chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen VRT

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  18/12/1997 Voorstellen van de raad van Bestuur van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep over de aanpassing van het administratief statuut (art. 21 bis tot 21 sexies) m.b.t. het statutair mandaat en het ontwerp-toelagestelsel voor productiemanagers 87.222 19/01/1998
  18/12/1997 Voorstel van de raad van Bestuur van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) met betrekking tot het reglement op de duur van de prestaties 87.223 19/01/1998
  26/05/1998 Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT over de aanpassingen van het administratief personeelsstatuut VRT 95.244 02/09/1998
  26/05/1998 Ontwerp van sectoraal akkoord voor het contractueel personeel bij de VRT 95.245 09/11/1998
  14/10/1998
  29/10/1998
  Voorontwerp van decreet tot regeling van de rechtspositie van het statutair en contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor 107.282 30/10/1998
  19/11/1998 Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT tot wijziging van de VRT-regeling inzake loopbaanonderbreking en VVP 108.283 14/04/1999
  19/11/1998 Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT tot instelling van een nieuwe graadnaam en de erbij horende salarisschaal: gespecialiseerd administratief medewerkersecretaris radio/tv-productie (klasse 8) 108.284 26/11/1998
  26/03/1999 Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT tot regeling van de vermogensrechten van de personeelsleden 122.316 26/03/1999
  26/03/1999 Voorstellen van de Raad van Bestuur van de VRT tot vaststelling van:
  - een werkreglement voor het Vlaams Radio Orkest en Vlaams Radio Koor;
  - een huishoudelijk reglement voor het Vlaams Radio Orkest en Vlaams Radio Koor
  124.318 14/04/1999
  29/10/1999 Voorstellen van de Raad van Bestuuur van de VRT m.b.t.:
  - indexering van verloningsmiddelen en kostenvergoedingen
  - berekening van de kilometervergoeding voorzien in reglement op de reis-en verblijfkosten
  - berekening van de eindejaarspremie voorzien in het SAC
  139.381 29/10/1999
  23/12/1999 Voorstel van de raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de aanpassing premies mess 141.392 23/12/1999
  23/12/1999 Voorstel van de raad van Bestuur van de VRT m.b.t. het sectoraal akkoord voor contractuele personeelsleden vervanging loopbaanonderbreking (SAV) 141.393 23/11/1999
  23/12/1999 Voorstel van de raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de selectieprocedure tot en met klasse 14 141.394 23/12/1999
  30/11/2000 Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de inschakeling van een uitzendkantoor bij de VRT 158.446 30/11/2000
  12/12/2000 Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de nieuwe statuten van de nieuw op te richten paritaire VZW’s VRT-Sociale Werken en UKKEPUK 159.457 12/12/2000
  13/03/2001 Voorstel van de raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de toepassing nieuwe regeling inzake politiek verlof vanaf 01.01.2001 bij de VRT 162.165 19/03/2001
  23/04/2001 Ontwerp van sectoraal akkoord contractuelen 2001 – 2005 en aanpassingen aan het administratief personeelsstatuut (nieuwe bijlage 5 bij SAC VRT 2001 – 2005 als bijlage, overige doc. reeds in uw bezit dd. 30.03.2001). 163.175 23/04/2001
  18/12/2001 Voorstel Raad van Bestuur van de VRT om de geldigheidsduur van de bijlagen bij het sectoraal akkoord 2001-2005 voor contractuele personeelsleden van de VRT (SAC II) met één jaar te verlengen 174.520 08/03/2001
  16/04/2002 Voorstel van het directiecomité van de VRT tot wijziging van artikel 45 §2 en §3 onder hoofdstuk V - Evaluatie van het administratief personeelsstatuut en artikel 14 §2 en §3 onder hoofdstuk 5 - Evaluatie van het SAC 2001 - 2005 177.532 16/04/2002
  28/05/2002 VRT: afwezigheden en verlofregeling statutaire en contractuele personeelsleden ongeacht hun functieklasse 179.538 02/07/2002
  20/11/2002
  02/12/2002
  VRT:
  - Statutaire personeel bij VRO/VRK;
  - Afschaffing vergoeding specifieke lasten en afschaffing vergoeding documentatie en vorming; 
  - Sectoraal akkoord contractuelen (VRT) 2003-2006;
  - Selectieprocedure;
  - Reglement kosten eigen aan de werkgever;
  - Aanpassing statutaire verloning;
  - Aanpassing aan het administratief  personeelsstatuut;
  - Aanpassing aan het reglement op de duur der prestaties
  187.566 28/01/2003
  22/09/2003 VRT: nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t.
  1. Kleine technische aanpassingen aan het SAC 2003 - 2006, aan het Administratief Peroneelsstatuut, aan het reglement op de duur der prestaties en aan het reglement kosten eigen aan de werkgever con-form de afspraak op Sectorcomité XVIII van 02/12/2002;
  2. Borstvoedingspauzes en moederschapsrust: wijziging in SAC 2003 -2006 en Administratief Personeelsstatuut;
  3. Geneeskundig onderzoek bij rekrutering wijziging in SAC 2003 - 2006 en Administratief Personeelsstatuut;
  4. Jaarlijkse vakantie en ziekte: wijziging in SAC 2003 - 2006 en Administratief Personeelsstatuut;
  5. Mandaten: wijziging in SAC 2003 - 2006 en Administratief Perso-neelsstatuut;
  6. loopbaancode: aanpassing Administratief Personeelsstatuut;
  7. Kilometervergoeding;
  8. Minimum pensioenen statutaire VRT gepensioneerden
  203.635 16/10/2003
  15/12/2003 VRT:
  1. Aanpassing Selectieprocedure;
  2. Interimaten: Aanpassing Artikel 15bis SAC 2003 - 2006 en Artikels 20, 21,21bis, 21ter, 21quater, 21quinquies en 21sexies uit het Administratief Personeelsstatuut;
  3. Loopbaanonderbreking: Aanpassing Artikel 36 SAC 2003 - 2006 en Artikels 131/20, 131/21, 131/22, 131/23, 131/24, 131/26 uit het Administratief Personeelsstatuut;
  4. Verlenging geldigheidsduur Bijlage 5 SAC 2003 - 2006.
  205.642 01/04/2004
  09/02/2004 VRT: nota aan het Sectorcomité XVIII van 9 februari 2004 m.b.t.: Interimaten: aanpassing artikel 15 bis SAC 2003-2006 en artikels 20, 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 quinquies en 21 sexies uit het Administratief Personeelsstatuut 206.647 06/04/2004
  26/04/2004 VRT: aanpassing aan de WAP van het "Reglement tot vaststelling van de aanvullende bedrijfspensioenen ten gunste van het onder contract staand personeel van de VRT" 208.658 26/05/2004
  17/05/2004 Nota van de VRT aan het Sectorcomité XVIII m.b.t.: Broadbanding, functieclassificatie en functiereductie 209.659 07/06/2004
  29/10/2004 VRT:
  - Supplementair verlof jubilarissen
  - Adoptieverlof
  - Moederschapverlof
  212.682 19/11/2004
  13/12/2004 VRT: verlenging geldigheidsduur van het SA betreffende de regeling van de vermogensrechten 213.683 31/01/2005
  31/01/2005
  07/02/2005
  21/02/2005
  Nota van de VRT aan het Sectorcomité XVIII m.b.t. Aanpassing selectieprocedure 216.691 02/06/2005
  31/01/2005
  07/02/2005
  21/02/2005
  Nota van de VRT aan het Sectorcomité XVIII m.b.t.: 
  - procedures punctioneringsgesprek en   beoordeling;
  - financiële gevolgen bij beoordeling
  216.692 02/06/2005
  07/11/2005 VRT: nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t. i-Leren 226.724 07/11/2005
  07/11/2005 VRT: nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t. tijdelijke loontoeslag 226.725 21/02/2006
  07/11/2005 VRT: nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t. werving, mutatie en promotie 226.726 21/02/2006
  16/01/2006 Nota aan het Sectorcomité XVIII van 16 januari 2006 m.b.t. verlenging geldigheidsduur van het sectoraal akkoord tot regeling van de omvang en de modaliteiten van de overdracht van vermogensrechten van de losse uitvoerende kunstenaars met een arbeidsovereenkomst bij de VRT en hun morele rechten alsook tot regeling van de vergoeding voor bepaalde exploitatiewijzen. 228.733 21/02/2006
  03/07/2006 VRT: nota aan het sectorcomité XVIII van 3 juli 2006 m.b.t.
  - EHBO-premie
  - telethuiswerk
  236.755 03/07/2006
  18/12/ 2006 VRT: nota aan het sectorcomité XVIII van 18 december 2006 m.b.t. SAC 2007 241.779 12/01/2007
  16/07/2007 VRT: voorstel aanpassing mandaten nieuwsproject 250.806 04/09/2007
  16/07/2007 VRT: wijziging van het administratief personeelsstatuut m.b.t. moederschapsrust – Wijziging van het reglement op de duur der prestaties ingevolge tijdsbeheer – Wijziging van het administratief personeelsstatuut m.b.t. ziekteverlof 250.809 04/09/2007
  17/12/2007 VRT: aanpassing van het SAC 2007 255.822 17/12/2007
  17/12/2007 VRT: aanpassing van het Administratief Personeelsstatuut 255.823 17/12/2007
  17/12/2007 VRT: kantelpremie 255.824 17/12/2007
  21/01/2008 VRT: Sectoraal Akkoord tot regeling van de omvang en de modaliteiten van de overdracht van de vermogensrechten van de personeelsleden-uitvoerende kunstenaars en hun morele rechten 256.833 18/04/2008
  21/01/2008 VRT: Sectoraal Akkoord tot regeling van de omvang en de modaliteiten van de overdracht van een aantal vermogensrechten van de personeelsleden en hun morele rechten 256.834 18/04/2008
  19/05/2008 VRT: raamakkoord sociale onderhandelingen 2008 261.844 26/05/2008
  19/05/2008 VRT: ouderschapsverlof 261.845 26/05/2008
  24/11/2008 Geldigheidsduur Sectoraal Akkoord Contractuelen VRT 267.865 24/11/2008
  24/11/2008 VRT: arbeidsreglement 267.866 24/11/2008
  24/11/2008 VRT: wijziging van de toekenningsvoorwaarden van het voordeel internet-privé 267.867 24/11/2008
  24/11/2008 VRT: wijziging van het administratief personeelsstatuut inzake tuchtrecht en preventieve schorsing 267.868 24/11/2008
  19/01/2009 VRT: voorstel aanvulling administratief personeelsstatuut voor het Statutair personeel zenderpark 269.877 06/03/2009
  19/01/2009 VRT: reglement m.b.t. werving, mutatie en promotie 269.878 19/01/2009
  23/03/2009 VRT: toekenning van een eenmalige en collectieve motivatiepremie aan de VRT-medewerkers 272.887 03/04/2009
  23/03/2009 VRT: aanpassing van het reglement aanvullend bedrijfspensioenplan voor contractuele medewerkers 272.888 03/04/2009
  20/04/2009 Sectoraal Akkoord Contractuelen VRT 2009-2011 (inclusief Sectoraal loonakkoord 2009-2011) 273.893 28/05/2009
  20/04/2009 VRT: aanpassing van het administratief personeelsstatuut (functioneringsgesprek, het werken met competenties, vakantierechten en een aantal verloven) 273.894 29/05/2009
  20/04/2010 VRT: verlof voor meemoeders naar aanleiding van geboorte 288.940 30/04/2010
  20/04/2010
  10/05/2010
  01/07/2010
  VRT: aanpassingen aan het decreet van 13 juli 1994 houdende de reglementering inzake de statutaire VRT pensioenen 288.941 02/07/2010
  20/04/2010
  10/05/2010
  01/07/2010
  VRT-meerjarenplan 2010-2012 - personeelsgevolgen van het Besparingsplan 288.942 02/07/2010
  20/06/2011 VRT: aanpassing artikel 131/25 van het administratief personeelsstatuut (ouderschapsverlof) 303.975 24/06/2011
  20/06/2011 VRT: Sectoraal Loonakkoord Contractuelen VRT 2009-2011 (toevoeging artikel 6 aan bijlage 17 van hoofdstuk 3) 303.976 24/06/2011
  20/06/2011 VRT: wijziging tekst artikel 106 van het administratief personeelsstatuut (terugvordering van wedde bij ongevallen) 303.977 24/06/2011
  20/06/2011 VRT: vaststelling eindejaarstoelage statutair personeel VRT 303.978 24/06/2011
  25/06/2012 VRT: sociaal akkoord 2012 314.1006 07/09/2012
  18/10/2012 VRT: Mobiliteit1. Mobiliteitsprocedure2. Wijziging administratief personeelsstatuut: nieuwe disponibiliteitsregeling na traject inplacement/outplacement 317.1013 26/10/2012
  18/10/2012 VRT: sociale promotie voor afstandsleren 317.1014 26/10/2012
  18/03/2013 VRT: Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het statutair en het contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor 322.1032 29/03/2013
  28/05/2013 VRT: sectoraal akkoord 2013-2016 325.1044 31/05/2013
  28/05/2013 VRT: loopbaanonderbreking 325.1045 31/05/2013
  28/05/2013 VRT: oude groepsverzekering Ethias 235.1046 31/05/2013
  18/11/2013 VRT: ontwerp van decreet betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden 330.1058 22/11/2013
  18/11/2013 VRT: aanvullend pensioenreglement ten gunste van het onder contract staand personeel van de VRT 330.1059 22/11/2013
  03/11/2014 VRT: uitbetaling loon van december 339.1093 21/11/2013
  27/04/2015 VRT: Sectoraal Akkoord - besparingsplan 2015 343.1117 26/06/2015
  27/04/2015 VRT: Wijzigignen aan het Sectoraal Akkoord Contractuelen en het Administratief Personeelsstatuut betreffende omstandigheidsverlof 343.1118 26/06/2015
  14/09/2015 en 19/10/2015 VRT: ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en hun rechtverkrijgenden 343.1123 30/10/2015
  14/12/2015 VRT:  Aanvullend pensioenreglement ten gunste van het onder contract staand personeel van de VRT 349.1135 18/12/2015
  14/03/2016 VRT: Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en het decreet van 25 april 2014 betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden (artikelen 13,14 en 15) 352.1139 15/04/2016
  12/09/2016 VRT: Reglement woon-werkverkeer 355.1147 07/10/2016
  12/09 en 10/10/2016 VRT: Wijzigingen Administratief Personeelsstatuut en SAC 356.1146 18/11/2016
  10/10/2016 VRT: Sociaal plan 2016 – 2020 357.1156 -1 (protocol nota)
  357.1156 -2 (bijlagen)
  18/11/2016
  10/10/2016 VRT: het aanvullend pensioenreglement 357.1158 18/11/2016
  27/03/2017 VRT: Implementatie Sociaal Plan 362.1165 21/04/2017
  11/12/2017 VRT: Reglement kosten eigen aan werkgever (KEW) 371.1196 22/12/2017
  VRT: Omzetting eindejaarspremie in vakantiedagen 371.1197 22/12/2017
  VRT: Administratieve rechtzettingen (Bijlagenlijst SAC) 371.1198 22/12/2017
  07/05/2018 VRT: Duurzame  mobiliteit en wijzigingen aan het  administratief personeelsstatuut en het Sectoraal Akkoord Contractuelen 375.1205 15/06/2018
  07/05/2018

  VRT: Wijzigingen Reglement Kosten eigen aan de Werkgever

  375.1206 15/06/2018
  04/06/2018

  VRT: het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen met loonruil (bijlage 18B bij het SAC)

  376.1207 06/07/2018
  29/04/2019

  VRT: Reglement woon-werkverkeer

  384.1125 03/05/2019

  VRT: Aanvullend Pensioenreglement van het onder contract staand  personeel  - Aanpassingen

  384.1126 03/05/2019
  20/01 en 10/02/2020

  VRT: Richtlijn mobiele telefonie

  388.1234 21/02/2020

  VRT: Aanpassing protocol terbeschikkingstelling bedrijfswagen met loonruil

  388.1235 21/02/2020

  VRT: Invoering 10 % ouderschapsverlof en mantelzorgverlof

  388.1236 21/02/2020
  10/02/2020

  VRT: Het re-integratieproces

  389.1238 21/02/2020
  10/02/2020

  VRT: Het verbeterproces

  389.1239 21/02/2020
  25/05/2020

  VRT: Reglementering Vlaams zorgkrediet (VZK) en Loopbaanonderbreking (LBO)

  391.1243 29/05/2020
  10/07/2020

  VRT: Reglementering Vlaams zorgkrediet (VZK) en Loopbaanonderbreking (LBO)

  392.1251 17/07/2020
  21/09/2020

  VRT: HR-Processen - Het heroriënteringsproces

  393.1254 18/12/2020
  14/06/2021

  VRT : Sociaal Akkoord 2021
  - Sectoraal Akkoord contractuelen
  - Arbeidsreglement

  400.1275

  PDF-pictogram 2021_400.1275_bijlagen1

  PDF-pictogram 2021_400.1275_bijlagen2

  16/07/2021
  25/10/2021

  VRT : Aanvullend pensioenreglement ten gunste van het onder contract staand personeel van de VRT - aanpassing van art. 7

  403.1280

  19/11/2021
  25/10/2021

  VRT : Sectoraal Akkoord Contractuele Werknemers (SAC) - invoering van het rouwverlof

  403.1281

  19/11/2021
  25/10/2021

  VRT : Aanpassing van de richtlijn rond elektronische communicatie en gebruik VRT netwerken en systemen

  403.1282

  19/11/2021
  25/10/2021

  VRT : Aanpassing van het Administratief Personeelsstatuut - regeling omtrent het rouwverlof (art. 86)

  403.1283

  19/11/2021

  naar boven