chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen UZ-Gent

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  30/06/1997 Voorstellen van de Raad van Bestuur van het UZ Gent m.b.t. rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent personeel bedoeld bij art. 18 van het KB 542 dd. 31/3/1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik 78.183 01/07/1997
  21/05/1999 Wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ-Gent 132.335 31/05/1999
  21/05/1999 CAO 1995-1996 UZ-Gent 132.336 31/05/1999
  21/05/1999 CAO 1997-1998 UZ-Gent 132.337 31/05/1999
  22/06/1999 UZ Gent: toetredingsacte tot het raamakkoord van 3 juni 1998 betreffende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector in de schoot van de openbare ziekenhuizen en openbare ziekenhuizen en openbare psychiatrische verzorgingsinstellingen (Sociale maribel) 137.354 22/06/1999
  26/06/2001 Voorstel van de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis Gent m.b.t. het meerjarenplan voor de gezondheidssector (arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan) voor het personeel van het UZ Gent 166.485 26/06/2001
  18/12/2001 Lineaire aanwending van 1% loonsverhoging voor alle personeelsleden van het UZ Gent 174.517 18/12/2001
  18/12/2001 Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van de ziekenhuisgeneesheren van het UZ Gent 174.518 18/12/2001
  18/12/2001 Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent 174.519 18/12/2001
  16/07/2002 Voorstel van de Raad van Bestuur tot:
  1° wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (niet medisch);
  2° wijzigingen aan de rechtspositieregeling van artsen van het UZ Gent
  181.541 16/07/2002
  28/10/2002 Ontwerp sectoraal akkoord 2001-2002 UZ Gent 185.561bis 28/10/2002
  07/07/2003 Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen van het UZ Gent 201.225 07/07/2003
  07/07/2003 Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het pesoneel van het UZ Gent 201.226 07/07/2003
  15/03/2004
  05/04/2004
  Vakantiegeld UZ Gent 207.651 19/05/2004
  13/12/2004
  10/01/2005
  Sectoraal Akkoord 2003-2004 voor UZ Gent 214.687 11/01/2005
  23/05/2005 Wijzigingen aan de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent 219.698 06/06/2005
  23/05/2005 Wijzigingen aan de Rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen van het UZ Gent 219.699 06/06/2005
  23/05/2005 Wijzigingen van deel IV, V, XIII en salarisschalen van de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent 219.700 06/06/2005
  27/03/2006 Wijzigingen aan de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent 232.737 31/03/2006
  27/03/2006 Arbeidsreglement UZ Gent 232.738 31/03/2006
  27/03/2006 Wijzigingen aan de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent m.b.t. Titel 5 van Deel II "De waarneming van een hogere functie", Titel 4 van Deel VII "De hiërarchische loopbaan van het personeelslid" en Titel 3 van Deel XII "Toelagen" 232.739 27/06/2006
  24/04/2006 UZ-Gent: verhoging van het vakantiegeld 233.740 08/05/2006
  03/07/2006 Nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t Sectoraal Akkoord Federale Gezondheidssectoren – Publieke Sector
  Akkoord betreffende de uitvoering in het UZ Gent
  236.753 14/07/2006
  15/01/2007 Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (personeelspunten) 242.783 05/02/2007
  15/01/2007 Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (evaluatiebevoegdheid) 242.784 05/02/2007
  15/01/2007 Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (Pegasos) 242.785 05/02/2007
  19/03/2007 Besluit van de Raad van Bestuur van XX.XX.XXXX houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 244.790 28/03/2007
  07/05/2007
  25/06/2007
  UZ Gent m.b.t. tijdelijke projectmedewerker Verpleging 246.799 25/06/2007
  04/06/2007 UZ Gent: sectoraal akkoord 2005-2007 247.800 15/06/2007
  25/06/2007 Wijziging van artikel X 86, §1 van de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent en artikel IX 39, §1 van de Rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen van het UZ Gent 248.804 25/06/2007
  16/07/2007 Wijzigingen aan de Rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen van het UZ Gent: wachtvergoeding sectorvoorzitter 250.808 12/10/2007
  10/09/2007 UZ Gent: Rechtspositieregeling ATP: mandaat van 'directeur' 251.813 09/11/2007
  17/12/2007 Wijziging aan artikel II 34 van de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent 255.826 01/02/2008
  11/02/2008 UZ Gent: Rechtspositieregeling ziekenhuisartsen 257.836 20/02/2008
  19/05/2008 Algemene statutarisatie binnen het UZ Gent 261.846 26/05/2008
  19/05/2008 Loopbaan en verloning medisch kader UZ Gent 261.847 26/05/2008
  22/07/2008 UZ Gent: Stage en benoeming van een ambtenaar
  05/09/2008
  22/07/2008 UZ Gent: Wijziging aan de toelatingsvoorwaarden voor de sectorvoorzitter
  05/09/2008
  5/12/2008 UZ Gent: DEEL XI. Het verlof en de administratieve toestand tijdens verlof 268.873 06/03/2009
  09/02/2009 UZ Gent: wijziging van artikel VII 34 van het Besluit houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent (automatische valorisatie van een doctoraat) 270.884 09/02/2009
  21/09/2009 Loopbaan en verloning medisch kader UZ Gent 277.916 25/09/2009
  21/09/2009 Sectoraal akkoord UZ Gent 2008-2009 277.917 25/09/2009
  21/09/2009 Managementtoelage voor leden Sectorbureau 277.918 25/09/2009
  21/09/2009 Ouderschapsverlof onder de vorm van één vijfde loopbaanonderbreking 277.919 25/09/2009
  30/11/2009 De gewaarborgde minimumbezoldiging: wijziging van art. XII 26 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.926 10/12/2009
  30/11/2009 Toekennen nachtvergoeding: wijziging van art. XII 45 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.927 10/12/2009
  30/11/2009 Uitvoering sectoraal akkoord herplaatsing: wijziging van art. IV 11 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.928 10/12/2009
  30/11/2009 Uitvoering sectoraal akkoord privé-anciënniteit: wijziging van art. XII 11 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.929 10/12/2009
  30/11/2009 Ouderschapsverlof: wijziging van art. XI 53 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.930 10/12/2009
  30/11/2009 Mandaatvergoeding directeur-vertegenwoordiger van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: wijziging van art. II 12 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.931 10/12/2009
  30/11/2009 Prestatietoelagen industrieel ingenieurs en architecten infrastructuurwerken: wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.932 10/12/2009
  25/01/2010 De aanpassing van het administratief en geldelijk statuut van het UZ Gent wat betreft de naamsverandering van gegradueerde in de verpleegkunde en bachelor in de verpleegkunde 282.933 05/02/2010
  25/10/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - Gewaarborgd minimumloon en problematiek 'beginleeftijd' 292.950 10/12/2010
  25/10/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van UZ Gent van 21/01/2008 houdende vaststelling van het kliniekkader en de erop van toepassing zijnde regelingen - Medisch reglement 292.951 10/12/2010
  25/10/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - Naamsverandering Administratieve Gezondheidsdienst 292.952 10/12/2010
  25/10/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - OK-maatregelen 292.953 10/12/2010
  25/10/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - Verhoging van de leeftijdsgrens voor het recht op ouderschapsverlof tot 12 jaar 292.954 10/12/2010
  22/11/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - Verlenging stage voor statutaire personeelsleden met een leidinggevende functie 294.957 10/12/2010
  22/11/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - Gecontingenteerd verlof bij overlevingspensioen 294.958 10/12/2010
  14/03/2011 Beroepsmogelijkheid na bevordering: wijziging van artikel VII 35 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 298.962 08/04/2011
  14/03/2011 Aanwervingen: wijziging deel V en Hiërarchische loopbaan van een personeelslid: wijziging deel VII van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 298.963 08/04/2011
  14/03/2011 Intellectuele eigendomsrechten: invoeging Titel 2 in het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 298.964 08/04/2011
  14/03/2011 A rato toekenning van het tewerkstellingspercentage bij omstandigheidsverlof en invoeging wettelijk samenwonen: wijziging art. XI 87 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 298.965 08/04/2011
  04/04/2011 Toelage mobiele equipe: invoegen van een hoofdstuk 13 in Deel XII van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 299.968 29/04/2011
  04/04/2011 Schrappen verwijzing naar mandaat adjunct-diensthoofd in artikel VII.1., in artikel VII.4. en in artikel VII.26. van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 299.969 29/04/2011
  04/04/2011 Invoering van de graad "tandartsassistent" in het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 299.970 29/04/2011
  04/06/2012 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: weigeringsmogelijkheden generieke wervingsreserve bij verpleegkundigen 313.1000 22/06/2012
  04/06/2012 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: opname kortere periodes opgespaarde vakantiedagen 313.1001 22/06/2012
  04/06/2012 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het kliniekkader en de erop van toepassing zijnde regelingen: cumulregeling diensthoofd/afdelingshoofd met sectorvoorzitter 313.1002 22/06/2012
  04/06/2012 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: beperking opname recht op loopbaanonderbreking tot 60 maanden 313.1003 22/06/2012
  04/06/2012 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: schrappen mogelijkheid tot omzetting 1 dag voltijds bij deeltijdse loopbaanonderbreking 313.1004 22/06/2012
  04/06/2012 UZ Gent: actualisatie:
  * Besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het kliniekkader en de erop van toepassing zijnde regelingen
  * Besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent
  313.1005 22/06/2012
  16/07/2012 UZ Gent: regeling rond uitbetaling achterstallig loon en de wederzijdse verbintenissen met betrekking tot de terugval 315.1008 07/09/2012
  10/09/2012 UZ Gent: toevoeging aan het arbeidsreglement: beleid kledijautomaat  316.1009  21/09/2012
  10/09/2012 UZ Gent: wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: uitbreiding recht op ouderschapsverlof tot 4 maanden en afschaffing van de beperking op de leeftijd van het gehandicapt kind inzake ouderschapsverlof 316.1010 21/09/2012
  18/02/2013 UZ Gent: Sectoraal akkoord 2012-2013 321.1023 08/03/2013
  18/02/2013 UZ Gent: Sanctie en ontslagbeleid. Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut  van het personeel van het UZ Gent: Deel 8 Persoonlijke nota en tuchtregeling; Deel 9 De schorsing in het belang van de dienst 321.1024 08/03/2013
  18/02/2013 UZ Gent: Alcohol, Medicatie en Drugbeleid. Toevoeging aan het arbeidsreglement 321.1025 08/03/2013
  18/02/2013 UZ Gent: Jaarlijkse vakantie. Toelichting bij art. XI 11 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut  van het personeel van het UZ Gent 321.1026 08/03/2013
  18/02/2013 UZ Gent: HR-Comité. Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het kliniekkader en de erop van toepassing zijnde regelingen 321.1027 08/03/2013
  18/02/2013 UZ Gent: Beoordeling relevantie doctoraat. Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut  van het personeel van het UZ Gent (art. VII 34) 321.1028 08/03/2013
  22/04/2013 UZ Gent: verplaatsing bij tuchtmaatregel. Toelichting bij art. VIII 8 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 323.1035 17/05/2013
  22/04/2013 UZ Gent: stageperiode na bevordering bij leidinggevende functies. Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent (art. VII 24) 323.1036 17/05/2013
  22/04/2013 UZ Gent: invoering spontane controle. Wijziging artikel 5 van het arbeidsreglement 323.1037 17/05/2/013
  17/06/2013 UZ Gent: zorgverlof 326.1047 19/07/2013
  17/06/2013 UZ Gent: loopbaanonderbreking 55 326.1048 19/07/2013
  17/06/2013 UZ Gent: limitatieve lijst van de door de werkgever verplicht en gepland informatie-, vormings- of overlegmoment 326.1049 19/07/2013
  16/09/2013 UZ Gent: gelijkschakeling statutaire bepalingen rond termijnen raad van beroep 328.1052 25/10/2013
  19/03/2014 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - advies Raad van Beroep aan Raad van bestuur bij negatieve evaluatie   334.1080 04/04/2014
  19/03/2014 Wijziging aan het arbeidsreglement van het Universitair Ziekenhuis Gent - Rokersbeleid 334.1081   04/04/2014
  12/01/2015 UZ Gent: Aanstelling als adjunct-kliniekhoofd bij atypisch loopbaanproject 340.1096 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Camerabewaking - wijziging arbeidsreglement: toevoeging van artikel 12bis 340.1097 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Woon-werkverkeer - wijziging arbeidsreglement: toevoeging van artikel 1bis en artikel 9bis 340.1098 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Detachering medewerkers naar andere verzorgingsinstellingen 340.1099 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Erelonen 340.1100 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Salarisschaal ziekenhuishygiënist 340.1101 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Gecontingenteerd verlof voor proefperiode bij nieuwe werkgever 340.1102 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Car policy 340.1103 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Kliniekvergoeding bij moederschapsbescherming 340.1104 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Voorzitter-magistraat Raad van Beroep – statutaire aanpassingen 340.1105 30/01/2015
  30/03/2015 en 27/04/2015 UZ Gent: Car policy 340.1112 26/06/2015
  30/03/2015 UZ Gent: Samenstelling Medische Raad –  Afschaffing functie ‘coördinator CIPUD’ 340.1113 08/05/2015
  30/03/2015 UZ Gent: Naamswijziging HR-Comité naar HR- en Remuneratiecomité 340.1114 08/05/2015
  30/03/2015 UZ Gent: Verlenging termijn voor uitspraak door het Directiecomité en de Raad van Bestuur bij het opleggen van een tuchtstraf 340.1115 08/05/2015
  30/03/2015 UZ Gent: Diplomavoorwaarde bij bevordering 340.1116 08/05/2015
  28/09/2015

  UZ Gent: functieclassificatie

  347.1124 13/11/2015
  23/11/2015

  UZ Gent: schrappen minimale leeftijd bij bevordering naar niveau A
  Schrappen art. XII 15 in het Besluit van de Raad van Bestuur van 21.1.2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent

  349.1129 18/12/2015
  23/11/2015

  UZ Gent: Toevoeging opnametermijn voor omstandigheidsverlof
  Wijziging aan art. VI 87 van het Besluit van de Raad van Bestuur van 21.1.2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent

  349.1130 18/12/2015
  23/11/2015 UZ Gent: wijziging aan bepalingen Staf Verpleging 349.1131 18/12/2015
  14/03/2016 UZ Gent:
  Voorontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universtiteit Gent
  Voorontwerp van decreet tot wijziigng van diverse bepalingen van het bijonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen
  352.1140 10/06/2016
  12/09/2016 UZ Gent: Verlof overmacht - attestering 356.1148 30/09/2016
  12/09/2016 UZ Gent: Opname Recuperatieverlof 356.1150 30/09/2016
  12/09/2016 UZ Gent: Moederschapsbescherming 356.1151 30/09/2016
  12/09/2016 UZ Gent: Gerichte medische audit 356.1152 30/09/2016
  12/09/2016 UZ Gent: statuutswijzigingen naar aanleiding van opmerkingen Rekenhof 356.1154 30/09/2016
  24/04/2017 UZ Gent: Optekking leeftijd bij ambtshalve pensionering

  om medische redenen

  363.1167 02/06/2017
  24/04/2017 UZ Gent: Vlaams zorgkrediet en thematische

  loopbaanonderbreking

  363.1168 02/06/2017
  UZ Gent: Punctuele wijzigingen arbeidsreglement 363.1169 14/07/2017
  22/05/2017 UZ Gent: Verhoging fietsvergoeding 364.1173 16/06/2017
  UZ Gent: Uitbreiding palliatief verlof 364.1174 16/06/2017
  UZ Gent: Car Policy 364.1175 16/06/2017
  19/06/2017

  UZ Gent:  Telewerk
  wijziging aan art. XI 5. en XI 7. van het Besluit van de Raad van Bestuur van 21 Januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent

  365.1177 30/06/2017
  09/10/2017

  UZ Gent: Protocol remediëringsmaatregelen

  369.1185 01/12/2017
  09/10/2017

  UZ Gent: scholingbeding

  368.1186 10/11/2017
  09/10/2017

  UZ Gent: omstandigheidsverlof/verlof overmacht

  369.1187 01/12/2017