chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raad van beroep DVO

  Twee kamers

  Binnen de diensten van de Vlaamse overheid bestaat er een raad van beroep. Deze raad van beroep telt twee kamers:

  1. De eerste kamer neemt kennis van elk beroep dat de ambtenaar of de ambtenaar op proef instelt tegen de uitspraak van een tuchtstraf of een schorsing in het belang van de dienst.
  2. De tweede kamer neemt kennis van elk beroep dat:
   • de ambtenaar op proef instelt tegen de beslissing tot ontslag of tot terugplaatsing (enkel voor proeftijden die zijn aangevangen voor 1 juni 2019);
   • de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

  Secretarissen

  De secretariaten van de drie kamers van de raad van beroep zijn ingericht bij het Agentschap Overheidspersoneel. Volgende personen binnen het Juridisch Kenniscentrum werden aangesteld tot secretaris:

  • mevrouw Gerd Vanermen
  • mevrouw Frieda Van Roost
  • mevrouw Sophie Steyaert
  • de heer Matthias Roman
  • mevrouw Annelies Van Den Heede
  • mevrouw Gwendoline Van Der Stichel
  • mevrouw Katelijn Vanzegbroeck
  • mevrouw Sophie Aerts
  • mevrouw Annelies Troost

  Beroep instellen

  Als de ambtenaar niet akkoord gaat met de einduitspraak onvoldoende, de eindbeslissing loopbaanvertraging of de negatieve evaluatie van de proeftijd, kan hij of zij binnen 15 kalenderdagen na het bezorgen van het evaluatieverslag een gemotiveerd beroep instellen bij de Raad van Beroep. Dezelfde termijn geldt voor de ambtenaar tegen wie een tuchtstraf uitgesproken wordt en daartegen een gemotiveerd beroep wil instellen bij de raad van beroep. De termijn gaat in dat geval in op de dag volgend op de ontvangst van de beveiligde zending waarmee de uitspraak wordt meegedeeld.

  Het beroepschrift kan gemaild worden naar raadvanberoep@vlaanderen.be, ofwel aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij 

  Raad van Beroep van de Diensten van de Vlaamse overheid
  t.a.v. het secretariaat
  Havenlaan 88 - bus 31

  1000  BRUSSEL

   Voorzitters

   Daarnaast werden enkele magistraten aangesteld als voorzitters van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid: zie hiervoor het ministerieel besluit van 24 februari 2006 houdende aanstelling van de voorzitters van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 31 oktober 2006, het ministerieel besluit van 10 juli 2013 en het ministerieel besluit van 19 juli 2019 .

   Huishoudelijk reglement

   Meer informatie over de werking van de raad van beroep is terug te vinden in het huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid (versie 22/11/2016) en het addendum van 9 november 2017 (adreswijziging secretariaten).

   naar boven