chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

  Oprichting

  De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) werd opgericht als strategische adviesraad bij decreet van 30 november 2007. Dit decreet is in werking getreden op 25 januari 2008.
  De roepnaam van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media is SARC, Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

  De SARC werd toegewezen aan het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media bij artikel 24 §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Bij decreet van 3 juli 2015 werd de SARC op 01.01.2016 ingebed in het departement CJSM en werd de rechtspersoonlijkheid opgeheven.

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Rechtspositieregeling

  Het personeel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 

  De rechtspositieregeling van het personeel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt verder nog geregeld door:

  Raad van beroep

  De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media valt onder het toepassingsgebied van de raad van beroep.

  Huishoudelijk reglement (link naar de webpagina van de raad van beroep https://overheid.vlaanderen.be/raadvanberoep) van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid

  Bijkomende of specifieke opdrachten

  Ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.05.2008)

  Arbeidsreglement

  Vermits de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media is ingebed in het Departement CJM, is het arbeidsreglement van het Departement CJM van toepassing. Dit vindt u hier:

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenen

  Inzake de pensioenregeling is het personeel de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

  Hospitalisatieverzekering

  De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media is aangesloten bij het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor de hospitalisatieverzekering (link naar https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering).

  naar boven

  Syndicaal statuut

  De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)

  De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.
  De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.

   

  naar boven