chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2018

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  15/01/2018 OPZ Geel - aanwerving van contractuele hoofdverpleegkundigen (teamcoördinatoren) 372.1199 09/02/2018
  05/02/2018

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de invoering van het zorgkrediet

  373.1200 02/03/2018

  Voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 3 van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden

  373.1201 02/03/2018
  07/05 en 0406/2018

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot
  toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet

  373.1203 06/07/2018
  04/06/2018

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een aantal aanpassingen aan de loodstoelageregeling voor de operationele loodsen

  375.1204 08/06/2018
  09/04/2018

  Tweede pensioenpijler - opzetten van het Vlaams aanvullend pensioenstelsel en het Vlaams pensioenfonds voor de contractuelen van de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) (en andere besturen)

  374.1202 20/07/2018
  07/05/2018

  VRT: Duurzame mobiliteit en wijzigingen aan het administratief personeelsstatuut en het Sectoraal Akkoord Contractuelen

  375.1205 15/06/2018
  07/05/2018

  VRT: Wijzigingen Reglement Kosten eigen aan de Werkgever

  375.1206 15/06/2018
  04/06/2018

  VRT: het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen met loonruil (bijlage 18B bij het SAC)

  PDF-pictogram 376.1207 06/07/2018
  02/07/2018

  Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de loods-coëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen

  377.1209 06/07/2018
  02/07 en 10/09/2018

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een publieke pensioentoezegging voor de contractuele personeelsleden

  377.1208 28/09/2018
  22/10 en 26/11/2018

  Vlaams Pensioenfonds (VPF) - aanvullend pensioen voor de contractuelen  van de diensten van de Vlaamse Overheid (DVO)
  informatie- en consultatiefase: pensioenreglement

  378.1210 01/03/2019
  26/11/2018

  Ontwerp ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juni 2012 tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening van het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve telling

  379.1211 30/11/2018
  17/12/2018

  Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen

  380.1212 25/01/2019
  17/12/2018

  Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid

  380.1213 25/01/2019
  17/12/2018

  Vlaams Pensioenfonds (VPF) - aanvullend pensioen voor de contractuelen  van de diensten van de Vlaamse Overheid (DVO)
  informatie- en consultatiefase: verklaring beleggingsbeginselen

  380.1214 01/03/2019