chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2019

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  17/12/2018, 14/01 en 21/01/2019 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden 380.1215 01/03/2019
  21/01/2019 De contractuele invulling van vacante betrekkingen bij het Agentschap Facilitair Bedrijf 381.1216 01/03/2019
  21/01/2019 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden 381.1217 25/01/2019

  21/01/2019, 25/02/2019

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de overheveling vanaf 1 januari 2019 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming 381.1218 05/04/2019
  21/01/2019, 25/02/2019

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft   diverse bepalingen in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming

  381.1219 05/04/2019
  25/02/2019 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 382.1220 01/03/2019
  25/03 en 29/04/2019 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft mobiliteitsmaatregelen en andere bepalingen 383.1221 24/05/2019
  25/03/2019 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal - Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie 383.1222 29/03/2019
  25/03/2019 De Watergroep: Sociaal akkoord 2017-2018 383.1223 29/03/2019
  25/03/2019 De Watergroep: aanpassingen aan het personeelsstatuut 383.1224 29/03/2019
  29/04/2019 VRT: Reglement woon-werkverkeer 384.1225 03/05/2019
  VRT: Aanvullend Pensioenreglement van het onder contract staand  personeel  - Aanpassingen 384.1226 03/05/2019
  20/05/2019 Vlaams Pensioenfonds (VPF) aanvullend pensioen voor de contractuelen van de diensten van de Vlaamse  Overheid (DVO) informatie- en consultatiefase : pensioenfiche 385.1127 28/06/2019
  24/06/2019 Ontwerp van Sectoraal akkoord 2017-2019 386.1228 28/06/2019
  24/06/2019 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2017 - 2019 386.1229 28/06/2019
  24/06/2019 Vlaams Pensioenfonds (VPF) - aanvullend pensioen voor de contractuelen van de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) informatie- en consultatiefase : verklaring inzake de beleggingsbeginselen 386.1230

  28/06/2019

  16/12/2019 De invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor het contractueel personeel van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) 387.1231 20/12/2019
  16/12/2019 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht 387.1232 20/12/2019
  16/12/2019 Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëffiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen 387.1233 24/01/2020