Project 'Gezond bewegen'

Met het pilootproject ‘Gezond bewegen’ laat de Vlaamse overheid medewerkers kennismaken met een gezonde en actieve levensstijl, en de effecten daarvan op het eigen welzijn. Zo voorkomen we stress en burn-out. 

Wat is het project 'Gezond bewegen'?

Tweeëndertig personeelsleden van de Vlaamse overheid krijgen de kans om onder professionele begeleiding bewegen een belangrijke plek te geven in hun dagelijks leven. Dat gebeurt in samenwerking met Sport Vlaanderen en een externe partner die de rol van coach opneemt.

De deelnemers worden getraind gedurende een bepaalde periode, zowel fysiek als mentaal. Daarnaast krijgen ze inhoudelijke workshops over thema’s als gezonde voeding, mentale weerbaarheid, hoe anderen motiveren,... Want de drempel om te bewegen of te sporten ligt soms hoog: te weinig tijd, blessures, ziekte, gebrek aan interesse, gebrek aan motivatie, kostprijs,... 

Dit project is een samenwerking tussen verschillende entiteiten: het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), Sport Vlaanderen, het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en het Departement Kanselarij en Bestuur (KB) met 13 en de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming. AgO neemt de kosten grotendeels op zich. Projectsponsor is Karine Moykens, secretaris-generaal van het departement WVG. Ontdek hier haar verhaal en waarom ze meter is van 'Gezond bewegen'.

Beluister het campagnelied 'Bewegen is een noodzaak' (klik op de afbeelding rechtsboven) dat speciaal voor dit project werd gemaakt door Johan Schots en Erwin Vloebergh (AgO). Lees hier meer over het lied.

Benieuwd hoe het gaat met de deelnemers? Lees hier hun blogs.

Bekijk de tips van Ilse om gezond te bewegen op het werk.

Voor wie?

Iedereen die werkt bij de Vlaamse overheid heeft de kans gekregen om zich kandidaat te stellen. Uit de 620 kandidaten die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn 32 deelnemers geselecteerd in november 2016. Bij de selectie heeft het projectteam vooral gekeken naar hun (gebrek aan) ervaring met bewegen of gezonde voeding en hun motivatie om daar iets aan te doen. 

We richten ons dus niet op wie al regelmatig met sport of bewegen bezig is. Want ook mensen die niet zo veel bewegen, of zelfs helemaal niet, kunnen bepaalde (sportieve) doelen bereiken.

Dit project focust zich op laagdrempelige en toegankelijke vormen van beweging. Voor elke deelnemer wordt er een haalbaar traject op maat uitgestippeld, op basis van hun talenten en interesses. Dat kan gaan van lopen of fietsen tot dansen en zwemmen. Zo ervaren ze zelf dat ze zich beter gaan voelen en beter zullen kunnen presteren door meer te bewegen en gezonder te leven.

We verwachten wel dat de deelnemers zich engageren, want de trainingen en coachingssessies vinden vooral buiten de werkuren plaats. De deelnemers zullen na dit experiment ook de rol van ambassadeur opnemen binnen hun entiteit zodat ze hun verhaal en ervaringen delen, ook bij de rest van de Vlaamse overheid. We verwachten ook dat ze binnen de eigen entiteit mee gezondheidsacties uitwerken. Dat kan dan weer als inspiratie dienen voor andere entiteiten. 

Kandidaten die niet geselecteerd zijn, krijgen wel de kans om gratis hun fitheid te testen.

Timing

 • 15 september 2016: Het project ‘Gezond bewegen’ wordt gelanceerd tijdens de jaarlijkse Sportdag. Vanaf dan kunnen geïnteresseerden een motivatiebrief en vragenlijst indienen.
 • 21 oktober 2016: Deadline om je kandidaat te stellen.
 • November 2016: De kandidaten krijgen te horen of ze geselecteerd zijn voor het project.
 • 19 december 2016: De geselecteerde deelnemers maken kennis met elkaar en met het project tijdens de startavond. Hier vind je de presentatie en de planning.
 • 16 januari 2017: Workshopavond 1 (Persoonlijkheid & motivatie + link bewegen)
 • 23 januari 2017: Fitheidstest 1.0
 • 27 februari 2017: Workshopavond 2 (Omgeving & gezonde levensstijl + link bewegen)
 • 27 maart 2017: Workshopavond 3 (Stress en bewegendoorbreek de zitmarathon)
 • 20 april 2017: Fitheidstest 2.0
 • 15 mei 2017: Terugkomdag

   Beweging als wapen tegen stress

   Voldoende slaap, beweging en een gezonde voeding helpen om beter gewapend te zijn tegen stress. De Vlaamse overheid promoot een gezonde levensstijl bij haar personeelsleden en sensibiliseert hen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen. 

   Het project 'Gezond bewegen' is een van de initiatieven van het actieplan tegen stress en burn-out. Lees hier meer over de verschillende acties.

   Bouw met ons mee aan een werkplek waar iedereen zich goed voelt

   Contact