chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Psychosociaal welzijn - Externe procedure

  De werknemer die zich slachtoffer voelt van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag kan zich, na afloop van de interne procedure, richten tot de inspectie (Toezicht welzijn op het werk) en/of de arbeidsauditeur of onderzoeksrechter.

  Sinds 1 september 2014 heeft het slachtoffer twee mogelijkheden tot schadevergoeding voor de schade die voortvloeit uit geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk:

  • of hij bewijst de werkelijk geleden schade;

  • of hij vraagt een forfaitaire schadevergoeding van drie maanden brutoloon - in bepaalde gevallen kan zes maanden brutoloon gevraagd worden. Het brutoloon is begrensd op 2.911,07 euro.

  Contact

  Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 - bus 35
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 01 22
  E-mail
  Website