chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2017

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  06/03/2017 ontwerp van omzendbrief betreffende de aanwervings- en arbeidsvoorwaarden voor jobstudenten en de toepasselijke regels van de sociale zekerheid en fiscaliteit 360.1162 17/03/2017
  ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van de vzw Plan C door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 361.1163 17/03/2017
  ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, wat betreft de overheveling van personeelsleden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 361.1164 17/03/2017
  27/03/2017 VRT: Implementatie Sociaal Plan 362.1165 21/04/2017
  27/03, 24/04 en 15/05/2017

  Zeewezen: Akkoorden loodswezen 4 maart 2016:
  - schaalvergrotingscoëfficiënten
  - integratie toelagen in salaris

  - uitvoeringplan verhoging collectieve prestatienorm

  362.1166 16/06/2017
  24/04/2017

  UZ Gent: Optrekking leeftijd bij ambtshalve pensionering om medische redenen

  362.1167 02/06/2017

  UZ Gent: Vlaams zorgkrediet en thematische loopbaanonderbreking

  363.1168 02/06/2017

  UZ Gent: Punctuele wijzigingen arbeidsreglement

  363.1169 14/07/2017
  het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid met het oog op de invoering van de functies “back-up chef catering kleine keuken” en “back-up chef catering middelgrote keuken” bij het Agentschap Facilitair Bedrijf 363.1170 12/05/2017
  voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur - regeling rond westelijk ontvangers 363.1171
  bijlage bij het protocol
  12/05/2017
  22/05/2017

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet    

  363.1172 30/06/2017
  UZ Gent: Verhoging fietsvergoeding 364.1173 16/06/2017
  UZ Gent: Uitbreiding palliatief verlof  364.1174 16/06/2017
  UZ Gent: Car Policy 364.1175 16/06/2017
  22/05 - 19/06 - 3/07 en 11/09

  Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut : rationalisering van de verlofregeling:
  - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams  personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de
  rationalisering van de  verlofregeling

  - generiek toetsingskader ter versterking van de motivering van een

  toekennings- /  weigeringsbeslissing

  364.1176 20/10/2017
  19/06/2017

  UZ Gent: Telewerk
  wijziging aan art. XI 5. en XI 7. van het Besluit van de Raad van Bestuur van 21 Januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent

  364.1177 30/06/2017
  19/06 - 03/07 en 11/09

  ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de overheveling van provinciepersoneel vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies

  365.1178 20/10/2017
  19/06 - 03/07 en 11/09

  uniforme aanvraag – en opzegtermijnen verloven

  365.1179 10/11/2017
  21/06/2017 Sectoraal Akkoord 2015-2016 366.1180 21/06/2017
  03/07 - 11/09 en 09/10/2017 ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juni 2012 tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening van het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve telling 366.1181 13/10/2017
  03/07/2017 GO!: Selectiereglement logisitiek medewerker 367.1182 14/07/2017
  03/07 en 11/09/2017 tussenkomst preventieve medische check-up 50 367.1183 20/10/2017
  11/09 en 9/10/2017 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het topkader en een maatregel voor het middenkader 368.1184 10/11/2017
  09/10/2017 UZ Gent:  Protocol remediëringsmaatregelen 369.1185 01/12/2017
  09/10/2017 UZ Gent: scholingbeding 368.1186 10/11/2017
  09/10/2017 UZ Gent:  Omstandigheidsverlof/verlof overmacht 369.1187 01/12/2017
  09/10/2017

  ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de Ruimtelijke Ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten

  (Artikel 9)

  367.1188 20/10/2017
  09/10/2017

  ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van twee personeelsleden van de Sociaal Economische raad van Vlaanderen aan het Departement Werk en Sociale Economie

  369.1189 10/11/2017
  09/10/2017 ontwerp  van  omzendbrief  betreffende de aanwervings- en arbeidsvoorwaarden voor jobstudenten en de toepasselijke regels van de sociale zekerheid en fiscaliteit 367.1190 13/10/2017
  09/10/2017 ontwerp van omzendbrief betreffende de aanwerving van kandidaten met competenties verworven buiten een diploma 369.1191 10/11/2017
  9/11, 13/11 en 11/12/2017 wijzigingen aan het model van arbeidsreglement 369.1192 19/01/2018
  09/10 en 13/11/2017 voorontwerp van decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten  en  de lokale besturen 369.1193 15/12/2017
  13/11/2017 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen 369.1194 15/12/2017
  11/12/2017 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal - Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie 371.1195 19/01/2018
  11/12/2017 VRT: Reglement kosten eigen aan werkgever (KEW) 371.1196 22/12/2017
  VRT: Omzetting eindejaarspremie in vakantiedagen 371.1197 22/12/2017
  VRT: Administratieve rechtzettingen (Bijlagenlijst SAC) 371.1198 22/12/2017