chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen zeewezen

  Protocollen van 1993 tot 1997 zijn alleen beschikbaar op aanvraag

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening

  04/05/1994
  20/05/1994
  10/06/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van bijzondere bezoldigingsvoorwaarden voor het loodspersoneel

  5.19

  23/06/1994

  19/10/1994
  08/11/1994
  14/11/1994
  22/11/1994
  30/11/1994
  14/12/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (statutaire bepalingen voor het loodsenkorps)

  18.45

  14/12/1994

  19/10/1994
  08/11/1994
  14/11/1994
  22/11/1994
  30/11/1994
  14/12/1994
  22/12/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (ontwerpbesluit II – statutaire bepalingen voor het loodsenkorps)

  18.46

  22/12/1994

  13/04/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (VPS) – verlenging overgangsregeling nieuwe statutaire regeling loodsenkorps

  31.83

  13/04/1995

  13/04/1995

  De examenprogramma’s voor de vergelijkende bekwaamheidsproeven voor bevordering tot chefloods – afdeling Zeewezen Kust en afdeling Zeewezen Schelde – en stuurman van de Loodsboot

  31.84

  13/04/1995

  13/04/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (VPS) – ontwerpbesluit II, implicaties beurtregeling loodsenkorps

  31.85

  13/04/1995

  13/04/1995

  De examenprogramma’s voor de bijzondere vergelijkende bekwaamheidsproeven voor technisch assistent – afdeling Zeewezen Kust, loodswezen Vlissingen

  31.86

  13/04/1995

  24/05/1995

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (ontwerpbesluit II – statutaire bepalingen voor het loodsenkorps)

  37.95

  24/05/1995

  01/12/1995

  De voorstellen van examenprogramma voor de bijzondere vergelijkende overgangsexamens voor:
  a) overgang naar de graad van technisch assistent (functie hoofdsluiswachter – rang D1) bij de afdeling Bovenschelde;
  b) overgang naar de graad van schipper (functie veerdiensten – rang D1)
  De voorstellen van examenprogramma voor de vergelijkende overgangsexamens voor:
  a) overgang naar de graad van schipper (rang D1) bij de afdeling Zeewezen Kust (station Vlissingen);
  b) overgang naar de graad van schipper (rang D1) bij de afdeling Zeewezen Schelde (station Antwerpen)

  43.106

  12/12/1995

  07/12/1995

  Voorstel met betrekking tot de vergelijkende bekwaamheidsproef loods-kapitein van de loodsboot

  44.107

  12/12/1995

  12/12/1995

  De loodsenproblematiek

  45.108

  15/12/1995

  29/03/1996

  Voorstel van vergelijkende bekwaamheidsproef voor de functiewijziging naar chef-loods

  55.121

  24/04/1996

  29/03/1996

  Voorstel van vergelijkende bekwaamheidsproef voor de verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (afdeling Zeewezen Kust)

  55.122

  24/04/1996

  29/03/1996

  Voorstel van vergelijkende bekwaamheidsproef voor de verhoging in graad naar de graad van hoofdmotorist

  55.124

  24/04/1996

  29/03/1996
  03/05/1996

  Voorstel van dienst- en beurtregeling en de aanpassing beurtregeling stuurman en kapitein

  55.125

  03/05/1996

  03/05/1996

  Voorstel van dienst- en beurtregeling kapitein en stuurman van de loodsboten

  57.134

  09/05/1996

  03/05/1996

  Voorstel van dienst- en beurtregeling chef-loodsen

  57.135

  23/05/1996

  13/06/1996

  Ontwerp van examenreglement voor de aanwerving van technisch beambten (functie: bedienaar kunstwerken) (rang E1) voor de administratie Waterwegen en Zeewezen

  61.146

  13/06/1996

  23/10/1996

  Voorstel van vergelijkende bekwaamheidsproef voor de functiewijziging naar chef-loods (rang A1) bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Zeewezen Schelde-Kust

  64.151

  24/10/1996

  06/02/1997

  Voorstel van vergelijkende selectieproef voor de graad van technische beambte (functie kok-ingescheept) (rang E1) bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Zeewezen Kust-procedure voorzien voor het niet-varend RMT personeel

  70.165

  07/03/1997

  06/10/1997

  Voorstel m.b.t. de bijzondere vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging tot de graad van schipper (functie bootsman) (rang D1) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen

  84.206

  07/10/1997

  06/10/1997

  Voorstel m.b.t. de bijzondere vergelijkende bekwaamheidsproef voor de graad van hoofdscheepstechnicus (rang C2) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen

  84.207

  06/10/1997

  06/10/1997

  Voorstel m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef met het oog op contractwijziging in de graad van speciaal assistent (functie kok-ingescheept) (rang D1) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen

  84.208

  06/10/1997

  06/10/1997

  Voorstel m.b.t. de bijzondere vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging tot de graad van speciaal assistent (functie kok-ingescheept) (rang D1) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen

  84.209

   

  06/10/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut, wat het loodsenkorps betreft

  84.210

   

  06/10/1997

  Voorstel van dienst- en beurtregeling loodsen

  84.211

   

  18/02/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat de kustloodsen en de wervingsreglementen betreft

  90.237

  28/04/1998

  18/02/1998

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 houdende regeling van het zeegeld van het varend personeel van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart

  92.239

  25/02/1998

  28/05/1998

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van speciaal assistent (functie: loodsdienstregelaar / rededienstcoördinator) voor de afdeling Loodswezen van de administratie Waterwegen en Zeewezen van het departement Leefmilieu en Infrastructu

  96.248

  04/06/1998

  10/12/1998

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het loodsenkorps betreft

  110.289

  10/12/1998

  26/01/1999
  27/01/1999

  Voorstel van examenprogramma m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, Vlaamse Kusthavens

  114.299

  03/02/1999

  05/07/1999

  LIN: examenreglement vergelijkend examen voor overgang naar de graad van schipper (rang D1) afdeling Vloot - locatie Antwerpen - adm. Waterwegen en Zeewezen

  138.368

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: examenregelement voor het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van schipper (functie: stuurman) (rang D1) afdeling Vloot - locatie Oostende - adm. Waterwegen en Zeewezen

  138.369

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: examenreglement vergelijkend examen voor overgang naar de graad van schipper (rang D1) afdeling Vloot - locatie Vlissingen adm. Waterwegen en Zeewezen

  138.370

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: examenreglement vergelijkend examen voor overgang naar de graad van schipper (rang D1) afd. Vloot - locatie Vlaamse kusthavens adm. Waterwegen en Zeewezen

  138.371

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: vergelijkende bekwaamheidsproef verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) afd. Vloot - adm. Waterwegen en Zeewezen standplaats Antwerpen

  138.372

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: vergelijkende bekwaamheidsproef voor functiewijziging naar stuurman van de loodsboot (rang A1) adm. Waterwegen en Zeewezen, afd. Loodswezen

  138.373

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: vergelijkende bekwaamheidsproef voor functiewijziging naar chefloods (rang A1) adm. Waterwegen, afd. Loodswezen

  138.375

  05/07/1999

  05/07/1999

  - Reorganisatie van het onderdeel "Zeewezen"
  - Oprichting van de Vlaamse Nautistische Autoriteit (VNA)

  138.376

  05/07/1999

  04/07/2000

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. aanwerving van speciaal assistent (functie: loodsdienstcoördinator) (rang D1) van het departement Leefmilieu en Infrastructuur

  148.423

  04/07/2000

  04/07/2000

  Voorstel m.b.t. vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper – Veerdiensten (rang D2) bij de afdeling Bovenschelde van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, standplaatsen Langerbrugge en Terdonk

  148.425

  04/07/2000

  27/07/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VPS van 24/11/1993, wat betreft de contractuele betrekking van gewestelijke havencommissaris.

  151.431

  27/07/2000

  12/12/2000

  Voorstel m.b.t. het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van technisch assistent (functie: binnenvaartbegeleider) (rang D1) voor de administratie Waterwegen en Zeewezen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur

  159.452

  nog niet gefinaliseerd

  12/12/2000

  Voorstel van examenreglement m.b.t. de aanwerving van loods (algemene functie) (rang A1) voor de afdeling Loodswezen (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  159.453

  14/12/2000

  12/12/2000

  Voorstel van examenreglement m.b.t. de aanwerving van scheepsbeambte (matroos, stoker) (rang E1) voor de afdeling Vloot (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  159.454

  14/12/2000

  12/12/2000

  Voorstel m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, standplaats Vlissingen

  159.455

  14/12/2000

  29/05/2001

  Ontwerp van selectiereglement van speciaal assistent (matroos en stoker) (rang D1) voor de afdeling Vloot

  164.478

  08/06/2001

  29/05/2001

  Ontwerp van selectiereglement van speciaal assistent (tijdseiner) (rang D1) voor de afdeling Vloot en de afdeling scheepvaartbegeleiding

  164.479

  08/06/2001

  10/10/2001

  Ontwerpakkoord tussen de overheid en de representatieve vakbonden over de sector Zeewezen

  167.493

  11/10/2001

  23/10/2001

  Voorstel tot aanpassing van de dienst- en beurtregeling loodsen

  170.506

  23/10/2001

  27/11/2001

  Ontwerp van selectiereglement van loodsen (algemene functie) (rang A1) voor de DAB Loodswezen, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  173.514

  18/12/2001

  26/02/2002

  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de afdeling Vloot - locatie Antwerpen - administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur

  176.531

  12/03/2002

  16/09/2002

  Voorstellen m.b.t. aanpassing van coëfficiënt ankerwachten, omrekening vergoeding lesgeven en toekenning  verlof loodsen.

  182.553

  02/10/2002

  28/10/2002
  18/11/2002
  09/12/2002
  13/01/2003

  Voorstel m.b.t. de reis- en maaltijdvergoeding voor de afdeling Vloot

  185.560A

  07/04/2003

  31/03/2003

  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie stuurman) (rang D1) bij de afdeling Vloot – locatie Vlaamse kusthavens – administratie Waterwegen en Zeewezen – departement Leefmilieu en Infrastructuur

  195.596

  02/04/2003

  31/03/2003

  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de afdeling Vloot – locatie Vlaamse kusthavens – administratie Waterwegen en Zeewezen – departement Leefmilieu en Infrastructuur

  195.597

  02/04/2003

  31/03/2003

  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de afdeling Vloot – locatie Antwerpen – administratie Waterwegen en Zeewezen – departement Leefmilieu en Infrastructuur

  195.598

  02/04/2003

  31/03/2003

  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de afdeling Vloot – locatie Vlissingen – administratie Waterwegen en Zeewezen – departement Leefmilieu en Infrastructuur

  195.599

  02/04/2003

  31/03/2003

  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, standplaats Vlaamse kusthavens

  195.600

  02/04/2003

  31/03/2003

  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, standplaats Antwerpen

  195.601

  02/04/2003

  31/03/2003

  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor functiewijziging naar loods met de functie van kapitein van de loodsboot (rang A1) bij de afdeling Vloot – administratie Waterwegen en Zeewezen – departement Leefmilieu en Infrastructuur

  195.602

  02/04/2003

  31/03/2003

  Bevorderingen naar de functie van leidinggevend wachter der waterwegen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  196.603

  02/04/2003

  07/07/2003

  Ontwerpselectiereglement stuurman van de loodsboot

  201.624

  28/07/2003

  03/11/2003

  Ontwerp selectiereglement voor scheepstechnicus bij de DAB Vlo

  204.639

  21/11/2003

  03/11/2003

  Ontwerp selectiereglement voor scheepstechnicus bij de DAB Vloot

  204.640

  21/11/2003

  09/02/2004

  DAB loodsen:
  - L.o.a.–helicoptercoördinatie;
  - Meevaren en halen van schepen in vreemde havens;
  - Aanpassing coefficiënten;
  - GSM–belprofiel loodsen;
  - Procedures meevaren naar en/of halen van schepen in vreemde havens

  206.648

  05/04/2004

  26/04/2004

  Ontwerp selectiereglement voor de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de DAB VLOOT - locatie Antwerpen - administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur

  208.653

  17/05/2004

  05/04/2004
  26/04/2004

  Ontwerp – bijzonder vergelijkend overgangsexamen naar de graad van medewerker (functie loodsdienstcoödinator) (rang C1) bij de DAB Loodswezen- locaties Antwerpen, Gent, Vlissingen en Zeebrugge, Administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur

  208.657

  01/07/2004

   

  Wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals gewijzigd bij omzendbrief van 28 maart 2003:
  - bepaalde loodscoëfficiënten;
  - bepaalde coëfficiënten extra-prestaties

  209.660

  17/05/2004

  29/10/2004
  22/11/2004
  13/12/2004
  10/01/2005

  Evaluatie van de regeling Tender/Kotter en de problematiek kapitein/stuurman van de loodsboot

  215.688

  09/03/2005

  29/10/2004
  22/11/2004
  13/12/2004
  10/01/2005

  Aanpassing van de coëfficiënt 'inspring stuurman'

  215.689

  09/03/2005

  29/10/2004
  22/11/2004
  13/12/2004
  10/01/2005

  Aanpassing van de overeenkomst van 22 januari 1998 inzake invoering van de VTMS loods

  215.690

  09/03/2005

  13/06/2005

  Ontwerpselectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor functiewijziging naar loods met de functie van kapitein van de loodsboot (rang A1) bij de DAB Vloot – administratie Waterwegen en Zeewezen-departement leefmilieu en Infrastructuur

  220.703

  13/09/2005

  04/07/2005

  Ontwerpselectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de DAB Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, standplaats Antwerpen

  221.705

  13/09/2005

  04/07/2005

  Ontwerpselectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de DAB Vloot - locatie Vlaamse kusthavens - van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen

  221.706

  13/09/2005

  04/07/2005

  Ontwerpselectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdscheepstechnicus (rang C2) bij de DAB Vloot - van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen

  221.707

  13/09/2005

  04/07/2005

  Ontwerpselectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de DAB Vloot - locatie Antwerpen - administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur

  221.708

  13/09/2005

  04/07/2005

  Ontwerpselectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie stuurman) (rang D1) bij de DAB Vloot - locatie Vlaamse kusthavens - administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur

  221.709

  13/09/2005

  04/07/2005

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van de administratie Waterwegen en Zeewezen aan de verzelfstandigde agentschappen Waterwegen en Zeekanaal en de Scheepvaart, samen met alle goederen die aan die personeelseden verbonden zijn

  222.713

  30/08/2005

  26/09/2005
  03/10/2005

  Voorstel Nieuwe verloning VTSA - Chefloods coördinator VTS

  224.716

  18/10/2005

  26/09/2005
  03/10/2005

  Nota aan de leden van het Sectorcomité XVIII m.b.t. de toelage arbeidsongeval loodsen

  224.717

  18/10/2005

  23/01/2006

  Artikelen 56 en 57 van het ontwerp van decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

  229.734

  23/01/2006

  12/06/2006

  Akkoord tussen de overheid en de representatieve vakorganisaties met betrekking tot een aantal lopende dossiers van IVA MDK (DAB Vloot en afdeling Scheepvaartbegeleiding)

  235.744

  12/06/2006

  03/07/2006

  Ontwerp selectiereglement m.b.t. vergelijkende bekwaamheidsproef voor functiewijziging naar loods (algemene functie – rivierloods) (rang A1) bij de DAB Loodswezen – agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - departement Mobiliteit en Openbare Werken

  236.751

  03/07/2006

  27/11/2006

  Omzendbrief inzake verkeersvoordelen voor de overgehevelde personeelsleden van een federaal ministerie, de Regie voor Maritiem Transport en de Regie der Luchtwegen

  240.774

  27/11/2006

  05/02/2007

  Ontwerp van selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de DAB VLOOT - locatie Antwerpen – IVA Maritieme Dienstverlening en Kust

  243.786

  05/02/2007

  05/02/2007

  Ontwerp van selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1)  bij de DAB VLOOT - locatie Vlaamse Kusthavens – IVA Maritieme Dienstverlening en Kust

  243.787

  05/02/2007

  05/02/2007 Ontwerp van selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie stuurman) (rang D1) bij de DAB VLOOT - locatie Vlaamse Kusthavens – IVA Maritieme Dienstverlening en Kust 243.788 05/02/2007
  25/06/2007
  16/07/2007
  10/09/2007
  Ontwerprondzendbrief betreffende uitvoering sectoraal akkoord 2005 – 2007m.b.t. incorporatie van de verhoging nachttoelage en toekenning zaterdagwerk aan de personeelsleden van de rang A1 in de loodstoelagen 248.802 10/09/2007
  16/07/2007

  Diverse maatregelen inzake het loodsenkorps

  250.811 10/09/2007
  17/12/2007

  A. Diverse maatregelen inzake het loodsenkorps (aanvulling 2)
  B. Maatregelen voor het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: specifieke situaties voor niet- loodsen

  255.831 15/02/2008
  09/06/2008 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een aantal maatregelen voor het zeewezen 262.848 09/06/2008
  09/06/2008

  Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ m.b.t.
  uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake:

  - loodscoëfficiënten;
  - voorlopige uitvoering protocollen nr. 250.811 van 10 september 2007; 253.816 van 15 februari 2008 en 255.831 van 15 februari 2008

  262.849 09/06/2008
  03/11/2008 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal 266.864 19/12/2008
  15/01/2008 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008 m.b.t. uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake loodscoëfficiënten 268.869 15/12/2008
  23/03/2009 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2009: uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake loodscoëfficiënten 272.889 03.04.2009
  11/05/2009 Ontwerp-rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/ m.b.t. de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake loodscoëfficiënten 274.906 11/05/2009
  21/09/2009 Bemiddelingsvoorstel Loodswezen 277.915 01/10/2009
  01/03/2010 Selectiereglement voor het examen van speciaal assistent (M/V), functie matroos, statutaire functie, rang D1 - DAB Vloot, MDK (selectienummer JPV10010/MDK) 285.936 05/03/2010
  01/03/2010 Selectiereglement voor het examen nautisch verkeersleider (M/V), statutaire functie, rang B2, graad maritiem verkeersleider met standplaats Oostende - MDK (selectienummer JPV09063/MDK) 285.937 05/03/2010

  25/10/2010
  08/11/2010

  Ontwerpbesluit van de VR tot wijziging van het besluit van de VR van 27 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toelage binnenvaartbegeleider en de toelage buffer. 292.946 26/11/2010

   13/02/2012

  Nota aan de leden van het Sectorcomité XVIII m.b.t. dossiers zeewezen: voedingsgeld, STCW-toelage, loodscoëfficiënten 309.992 02/03/2012
  09/12/2013 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een aantal geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 331.1060 10/01/2014
  09/12/2013 Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen 331.1061 10/01/2014
  20/01/2014 Intern Verzelfstandigd Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (IVA  MDK): Aangepast selectiereglement Chefloods Nautisch dienstchef 332.1069 24/01/2014
  19/05/2014 en 23/06/2014 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het pesoneel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toelage voor gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke weken en de wachttoelage   336.1088 04/07/2014
  19/05/2014 Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK): arbeidsreglement 336.1090 06/06/2014
  11/04/2016 Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen 353.1141 22/04/2016
  27/03/2017
  24/04/2017
  15/05/2017

  Akkoorden loodswezen 4 maart 2016:
  - schaalvergrotingscoëfficiënten
  - integratie toelagen in salaris

  - uitvoeringplan verhoging collectieve prestatienorm

  362.1166 16/06/2017
  04/06/2018

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een aantal aanpassingen aan de loodstoelageregeling voor de operationele loodsen

  365.1204 08/06/2018
  02/07/2018

  Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de loods-coëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen

  377.1209 06/07/2018
  17/12/2018

  Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen

  380.1212 25/01/2019
  16/12/2019

  Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen

  387.1233 24/01/2020

  29/04/2021

  elektronische procedure

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de arbeidsvoorwaarden van de loodsdienst- en rededienstcoördinatoren en teamplanners van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

  398.1272

  bijlage (BVR)

  bijlage

  07/05/2021

  27/09/2021

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de functionele loopbaan van de scheepstechnicus en maritiem verkeersleider bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

  402.1279

  bijlage bij protocol 402.1279

  bijlage bij protocol 402.1279 - BVR

  bijlage bij protocol 402.1279 - Tabel van de salarisschalen

  19/11/2021

  naar boven