breed hergebruik van geo-informatie. Ook buiten de geo-sector.

  Gebruikers van buiten het geo-domein kunnen onze geo-informatie echter niet gemakkelijk vinden en gebruiken als deze alleen via een traditionele SDI wordt verspreid. Er werd daarom onderzocht hoe geo-informatie op het web gepubliceerd kan worden, bijvoorbeeld met Linked Data standaarden.

  Het publiceren van linked geodata maakt hergebruik mogelijk door linked data beoefenaars, maar een grote groep potentiële gebruikers ervaart linked data als een barrière voor eenvoudig hergebruik. We kunnen breed gebruik van geo-informatie dus optimaal bevorderen door algemene architectuurprincipes en standaarden van het World Wide Web toe te passen.

  Dit is een belangrijke ontwikkeling en aan deze overstap zullen we nog wel een paar jaar werken.

  De brede toepasbaarheid van geo-informatie maakt websites, apps en apparaatjes slimmer. Data helpen ons en de overheid in het dagelijkse leven. De overheid wordt hierdoor ook transparanter.

  Spreker(s):
  • Linda van den Brink - Geonovum

  VLAAMSE OPEN DATA VINDBAAR MAKEN

  Het Vlaams Open Data Portaal bevat vandaag meer dan 8000 beschrijvingen van open datasets van Vlaamse en lokale overheden. Het open data charter vraagt dat alle overheden in Vlaanderen gebruik maken van het Vlaams Open Data Portaal.

  Om het uitwisselen van beschrijvingen van open datasets te vergemakkelijken is een Vlaams profiel van de Europese catalogus-standaard (DCAT-AP) ontwikkeld en erkend als vrijwillig toe te passen Vlaamse standaard. Een validator laat toe om na te gaan of een dataset-catalogus aan het DCAT-AP Vlaanderen profiel voldoet.

  Informatie Vlaanderen en GIM hebben bovendien een plug-in voor GeoNetwork - een veel gebruikte  open source catalogus-software - ontwikkeld, waarmee open data beschrijvingen kunnen beheerd  worden. Informatie Vlaanderen zal deze plug-in gebruiken om het DCAT-AP Vlaanderen profiel bij het publiceren via het Vlaams Open Data Portaal te ondersteunen.

  Tijdens deze sessie zal het DCAT-AP Vlaanderen profiel worden toegelicht. Aan de hand van een korte demo wordt getoond hoe de DCAT-plug-in voor GeoNetwork het gebruik van het profiel bij het publiceren van open data beschrijvingen kan ondersteunen.

  Spreker(s):
  • Dirk De Baere & Mathias De Schrijver - Informatie Vlaanderen
  Ruimte: Jan van Eyckzaal (1ste)

  Sessie 26: Van aanvraag tot gelukkige burger

  Kruispuntbank Vlaanderen zorgt met het gegevensdelingsplatform MAGDA voor een veilige uitwisseling van gegevens uit authentieke bronnen. Door deze uitwisseling hoeven burgers en ondernemingen niet telkens opnieuw hun gegevens bij de overheid kenbaar te maken. Dit levert grote voordelen op qua efficiëntie, correctheid en tevredenheid.

  De module Automatisch advies voegt sinds kort businesslogica toe aan de diensten van het gegevensdelingsplatform MAGDA. Met deze module krijgen entiteiten een advies voor bijvoorbeeld de behandeling van een subsidieaanvraag of de erkenning tot een gezondheidszorgberoep. Een dossierbehandelaar krijgt niet enkel de data die nodig zijn in het kader van een dossier, maar meteen ook een voorstel van beslissing.

  We illustreren het gegevensdelingsplatform MAGDA en Automatisch Advies aan de hand van verschillende concrete use cases.

  Hoe versterkt procesautomatisatie kenniswerk en hoe begin je er aan? Transactionele dienstverlening brengt veel manueel en repetitief werk met zich mee. Je ondersteunt de kenniswerker hierin door een aantal stappen van de dossierbehandeling te automatiseren. Denk aan de ontvankelijkheidscontrole, automatisch advies, eenvoudige berekeningen, enz. Hierdoor kan de dossierbehandelaar zijn focus verleggen naar de inhoud van het dossier. We staan stil bij een aantal praktische voorbeelden uit de Vlaamse overheid en lichten toe waarop je moet letten als je de sprong maakt naar automatisering.

  Spreker(s):
  • Paulin Van Biesen & Dorien Bauwens - Informatie Vlaanderen
  • Toon Timbermont - Skryv
  Ruimte: Hubert van Eyckzaal (1ste)

  Sessie 30: As-built informatie eenmalig inwinnen en hergebruiken

  BIM is booming, BIM is overal!

  Tijdens deze sessie kom je te weten hoe Informatie Vlaanderen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hun datamodellen op elkaar hebben afgestemd. Het doel van deze afstemming is om as-builtplannen op te maken die tegelijk de nodige info opleveren om het BIM van AWV en de Basiskaart Vlaanderen (GRB) te voeden en te actualiseren.

  Aangezien kwaliteit en de controle ervan belangrijk is, wordt in deze sessie ook de nodige aandacht gegeven aan een nieuwe generieke controletool. Die werd ontwikkeld door Informatie Vlaanderen en zal via API beschikbaar worden gesteld. De omgeving werd generiek opgezet zodat elk product met gestructureerde data en nood aan geavanceerde kwaliteitscontrole gebruik kan maken van het systeem.

  Spreker(s):
  • Liesbet De Wolf & Lies De Meulenaer - Informatie Vlaanderen
  • Natasha Blommaert - Agentschap Wegen en Verkeer
  Ruimte: Auditorium

  Doorlopend: nieuwe dispatching van De Lijn

  In zaal Guislain 2-zaal ziet u doorlopend demonstraties en interactieve sessies van de nieuwe dispatchingtool van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. U kunt er het openbaar vervoersnet van de stad Gent/ Oost-Vlaanderen live op kaart volgen. We tonen u hoe er berichten voor de reizigers op het scherm van de haltes worden gezet.  De  aankondigingen op het haltebord van het ICC volgt u daar ook.

  De nieuwe dispatchingtool van De Lijn kadert in de volledige vernieuwing en upgrade van alle exploitatiesoftware. De Lijn stapt daarbij over naar een volledig geïntegreerde planningscyclus, met unieke bronnen op het vlak van planning, real-time informatie en reizigersinformatiesystemen. Deze “unieke bronnen” maken we zelf aan (= de dienstregeling).  De unieke real-time bron/informatie maken we ook zelf aan. Het zijn de boordcomputers op de voertuigen die hun positie aan de IVU-dispatching doorspelen via 3G/4G.  Deze real-time data zijn uniek en worden gebruikt om alle reizigersinformatiesystemen te voeden.

  Spreker(s):
  • Yvan Strubbe - De Lijn
  Ruimte: Guislain 2 (2de)
  12:40 - 13:40

  Lunchpauze

  13:40 - 14:30

  Tijdsblok 13.40 to 14.30 uur

  Sessie 3: Efficiëntie troef!

  HET NIEUWE OPLEIDINGSVERLOF: GRAAG DIGITAAL

  De Vlaamse overheid wil sterker werk maken van een beleid rond het ontwikkelen van arbeidsmarkgerichte competenties. Daarom werd beslist om de verschillende instrumenten zoals opleidingscheques, betaald educatief verlof en opleidingskrediet te verbinden tot één stelsel van Vlaamse opleidingsincentives.

  Centrale begrippen in deze transitie zijn administratieve vereenvoudiging en digitalisering.

  De  toekomstgerichte arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn vanaf 7 mei 2019 terug te vinden in een opleidingsdatabank. Aanvragen tot registratie in deze databank worden voortaan hetzij automatisch uitgewisseld hetzij via een online loket ingediend.

  Ook de tegemoetkoming in de loonkost bij het opleidingsverlof vraagt de werkgever vanaf nu online aan. Alle relevante gegevens rond de tewerkstelling, het opgenomen verlof en de gevolgde opleiding worden rechtstreeks opgehaald bij de authentieke bronnen.

  Tot slot zijn een aantal online tools beschikbaar die de burgers toelaten hun recht te simuleren.

  Via deze sessie kom je alle details te weten over het vernieuwde digitaal stelsel inzake de Vlaamse opleidingsincentives.

  Spreker(s):
  • Lieve Cornelis & Davy Deblauwe Departement - Werk en Sociale Economie

  JOB MATCHING OP BASIS VAN AI BIJ DE VDAB

  De VDAB ontwikkelde een jobmatching op basis van artificiële intelligentie (AI). De VDAB zet deze in om jobs te suggereren aan werkzoekenden. In deze sessie leggen we uit waarom de VDAB koos voor deze technologie. We lichten ook toe hoe we er in slagen om een algoritme te trainen dat op basis van 'de interesse' van werkzoekenden in vacatures aanbevelingen doet. We hebben ook plannen om dit matchingsalgoritme nog op andere plaatsen in onze dienstverlening in te zetten en verder te verbeteren.

  Spreker(s):
  • Michael De Blauwe - VDAB
  • Florian Goossens - Radix.ai 
  Ruimte: Guislain 1 (2de)

  Sessie 7: Hoe innovatieve technieken bijdragen aan een slim beheer

  SLIMME RIOLEN

  In Vlaanderen liggen er nog veel gemengde rioleringsstelsels. Regenwater vloeit samen met huishoudelijk afvalwater in één riool naar een zuiveringsinstallatie. Bij hevig regenweer loopt dit gemengd rioleringsstelsel in principe erg ongelijkmatig vol. Logisch, want het regent meestal niet overal even hard en de capaciteit van het stelsel is niet overal even groot. Het gevolg is dat de riool kan overstromen op kritieke plaatsen en dat overstorten in werking treden. En dat terwijl misschien niet alle bergingscapaciteit in het stelsel benut is.

  Langs overstorten kan het water, dat anders voor wateroverlast zou zorgen, toch nog worden afgevoerd naar de nabije waterlopen. Ondanks de verdunning met regenwater is dit water nog erg vervuild en heeft het vaak een grote impact op het milieu. Om de negatieve gevolgen voor het milieu te beperken, ontwikkelde Aquafin een sturingsstrategie voor rioleringssystemen. Met behulp van sensoren, controllers en regelaars worden in ‘real-time’ acties uitgevoerd. Zo kan het gehele rioleringsstelsel zich te allen tijde en zo gelijkmatig mogelijk vullen. Deze dynamische sturing maakt van ‘domme’ riolen een slimme infrastructuur.

  Spreker(s):
  • Geert Dirckx - Aquafin

  INNOVATIEVE TECHNIEKEN VOOR HET UITBOUWEN VAN EEN DIGITAL TWIN

  Globale trends zoals het Internet-of-Everything en de digitale transformatie zorgen voor een massa gegevens. De beschikbaarheid van al deze gegevens opent een wereld van mogelijkheden. Het leidt echter ook tot de data paradox: meer data geven niet noodzakelijk betere informatie.

  In deze presentatie gaan we dieper in op hoe u innovatieve technieken kunt inzetten voor het optimaal beheer van uw locatiegebonden gegevens en te komen tot betere inzichten.

  We tonen hoe Building Information Models (BIM) ingeladen worden in een 3D-stadsmodel. Niet alleen laat dit architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen toe om toekomstige gebouwen te visualiseren in hun ruimtelijke context. Het is ook een kostenefficiënte en snelle manier voor het bijwerken en actualiseren van een digitaal stadsmodel. Bovendien verhoogt zo onmiddellijk het niveau van het ruimtelijk detail van de Digital Twin.

  Ook tonen we hoe snelle ontwikkelingen in artificiële intelligentie en deep learning ingezet worden om mutaties op het terrein op te sporen op basis van aardobservatiebeelden. Ze vereenvoudigen ook het beheer van een geografische databank.

  Spreker(s):
  • Stijn Goedertier & Bert Akkermans - GIM
  Ruimte: Van der Goeszaal (1ste)

  Sessie 11: Slim beheer

  SLIMME OPENBARE VERLICHTING EN DE OPSTAP NAAR SMART CITIES

  Tegen 2030 beschikken de Vlaamse steden en gemeenten over geconnecteerde LED-verlichting. Op het vlak van energiebesparing en lichtbeleving is dit een grote opportuniteit. Voor veel steden en gemeenten is dit ook dé opstap naar een bredere Smart City aanpak. Verlichtingspalen kunnen immers optimaal worden ingezet voor het bevestigen of inwerken van slimme apparaten. Denk maar aan camera’s en sensoren voor het sturen van openbare verlichting of het verkeer. Er is nood aan infrastructuur, maar er zijn ook krijtlijnen nodig rond het beheer van data en informatie, GDPR en platformen als IoT, open data, gemeentelijke data en dashboards.

  In deze presentatie willen we de noodzaak en de opportuniteiten van samenwerking samen bekijken.

  Spreker(s):
  • Koen Putteman - Fluvius

  INTERNET OF WATER: SLIM WATERBEHEER IN VLAANDEREN

  Water is cruciaal in onze maatschappij. Heel wat sectoren zoals de landbouw en de industrie hangen rechtstreeks af van de beschikbare hoeveelheid water én de kwaliteit ervan.

  Een goed waterbeheer maakt betere voorspellingen en een duurzamer zoetwaterbeleid in Vlaanderen mogelijk. De effecten van droogte en wateroverlast blijven zo tot een minimum beperkt.

  Imec bouwt daarom samen met de projectpartners Vito, VLAKWA, VMM, De Watergroep, Aquafin, een reusachtig permanent sensorennetwerk van 2500 kleine, energiezuinige en draadloze waterkwaliteitssensoren. Die meten allerhande parameters in het water en sturen die informatie autonoom door. Vernieuwend aan het ‘Internet of water’ is het gebruik van zelflerende algoritmes om die data te verwerken en te vertalen naar bruikbare beleidsinformatie.

  De output van die algoritmes zorgt ervoor dat beslissingen over waterbeheer steunen op stevige fundamenten: waterinname, het leveren en hergebruiken van gezuiverd afvalwater en hemelwater, het hergebruik van effluent voor irrigatie, het oppompen van water in kanalen en het inrichten van bufferbekkens.

  Spreker(s):
  • John Baekelmans - imec
  Ruimte: Baekelandzaal (2de)

  Sessie 15: Meerwaarde halen uit je informatie

  OPERATIONELE WERKING GEDREVEN DOOR DATA BIJ STUDIETOELAGEN

  De afdeling Studietoelagen besliste in 2015 resoluut om op termijn een datagedreven organisatie te worden. Een gok, want data verzamelen en visualiseren beperkt zich toen tot een handvol vaak verouderde Excel-bestanden. Het duurde dagenlang om ze samen te stellen. Bovendien waren ze gemodelleerd door IT en boden ze onvoldoende duidelijkheid en inzicht in lopende processen.

  De business-kant van de afdeling startte een proces waarbij experimenteren centraal stond. Twee jaar lang gingen we op zoek naar oplossingen om dataverzameling te automatiseren. We zochten naar de ideale manier om data laagdrempelig te gaan gebruiken en te visualiseren.

  Datavisualisatie voor Studietoelagen, dat is zoals een dashboard in een wagen. Het check engine lichtje geeft aan dat er een probleem is, je moet er zelf wel nog mee naar de garage rijden. Data zijn een ideaal hulpmiddel in een operationele context. Ze kunnen zowel worden ingezet als ondersteuning voor de ontwikkeling van brede organisatiedoelstellingen als voor het bepalen en opvolgen van doelstellingen voor individuele personeelsleden.

  Spreker(s):
  • Sophie Kemper - AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en studietoelagen)

  INFORMATIE EEN WAARDEVOLLE ASSET: HET WAAROM EN HOE VAN EEN GEDRAGEN EN PRAGMATISCH INFORMATIEBEHEER

  Deze sessie gaat in op het belang van kwaliteitsvolle informatie voor eender welke organisatie, wat het betekent om kwaliteitsvolle informatie te hebben en wat de uitdagingen en opportuniteiten zijn bij het gebruik van die informatie. Het is de bedoeling om duidelijk te maken waarom informatie als een “asset” moet bekeken worden die waarde toevoegt, en wat dit betekent voor het beheer van die informatie.

  Het definiëren en implementeren van elementen die een pragmatisch, gedragen, toekomstgericht en werkend informatiebeheer vormen is niet eenvoudig. Tijdens de sessie geven we daarom een aantal praktische do’s and don’ts mee en principes om mee aan de slag te gaan.

  Spreker(s):
  • Michiel De Keyzer - PwC
  Ruimte: Van Rysselberghezaal (1ste)

  Sessie 19: Voorbeelden van digitale platformen

  BETAALGEMAK VOOR DE BURGER BIJ DE BETALING VAN BELASTINGEN, BOETES, FACTUREN

  Met POM bieden overheden meer betaalgemak aan burgers die betaaluitnodigingen ontvangen voor belastingen, boetes en facturen. Op papieren aanrekeningen staat een unieke QR betaalcode. Digitale verzendingen bevatten een betaalknop of betaallink. Op die manier gaat er geen tijd verloren aan betaalgegevens overtypen - alles is immers vooraf ingevuld. Het volstaat om door te klikken op de betaalknop/link of de QR code te scannen met een smartphone. De betaling wordt vervolgens zeer makkelijk en veilig uitgevoerd via bijvoorbeeld Bancontact. Rekeningen die betaald worden via POM worden sneller betaald omwille van het gebruiksgemak. Er is ook minder tijd nodig voor het opvolgen en afpunten van betalingen. De betaaldata zijn immers steeds 100% correct. POM versnelt tegelijkertijd de omslag naar digitale betaaluitnodigingen. Tijdens de betaling is het mogelijk om een akkoord te geven voor elektronische facturatie.

  POM is opgericht in 2014 en is 100% made in Belgium.

  Spreker(s):
  • Johannes Vermeire - POM

  EVOLUEREN NAAR EEN KENNISGEDREVEN ORGANISATIE MET HET 0365 PLATFORM

  Kennismanagement is belangrijk om de efficiëntie van kenniswerkers te verbeteren. Kennis opbouwen en combineren om te innoveren zijn kritische succesfactoren in de 21ste eeuw.

  Diensten binnen de Vlaamse overheid verliezen kennis doordat grote groepen werknemers met pensioen gaan. Hoe kan die kennis worden overgedragen naar jongere werknemers?

  Het O365-platform is alom tegenwoordig bij vele organisaties, maar de invoering en het gebruik ervan zorgen toch voor uitdagingen:

  • Hoe evolueren we geleidelijk aan naar een kennisgedreven organisatie?
  • Hoe bieden we een verjongd team een moderne en efficiënte werkomgeving?
  • Hoe zetten we stapsgewijs een kennisdelingsplatform op zonder een ‘big bang’ approach?
  • Hoe richten we een kennisdelingsplatform in dat gedragen wordt door de gebruikers?
  • Hoe borgen we informatiekwaliteit en informatiebeheer op het 0365-platform?
  • Welke processen moeten we daarvoor invoeren en hoe pakken we dat aan?

  In deze sessie stellen we een aanpak voor om van het O365-platform een efficiënt, gedragen en onderhoudsvriendelijk kennisplatform te maken.

  Spreker(s):
  • Dries Verdonckt - LoQutus
  Ruimte: Bauwenszaal (2de)

  Sessie 23: Efficiënt beheer van het openbaar domein dankzij OSLO

  OSLO-standaarden worden ontwikkeld om op een gestandaardiseerde manier informatie in te winnen en te beheren. Hierdoor beschikken beslissingsnemers over betere beleidsinformatie die ze kunnen integreren in hun businessprocessen.

  Het Agentschap Wegen en Verkeer ontwikkelde een Objecttypenbibliotheek (OTL- Object Type Library) en legt uit hoe deze in elkaar zit en wat de voordelen zijn.

  Deze OTL is afgestemd met de OSLO-standaard voor inventarisaties van het Openbaar Domein. Deze standaard wordt beheerd door Informatie Vlaanderen en toegepast door ondermeer de stad Antwerpen.

  Tijdens deze inspiratiesessie komt u te weten hoe u deze standaarden ook zelf kunt inzetten in uw organisatie.

  Spreker(s):
  • Liesbet De Wolf & Raf Buyle - Informatie Vlaanderen

  • Natasha Blommaert & Raf Vanlathem - Agentschap Wegen en Verkeer

  • Joke Van De Maele - stad Antwerpen

  Ruimte: Jan van Eyckzaal (1ste)

  Sessie 27: Hoe klanten gegevens delen en gebruiken

  GEBRUIKERS VAN GEOGRAFISCHE WEBDIENSTEN AAN HET WOORD

  Binnen het spoor ‘Smart hub’ mogen uiteraard de Geografische webdiensten van Informatie Vlaanderen niet ontbreken. Wie gebruikt deze webdiensten? En vooral waarvoor?

  Na een inleiding over het aanbod en het gebruik van deze diensten komen twee voorbeelden uit de praktijk uitgebreid aan bod. Welke Geografische webdiensten worden gebruikt en op welke manier?

  Afsluiten doen we met een blik op de toekomst…

  Spreker(s):
  • Loes Deventer - Informatie Vlaanderen
  • Koen Van Daele - Onroerend Erfgoed
  • Stephan Bauwens - dept. Onderwijs en vorming

  GEOPUNT COMMUNITY: WIE GEBRUIKT GEOPUNT EN WAT DOEN ZE ER MEE?

  In september werd een Geopunt community dag georganiseerd waarbij heel interessante getuigenissen de revue passeerden. Maar ook werd, samen met de Geopunt gebruikers en de stakeholders, nagedacht over de toekomst van Geopunt.

  In deze sessie komen jullie te weten wie Geopunt gebruikt en vooral waarom en dit aan de hand van resultaten van bevragingen en getuigenissen. We lichten toe welk nut Geopunt heeft in de dagelijkse werkprocessen van de professionele gebruiker.

  Daarnaast krijgen jullie in deze sessie ook een inkijk in de toekomstplannen voor Geopunt.

  Spreker(s):
  • Laura D’heer - Informatie Vlaanderen

  Ruimte: Hubert van Eyckzaal (1ste)

  Sessie 31: Precisie dankzij satellietgegevens

  FLEPOS 3.0

  2019: het jaar van de omschakeling naar FLEPOS 3.0

  Na de succesvolle migratie in het voorjaar van het oude naar het nieuwe FLEPOS 3.0 systeem, geven we u een overzicht van de eerste bevindingen naar het gebruik. We duiden de nieuwe mogelijkheden en geven een aantal aandachtspunten en tips mee. 

  Spreker(s):
  • Bart Dierickx - Informatie Vlaanderen

  AUTONOOM VAREN IN DE WESTHOEK

  De onderzoeksgroep Intelligente Mobiele Platformen (IMP) van het departement Werktuigkunde binnen KU Leuven is actief binnen verschillende onderzoeksprojecten in het domein van geautomatiseerde binnenvaart. Meer specifiek lopen er momenteel onderzoeksprojecten rond autonome binnenvaart, efficiënte navigatie op de binnenwateren, dynamische ECDIS-kaarten en de “digital twin” voor de binnenvaart. Binnen  al deze projecten is het gebruik van FLEPOS cruciaal voor de uitbouw van nieuwe functionaliteiten. IMP heeft al praktische ervaring opgedaan met het gebruik van FLEPOS via experimenten met vaartuigen op schaalmodel op verschillende locaties. De visie (vanuit IMP) op de toekomstige lokalisatienoden wordt voorgesteld op basis van nieuwe veelbelovende toepassingsgebieden in de scheepvaartsector.    

  Spreker(s):
  • Peter Slaets - KU Leuven

  SMART CITIES, CONSTRUCTIONS, & SURVEYORS

  Arkance is de partner in het begeleiden van alle spelers van het bouwproces bij hun digitale transformatie op de werf, bij de landmeter, bij het studiebureau en bij de infrastructuur- of gebouwbeheerder. Arkance biedt geïntegreerde oplossingen voor de gehele levenscyclus van uw eigendommen. Van opmeting, planning, ontwerp, bouw naar onderhoud en gebruik.

  We stellen u de laatste nieuwe oplossingen voor van Trimble en Autodesk die gebruik maken van puntenwolken, augmented reality.

  Spreker(s):
  • Wim Van Huele - AllTerra Belux

  • Jaap Kooistra - Arkance Systems

  Ruimte: Auditorium

  Doorlopend: nieuwe dispatching van De Lijn

  In zaal Guislain 2-zaal ziet u doorlopend demonstraties en interactieve sessies van de nieuwe dispatchingtool van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. U kunt er het openbaar vervoersnet van de stad Gent/ Oost-Vlaanderen live op kaart volgen. We tonen u hoe er berichten voor de reizigers op het scherm van de haltes worden gezet.  De  aankondigingen op het haltebord van het ICC volgt u daar ook.

  De nieuwe dispatchingtool van De Lijn kadert in de volledige vernieuwing en upgrade van alle exploitatiesoftware. De Lijn stapt daarbij over naar een volledig geïntegreerde planningscyclus, met unieke bronnen op het vlak van planning, real-time informatie en reizigersinformatiesystemen. Deze “unieke bronnen” maken we zelf aan (= de dienstregeling).  De unieke real-time bron/informatie maken we ook zelf aan. Het zijn de boordcomputers op de voertuigen die hun positie aan de IVU-dispatching doorspelen via 3G/4G.  Deze real-time data zijn uniek en worden gebruikt om alle reizigersinformatiesystemen te voeden.

  Spreker(s):
  • Yvan Strubbe - De Lijn
  Ruimte: Guislain 2 (2de)
  14:30 - 15:00

  Koffiepauze

  15:10 - 16:00

  Tijdsblok 15.10 tot 16.00 uur

  Sessie 4: Innovatie door en voor de overheid

  HET PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN

  Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) wil de enorme koopkracht van de overheid meer strategisch inzetten voor innovatie. Zo wil het programma bijdragen aan een performante overheid, competitieve ondernemingen en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

  In de periode 2017-2019 heeft het PIO een portfolio uitgebouwd van een 50-tal innovatieprojecten. 40 publieke organisaties nemen deel, zowel departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, als lokale besturen en intercommunales. Het PIO biedt hen niet alleen intensieve begeleiding bij de aankoop, maar co-financiert ook de aankoop à rato van 50 procent. Zolang het tenminste gaat om de ontwikkeling of validatie van innovatieve oplossingen voor reële problemen en uitdagingen die aansluiten bij de prioriteiten van de Vlaamse Regering, Meer dan de helft van de projecten vallen onder de noemer ‘digitalisering van de overheid’.

  Tijdens de workshop stellen we het PIO aan u voor. We illustreren de werking van het programma aan de hand van enkele sprekende digitale voorbeelden. We doen dit samen met onze partnerorganisaties.

  Spreker(s):
  • Veerle Lories - Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (Departement Economie, wetenschap en innovatie)

  SANDBOX VLAANDEREN

  Met Sandbox Vlaanderen biedt de Vlaamse overheid een omgeving om veilig te experimenteren met nieuwe producten en technologieën. Het doel is een duurzame innovatiecultuur te verankeren binnen de Vlaamse overheid door samen te werken met startups. Sandbox Vlaanderen brengt overheidsteams uit diverse beleidsdomeinen samen met innovatieve bedrijven en is opgevat als een permanente marktplaats. Het is niet de bedoeling om nieuwe producten uit te vinden binnen de Sandbox. Eerder om bestaande innovatieve technologieën te testen in kortlopende experimenten van drie à vier maanden.

  Om de experimenten op te zetten vertrekken we vanuit startups die aangeven dat ze graag een experiment willen opzetten om hun product of technologie te testen en/of valideren. We gaan dan op zoek naar een geschikte partner binnen de Vlaamse overheid. Daarnaast vertrekken we ook vanuit uitdagingen geformuleerd vanuit de Vlaamse overheid. Sandbox Vlaanderen gaat dan op zoek naar startups die hiervoor een oplossing kunnen bieden.

  Sandbox Vlaanderen deelt de resultaten en inzichten van de experimenten nadien breed binnen de Vlaamse overheid.

  Spreker(s):
  • Stephane Coppens - Het Facilitair Bedrijf
  Ruimte: Guislain 1 (2de)

  Sessie 8: Dienstoverschrijdende samenwerking

  HET REGISTER VAN ONBEBOUWDE PERCELEN: VOORDELEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR AUTOMATISCHE AANMAAK

  Het register voor onbebouwde percelen (ROP) is een lijst van onbenutte bouwpercelen in woongebieden. Het is een krachtig monitorinstrument voor het woonbeleid in Vlaanderen, met in het bijzonder de mogelijkheden tot het bepalen van bouwpotentieel. Gemeentes maken het register aan en werken het bij volgens specifieke technische richtlijnen. Samen met Informatie Vlaanderen heeft het Departement Omgeving de mogelijkheid onderzocht voor een automatische aanmaak van een kwalitatief, uniform register voor onbebouwde percelen. Dit aan de hand van de basiskaart Vlaanderen (GRB) en andere beschikbare open databronnen.

  In deze sessie lichten we de historiek van het register onbebouwde percelen toe, overlopen we het bouwpotentieel en lichten we de mogelijkheden toe van een procedure voor automatische aanmaak van dit register.

  Spreker(s):
  • Hendrik Van Hemelryck - Informatie Vlaanderen
  • Wouter Brems & Jean-Paul Beys - Departement Omgeving

  MET MICROSOFT 365 EN CHANGE MANAGEMENT WERKT DE GEMEENTE WEVELGEM PRODUCTIEVER DAN OOIT

  Meer en meer besturen hebben Microsoft 365, Office 365 of staan voor deze beslissing. Dit was ook het geval voor gemeente Wevelgem. Samen onderzochten we hoe zij deze tools op een productieve manier konden inzetten via use cases of scenario's geënt op hun gemeente. Denk maar aan dienstoverschrijdend samenwerken en slimmer vergaderen. Vandaag maakt Wevelgem optimaal en productief gebruik van de nieuwe, digitale toepassingen.

  Maar hoe hebben we er nu voor gezorgd dat iedereen binnen de gemeente Wevelgem deze nieuwe manier van werken heeft omarmd? Hiervoor hebben we fors ingezet op Adoptie en Change Management waarbij telkens 3 humane factors beïnvloed werden:

  • Snelheid van adoptie
  • Optimaal gebruik
  • Bekwaamheid

  In deze sessie leert u hoe uw bestuur productief én veilig kan werken met bestaande of nieuwe toepassingen binnen Microsoft 365, toegepast op de gemeente Wevelgem.

  Spreker(s):
  • Sien De Pauw & Patrick De Neef - Synergics
  • Lisa Yserbyt - gemeente Wevelgem
  Ruimte: Van der Goeszaal (1ste)

  Sessie 12: Burgerparticipatie in een slimme stad

  PRAKTIJKVOORBEELDEN HOE MOBILITEIT EN BELEID MET OPEN DATA ONDERSTEUND WORDEN

  Er is een overvloed aan (geo)data beschikbaar voor burgers. Meer dan 6.000 datasets in de geopuntcatalogus, meer dan 10.000 datasets op het federale opendataportaal, meer dan 145000 metadatarecords in het INSPIRE-portaal. Burgers dragen zelf ook bij aan de berg beschikbare data door openstreetmap te verbeteren, apps te gebruiken of meldingen te doen.

  De steden waarin deze burgers leven, worden meer en  meer smart cities door het gebruik van sensoren. Deze sensoren maken de berg data op hun beurt nog wat groter. Het doordacht combineren, visualiseren en analyseren van data maakt een schat aan informatie vrij voor een slim beleid. Samenwerking en openheid zijn hier cruciaal.

  Deze sessie gidst je met voorbeelden uit de praktijk over de berg aan data naar de schat aan informatie. We geven u vanuit het Polivisu-project inspiratie over hoe de samenwerking tussen burgers, overheid en bedrijven een slimmer en efficiënter beleid kan ondersteunen. We focussen hierbij op mobiliteit.

  Spreker(s):
  • Kris De Pril, Jeroen Saegeman, Berdien De Roo, Gert Vervaet - Geosparc,
  • Lieven Raes - Informatie Vlaanderen

  STRESS IN THE CITY – DE IMPACT VAN STRESS EN AANPASSINGEN IN EEN STAD

  Steeds meer mensen leven in een stedelijke omgeving. Dat zorgt dikwijls voor een toename van stress. Project Stressy wil een raamwerk bieden aan het beleid en gezondsheids- en bedrijfspartners om interventies te ontwikkelen en te testen die stress tegengaan of verminderen. Het gaat hier niet alleen om sociale factoren die stress veroorzaken, maar ook om geografische.

  Binnen dit project wordt een platform ontwikkeld waarbinnen draagbare toestellen metingen uitvoeren. Die metingen worden opslagen, geanalyseerd en gevisualiseerd voor het maken, gebruiken en evalueren van interventies. Imec stelt een stand van zaken voor van het project dat in april startte. Het wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen.

  Spreker(s):
  • Sébastien Walder - imec

  CURIEUZENEUZEN: CITIZEN SCIENCE IN DE MILIEUSECTOR

  Onder het motto “samen meten, samen weten” wil de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) via kwaliteitsvolle burgerwetenschap het maatschappelijk milieubewustzijn bij burgers verhogen. Het Curieuzeneuzenproject uit 2018 was het grootste burgerwetenschapsproject over luchtkwaliteit ooit, met een grote impact en positieve uitstraling in de pers. Dankzij de unieke samenwerking tussen een krant (De Standaard), een Universiteit (UAntwerpen) en de VMM onderzochten meer dan 20.000 deelnemers mee de luchtkwaliteit in hun straat. Zelden hadden onderzoeksresultaten een dergelijke maatschappelijke impact.  Bovendien leidde het onderzoek tot een betere wetenschappelijke onderbouwing van het luchtbeleid. Naast Curieuzeneuzen werkt de VMM met partners als AIV, VITO en IMEC aan methodes om via burgerwetenschap betrouwbare en publiek toegankelijke milieugegevens (open data) te genereren met een beleidsmeerwaarde. Bovendien zijn de data inpasbaar binnen de smart city van vandaag en morgen.

  Spreker(s):
  • Michiel Van Peteghem - Vlaamse Milieumaatschappij
  Ruimte: Baekelandzaal (2de)

  Sessie 16: Betere resultaten door gegevens samen te brengen

  STAD EN PROVINCIES IN cijfers: samenwerken rond omgevingsdata

  Met provincies.incijfers.be werkten de vijf provinciale diensten Data & Analyse samen een platform uit om lokale besturen en streekgerichte organisaties te ondersteunen bij het gebruik van cijfermateriaal voor omgevingsanalyses. Dit platform groeide snel doordat de vijf organisaties voortdurend met elkaar afstemmen en expertise samenleggen.

  Deze samenwerking beperkt zich niet tot de vijf provincies. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met verschillende Vlaamse overheden en we gaan aan de slag met open datasets van de Vlaamse overheid.

  In deze sessie willen we vooral de samenwerking met de Centrumsteden toelichten. De expertise en de prioriteiten van de Centrumsteden nemen we mee bij het ontwikkelen van nieuwe indicatoren. De data en de metadata die provincies.incijfers.be ontwikkelt, stromen geautomatiseerd door naar de toepassingen van de 13 centrumsteden. Op die manier kan de centrumstad zich focussen op communicatie en het verzamelen van data specifiek voor de eigen stad.

  Spreker(s):
  • Joris Voets - Kenniscentrum Vlaamse steden
  • Joost Schouppe - Interprovinciale samenwerking Data & Analyse

  MULTIPLATFORM VISION COMPUTE OPLOSSINGEN

  Onze wereld verandert steeds sneller. Daarmee verandert ook de manier waarop we denken over de mogelijkheden die het “Internet of things” ons biedt. Het begon als een gesprek over het connecteren van wat nog niet geconnecteerd was. Nu gaat het vooral over het nuttig gebruik van de data en hoe data bedrijven helpen om sneller en betere beslissingen te nemen die tegemoetkomen aan de noden van hun klanten. Waar oorspronkelijk Artificiële Intelligentie en analytics zich in het datacenter afspeelden, is er met de komst van Computer Vision een transitie naar de edge.

  In deze sessie geeft Intel een overzicht van de verschillende elementen aan hardware en software die in een visual compute oplossing worden verweven. Hoe breng je deze elementen samen naar een operationele omgeving zodat we gemakkelijk kunnen omschakelen van edge device of AI-trainingsomgeving? En waar investeert en werkt Intel samen met het ecosysteem om dit te versnellen?

  Spreker(s):
  • David Farrow - Intel
  Ruimte: Van Rysselberghezaal (1ste)

  Sessie 20: Overheidswebsites in de cloud

  HET WEBPLATFORM: NAAR EEN PLATFORM VOOR DE WEBSITES EN DIGITALE TOEPASSINGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

  Wie een website of andere digitale toepassing beheert, herkent het vast. Een website moet vandaag de dag niet alleen goed opgebouwd zijn, over een heldere navigatiestructuur en een gebruiksvriendelijk design beschikken. De site moet ook nog eens hoog scoren in Google en andere zoekmachines, toegankelijk zijn via verschillende browsers en (mobiele) toestellen én rekening houden met verstrengde normen voor privacy.

  Geen eenvoudige klus, en al het werk dat daar naartoe gaat, gaat ten koste van de kerntaak: de doelgroep informeren over het beleid en naar de dienstverlening toeleiden.  Net om die reden is het Webplatform ontwikkeld.

  Het Webplatform maakt het makkelijk om content te beheren en het eenvoudig, herkenbaar en toegankelijk aan te bieden aan doelgroepen en stakeholders. Het Webplatform ontsluit ook makkelijk verschillende achterliggende bronnen en registers.

  In deze sessie lichten we toe welke mogelijkheden het Webplatform biedt en hoe u kunt aansluiten.

  Spreker(s):
  • Peter De Proft & Veerle Van den Broeck - Informatie Vlaanderen

  AWS BEST PRACTICES & VOORBEELDEN VOOR MIGRATIES NAAR DE CLOUD

  In de snel veranderende IT-omgeving van vandaag is de cloud van cruciaal belang voor overheidsinstelllingen. Zo profiteren ze van de nieuwste technologieën en tegelijkertijd bouwen ze hun verouderde infrastructuur af.  Er zijn veel redenen waarom onze klanten naar de cloud migreren. Soms is het een onderdeel van een groter digitaal transformatieprogramma, soms gaat het om een volledige consolidatie van het datacenter.

  Heel wat klanten zoeken immers manieren om resultaten te verbeteren, processen te optimaliseren en kosten te verlagen.

  Migreren naar AWS ontgrendelt efficiëntie en operationele voordelen. U kunt ook makkelijker inspelen op de behoeften van een snel veranderende maatschappij.

  Tijdens deze sessie tonen wij voorbeelden en goede praktijken om eenvoudig te migreren naar de cloud.

  Spreker(s):
  • Sophie Kemper - AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en studietoelagen)
  • Joris Van den Borre - Tropos.io
  Ruimte: Bauwenszaal (2de)

  Sessie 24: Gebruik van vastgoeddata

  HOE GO! ONDERWIJS MET EEN FMIS MEER HAALT UIT ZIJN VASTGOED

  Een FMIS is een software die alle vastgoed- en facilitaire processen integreert. Naast efficiënte operationele ondersteuning, zoals ruimtebeheer, onderhouds- en servicemanagement, biedt een goed FMIS vastgoedbeheerders analyses en inzichten die hen helpen de juiste beslissingen te nemen en resultaten te monitoren.

  GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap koos voor het FMIS van Spacewell en legt uit hoe ze hiermee werken voor het monitoren van 4000 gebouwen, de digitalisering van contracten, het opzetten van een meldingssysteem en het aansturen van onderhoudsmedewerkers. Er wordt ook gekeken naar projecten en data die het FMIS voeden, zoals het opmeten van gebouwen en het in kaart brengen van de gebouwomgeving. Het monitoren van het energieverbruik en preventieve onderhoudsplanning staan als volgende stappen op de agenda. Het GO! evolueert naar een datagedreven beleid voor zijn patrimonium: de rapportering vanuit het FMIS biedt hiervoor het fundament.

  Spreker(s):
  • Nele Daenen en Annick Claes - GO!
  • Eric Van Bael - Spacewell

  HAALBAARHEIDSSTUDIE NAAR MEER UNIFORME VASTGOEDINFORMATIE

  Bij elke vastgoedtransactie moeten de notaris en de vastgoedmakelaar de koper zo goed mogelijk informeren over de toestand van het aangekochte goed. Notarissen en vastgoedmakelaars vragen daarom heel wat (omgevings)informatie op bij de gemeente. Veel gemeenten trachten vandaag de antwoorden op deze vragen zoveel mogelijk te automatiseren en te digitaliseren.

  De haalbaarheidsstudie ‘vastgoedinformatie’ moet onderzoeken of er bijkomende winsten te boeken zijn door in te zetten op een meer uniforme gegevensdeling. We gaan op zoek naar de voordelen voor zowel de aanvragers (notarissen, vastgoedmakelaars en particulieren) als voor de bronbeheerders (lokale, Vlaamse en federale overheid).

  Spreker(s):
  • Ward Van Hal - VVSG
  • Jef Daems - Informatie Vlaandeen
  Ruimte: Jan van Eyckzaal (1ste)

  Sessie 28: Samenwerken op en onder het openbaar domein

  KLIP: EEN MEERWAARDE OP DE WERF

  Een planaanvraag via het kabel- en leidinginformatieportaal is meer dan een decretale verplichting. Op die manier beschikken de arbeiders op het terrein over alle relevante gegevens van de leidingen in de ondergrond. Haal het maximum uit een planaanvraag: raadpleeg alle gegevens op de werf (ook al is er geen internetverbinding) en gebruik de ruwe gegevens om werfplannen op te maken.

  De KLIP-gegevens kunnen ook geïmporteerd worden in een BIM-systeem. Daardoor wordt de positie van deze leidingen meteen meegenomen tijdens het hele ontwerp- en uitvoeringsproces.

  In deze sessie komen zowel het gebruik van de webtoepassing, de app, als de ruwe IMKL-data aan bod. Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen?

  Spreker(s):
  • Liesbeth Rombouts - Informatie Vlaanderen
  • Geert De Smedt - Arcadis Belgium

  SAMENWERKEN OP EN ONDER HET OPENBAAR DOMEIN

  Onder het openbaar domein (de stoep, het fietspad, de rijbaan, ...) ligt een gigantisch netwerk van kabels- en leidingen. Werken aan deze netwerken brengt niet enkel hoge kosten met zich mee op financieel vlak, de hinder voor buurtbewoners is vaak niet te onderschatten.

  Tijdens deze sessie nemen we u mee op de zoektocht naar verschillende optimalisaties:

  • Hoe vinden we meer synergie tussen het lokaal bestuur en de vele netwerkbeheerders?
  • Hoe kunnen werven en werken beter gecoördineerd worden met minder hinder als resultaat ?
  • Hoe ondersteunen we netwerkbeheerders bij de automatisaties van GIPOD en de koppelingen met andere IT-platformen?
  • Hoe zorgen we voor een efficiënt vergunningsproces met een duidelijke communicatie naar de burger?
  Spreker(s):
  • Luc De Heyn - Merkator
  Ruimte: Hubert van Eyckzaal (1ste)

  Sessie 32: Geodata slimmer gebruiken

  AUTOMATISCH DIGITALISEREN VAN GIS LAGEN M.B.V. AI

  Het digitaliseren van GIS-lagen is een tijdrovende bezigheid. De initiële intekening is al veel werk, het nadien onderhouden is nog moeilijker om vol te houden.

  Door gebruik te maken van diepe neurale netwerken is het mogelijk om sommige lagen op een automatische manier aan te maken, op basis van bijvoorbeeld luchtfoto’s.

  Om het beheer van de landbouwgebruikspercelen efficiënter te maken en om op een aantal beleidsvragen een antwoord te kunnen geven, wordt deze techniek toegepast bij het Departement Landbouw en Visserij.

  Spreker(s):
  • Jan Jacobs - Departement Landbouw en Visserij

  HOE MÉÉR VOORDEEL TE HALEN MET 3D LASERSCANNING?

  • Snel & accuraat , de scanner registreert alles tot in het kleinste detail
  • Expertise & ervaring landmeter met klassieke metingen
  • Vereenvoudiging export en mogelijkheden naar je huidig CAD programma (Pythagoras, Autocad, ..
  • Live registratie van puntenwolk
  • Vrij bepalen van assenstelsel
  • Automatisch maken van grondplannen, snedes & zichten , vectorisatie
  • Wegfilteren van objecten, Detail Scanning 
  • 3D visualisatie , afstandsmetingen,  eenvoudig bekijken van laserdata
  Spreker(s):
  • Filip Van den Abeele , Patrick Lebbe & Alain Schuermans - Repro
  Ruimte: Auditorium

  Doorlopend: nieuwe dispatching van De Lijn

  In zaal Guislain 2-zaal ziet u doorlopend demonstraties en interactieve sessies van de nieuwe dispatchingtool van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. U kunt er het openbaar vervoersnet van de stad Gent/ Oost-Vlaanderen live op kaart volgen. We tonen u hoe er berichten voor de reizigers op het scherm van de haltes worden gezet.  De  aankondigingen op het haltebord van het ICC volgt u daar ook.

  De nieuwe dispatchingtool van De Lijn kadert in de volledige vernieuwing en upgrade van alle exploitatiesoftware. De Lijn stapt daarbij over naar een volledig geïntegreerde planningscyclus, met unieke bronnen op het vlak van planning, real-time informatie en reizigersinformatiesystemen. Deze “unieke bronnen” maken we zelf aan (= de dienstregeling).  De unieke real-time bron/informatie maken we ook zelf aan. Het zijn de boordcomputers op de voertuigen die hun positie aan de IVU-dispatching doorspelen via 3G/4G.  Deze real-time data zijn uniek en worden gebruikt om alle reizigersinformatiesystemen te voeden.

  Spreker(s):
  • Yvan Strubbe - De Lijn
  Ruimte: Guislain 2 (2de)
  16:00 - 17:30

  Afsluitende receptie