chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 1998

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening

  07/01/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  88.224

  07/01/1998

  07/01/1998
  12/02/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor bepaalde categorieën van ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  88.225

  12/02/1998

  07/01/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de waarneming van een hoger ambt

  88.226

  07/01/1998

  16/01/1998
  02/02/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de opdrachthouders en projectleiders

  88.227

  03/02/1998

  22/01/1998
  25/02/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het verlof voor opdracht betreft

  88.228

  25/02/1998

  12/02/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft de loopbanen bij de entiteit sturing en controle informatica

  89.236

  12/02/1998

  18/02/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat de kustloodsen en de wervingsreglementen betreft

  90.237

  28/04/1998

  18/02/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 houdende regeling van het zeegeld van het varend personeel van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart

  92.239

  25/02/1998

  18/02/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut wat het zeegeld betreft

  92.240

  25/02/1998

  03/03/1998

  Voorontwerp van decreet betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van de technologische innovatie m.b.t. de artikelen 15 en 16 inzake het IWT

  93.241

  02/03/1998

  26/03/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft de rechtspositie van de directeur-generaal met de functie IT-manager

  94.242

  26/03/1998

  26/03/1998

  De nota met betrekking tot de beslissing omtrent de continuïteit in de overgangsperiode wat betreft het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de opdrachthouders en projectleiders

  94.243

  26/03/1998

  14/05/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1995-1996

  aanv.prt:

  85.213B

  19/05/1998

  26/05/1998

  Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT over de aanpassingen van het administratief personeelsstatuut VRT

  95.244

  02/09/1998

  26/05/1998

  Ontwerp van sectoraal akkoord voor het contractueel personeel bij de VRT

  95.245

  09/11/1998

  28/05/1998

  VLOPERA: de rechtspositie van het contractuele personeelslid

  96.246

   

  28/05/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 houdende organisatie van de instelling Kind en Gezin en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  96.247

  28/05/1998

  28/05/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van speciaal assistent (functie: loodsdienstregelaar / rededienstcoördinator) voor de afdeling Loodswezen van de administratie Waterwegen en Zeewezen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur

  96.248

  04/06/1998

  16/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van een deskundige (toezichter van werken der aannemingen) (rang B1) van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  97.249

  16/06/1998

  16/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van adjuncten van de directeur (functie: statisticus) (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse regering

  97.250

  16/06/1998

  16/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van medewerkers (rang C1) voor de diensten van de Vlaamse regering en sommige Vlaamse openbare instellingen

  97.251

  16/06/1998

  16/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van adjuncten van de directeur (specialisatie: natuurbehoud) (rang A1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur en een adjunct van de directeur (specialisatie: ecohydrologie) voor het Instituut voor Natuurbehoud

  97.252

  16/06/1998

  16/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van deskundigen (functie: preventieconsulent) (rang B1) voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  97.253

  16/06/1998

  16/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van deskundigen (functie: consulent-hulpverlener) (rang B1) voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  97.254

  16/06/1998

  16/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van deskundigen (functie: opvoeder-begeleider) (rang B1) voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand "De Kempen" te Mol van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  97.255

  16/06/1998

  16/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van deskundigen (functie: opvoeder-begeleider) (rang B1) voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand "De Zande" te Ruiselede van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  97.256

  16/06/1998

  16/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van deskundigen (functie: opvoedster-begeleidster) (rang B1) voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand "De Zande" te Beernem van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  97.257

  16/06/1998

  16/06/1998
  25/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van deskundige (functie: statisticus) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering

  97.258

  02/07/1998

  16/06/1998
  25/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van deskundige (functie: revisor-boekhouding) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering

  97.259

  02/07/1998

  16/06/1998
  25/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van deskundige (functie: directiesecretaris) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering

  97.260

  02/07/1998

  16/06/1998
  25/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van deskundige (functie: toezichter van werken der aannemingen) (rang B1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  97.261

  02/07/1998

  16/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van adjuncten van de directeur (industrieel ingenieurs bouwkunde) (rang A1) voor de administratie Wegen en Verkeer – departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  97.263

  25/06/1998

  16/06/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van een technicus (functie: wegenwachter) (rang C1) voor de administratie Wegen en Verkeer – departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse gemeenschap)

  97.264

  25/06/1998

  18/06/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de salarisschalen van de contractuele betrekkingen van sectorverantwoordelijke schoonmaak en werfverantwoordelijke schoonmaak betreft

  98.262

  18/06/1998

  25/06/1998

  Ontwerp van omzendbrief betreffende de deontologische code voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering

  99.265

  15/07/1998

  25/06/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de regeringscommisssarissen bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

  99.266

  02/07/1998

  15/07/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  100.267

  15/07/1998

  15/07/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het administratieve statuut van de commissaris-coördinator bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

  100.268

  04/09/1998

  29/07/1998

  Verlenging mandaten VGV

  100.269

   

  29/07/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk betreft

  101.270

  29/07/1998

  29/07/1998

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de contractuele betrekking van Vlaams bouwmeester

  101.271

  29/07/1998

  08/09/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  102.272

  22/09/1998

  08/10/1998

  UZ Gent: De uitvoering van het raamakkoord van 03.06.1998 betreffende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector in de schoot van de openbare ziekenhuizen en de openbare psychiatrische verzorgingsinstellingen, wat het Universitair Ziekenhuis Gent betreft

  104.274

  14/10/1998

  18/09/1998
  08/10/1998
  14/12/1998

  De krachtlijnen nieuw personeelsstatuut Export Vlaanderen

  104.275

  14/12/1998

  09/10/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het toepassingsgebied en de procedure tot aanwijzing in een mandaatgraad betreft

  105.276

  12/10/1998

  09/10/1998

  De artikelen 27,28,29,§3,44 en 56 van het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

  105.277

  15/10/1998

  20/10/1998
  04/12/1998

  De uitvoering van het raamakkoord van 03.06.1998 betreffende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector in de schoot van de openbare ziekenhuizen en de openbare psychiatrische verzorgingsinstellingen, wat het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem betreft

  106.279

  04/12/1998

  20/10/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  106.280

  20/10/1998

  20/10/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het organogram van het departement Onderwijs betreft

  106.281

  27/10/1998

  14/10/1998
  29/10/1998

  Voorontwerp van decreet tot regeling van de rechtspositie van het statutair en contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor

  107.282

  30/10/1998

  19/11/1998

  Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT tot wijziging van de VRT-regeling inzake loopbaanonderbreking en VVP

  108.283

  14/04/1999

  19/11/1998

  Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT tot instelling van een nieuwe graadnaam en de erbij horende salarisschaal: gespecialiseerd administratief medewerkersecretaris radio/tv-productie (klasse 8)

  108.284

  26/11/1998

  04/12/1998

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie

  109.285

  04/12/1998

  04/12/1998

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de wijze waarop eenmalig personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse openbare instellingen kunnen overgaan naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

  109.286

  04/12/1998

  04/12/1998

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

  109.287

  04/12/1998

  04/12/1998

  Voorontwerp van decreet tot wijziging van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949

  109.288

  04/12/1998

  10/12/1998

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het loodsenkorps betreft

  110.289

  10/12/1998

  14/12/1998

  Voorontwerp van sectoraal akkoord 1997-1998 voor de diensten van de Vlaamse regering en sommige Vlaamse openbare instellingen

  111.290

  19/12/1998

  14/12/1998

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  111.291

  14/12/1998

  naar boven