chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Project ‘ISAE3402’

  Ben jij als HR-verantwoordelijke binnen de Vlaamse overheid op zoek naar meer informatie over de rapporteringsstandaard 'ISAE3402'. Op deze webpagina lees je hier meer over. Dit project versterkt de kwaliteit en de transparantie van de uitbestede loonverwerkingsdienstverlening aan het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).

  Voor wie?

  In het kort

  Agentschappen en departementen besteden bepaalde financiële activiteiten, die niet behoren tot hun kernprocessen, uit aan AgO. Bijvoorbeeld: de berekening van het salaris of de verwerking van de sociale en fiscale aangiftes. Een ‘ISAE3402-rapport’ geeft weer hoe AgO als dienstverleningsorganisatie deze processen beheert. 

  Goed om te weten: het Dienstencentrum Boekhouding van het Departement Financiën en Begroting (DFB) beschikt ook over een rapporteringsstandaard ‘ISAE3402’ voor het uitvoeren van betalingen, de boekhoudkundige controle op uitgaven, het beheer van vast actief, kwartaalreconciliaties, …

  Wat is een ‘ISAE3402-rapport’?

  Het ISAE3402-rapport bestaat uit een aantal vaste onderdelen en beschrijft de processen en de beheersmaatregelen. Een externe auditor: 

  • beoordeelt het ontwerp en de geschiktheid van elke beheersmaatregel en toetst die aan de hand van 1 geschikt voorbeeld (type I rapport) 
  • evalueert het bestaan, het ontwerp en de consistente toepassing van de maatregelen over een bepaalde periode in de tijd (type II rapport)

  Het project

  Het project ISAE3402’ bestaat uit twee delen:

  • een inhoudelijk luik met een beschrijving van de uitbetaling van de lonen, de verwerking van vergoedingen, toelagen en sociale voordelen, de verwerking van fiscale en sociale aangiftes en de creatie van het loonlastenattest
  • een IT-luik met een beschrijving van het wijzigingsbeheer, de logische toegangsbeveiliging en de IT-operaties

  Deze basis wordt in de volgende (jaarlijkse) opleveringen stelselmatig uitgebreid met de invoer en controle van de loongegevens, wetwijzigingen en de tweede pensioenpijler. 

  Wat is het doel van het project?
  • Kwaliteit en professionaliteit verhogen van zowel de aan AgO uitbestede dienstverlening als het daaraan verbonden risicobeheer.
  • Transparantie vergroten: inzicht bieden in de werking door het beschrijven van de processen en de beheersmaatregelen.
  • Versterken van het ‘single-audit-principe’ binnen de Vlaamse overheid: door middel van de ISAE3402-rapporten wordt een afname gecreëerd van de controlewerkzaamheden van de revisoren bij de gemeenschappelijke dienstencentra. 

  Planning en stand van zaken

  • 30 apr

   Oplevering van rapport type I

   Op 30 april 2021 werd het rapport type I opgeleverd. De auditor beoordeelde het ontwerp en de geschiktheid van elke beheersmaatregel en de werking ervan aan de hand van een geschikt voorbeeld.  

  • 1 mei

   Eerste ISAE3402-rapport

   In 2021 werd het ISAE3402-rapport voor de eerste keer opgeleverd. Daardoor was er een uitzonderlijk korte referentieperiode (van mei tot en met september). De referentieperiode loopt in de toekomst steeds van november tot en met oktober. 

  • jul

   Audit deel 1

   In het midden van de referentieperiode evalueerde de auditor de beheersmaatregelen voor de eerste keer aan de hand van willekeurig bepaalde steekproeven.

  • 1 okt

   Audit deel 2

   Op 1 oktober 2021 verliep de referentieperiode en evalueerde de auditor de beheersmaatregelen voor de tweede keer aan de hand van willekeurig bepaalde steekproeven.

  • nov

   Rapport type II en start referentieperiode rapport 2022

   Begin november 2021 leverde de auditor het rapport type II op met de evaluatie over het bestaan, het ontwerp en de consistente toepassing van de maatregelen over de referentieperiode.  

   Dit is meteen ook de start van de volgende referentieperiode voor het rapport in 2022. 

  • mrt

   Aanstelling auditor

   De aanstelling van de externe auditor verloopt via een overheidsopdracht. De verwachte start van de nieuwe auditor is maart 2022. Samen met die nieuwe auditor wordt de verdere timing en praktische werking van de audit vanaf dit moment bepaald.

  • nov

   Tweede ISAE3402-rapport

   In de loop van november 2022 wordt het rapport over de referentieperiode november 2021 tot en met oktober 2022 opgeleverd en toegelicht. 

  Het projectteam

  Inge Cammaerts – projectleider
  Agentschap Overheidspersoneel – afdeling HR-technologie en Data

  Els De Cremer – projectleider
  Departement Financiën en Begroting - afdeling Dienstencentrum Boekhouding 

  Meer informatie

  Neem op 14 december 2021 (van 10.45 tot 12 uur) deel aan de digitale infosessie en kom meer te weten over:

  • het doel en de scope van het rapport
  • hoe het is opgebouwd
  • wat de resultaten zijn
  • wat de toekomst brengt

  Interesse? Schrijf je in via de module Leren.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer AgO via het Vlimpers-contactformulier.  

  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).