chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2014

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  20/01/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van drie statutaire personeelsleden van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan het agentschap Jongerenwelzijn 332.1064 24/01/2014
  20/01/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van twee statutaire en twee contractuele personeelsleden van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap aan het agentschap Jongerenwelzijn 332.1065 24/01/2014
  20/01/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van één statutair personeelslid van het agentschap Jongerenwelzijn aan het agentschap Kind en Gezin 332.1066 24/01/2014
  20/01/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van één contractueel personeelslid van het agentschap Kind en Gezin aan het agentschap Jongerenwelzijn 332.1067 24/01/2014
  20/01/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van een personeelslid van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs aan het Departement Onderwijs en Vorming 332.1068 24/01/2014
  20/01/2014 Intern Verzelfstandigd Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (IVA MDK): Aangepast selectiereglement Chefloods Nautisch dienstchef 332.1069 24/01/2014
  20/01/2014 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding: Wervingsprocedure toegankelijk voor kandidaten met competenties verworven buiten het diploma - functie Communicatiemanager 332.1070 24/01/2014
  20/01/2014 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanpassing van de rechtsbescherming van de klokkenluiders 332.1073 24/01/2014
  17/02/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 333.1074 21/02/2014
  17/02/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 333.1075 21/02/2014
  17/02/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie aan het Departement Onderwijs en Vorming 333.1076 21/02/2014
  17/02/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie aan het Departement Werk en Sociale Economie 333.1077 21/02/2014
  17/02/2014 Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vast benoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden 333.1078 21/02/2014
  17/02/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 333.1079 21/02/2014
  19/03/2014 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur  van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - advies Raad van Beroep aan Raad van bestuur bij negatieve evaluatie 334.1080 04/04/2014
  19/03/2014 Wijziging aan het arbeidsreglement van het Universitair Ziekenhuis Gent - Rokersbeleid 334.1081 04/04/2014
  19/03/2014 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges 334.1082 21/03/2014
  19/03/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2010 houdende vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en houdende oprichting van een Sociale Dienst voor het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de toevoeging van de regeling van de reis- en verblijfkosten voor de zorgregisseurs 334.1083 21/03/2014
  19/03/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 334.1084 21/03/2014
  19/03/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel 334.1086 21/03/2014
  25/03/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de overheveling van Personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België naar het extern verzelfstandigd agentschap Plantentuin Meise en andere bepalingen 332.1072 28/03/2014
  19/03/2014 en 26/04/2014 Ontwerp van omzendbrief 'plaats- en tijdonafhankelijk werken' 334.1085 09/05/2014
  28/04/2014 nv De Scheepvaart: wervingsprocedure toegankelijk voor kandidaten met competenties verworven buiten het diploma - functie adjunct van de directeur PCO 334.1087 09/05/2014
  15/07/2013 en 19/05/2014 Ontwerp van omzendbrief: kwaliteitscriteria voor selecties en selectoren 327.1051 23/05/2014
  19/05/2014 en 23/06/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het pesoneel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toelage voor gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke weken en de wachttoelage 336.1088 04/07/2014
  19/05/2014 Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK): arbeidsreglement 336.1090 06/06/2014
  23/06/2014 en 07/07/2014 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams  personeelsstatuut van 13 januari 2006,  wat betreft de invoering van de functieclassificatie, het topkader en andere bepalingen 337.1091 16/07/2014
  29/09/2014 De invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm voor het agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 338.1092 03/10/2014
  03/11/2014 VRT: uitbetaling loon van december 339.1093 21/11/2014
  03/11/2014 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Landmaatschappij 339.1094 21/11/2014
  03/11/2014 ontwerp van intern protocol van de Vlaamse Maatschappij voor
  Watervoorziening (De Watergroep) betreffende een sociaal akkoord voor de periode 2013-2014
  339.1095 21/11/2014
    

  naar boven