chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 1995

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening

  24/01/1995

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (functioneringsevaluatie)

  16.40

  24/01/1995

  17/02/1995

  Voorontwerp van decreet betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden

  20.55

  27/01/1995

  16/01/1995 

   De formele beslissingen van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap inzake de invoering van de vlakke loopbaan in niveau 2 en de weddeaanpassing in niveaus 3 en 4

  20.56 

  15/02/1995 

  16/01/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie

  20.57

  08/03/1995

   27/01/1995

   Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen

  21.58

  18/05/1995

   16/01/1995

   Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  22.59

   17/02/1995

  16/01/1995 

   Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  22.60

  21/02/1995 

  16/01/1995

  Ontwerp van besluit van de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie

  22.61

  08/03/1995

  16/01/1995

  Ontwerp van besluit van de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams Brabant houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie

  22.62

  08/03/1995

  16/01/1995

  Ontwerp van besluit van de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie

  22.63

  08/03/1995

  16/01/1995

  Ontwerp van besluit van de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie

  22.64

  08/03/1995

  16/01/1995

  Ontwerp van besluit van de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie

  22.65

  08/03/1995

  17/02/1995

   Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  23.66

  08/03/1995

  31/03/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  23.67 

  23/05/1995 

  17/02/1995

   Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  23.68

  31/03/1995 

  19/01/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het Vlaams instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  24.70

  21/02/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  25.71

  08/03/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de instelling Kind en Gezin en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  25.72

  19/04/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  25.73

  19/04/1995

  29/03/1995

  OPZ Geel

  25.74 

  09/06/1995 

  29/03/1995

   OPZ Rekem

  25.75 

  09/06/1995

  22/02/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  26.76

  18/05/1995

  27/02/1995

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de staking bij het openbaar vervoer

  27.77

  21/02/1995

  15/03/1995

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 1994 tot vaststelling van de weddeschalen in sommige Vlaamse openbare instellingen

  28.78

  15/03/1995

   

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Vlaamse Landmaatschappij

  28.79

  15/03/1995

   

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie die aan de Vlaamse Milieumaatschappij worden overgedragen

  28.80

  15/03/1995

   

  OPZ (11%)

  29.81

  23/03/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  30.82

  16/05/1995

  13/04/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (VPS) – verlenging overgangsregeling nieuwe statutaire regeling loodsenkorps

  31.83

  13/04/1995

   

  De examenprogramma’s voor de vergelijkende bekwaamheidsproeven voor bevordering tot chefloods – afdeling Zeewezen Kust en afdeling Zeewezen Schelde – en stuurman van de Loodsboot

  31.84

  13/04/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (VPS) – ontwerpbesluit II, implicaties beurtregeling loodsenkorps

  31.85

  13/04/1995

   

  De examenprogramma’s voor de bijzondere vergelijkende bekwaamheidsproeven voor technisch assistent – afdeling Zeewezen Kust, loodswezen Vlissingen

  31.86

  13/04/1995

  18/04/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Dienst voor de Scheepvaart en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  26.49

  29/05/1995

   

  De afspraken m.b.t. de groepstoelage voor de Vlaamse Openbare Instellingen

  32.87

  29/05/1995

  28/04/1995

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1987 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij Kind en Gezin

  33.87

  09/05/1995

   

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij Kind en Gezin

  33.88

  09/05/1995

   

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende bijzondere administratieve bepalingen voor de personeelsleden van Kind en Gezin

  33.89

  09/05/1995

   

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de mate waarin bepaalde diensten die vóór 1 januari 1980 bij het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn werden gepresteerd in aanmerking komen voor de berekening van de niveau-, de graad- of de dienstanciënniteit

  33.90

  09/05/1995

   

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Administratieve Diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs

  33.91

  08/05/1995

  15/05/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  34.92

  18/05/95

  16/05/1995

  De artikelen 5, §3 en 9 van het ontwerp van besluit betreffende het Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen

  35.93

  06/06/1995

  17/05/1995

  Voorstel m.b.t. de organisatie van een aanwervingsexamen voor:
  - technicus (rang C1) (bos- en natuurwachter) ten behoeve van het departement Leefmilieu en Infrastructuur
  - arts (rang A1), ten behoeve van de afdeling Verzorgingsinstellingen, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
  - adjunct van de directeur (rang A1) – statisticus, ten behoeve van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
  - deskundige (rang B1) – Consulent en Preventieconsulent, ten behoeve van de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg en de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbanken, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
  - technicus (rang C1) Hydrografisch assistent, voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur
  - ingenieur (rang A1), voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur
  - deskundige (rang B1) – adjunct-inspecteur, voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur

  36.94A tot 36.94H

  13/06/1995

  24/05/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (ontwerpbesluit II – statutaire bepalingen voor het loodsenkorps)

  37.95

  24/05/1995

  02/06/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  38.96

  12/06/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1975 tot vaststelling van het geldelijk statuut en van sommige bepalingen van het administratief statuut van het personeel van de Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever

  38.97

  06/06/1995

  20/09/1995

  Voorstel tot instelling van de graad van technisch installateur (vlakke loopbaan) bij de Nederlandse Radio- en Televisie Uitzendingen in België – Omroep van de Vlaamse Gemeenschap – BRTN

  39.98

  20/09/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de personeelsleden van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen voor het jaar 1991

  39.99

  20/09/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de personeelsleden van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen voor het jaar 1992

  39.100

  20/09/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van regelen inzake organisatie en werking van de diensten van de Vlaamse Regering en van de Vlaamse openbare instellingen

  39.101

  16/11/1995

  24/09/1995

  De voorstellen met betrekking tot de organisatie van aanwervingsexamens voor:
  - juristen (adjuncten van de directeur) (rang A1) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en sommige Vlaamse openbare instellingen
  - informaticus (rang A1) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  - adjunct van de directeur (voor Ruimtelijke Ordening) (rang A1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
  - technicus (functie: graficus – standenbouwer) (rang C1) voor het departement Coördinatie (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  40.102

  06/10/1995

   

  Voorstel met betrekking tot de organisatie van een bijzonder vergelijkend examen voor overgang naar de graad van programmeur (rang B1) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

     

  24/10/1995

  De artikelen 57 en 58 (Dienst voor de Scheepvaart) en artikel 60 (N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen) over het ontwerp van programmadecreet

  41.103

  24/10/1995

  13/11/1995

  Voorontwerp van decreet tot wijziging van sommige bepalingen van titel II van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995

  42.104

  28/11/1995

  01/12/1995

  De voorstellen van examprogramma voor de aanwervingsexamens in uitvoering van het wervingsplan 1994 van:
  - deskundige (functie: verpleegkundige) (rang B1) voor de afdeling Verzorgingsinstellingen van de administratie Gezondheidszorg van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
  - deskundige (functie: opvoeder-begeleider) (rang B1) voor de Gemeenschapsinstellingen Bijzondere Jeugdbijstand van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (standplaats: Mol, Ruiselede en Beernem);
  - technisch assistent (functie: electricien) (rang D1) voor de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheek van de administratie Sociaal-Cultureel Werk van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
  - technicus (houtbewerking) (rang C1) voor de afdeling Beeldende Kunst en Musea van de administratie Kunst van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

  43.105

  11/12/1995

  01/12/1995

  De voorstellen van examenprogramma voor de bijzondere vergelijkende overgangsexamens voor:
  a) overgang naar de graad van technisch assistent (functie hoofdsluiswachter – rang D1) bij de afdeling Bovenschelde;
  b) overgang naar de graad van schipper (functie veerdiensten – rang D1)
  de voorstellen van examenprogramma voor de vergelijkende overgangsexamens voor:
  a) overgang naar de graad van schipper (rang D1) bij de afdeling Zeewezen Kust (station Vlissingen);
  b) overgang naar de graad van schipper (rang D1) bij de afdeling Zeewezen Schelde (station Antwerpen)

  43.106

  12/12/1995

  07/12/1995

  Voorstel met betrekking tot de vergelijkende bekwaamheidsproef loods- kapitein van de loodsboot

  44.107

  12/12/1995

  12/12/1995

  De loodsenproblematiek

  45.108

  15/12/1995

  15/12/1995

  De voorstellen van examenprogramma’s voor de aanwerving van:
  - adjunct van de directeur (functie: verantwoordelijke van restauratieateliers en labo’s) ten behoeve van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium;
  - adjunct van de directeur voor de afdeling Aankopen, administratie Logistiek, departement Algemene Zaken en Financiën

  47.110

  06/01/1996

  20/12/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  46.109

  20/12/1995

  naar boven