chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Welzijn

  Sjablonen
  Meer info binnen de Vlaamse overheid
  Meer info evidence-based

  Sjablonen

  Sjabloon risicoanalyse

  Hier vind je het sjabloon voor de uitvoering van een risicoanalyse veiligheid en gezondheid bij plaats- en tijdsonafhankelijk werken op het niveau van de organisatie

   

  Meer info binnen de Vlaamse overheid

  HR-Specialistennetwerk

  Op 24/04/2018 vond een HR-Specialistennetwerk plaats rond het thema PTOW en Welzijn. Hier werd dieper ingegaan op de impact van de verschillende deeltoepassingen van PTOW op Welzijn. 

  Zo kan een activity based indeling van de werkvloer een positieve impact hebben op het welzijn van de personeelsleden. De toepassing van Onroerend Erfgoed is terug te vinden in de koepelpresentatie van het netwerk.

  Ook bij dKB is de werkvloer activity based ingericht.  

  Gids welzijn bij PTOW

  Lees hier tips om succesvol plaats- en tijdsonafhankelijk te werken volgens de welzijnswetgeving

  Huisapotheek EHBO

  Adviezen en tips

  Ergonomische werken

  Stappenplan voor een gezonde, productieve en comfortabele beeldschermwerkplek bij telewerk :
  Dit is een stappenplan voor de individuele telewerker, waarmee hij/zij aan de slag kan om de eigen werkplek ergonomisch in te richten.

  Dit wordt gefaciliteerd door de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB).

  Actieplan Stress en Burn-out: bouwsteen 9

  Meer info: actieplan stress en burnout

   

  Meer info evidence based

  In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) is er evidence-based onderzoek gedaan naar de effecten van de deeltoepassingen van PTOW op het welzijn van de medewerkers. Deze onderzoeken zijn gebeurd in 2016 voor de thema's 'tijdsonafhankelijk werken' en 'telewerken'. Aanvullend zijn de thema's 'tijdsregistratie' en 'open kantoren' hieraan toegevoegd in 2017.

  De vier onderzoeken werden opgesteld aan de hand van de CAT-methode (Critical Appraised Topic). Dit biedt de mogelijkheid om via een gestructureerde wijze een onderzoeksvraag te beantwoorden. Een korte samenvatting van de bevindingen uit die CAT’s leert ons het volgende:

  - Er zijn positieve effecten op het welzijn bij het werken in open kantoren ingericht volgens Het Nieuwe Werken (CAT Open kantoren - 12 artikels). Zo gelden die effecten voor jobtevredenheid, welzijn, gezondheid, openheid, flexibiliteit, kennisdeling en toegankelijkheid. Daarnaast zijn er wel negatieve effecten voor wat betreft privacy, wantrouwen en relaties met collega’s.

  - Er zijn kleine maar positieve effecten op het welzijn bij het toepassen van telewerken (CAT Telewerken - 6 artikels). Dit is zo voor productiviteit, jobtevredenheid, autonomie en stress vanwege conflicten op de werkvloer. Daarentegen moet er voldoende aandacht gaan naar feedbackmethodes om de werknemer op afstand frequent genoeg bij te sturen. 

  - Er zijn positieve effecten op het welzijn bij de toepassing van een flextijdregeling (CAT Tijdsonafhankelijk werken - 8 artikels). Dit is meer bepaald zo voor autonomie, productiviteit en jobtevredenheid. Anderzijds moet er wel worden over gewaakt dat er voldoende communicatie en interactie tussen de collega’s blijft.

  - Er werden geen negatieve effecten op het welzijn gevonden voor het werken zonder tijdsregistratie (CAT Tijdsregistratie - 9 artikels).

  Kortom: drie van de vier deeltoepassingen geven matig positieve effecten op het welzijn van de werknemers aan. Voor tijdsregistratie werden geen negatieve effecten gevonden. De vier CAT’s zijn hieronder te vinden.


  Critical Appraised Topic: Open kantoren
  Meer info: CAT Open kantoren

  Critical Appraised Topic: Werken op andere locaties / Telewerken
  Meer info: CAT Telewerken

  Critical Appraised Topic: Flextijdregeling
  Meer info: CAT Tijdsonafhankelijk werken

  Critical Appraised Topic: Tijdsregistratie
  Meer info: CAT Tijdsregistratie


  Opmerking:
  Tegenstanders van PTOW gebruiken soms krantenartikels als tegenargument tegen de implementatie van PTOW. Een krantenartikel is geen wetenschappelijk artikel.